Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1064
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.19992157
Документ 2157-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2001, підстава - 225-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 листопада 1999 р. N 2157
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 225 ( 225-2001-п ) від 07.03.2001 )
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 13 липня 1998 р. N 1064

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
13 липня 1998 р. N 1064 ( 1064-98-п ) "Про встановлення
максимальної величини фактичних витрат суб'єктів господарювання на
оплату праці працівників, суми оподатковуваного доходу (прибутку),
сукупного оподатковуваного доходу, з яких справляються збори
(внески) до соціальних фондів" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 28, ст. 1044, N 38, ст. 1402), що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 1999 р. N 2157
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 липня 1998 р. N 1064 ( 1064-98-п )

1. Пункт 1 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Перерахунок зборів (внесків) до соціальних фондів
здійснюється за підсумками року для кожного працюючого".
У зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом
четвертим.
2. В абзаці першому пункту 1 слова "і Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення" виключити.
3. Викласти приклад, наведений у додатку до зазначеної
постанови, у такій редакції:
"ПРИКЛАД
обчислення суми зборів (внесків)
до соціальних фондів
(у гривнях на місяць) ------------------------------------------------------------------ Прізвище та | Нара- |Розмір | Сума зборів (внесків) за рахунок ініціали |ховано |заро- | заробітку працюючого |заро- |бітку, |--------------------------------- |бітку |на який |до Пенсій- | до |всього | |нарахо- |ного фонду | Державного | | |вуються |(до 150 | фонду | | |збори до |гривень - 1 | сприяння | | |соціа- |відсоток | зайнятості | | |льних |понад 150 | населення | | |фондів |гривень - 2 | (0,5 | | | |відсотки) | відсотка) | ------------------------------------------------------------------ Іваненко І.І. 500 500 8,5 2,5 11
Петренко П.П. 2000 1000 18,5 5 23,5
Сидорчук С.С. 3500 1000 18,5 5 23,5 ------------------------------------------------------------------ Усього 6000 2500 45,5 12,5 58

Сума зборів (внесків), що обчислюються
суб'єктами господарювання з фактичних
витрат на оплату праці працівників
Збір до Пенсійного фонду (2500 гривень х 32 відсотки),
гривень 800
Збір до Державного фонду сприяння зайнятості населення
(2500 гривень х 1,5 відсотка), гривень 37,5
Збір до Фонду соціального страхування,
(2500 гривень х 4 відсотки), гривень 100
Разом, гривень 937,5
Усього
Збір до Пенсійного фонду (45,5 + 800), гривень 845,5
Збір до Державного фонду сприяння зайнятості населення
(12,5 + 37,5), гривень 50
Збір до Фонду соціального страхування, гривень 100
Разом, гривень 995,5"вгору