Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Екваторіальна Гвінея про взаємне визнання документів про освіту
Екваторіальна Ґвінея, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 17.09.2004
Документ 226_002, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.09.2004

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Екваторіальна Гвінея про взаємне
визнання документів про освіту

Дата підписання: 17.09.2004 Дата набуття чинності: 17.09.2004
Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Екваторіальна
Гвінея, далі - "Сторони", у дусі дружби, що характеризує відносини між двома державами, з метою розвитку співробітництва в галузі вищої освіти та
науки, з метою створення громадянам двох країн умов для продовження
навчання у закладах освіти держав обох Сторін, прагнучи до встановлення норм взаємного визнання документів
про освіту, домовились про таке:
Стаття 1
Ця Угода поширюється на документи державного зразка, видані
навчальними закладами України та Республіки Екваторіальна Гвінея.
Стаття 2
Взаємне визнання документів про освіту, виданих в Україні та
Республіці Екваторіальна Гвінея, здійснюється у відповідності до
вимог чинних законодавств держав Сторін.
Стаття 3
Документи про повну загальну середню освіту, видані в Україні
та в Республіці Екваторіальна Гвінея, взаємно визнаються і дають
право на вступ до вищих навчальних закладів держави іншої Сторони. Правила та порядок зарахування кандидатів на навчання до
вищих навчальних закладів регулюються чинним законодавством держав
Сторін.
Стаття 4
Документи про закінчення відповідного періоду навчання,
складені іспити, заліки та практику, видані навчальними закладами
держав Сторін, взаємно визнаються. У разі виявлення різниці в
програмах навчання, студент зобов'язаний ліквідувати її у вищому
навчальному закладі, до якого він звертається.
Стаття 5
Українська Сторона визнає дипломи про базову вищу освіту,
видані в Республіці Екваторіальна Гвінея, як такі, що дають право
на продовження освіти в Україні відповідно до вказаних в них
спеціальностей і кваліфікацій.
Стаття 6
Гвінейська Сторона визнає дипломи про базову вищу освіту,
видані в Україні, як такі, що дають право на продовження освіти в
Республіці Екваторіальна Гвінея відповідно до вказаних в них
спеціальностей і кваліфікацій.
Стаття 7
Українська Сторона визнає дипломи про повну вищу освіту,
видані в Республіці Екваторіальна Гвінея, як такі, що дають право
на продовження освіти в Україні відповідно до вказаних в них
спеціальностей і кваліфікацій.
Стаття 8
Гвінейська Сторона визнає дипломи про повну вищу освіту,
видані в Україні, як такі, що дають право на продовження освіти в
Республіці Екваторіальна Гвінея відповідно до вказаних в них
спеціальностей і кваліфікацій.
Стаття 9
Для реалізації цієї Угоди Сторони обміняються зразками
документів про освіту, зазначених вище, інформуватимуть одна одну
про зміни в їх системах освіти, назвах і критеріях видачі
документів про освіту.
Стаття 10
Визнання документів про освіту, передбачене цією Угодою,
надає рівні права власникам вказаних документів на територіях
держав Сторін при продовженні навчання, але це визнання не
звільнює їх власників від інших загальних вимог, що повинні
виконуватися в разі їх вступу до вищих навчальних закладів держав
Сторін.
Стаття 11
Ця Угода не зачіпає прав і обов'язків Сторін стосовно чинних
договорів, протоколів, угод і конвенцій, підписаних кожною із
Сторін з третіми країнами, регіональними групами країн і
міжнародними організаціями.
Стаття 12
Сторони за взаємною письмовою згодою можуть вносити до цієї
Угоди зміни, оформлені окремими протоколами, що становитимуть
невід'ємну частину цієї Угоди.
Стаття 13
Сторони створять комісію експертів для вирішення спірних
питань, що можуть виникати після укладення цієї Угоди. Про склад
спільної комісії Сторони інформуватимуть одна одну дипломатичними
каналами. Комісія збиратиметься в разі необхідності на прохання однієї
із Сторін. Місце та час засідань узгоджуватимуться дипломатичними
каналами.
Стаття 14
Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває
чинності з дати підписання. Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди шляхом
направлення дипломатичними каналами письмового повідомлення іншій
Стороні про свій намір припинити її дію. Угода припиняє свою дію
через 12 місяців після отримання іншою Стороною відповідного
повідомлення. У разі припинення дії цієї Угоди її положення
продовжуватимуть застосовуватись до згаданих у попередніх статтях
документів, виданих до припинення її дії, і до документів тих
осіб, які прибули на навчання до держав Сторін до припинення дії
цієї Угоди.
Вчинено в м. Київ 17 вересня 2004 року в двох примірниках,
кожний українською та іспанською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
За Кабінет Міністрів За Уряд Республіки
України Екваторіальна Гвінея
(підпис) (підпис)вгору