Документ 206-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.02.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 лютого 2009 р. N 206
Київ
Про внесення змін до Порядку здійснення
державного контролю на автомобільному
транспорті

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку здійснення державного контролю на
автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 8 листопада 2006 р. N 1567 ( 1567-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 45, ст. 3011), такі зміни:
пункт 12 викласти у такій редакції:
"12. Рейдова перевірка додержання суб'єктом господарювання,
зокрема іноземним, вимог, визначених пунктом 15 цього Порядку,
здійснюється на підставі щотижневого графіка.";
доповнити пункт 15 після абзацу другого новим абзацом такого
змісту:
"додержання вимог статей 53, 56, 57 і 59 Закону
( 2344-14 );".
У зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно
абзацами четвертим - одинадцятим;
у пункті 25 слова "посадовою особою органу" замінити словами
"в органі".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21вгору