Документ 250/99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.12.1999, підстава - 1573/99

                                                          

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1573/99 від 15.12.99 )
Про зміни в системі центральних органів
виконавчої влади України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 500/99 від 12.05.99
N 663/99 від 16.06.99
N 943/99 від 02.08.99
N 945/99 від 02.08.99
N 1219/99 від 24.09.99
N 1267/99 від 02.10.99
N 1474/99 від 22.11.99 )
З метою вдосконалення системи державного управління,
підвищення ефективності функціонування органів виконавчої влади,
посилення провідної ролі міністерств як головних суб'єктів
вироблення і реалізації державної політики у відповідних галузях і
сферах діяльності та поетапного впровадження адміністративної
реформи в Україні п о с т а н о в л я ю:
1. Внести такі зміни до системи центральних органів
виконавчої влади:
а) утворити:
Державний комітет зв'язку та інформатизації України - на базі
Державного комітету зв'язку України, Державного агентства
інформатизації України та Головного управління з питань
радіочастот при Кабінеті Міністрів України, що ліквідуються;
Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної
власності - на базі Міністерства України у справах науки і
технологій, Державного патентного відомства України та Державного
агентства України з авторських і суміжних прав, що ліквідуються;
Державний комітет України у справах сім'ї та молоді - на базі
Міністерства України у справах сім'ї та молоді, що ліквідується;
Державний комітет інформаційної політики України - на базі
Міністерства інформації України, що ліквідується;
Державну адміністрацію ядерного регулювання України,
підпорядкувавши її Міністерству охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України;
Державну адміністрацію морського і річкового транспорту
України - на базі Державного департаменту морського і річкового
транспорту України, що ліквідується, та Державну адміністрацію
автомобільного транспорту України - на базі Державного
департаменту автомобільного транспорту України, що ліквідується,
підпорядкувавши їх Міністерству транспорту України;
б) ліквідувати:
Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості України; ( Абзац другий пункту "б" статті 1 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 943/99 від
02.08.99
Державний комітет України з питань державних секретів та
технічного захисту інформації, поклавши його функції та
повноваження на Службу безпеки України;
Національний аудиторський комітет України;
в) перетворити:
Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації в Комітет України з питань стандартизації, метрології
та сертифікації;
Державний комітет України по водному господарству в Комітет
водного господарства України;
Державний комітет України по геології і використанню надр у
Комітет України з питань геології та використання надр;
Державний комітет України по гідрометеорології в Комітет
України з питань гідрометеорології;
Державний комітет України з медичної та мікробіологічної
промисловості в Комітет медичної та мікробіологічної промисловості
України;
Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів в Комітет України з
монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів;
г) перейменувати:
Державний департамент золотовидобувної та золотопереробної
промисловості в Державний департамент виробництва та переробки
дорогоцінних металів;
Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України в
Головне архівне управління України;
Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в
іноземних державах при Кабінеті Міністрів України в Комітет
України у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в
іноземних державах;
Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів
України в Головне управління державної служби України;
Державну міжвідомчу комісію у справах випробувань і
реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив в
Державну комісію у справах випробувань і реєстрації засобів
захисту та регуляторів росту рослин і добрив.
2. Затвердити Схему організації та взаємодії центральних
органів виконавчої влади (додається).
3. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний строк подати в установленому порядку пропозиції
про внесення до актів законодавства змін, що випливають з цього
Указу, та привести свої рішення у відповідність з ним;
2) у двомісячний строк:
подати проекти положень про центральні органи виконавчої
влади, утворені згідно з цим Указом;
забезпечити перерозподіл функціональних повноважень між
заступниками керівників міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, передбачивши оптимізацію кількості зазначених
посад;
3) у чотиримісячний строк подати пропозиції щодо подальшого
реформування системи центральних органів виконавчої влади.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 13 березня 1999 року
N 250/99
ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 13 березня 1999 року N 250/99

СХЕМА
організації та взаємодії центральних органів
виконавчої влади
1. Центральні органи виконавчої влади, керівники яких входять
до складу Кабінету Міністрів України:
Міністерство агропромислового комплексу України Міністерство внутрішніх справ України Міністерство вугільної промисловості України Міністерство економіки України Міністерство енергетики України Міністерство закордонних справ України Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерство культури і мистецтв України Міністерство оборони України Міністерство освіти України Міністерство охорони здоров'я України Міністерство охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України Міністерство праці та соціальної політики України Міністерство промислової політики України Міністерство транспорту України Міністерство фінансів України Міністерство юстиції України.
2. Державні комітети України:
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
політики України Державний комітет зв'язку та інформатизації України Державний комітет інформаційної політики України Державний комітет лісового господарства України Державний комітет рибного господарства України Державний комітет статистики України Державний комітет телебачення і радіомовлення України Державний комітет України з енергозбереження Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної
власності Державний комітет України з питань розвитку підприємництва Державний комітет України з фізичної культури і спорту Державний комітет України по земельних ресурсах Державний комітет України по матеріальних резервах Державний комітет України по туризму Державний комітет України у справах захисту прав споживачів Державний комітет України у справах сім'ї та молоді Державний комітет у справах охорони державного кордону
України Державний комітет України у справах національностей та
міграції Державний інвестиційно-кліринговий комітет Державний комітет України у справах релігій Державний комітет України по водному господарству.
( Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1267/99 від 02.10.99 )
3. Інші центральні органи виконавчої влади України:
Антимонопольний комітет України Державна митна служба України Державна податкова адміністрація України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Національне бюро розслідувань України Служба безпеки України Фонд державного майна України Національне агентство України з управління державними
корпоративними правами Національне космічне агентство України Національна комісія регулювання електроенергетики України Пенсійний фонд України Вища атестаційна комісія України Головне управління державної служби України Головне управління Командувача Національної гвардії України Головне архівне управління України Головне управління геодезії, картографії та кадастру Державна служба експортного контролю України Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної
промисловості України Комітет України з питань стандартизації, метрології та
сертифікації Комітет харчової промисловості України Комітет медичної та мікробіологічної промисловості України Комітет по нагляду за охороною праці Комітет України у справах ветеранів війни та воєнних
конфліктів в іноземних державах Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю Комітет України з питань геології та використання надр Комітет України з питань гідрометеорології Комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів Національне агентство України з питань розвитку та
європейської інтеграції Агентство з питань банкрутства Агентство з питань спеціальних (вільних) економічних зон Державна авіаційна адміністрація України Державна адміністрація морського і річкового транспорту
України Державна адміністрація автомобільного транспорту України Державна адміністрація ядерного регулювання України Національне агентство з контролю за якістю та безпекою
продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного
призначення Державний департамент ветеринарної медицини Державний департамент виробництва та переробки дорогоцінних
металів Державний департамент тракторного і сільськогосподарського
машинобудування Державний департамент України з питань виконання покарань Державна комісія у справах випробувань і реєстрації засобів
захисту та регуляторів росту рослин і добрив Національна комісія з питань повернення в Україну культурних
цінностей Головне контрольно-ревізійне управління України Державна пробірна палата Державне казначейство України Ліцензійна палата Державний інноваційний фонд Державний інвестиційно-кліринговий комітет Державний департамент з питань електроенергетики України Державний департамент з питань ядерної енергетики України Державний департамент нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості України Державний центр страхового фонду документації України
( Розділ 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 663/99 від 16.06.99, N 943/99 від 02.08.99, N 945/99 від
02.08.99, N 1267/99 від 02.10.99, N 1474/99 від 22.11.99 )
4. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
інші центральні органи виконавчої влади.
Через Міністерство агропромислового комплексу України:
Державний комітет рибного господарства України Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної
промисловості України Комітет харчової промисловості України Державний департамент ветеринарної медицини
Через Міністерство економіки України:
Агентство з питань банкрутства Агентство з питань спеціальних (вільних) економічних зон Державний комітет України у справах захисту прав споживачів Комітет України з питань стандартизації, метрології та
сертифікації Національне агентство України з управління державними
корпоративними правами
Через Міністерство енергетики України:
Державний комітет України з енергозбереження Державний департамент з питань електроенергетики України Державний департамент з питань ядерної енергетики України Державний департамент нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості України
Через Міністерство культури і мистецтв України:
Національна комісія з питань повернення в Україну культурних
цінностей Державний комітет України у справах релігій
Через Міністерство освіти України:
Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності Державний інноваційний фонд
Через Міністерство охорони здоров'я України:
Комітет медичної та мікробіологічної промисловості України Національне агентство з контролю за якістю та безпекою
продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного
призначення
Через Міністерство охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України:
Державна адміністрація ядерного регулювання України Державна комісія у справах випробувань і реєстрації засобів
захисту та регуляторів росту рослин і добрив Комітет України з питань геології та використання надр Комітет України з питань гідрометеорології
Через Міністерство праці та соціальної політики України:
Комітет по нагляду за охороною праці України
Через Міністерство промислової політики України:
Державний інвестиційно-кліринговий комітет Державний департамент виробництва та переробки дорогоцінних
металів Державний департамент тракторного і сільськогосподарського
машинобудування
Через Міністерство транспорту України:
Державна авіаційна адміністрація України Державна адміністрація морського і річкового транспорту
України Державна адміністрація автомобільного транспорту України

Через Міністерство фінансів України:
Головне контрольно-ревізійне управління України Державна пробірна палата Державне казначейство України Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю Комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Через Міністерство юстиції України:
Державний комітет України у справах національностей та
міграції
Через Державний комітет України з питань розвитку
підприємництва:
Ліцензійна палата.
( Розділ 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 500/99 від 12.05.99; N 663/99 від 16.06.99, N 943/99 від
02.08.99, N 945/99 від 02.08.99, N 1219/99 від 24.09.99, N 1267/99
від 02.10.99 )

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвгору