Про Державний герб України
Постанова Верховної Ради України від 19.02.19922137-XII
Документ 2137-XII, поточна редакція — Прийняття від 19.02.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Державний герб України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 40, ст.592 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи його
головним елементом великого герба України (кольорове та
схематичне зображення герба додаються
) ( 2137а-12 ).
2. Зображення Державного герба України поміщується на
печатках органів державної влади і державного управління, грошових
знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах,
бланках державних установ з обов'язковим додержанням пропорцій
зображення герба, затвердженого пунктом 1 цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 19 лютого 1992 року
N 2137-XII

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
про Державний герб України
ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ
(кольорове та чорно-біле зображення)
( 2137а-12 )
Схематичне зображення
Державного герба України
( 2137а-12 )вгору