Документ 229/2013, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.04.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.04.2013. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки

З метою забезпечення реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45, постановляю:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки (додається).

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити координацію роботи центральних органів виконавчої влади з виконання Плану заходів, затвердженого цим Указом, та контроль за додержанням визначених ним строків;

подавати щоквартально звіт про виконання зазначеного Плану заходів.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
23 квітня 2013 року
№ 229/2013

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 квітня 2013 року № 229/2013

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки

1. Проведення аналізу потреб галузей паливно-енергетичного комплексу у кваліфікованих робітничих кадрах з урахуванням подальшого перспективного розвитку та функціонування ядерно-енергетичного комплексу, нафтогазової, торф'яної, нафтопереробної, електроенергетичної і вугільної галузей.


Міненерговугілля України за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні


Протягом року

2. Забезпечення розроблення та затвердження порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.


Кабінет Міністрів України за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні


Протягом року

3. Затвердження методичних рекомендацій до Порядку розроблення, затвердження та внесення змін до галузевих стандартів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 року № 847.


Міністерство освіти і науки України за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні


Протягом року

4. Розроблення комплексу заходів щодо вдосконалення організації навчально-виробничої практики учнів, слухачів, студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів.


Міністерство освіти і науки України, Мінсоцполітики України, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю Національної академії педагогічних наук України, Спільного представницького органу профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні


Протягом року

5. Підготовка заходів щодо сприяння створенню умов для отримання першого робочого місця випускниками навчальних закладів, впровадження системи наставництва.


Мінсоцполітики України, Міністерство освіти і науки України, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю Спільного представницького органу профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні


Протягом року

6. Забезпечення розроблення пропозицій щодо удосконалення Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992, та прийняття акта про внесення змін до названого Порядку.


Кабінет Міністрів України


Протягом року

7. Забезпечення розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про післядипломну освіту».


Кабінет Міністрів України


Грудень

8. Сприяння у проведенні всеукраїнської виставки «Освіта. Робота. Підприємництво».


Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, за участю молодіжних центрів праці та молодіжних громадських організацій


Протягом року

9. Підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо проведення переговорів з Європейським Союзом стосовно участі України у виконанні програми «Навчання протягом життя».


Міністерство освіти і науки України, МЗС України, Мінсоцполітики України


Протягом року

10. Розроблення концепції національної стандартної класифікації освіти на основі компетентнісного підходу.


Міністерство освіти і науки України за участю Національної академії педагогічних наук України


Протягом року

11. Впровадження пілотної програми підвищення кваліфікації керівників вищих навчальних закладів.


Національна академія педагогічних наук України (за згодою), Міністерство освіти і науки України


Протягом року

12. Розроблення кваліфікаційних характеристик на нові професії у будівництві та внесення відповідних змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.


Мінрегіон України, Мінсоцполітики України, за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні


Протягом року

13. Проведення семінарів і тренінгів для молоді, у тому числі із сучасних методик саморегуляції, самонавчання та самовдосконалення, основ підприємництва, інших напрямів знань, що сприяють розв'язанню проблем працевлаштування та зайнятості молоді.


Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, Мінсоцполітики України, Державна служба зайнятості України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації


Протягом року

14. Розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій щодо приведення нормативно-правових актів у сфері охорони праці у відповідність із сучасними вимогами та законодавством Європейського Союзу.


Держгірпромнагляд України, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні


Протягом року

15. Забезпечення розроблення та затвердження змін до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298, вжиття заходів щодо усунення необгрунтованих диспропорцій у рівнях оплати праці працівників, які виконують однакову за складністю та функціональними обов'язками роботу, підвищення питомої ваги основної заробітної плати, упорядкування структури заробітної плати.


Кабінет Міністрів України


Четвертий квартал

16. Розроблення методичних рекомендацій щодо формування корпоративної культури в державних органах у контексті впровадження нової системи управління персоналом на державній службі.


Нацдержслужба України, інші центральні органи виконавчої влади


Протягом року

17. Розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій стосовно удосконалення законодавства щодо детінізації доходів і відносин у сфері зайнятості населення.


Міндоходів України, Мінсоцполітики України, Мінфін України, МВС України


Протягом року

18. Розроблення і затвердження в установленому порядку державної цільової програми щодо формування та реалізації державної кадрової політики.


Кабінет Міністрів України


Протягом року

19. Розроблення і затвердження заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.


Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації


Протягом року

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІНвгору