Про заходи щодо дальшого розвитку космічних технологій
Указ Президента України від 04.03.1997202/97
Документ 202/97, поточна редакція — Прийняття від 04.03.1997

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо дальшого розвитку
космічних технологій

З метою забезпечення впровадження супутникових технологій для
підтримання інформаційного простору держави та підвищення якості
телекомунікаційних послуг п о с т а н о в л я ю:
1. Покласти на Національне космічне агентство України (далі -
НКАУ) здійснення єдиної державної науково-технічної політики щодо
створення та експлуатації супутникових систем зв'язку та
телерадіомовлення для забезпечення функціонування інформаційного
простору держави.
2. Уповноважити НКАУ представляти інтереси держави в
міжнародних організаціях, які здійснюють діяльність у сфері
дослідження та використання космічного простору, експлуатації
супутникових систем.
3. НКАУ забезпечити, починаючи з 1997 року, впровадження
супутникових телекомунікаційних технологій для: створення державної системи контролю космічного простору та
орбітографії; створення та підтримання цілісності державного навігаційного
поля та системи єдиного часу; створення супутникових мереж зв'язку з забезпеченням виходу
до глобальних міжнародних інформаційних мереж для органів
виконавчої влади та державних підприємств, установ і організацій; розгортання супутникових розподільних мереж радіомовлення
та телебачення; забезпечення дипломатичних представництв та консульських
установ України за кордоном супутниковим зв'язком та
телерадіомовленням.
4. Кабінету Міністрів України:
забезпечити в 1997 році представництво НКАУ в таких міжнародних
організаціях: Міжнародній організації морського супутникового
зв'язку (ІНМАРСАТ), Міжнародній організації зв'язку через штучні
супутники Землі (ІНТЕЛСАТ), Європейській організації супутникового
зв'язку через штучні супутники Землі (ЄВТЕЛСАТ), Міжнародній
організації космічного зв'язку (ІНТЕРСУПУТНИК), Міжнародній
організації супутникового зв'язку ("АЙКО"); підготувати пропозиції щодо внесення змін до Положення про
Національне космічне агентство України, що випливають з цього
Указу.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 березня 1997 року
N 202/97вгору