Документ 246_019, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.06.2000

               Угода 
між Державним комітетом молодіжної політики,
спорту і туризму України та Державною радою з
питань туризму Фінляндії про співробітництво
в галузі туризму

Дата підписання: 16.06.2000 р. Дата набуття чинності: 16.06.2000 р.
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
України та Державна рада з питань туризму Фінляндії, далі -
"Сторони", керуючись принципами сталого розвитку міжнародного та
внутрішнього туризму, визнаючи, що туризм є важливим чинником зміцнення дружніх
відносин, взаєморозуміння та активізації співробітництва, погодились про наступне:
Стаття 1
З метою збільшення обсягів туристичних обмінів між двома
країнами Сторони зміцнюватимуть і розвиватимуть співробітництво в
галузі туризму на основі рівноправності, взаємної вигоди та на
підставі чинного внутрішнього законодавства держав Сторін і
міжнародних угод, що набули чинності для цих держав.
Стаття 2
Сторони сприятимуть подальшому розвитку співробітництва між
національними туристичними організаціями, туристичними асоціаціями
та іншими туристичними органами своїх країн.
Стаття 3
Сторони заохочуватимуть обмін інформацією щодо статистики та
нормативно-правової бази туризму, а також туристичних ресурсів
своїх країн.
Стаття 4
Сторони будуть здійснювати обмін результатами досліджень і
новітніми технологіями в галузі туризму.
Стаття 5
Сторони будуть здійснювати обмін науковими дослідженнями щодо
методів сталого розвитку туризму.
Стаття 6
Сторони, згідно з чинним законодавством своїх країн,
прагнутимуть до спрощення прикордонних, митних та інших процедур,
пов'язаних з взаємним туристичним обміном між своїми країнами.
Стаття 7
Сторони, у разі необхідності, організовуватимуть зустрічі для
аналізу результатів туристичного співробітництва відповідно до
цієї Угоди та визначення перспектив співпраці.
Стаття 8
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання і
залишатиметься в силі, якщо Сторони не повідомлять одна одну по
дипломатичних каналах про припинення її дії не пізніше, ніж за
шість місяців.
Стаття 9
Ця Угода може бути змінена або доповнена за взаємною згодою
Сторін.
Вчинено в м. Хельсінкі 16 червня 2000 р. в двох примірниках,
кожний українською, фінською та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними; у разі виникнення розбіжностей перевага
надається тексту англійською мовою.
За Державний комітет За Державну раду
молодіжної політики, з питань туризму
спорту і туризму Фінляндії
Українивгору