Документ 226-94-п, поточна редакція — Редакція від 12.12.2017, підстава - 921-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 квітня 1994 р. N 226
Київ
Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 433 ( 433-95-п ) від 16.06.95
N 1381 ( 1381-2003-п ) від 30.08.2003
N 868 ( 868-2005-п ) від 06.09.2005
N 1061 ( 1061-2006-п ) від 01.08.2006
N 146 ( 146-2008-п ) від 05.03.2008
N 723 ( 723-2008-п ) від 20.08.2008
N 812 ( 812-2017-п ) від 25.10.2017
N 921 ( 921-2017-п ) від 06.12.2017 - застосовується
з 1 вересня 2017 року }

{ У назві, тексті постанови та додатках 1 і 2 до неї слова
"які залишилися без піклування батьків" замінено словами
"позбавлених батьківського піклування" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1381 ( 1381-2003-п )
від 30.08.2003 }

З метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту
та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,
Міністерству соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям упорядкувати протягом 1994-1996 років у
встановленому порядку мережу державних навчально-виховних закладів
для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, віддаючи
перевагу розвиткові нових форм виховання таких дітей, зокрема
дитячим будинкам сімейного типу. Забезпечити державний захист цих
закладів від перепрофілювання, продажу, приватизації.

{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 868 ( 868-2005-п ) від 06.09.2005 }

2. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,
Міністерству соціального захисту населення разом з Урядом
Республіки Крим, обласним, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями:
до 1 вересня 1994 р. переглянути склад працівників будинків
дитини, дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування. Залучати до роботи в
цих закладах осіб, яким притаманні сердечність, доброта, висока
відповідальність за доручену справу. Встановити порядок, за яким
комплектування кадрами зазначених закладів має провадитися
першочергово;
вживати заходів до підвищення якості виховання і навчання
учнів у навчально-виховних закладах, духовного, творчого та
інтелектуального розвитку їх вихованців в умовах розбудови
незалежної держави;
відкривати в зазначених закладах спеціальні класи і групи з
поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного,
гуманітарного, трудового, спортивного та інших профілів за
інтересами школярів;
при доборі батьків-вихователів для дитячих будинків сімейного
типу враховувати їх ділові, моральні якості, здібності й досвід
роботи з дітьми.
3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству
соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
передбачати у планах економічного і соціального розвитку та
бюджеті капіталовкладення й асигнування на будівництво,
реконструкцію і капітальний ремонт навчально-виховних закладів для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
4. Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
до 1 липня 1994 р. розробити і затвердити регіональні
програми соціального захисту й підтримки дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, в яких передбачалося б,
зокрема, одержання кожною дитиною освіти і спеціальності з
наступним працевлаштуванням, забезпечення житлом, отримання в
установленому чинним законодавством порядку пільгових кредитів
тощо;
заохочувати виробничі об'єднання та підприємства до
спрямування частини прибутку, що залишається в їх розпорядженні,
та наявних матеріально-технічних ресурсів на поліпшення
матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
5. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,
Міністерству соціального захисту населення, Державному комітетові
з матеріальних ресурсів, Державному комітетові з легкої і
текстильної промисловості, Уряду Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечувати в першочерговому порядку навчально-виховні заклади
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
матеріально-технічними ресурсами, обладнанням, транспортними
засобами, товарами культурно-побутового та спортивного
призначення, господарського вжитку.
6. Міністерству освіти, Міністерству сільського господарства
і продовольства, Державному комітетові з матеріальних ресурсів,
Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям сприяти створенню і розширенню
при дитячих будинках і школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, підсобних господарств і
цехів. Забезпечувати першочергове виділення їм згідно з потребою
сільськогосподарських угідь, матеріально-технічних ресурсів,
добрив, насіння, садивного матеріалу тощо. Надавати зазначеним
закладам пільги для функціонування та розвитку їх підсобних
господарств і цехів.
7. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,
Міністерству соціального захисту населення, Міністерству
сільського господарства і продовольства, Державному комітетові з
матеріальних ресурсів, Державному комітетові по харчовій
промисловості, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати
першочергове постачання навчально-виховним закладам для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
продуктів харчування, в тому числі спеціальних продуктів дитячого
харчування, овочів і фруктів відповідно до норм харчування і
контингенту дітей.

{ Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 868 ( 868-2005-п ) від 06.09.2005 }

8. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти,
Міністерству у справах молоді і спорту, Уряду Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям разом з регіональними і галузевими профспілковими
об'єднаннями та Дитячим фондом щороку організовувати оздоровлення
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у
дитячих санаторіях, оздоровчих і спортивних таборах.
9. Міністерству охорони здоров'я:
забезпечувати медичне обслуговування (у тому числі
стоматологами-ортопедами) дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування;
двічи на рік проводити медичні огляди всіх дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі потреби
брати їх на диспансерний облік, здійснювати постійний медичний
нагляд за ними і своєчасне лікування;
забезпечити пріоритетне постачання навчально-виховним
закладам необхідних медикаментів, медичної апаратури та
обладнання, засобів корекції фізичного розвитку.
10. З метою прилучення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, до надбань українського і світового
мистецтва, формування і розвитку іх творчих здібностей
Міністерству культури, Міністерству освіти разом з Дитячим фондом,
Федерацією професійних спілок, творчими спілками, систематично
проводити у дитячих будинках, школах-інтернатах, професійних
начально-виховних закладах театральні вистави, концерти, виставки
образотворчого та інших видів мистецтва, творчі зустрічі з
літераторами та митцями. Систематично організовувати
конкурси-огляди молодих талантів з метою відбору найобдарованіших
дітей для навчання у спеціальних мистецьких закладах і дитячих
школах естетичного виховання.
Рекомендувати творчим спілкам, іншим громадським організаціям
та об'єднанням безплатно передавати у користування
навчально-виховним закладам для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, художню, нотну та іншу спеціальну
літературу, твори мистецтва, музичні записи тощо.
Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,
звільняються від сплати за навчання у державних дитячо-юнацьких
спортивних школах, дитячих школах естетичного виховання та
гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і
культурно-освітніх закладах незалежно від їх відомчої
підпорядкованості.
11. Передбачити для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, що виховуються, або навчаються у
навчально-виховних та навчальних закладах, єдиний квиток, який дає
право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв,
спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському
(приміському) транспорті (крім таксі).
Міністерству освіти за погодженням з Міністерстовм культури,
Міністерством у справах молоді і спорту, Міністерством транспорту,
Державним комітетом по житлово-комунальному господарству розробити
та затвердити відповідну інструкцію на зразок єдиного квитка.
У разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати
проїзду реалізація права на безплатний проїзд у громадському
міському (приміському) пасажирському транспорті здійснюється
шляхом реєстрації електронного квитка в автоматизованій системі
обліку оплати проїзду. { Пункт 11 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 812 ( 812-2017-п ) від 25.10.2017 }
12. Установити, що діти-сироти і діти, позбавлені
батьківського піклування, крім тих, що перебувають під опікою
(піклуванням), знаходяться на повному державному утриманні.
Міністерству освіти і Міністерству фінансів разом з іншими
заінтересованими міністерствами і відомствами:
у місячний термін упорядкувати та затвердити норми і
нормативи утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, і матеріального забезпечення навчально-виховного
процесу;
враховуючи особливості утримання дітей у будинках дитини,
дитячих будинках, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, передбачити збільшення
асигнувань на харчування та придбання м'якого інвентаря для
вихованців цих закладів на 10 відсотків порівняно з масовими
навчально-виховними закладами.
Уряд Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації у разі необхідності можуть
збільшувати грошові й натуральні норми витрат на утримання дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
13. Установити, що:
1) дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування, особам з їх числа, а також учням та студентам, які в
період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків і
перебували на повному державному утриманні в загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах, при вступі на
навчання до професійно-технічних та вищих навчальних закладів
видається безоплатно за рахунок коштів тих закладів, які вони
закінчили, комплект нового одягу і взуття на суму не менш як
12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також грошова
допомога в розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян. Учні та студенти зазначеної категорії
зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах,
до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до
закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються
безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям і м'яким
інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку
шкіл-інтернатів. { Абзац перший підпункту 1 пункту 13 в редакції
Постанови КМ N 723 ( 723-2008-п ) від 20.08.2008 }
Особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від
18 до 23 років залишилися без батьків, до завершення навчання
виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури
в розмірі трьох соціальних стипендій для осіб зазначеної
категорії. Виплата зазначеної допомоги провадиться протягом 30
днів після початку навчального року за рахунок коштів, що
передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.
{ Абзац другий підпункту 1 пункту 13 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 921 ( 921-2017-п ) від 06.12.2017 -
застосовується з 1 вересня 2017 року }
У разі коли такий учень або студент є прийомною дитиною чи
дитиною-вихованцем дитячого будинку сімейного типу, він за вибором
може бути зарахований на повне державне утримання або йому
продовжується виплата соціальної допомоги як дітям-сиротам і
дітям, позбавленим батьківського піклування; { Підпункт 1 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 433 ( 433-95-п ) від 16.06.95, N 1381 ( 1381-2003-п ) від
30.08.2003, N 868 ( 868-2005-п ) від 06.09.2005; в редакції
Постанови КМ N 1061 ( 1061-2006-п ) від 01.08.2006 }
2) абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, та особи з їх числа приймаються до
навчальних закладів поза конкурсом; { Підпункт 2 пункту 13 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 723 ( 723-2008-п ) від
20.08.2008 }
3) учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, щорічно
надається матеріальна допомога за рахунок стипендіального фонду, а
також коштів, передбачених на утримання зазначених закладів, у
розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
{ Підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 433 ( 433-95-п ) від 16.06.95, N 1381 ( 1381-2003-п ) від
30.08.2003, N 723 ( 723-2008-п ) від 20.08.2008 }
4) учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, що
навчалися або виховувалися в навчально-виховних та вищих
навчальних закладах і перебували на повному державному утриманні,
при їх працевлаштуванні видається одяг, взуття, м'який інвентар і
обладнання на суму, не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, а також одноразова грошова допомога в розмірі
шести прожиткових мінімумів. За бажанням випускникам навчальних
закладів може бути виплачена грошова компенсація у розмірі,
необхідному для придбання одягу і взуття; { Підпункт 4 пункту 13
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 433 ( 433-95-п )
від 16.06.95, N 1381 ( 1381-2003-п ) від 30.08.2003, N 868
( 868-2005-п ) від 06.09.2005, N 146 ( 146-2008-п ) від
05.03.2008, N 723 ( 723-2008-п ) від 20.08.2008 }
5) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,
що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у
загальноосвітній школі забезпечуються безплатно шкільною і
спортивною формами, обідами, у вищих навчальних закладах і
професійних навчально-виховних закладах - обідами і гуртожитком.
При працевлаштуванні після закінчення навчального закладу їм
виплачується одноразова грошова допомога в розмірі шести
прожиткових мінімумів, а також видається одяг і взуття на суму не
менш як 16 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За
бажанням випускникам навчальних закладів може бути виплачена
грошова компенсація у розмірі, необхідному для придбання одягу і
взуття; { Підпункт 5 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 433 ( 433-95-п ) від 16.06.95, N 1381
( 1381-2003-п ) від 30.08.2003, N 868 ( 868-2005-п ) від
06.09.2005, N 146 ( 146-2008-п ) від 05.03.2008 }
6) у період канікул учням професійних навчально-виховних
закладів, студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачуються (за
нормами службових відряджень) добові за час перебування у дорозі
(туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським
автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони
виховувалися, за рахунок асигнувань на утримання навчальних
закладів;
7) учні професійних навчально-виховних закладів і студенти
вищих навчальних закладів - колишні вихованці дитячих будинків і
шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, під час своїх канікул можуть перебувати у зазначених
закладах з безплатним проживанням і харчуванням;
8) зарахованим на повне державне утримання учням і студентам
з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
що не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул,
а також під час їх хвороби видається готівка в межах установленої
грошової норми на харчування з урахуванням торговельної націнки;
9) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,
у тому числі ті, що перебувають під опікою (піклуванням), після
закінчення (припинення) перебування у державному
навчально-виховному закладі, навчання у професійному
навчально-виховному, вищому навчальному закладі, а також молодь
цієї категорії після проходження строкової служби в Збройних Силах
України забезпечуються позачергово впорядкованим житлом.
14. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування, після досягнення ними 18-річного віку незалежно від
форми влаштування виплачується одноразова грошова допомога у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 868 ( 868-2005-п ) від
06.09.2005 }
{ Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 433
( 433-95-п ) від 16.06.95 }
16. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,
Міністерству соціального захисту населення разом з Академією
педагогічних наук:
сформувати у 1994-1995 роках державний і регіональний банки
даних про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування;
розробити до 1997 року в межах асигнувань, що виділяються на
наукові дослідження, наукові методологічні основи, принципи і
форми виховання, навчання і соціальної адаптації дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах
навчально-виховного закладу.
Міністерству освіти, Академії педагогічних наук під час
розроблення концепції педагогічної освіти передбачити
програмно-методичне забезпечення підготовки спеціалістів для
державних і недержавних закладів для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування.
17. Рекомендувати Державній телерадіомовній компанії, іншим
засобам масової інформації постійно привертати увагу громадськості
до проблем сирітства через тематичні передачі, інтерв'ю, бесіди по
телебаченню, радіо та у пресі.
18. Визначити такими, що втратили чинність:
постанову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15
лютого 1985 р. N 67 "Про заходи по поліпшенню виховання, навчання
і матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей які залишилися
без піклування батьків, у будинках дитини, дитячих будинках та
школах-інтернатах";
постанову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25
серпня 1987 р. N 289 ( 289-87-п ) "Про організацію виконання в
республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР по усуненню
серйозних недоліків у роботі з дітьми-сиротами і дітьми, які
залишилися без піклування батьків, докорінному поліпшенню їх
виховання, навчання і матеріального забезпечення";
розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1988 р. N 51
( 51-88-р );
абзац другий підпункту 5 пункту 13 постанови Ради Міністрів
УРСР від 5 жовтня 1988 р. N 318 "Про створення в республіці
дитячих будинків сімейного типу" (ЗП УРСР, 1988 р., N 11, ст. 45);
розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 1989 р. N 75
( 75-89-р );
постанову Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1991 р. N 8
( 8-91-п ) "Про поліпшення умов життя дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків" (ЗП УРСР, 1991 р., N 1, ст. 5).

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.28
( Додаток N 1 виключено на підставі Постанови КМ N 868
( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )
( Додаток N 2 виключено на підставі Постанови КМ N 868
( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )

( Додаток N 3 виключено на підставі Постанови КМ N 868
( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )

( Додаток N 4 виключено на підставі Постанови КМ N 868
( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )вгору