Документ 217/96-ВР, перша редакція — Прийняття від 24.05.1996
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про ставки
акцизного збору і ввізного мита на деякі
транспортні засоби та шини до них"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 32, ст. 152 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита
на деякі транспортні засоби та шини до них" ( 216/96-ВР ) ввести в
дію з дня опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний термін:
внести пропозиції Верховній Раді України щодо приведення
законодавства України у відповідність з цим Законом; привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом
та забезпечити перегляд і скасування органами державної
виконавчої влади України нормативних актів, що суперечать цьому
Закону; з метою запобігання ухиленню від сплати податку на добавлену
вартість шляхом заниження митної вартості транспортних засобів
встановити мінімальну митну вартість імпортних автомобілів, які
входять до товарних груп, визначених цим Законом, у еквіваленті
до екю в залежності від марки автомобіля, об'єму його двигуна та
строку експлуатації, згідно з якою митні органи зобов'язані
справляти податок на добавлену вартість при ввезенні автомобілів
на митну територію України.
3. До приведення законодавства України у відповідність з цим
Законом чинні законодавчі акти застосовуються в частині, що не
суперечить цьому Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 24 травня 1996 року
N 217/96-ВРвгору