Про заходи з увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 17.03.2011199-р
Документ 199-2011-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.09.2015, підстава - 998-2015-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 17 березня 2011 р. N 199-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 998-р ( 998-2015-р ) від 23.09.2015 }
Про заходи з увічнення пам'яті
про події Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років та її учасників
на 2011-2015 роки

1. Затвердити план заходів з увічнення пам'яті про події
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на
2011-2015 роки, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям подавати щороку до
10 липня і 10 грудня Державній службі з питань інвалідів та
ветеранів інформацію про стан виконання плану заходів,
затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання
до 25 липня і 25 грудня Кабінетові Міністрів України.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям розробити
і затвердити у I кварталі 2011 р. регіональні плани заходів з
увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки і забезпечити їх
виконання.
4. Державній службі з питань інвалідів та ветеранів
забезпечити координацію здійснення центральними і місцевими
органами виконавчої влади заходів з увічнення пам'яті про події
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. N 199-р
ПЛАН
заходів з увічнення пам'яті про події
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років
та її учасників на 2011-2015 роки

1. Проаналізувати стан роботи з увічнення пам'яті про події
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників
відповідно до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років" ( 1684-14 ).
Державна служба з питань
інвалідів та ветеранів,
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства,
Державна архівна служба.
Протягом 2011 року.
2. Укласти з державними органами іноземних держав і
міжнародними організаціями міжвідомчі договори про упорядкування
та збереження місць пам'яті воїнів та цивільного населення, що
загинули під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства,
Державна служба з питань
інвалідів та ветеранів, МЗС.
Протягом 2012 року.
3. Розробити проект Концепції Державної цільової програми з
увічнення пам'яті осіб, що загинули (пропали безвісти) під час
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, на 2011-2015 роки.
Державна служба
з питань інвалідів
та ветеранів, Міністерство
культури, Міноборони,
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства, Міністерство
освіти і науки, молоді
та спорту, МЗС,
Міністерство соціальної
політики, Державна
архівна служба.
До 28 квітня 2011 року.
4. Забезпечити:
запобігання актам вандалізму та руйнуванню місць поховання
осіб, що загинули (пропали безвісти) під час Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років.
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації,
МВС, СБУ, МЗС,
Державна служба з питань
інвалідів та ветеранів.
Постійно;
запобігання торгівлі бойовими нагородами та іншими відзнаками
часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, пропаганді
фашизму.
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації, МВС, СБУ,
Державна служба з питань
інвалідів та ветеранів.
Постійно;
з'ясування долі вихідців з України, які загинули (пропали
безвісти) під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на
території іноземних держав.
Державна служба
з питань інвалідів
та ветеранів, Міністерство
культури, МЗС.
Постійно;
ремонт та реставрацію пошкоджених або зруйнованих пам'ятників
та монументів у місцях поховання воїнів, які загинули під час
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, що перебувають на
державному обліку як пам'ятки культурної спадщини.
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації,
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства.
Постійно;
упорядкування та збереження пам'ятників, створення музеїв,
меморіальних комплексів, присвячених подіям Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років.
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації,
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства, Міністерство
культури, Міноборони, МВС,
СБУ, Державна служба
з питань інвалідів
та ветеранів.
Постійно;
відвідування ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років та членами їх сімей, представниками громадських організацій
та державних підприємств розташованих на території іноземних
держав місць поховання воїнів, які загинули під час Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років.
Державна служба
з питань інвалідів
та ветеранів, Міністерство
соціальної політики, МЗС.
Постійно.
5. Створити централізований банк даних про поховання часів
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, що розташовані на
території України та інших держав, забезпечити оприлюднення таких
даних у засобах масової інформації.
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства, Міноборони,
МВС, Державна архівна
служба, МЗС.
До 2015 року.
6. Сприяти:
провадженню науково-дослідницької діяльності з увічнення
пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її
учасників.
Національна академія наук,
Державна архівна служба,
Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту,
Державна служба з питань
інвалідів та ветеранів.
Постійно;
проведенню пошукових робіт з метою встановлення імен осіб, що
загинули (пропали безвісти) під час Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років, перепоховання їх останків.
Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства,
Міністерство культури,
Міноборони, МВС, СБУ,
Адміністрація
Держприкордонслужби,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації,
громадські організації
(за згодою).
Постійно;
провадженню діяльності пошуково-видавничого агентства "Книга
пам'яті України".
Державна архівна служба,
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно;
здійсненню громадськими організаціями заходів з увічнення
пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її
учасників.
Державна служба
з питань інвалідів
та ветеранів, Державна
архівна служба,
Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства,
Міністерство культури,
Міноборони, Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно;
широкому висвітленню державними засобами масової інформації
подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
Держкомтелерадіо,
Українське національне
інформаційне агентство
"Укрінформ", Національна
академія наук,
Державна архівна
служба, Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно;
випуску мемуарної та документальної літератури з історії
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
Держкомтелерадіо,
Національна академія наук,
Державна архівна
служба, Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.вгору