Документ 1982-IV, чинний, поточна редакція — Визнання неконституційними окремих положень від 18.11.2004, підстава - v017p710-04

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Тимчасову спеціальну комісію
Верховної Ради України з питань
моніторингу реалізації законодавства
про вибори Президента України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.558 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 17-рп/2004 ( v017p710-04 ) від 18.11.2004 )

З метою сприяння належній реалізації конституційних прав
громадян, законодавства про вибори Президента України Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
( Положення пункту 1 в частині залучення до роботи Тимчасової
спеціальної комісії представників від Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства юстиції України, Генеральної
прокуратури України, Верховного Суду України, Служби безпеки
України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України
та Центральної виборчої комісії без згоди цих органів втратило
чинність, як таке, що визнано неконституційним на підставі Рішення
Конституційного Суду N 17-рп/2004 ( v017p710-04 ) від 18.11.2004 )
1. Утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з
питань моніторингу реалізації законодавства про вибори Президента
України (далі - Тимчасова спеціальна комісія) під головуванням
Голови Верховної Ради України Литвина Володимира Михайловича.
Включити до складу Тимчасової спеціальної комісії по одному
представнику від депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді
України.
Залучити до роботи Тимчасової спеціальної комісії:
по одному представнику від Міністерства внутрішніх справ
України, Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури
України, Верховного Суду України, Служби безпеки України,
Державного комітету телебачення і радіомовлення України в особі
перших заступників керівників відповідних державних органів, а
також представника Центральної виборчої комісії в особі заступника
Голови Центральної виборчої комісії;
по одному представнику від Координаційно-дорадчої ради з
питань місцевого самоврядування та Громадсько-політичної
консультативної ради при Голові Верховної Ради України.
Персональний склад Тимчасової спеціальної комісії додається.
2. Визначити основними завданнями Тимчасової спеціальної
комісії:
здійснення моніторингу реалізації законодавства про вибори
Президента України та узагальнення його результатів;
узагальнення пропозицій органів державної влади та органів
місцевого самоврядування щодо практики реалізації законодавства
про вибори Президента України;
внесення на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо
вдосконалення законодавства про вибори Президента України, а також
надання Верховній Раді України інформації (звітів) стосовно
перебігу виборчої кампанії;
внесення органам державної влади та органам місцевого
самоврядування пропозицій щодо реалізації законодавства про вибори
Президента України.
3. Тимчасовій спеціальній комісії інформувати Верховну Раду
України про практику реалізації законодавства про вибори
Президента України та про результати своєї діяльності один раз на
два тижні у п'ятницю, починаючи з 13 години, відповідно до статті
2.5.2 Регламенту Верховної Ради України ( 129а/94-ВР ).

4. Матеріально-технічне, кадрове, організаційне та
інформаційне забезпечення діяльності Тимчасової спеціальної
комісії покласти на Апарат Верховної Ради України.
5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 7 вересня 2004 року
N 1982-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 7 вересня 2004 року N 1982-IV
СКЛАД
Тимчасової спеціальної комісії
Верховної Ради України
з питань моніторингу реалізації
законодавства про вибори
Президента України

Богатирьова - фракція "Регіони України"; Раїса Василівна
Заєць - фракція Соціал-демократичної партії Володимир Володимирович України (об'єднаної);
Зварич - фракція "Наша Україна"; Роман Михайлович
Косінов - фракція Народної Аграрної партії Станіслав Анатолійович України;
Мельничук - фракція Соціалістичної партії Михайло Васильович України;
Мокроусов - група "Демократичні ініціативи Анатолій Олексійович Народовладдя";
Надрага - група "Союз"; Василь Іванович
Олуйко - фракція Народно-демократичної Віталій Миколайович партії та Партії промисловців і
підприємців України;
Пономаренко - фракція Комуністичної партії Георгій Григорович України;
Рябікін - група "Центр"; Павло Борисович
Сас - фракція Блоку Юлії Тимошенко; Сергій Володимирович
Сухий - фракція політичної партії "Трудова Ярослав Михайлович Україна".вгору