Про генеральний план розвитку міста Запоріжжя
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 30.05.1985224
Документ 224-85-п, поточна редакція — Прийняття від 30.05.1985

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 30 травня 1985 р. N 224
Київ
Про генеральний план розвитку
міста Запоріжжя

З метою забезпечення дальшого планомірного, економічно
обгрунтованого і комплексного розвитку міста Запоріжжя, підвищення
рівня його благоустрою і створення найсприятливіших умов для
праці, побуту і відпочинку населення Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити розроблені інститутом "Діпроміст" Держбуду УРСР
генеральний план розвитку міста Запоріжжя і проект планування його
приміської та зеленої зон.
Затвердити Основні положення генерального плану розвитку
міста Запоріжжя і проекту планування його приміської та зеленої
зон, що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 13 травня 1966 р. N 381.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 24

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 30 травня 1985 р. N 224
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
генерального плану розвитку міста Запоріжжя
і проекту планування його приміської
та зеленої зон

I
Генеральним планом розвитку міста Запоріжжя передбачається:
1. По основних напрямах розвитку міста:
а) дальше зростання м. Запоріжжя як адміністративного,
промислового і культурного центру Запорізької області з
чисельністю населення на розрахунковий період (2005 рік)
1000 тис. чоловік (на початок 1984 року - 844,1 тис. чоловік);
б) всемірне зміцнення ролі міста як одного з центрів
металургії, машинобудування та енергетики з одночасним розвитком
промислових підприємств, необхідних для безпосереднього
обслуговування населення міста і приміської зони та забезпечення
потреб житлово-цивільного будівництва.
2. По територіальному розвитку міста і його забудові:
а) дальший територіальний розвиток міста на площі
31,3 тис. га переважно за рахунок освоєння 900 га
сільськогосподарських земель на правому березі р. Дніпра та 100 га
сільськогосподарських земель в межах лівобережної частини міста;
б) розміщення нового житлового будівництва переважно на
вільних від забудови ділянках у лівобережній і правобережній
частинах міста, а також за рахунок намиву території у Дніпровській
заплаві та часткової реконструкції існуючої малоцінної забудови;
в) забудова міста 9-поверховими житловими будинками, а на
найважливіших у містобудівному відношенні ділянках - будинками
більшої поверховості з одночасним спорудженням закладів
культурно-побутового обслуговування населення, повним
благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території.
3. По архітектурно-планувальній організації міста:
а) удосконалення і розвиток архітектурно-планувальної
структури міста відповідно до вимог сучасного містобудування;
б) реконструкція існуючого загальноміського центру, дальший
розвиток центрів обслуговування міських районів;
в) упорядкування житлових районів і мікрорайонів із
створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового
обслуговування населення та зелених насаджень; поступова
реконструкція і благоустрій забудованих кварталів та існуючих
промислових районів, дальший розвиток комунально-складських зон;
г) організація санітарно-захисних зон між промисловими і
житловими районами відповідно до діючих норм;
д) розвиток системи зелених насаджень з організацією парків і
скверів уздовж набережної Дніпра та міського парку в центральній
частині острова Хортиця зі збереженням історико-культурного
заповідника та заказника "Дніпровські пороги".
4. По зовнішньому транспорту:
а) по залізничному транспорту - дальший розвиток Запорізького
залізничного вузла;
б) по автомобільному транспорту й автошляховій мережі -
реконструкція автомобільних шляхів загальнодержавного значення
Москва - Сімферополь, Донецьк - Запоріжжя та республіканського
значення Запоріжжя - Жданов, Запоріжжя - Дніпропетровськ,
Запоріжжя - Кривий Ріг; будівництво міжміських автовокзалів;
в) по річковому транспорту - розширення вантажного порту та
будівництво нової гавані для відстою пасажирського флоту;
г) по повітряному транспорту - реконструкція міського
аеропорту.
5. По міському транспорту і магістральній мережі:
а) створення на базі існуючої мережі вулиць системи міських
транспортних магістралей, що дасть змогу забезпечити підвищення
швидкості і безпеки руху автомобільного транспорту та поліпшити
зв'язок житлових масивів з центром міста і промисловими районами;
б) будівництво мостового переходу через р. Дніпро і
реконструкція існуючого Преображенського мосту;
в) дальший розвиток масового пасажирського міського
транспорту із збільшенням протяжності трамвайної, тролейбусної та
автобусної мереж і будівництво метрополітену;
г) будівництво автобусних парків, тролейбусного та
трамвайного депо.
6. По інженерному обладнанню території:
а) дальший розвиток водопостачання міста за рахунок
розширення існуючих міських водозабірних споруд на правому та
лівому берегах р. Дніпра та мережі водопостачання;
б) розширення міських каналізаційних очисних споруд з
використанням стічних вод після повної біологічної очистки і
знешкодження для технічного водопостачання та поливу;
в) будівництво сміттєпереробного заводу за межами міста;
г) дальший розвиток зливової каналізації;
д) газопостачання від магістрального газопроводу Шебелинка -
Одеса;
є) теплопостачання житлових і промислових районів від ТЕЦ,
промислових та районних котелень;
ж) електропостачання від енергосистеми "Дніпроенерго";
з) дальший розвиток телефонізації та радіофікації міста.
7. По інженерній підготовці території:
а) намив територій у Дніпровській заплаві в південній частині
міста для будівництва нового житлового масиву;
б) благоустрій пляжів, берегоукріплення, регулювання та
благоустрій малих річок.
8. По поліпшенню зовнішнього середовища і охороні природи:
а) ліквідація забруднення зовнішнього середовища шляхом
впровадження на існуючих промислових підприємствах технологічних
заходів по очистці шкідливих викидів і доведенню їх показників до
нормативних параметрів;
б) винесення промислових підприємств, комунальних та
складських об'єктів, які знаходяться в сельбищній зоні міста і
погіршують її санітарно-гігієнічний стан, на нові ділянки,
передбачені генеральним планом у промислових районах міста і в
приміській зоні;
в) організація санітарно-захисних зон між промисловими
підприємствами і сельбищними територіями відповідно до діючих
норм, з урахуванням проведення необхідного комплексу
санітарно-захисних заходів на підприємствах, поступове винесення з
цих зон існуючого житлового фонду;
г) створення в межах міста водоохоронних зон Дніпра та річок
Мокрої і Сухої Московки;
д) закриття гранітного кар'єру в районі Щавельової балки з
дальшою рекультивацією території для створення міського парку;
є) розширення існуючого кладовища в правобережній та
створення нового в лівобережній частинах міста.
9. Першочергові заходи:
а) реконструкція та доведення до проектної потужності
промислових підприємств відповідно до плану економічного і
соціального розвитку;
б) здійснення житлового будівництва переважно на вільних від
забудови ділянках у лівобережній і правобережній частинах міста, а
також за рахунок часткової реконструкції існуючої малоцінної
забудови в центральній частині міста з одночасним спорудженням
закладів культурно-побутового обслуговування населення, повним
благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території;
в) будівництво та реконструкція магістральних вулиць,
розвиток трамвайних, тролейбусних і автобусних ліній, спорудження
підземних переходів і транспортних розв'язок у різних рівнях;
г) реконструкція автомобільних шляхів Донецьк - Запоріжжя,
Запоріжжя - Жданов;
д) дальший розвиток залізничних станцій Запорізького вузла;
є) розширення системи інженерного забезпечення міста;
ж) здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення
зовнішнього середовища.
II
Проектом планування приміської та зеленої зон м. Запоріжжя
передбачається:
1. По організації території та розселенню населення:
а) утворення навколо м. Запоріжжя приміської зони загальною
площею 760 тис. га з населенням 391 тис. чоловік у складі
Запорізького, Вільнянського, Оріхівського, Василівського та
Кам'янсько-Дніпровського районів з використанням її для розміщення
зв'язаних з народногосподарським комплексом міста промислових
підприємств, розвитку приміського сільського господарства,
організації позаміського масового відпочинку населення, створення
лісопаркового поясу;
б) розселення населення, яке має трудові зв'язки з
м. Запоріжжя у прилеглих населених пунктах.
2. По розміщенню промислових підприємств і спеціалізації
приміського господарства:
а) розміщення промислових підприємств, складів та баз, які
виносяться з м. Запоріжжя, у приміській зоні на передбачених для
цього ділянках;
б) будівництво нових та розвиток існуючих підприємств
машинобудування, будівельної та харчової промисловості в містах
Вільнянську, Василівці, Оріхові, Дніпрорудному, смт Енергодарі та
інших;
в) забезпечення потреб населення м. Запоріжжя у ранніх
овочах, картоплі, фруктах, молочній та м'ясній продукції, яйцях
шляхом виробництва їх у приміських спеціалізованих господарствах.
3. По організації зеленої зони і місць відпочинку:
а) створення зеленої зони навколо м. Запоріжжя загальною
площею зелених насаджень 75,5 тис. га, агромеліоративне
упорядкування комплексної системи зелених насаджень;
б) розвиток системи закладів і місць масового відпочинку
населення з організацією зон відпочинку вздовж р. Дніпра, а також
біля лісових масивів.
4. По організації транспортних зв'язків:
а) реконструкція автомобільних шляхів, дальший розвиток
транспортної мережі та залізничних станцій приміської зони;
б) будівництво пасажирських автобусних станцій для
обслуговування міжміських сполучень;
в) будівництво та реконструкція пасажирських причалів у
місцях масового відпочинку населення.
5. По інженерному обладнанню території:
а) водопостачання населених пунктів - централізоване, з
підземних вод місцевих джерел, а також вод р. Дніпра;
б) каналізування з повною біологічною очисткою стічних вод;
в) теплопостачання міст і селищ міського типу -
централізоване, від районних і групових котелень;
г) електропостачання від енергосистеми "Дніпроенерго";
д) газопостачання від магістрального газопроводу Шебелинка -
Одеса;
є) здійснення комплексу заходів по реконструкції та
розширенню зрошувальних систем, захисту територій від повені та
заходів по благоустрою Каховського водосховища.
6. По поліпшенню зовнішнього середовища і охороні природи:
а) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ та
повітряного басейну, створення водоохоронних зелених насаджень;
б) організація переробки та повторного використання
промислових і побутових відходів; створення полігонів для
захоронення шкідливих промислових відходів, які не підлягають
утилізації;
в) збереження цінних природних ландшафтів і відновлення
ландшафтів, порушених господарською діяльністю.
7. Першочергові заходи:
а) спорудження і реконструкція промислових підприємств, а
також будівництво житла та закладів обслуговування населення у
населених пунктах відповідно до плану економічного і соціального
розвитку;
б) дальший розвиток транспортної мережі;
в) збільшення площі зелених насаджень за рахунок насадження
лісів, закладання садів, ягідників, виноградників, залісення ярів,
балок та інших не придатних для сільського господарства земель;
г) організація місць та закладів масового відпочинку.
III
Основні техніко-економічні показники розвитку
міста Запоріжжя
------------------------------------------------------------------ Найменування | Одиниця |Існуючий |Перша черга|Розрахун- показників | виміру |стан (на |(1990 р.) |ковий | |01.01.84 р.)| |період | | | |(2005 р.) ------------------------------------------------------------------ Населення тис. чол. 844,1 890 1000
Територія міста тис. га 30,3 30,6 31,3
Житловий фонд тис.
кв. м
загальної
площі 11880 13683 17800
Середня кв. м
житлозабезпеченість загальної
на одного жителя площі 14,1 15,4 17,8
Рівень
культурно-побутового
обслуговування:
дитячі дошкільні тис.
заклади місць 46,9 53,4 65
загальноосвітні
школи - " - 96,2 108 130
Будинки культури,
клуби, кінотеатри - " - 23,9 25,5 45,7
лікарні тис.
ліжок 10,8 12,3 19
магазини тис.
продовольчих кв. м
товарів торгової
площі 68 75 100
магазини
непродовольчих
товарів - " - 58 69 118
підприємства тис.
громадського посадочних
харчування місць 10,3 17,3 38,5
підприємства тис.
побутового робочих
обслуговування місць 5,4 6,1 11,1
Інженерне обладнання
території:
водопостачання:
потужність споруд тис.
водопостачання куб. м
на добу 440 614 750
протяжність
водопровідної
мережі км 917 987 1137
каналізація:
потужність споруд тис.
каналізації куб. м
на добу 312 551 630
протяжність
колекторів та
мережі км 758 848 963
теплопостачання:
потужність джерел Гкал на
годину 4950 6661 8195
протяжність мережі км 610 635 660
газопостачання км мереж 600 675 745
електропостачання мегават 2630 3112 4046
Протяжність міських
транспортних ліній:
автобусних км 190 215 221
тролейбусних км 61,5 85 137
трамвайних км 50 69,5 56
метрополітену км - - 20,3вгору