Документ 197/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 15.05.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради
України для вивчення ситуації, що склалася у зв'язку із
заборгованістю по виплаті заробітної плати, пенсій
і стипендій, та затвердження її персонального складу

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Створити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради
України для вивчення ситуації, що склалася у зв'язку із
заборгованістю по виплаті заробітної плати, пенсій і стипендій.
2. Затвердити склад Тимчасової спеціальної комісії Верховної
Ради України для вивчення ситуації, що склалася у зв'язку із
заборгованістю по виплаті заробітної плати, пенсій і стипендій
(додається).
3. Кабінету Міністрів України, Національному банку України,
іншим органам державної виконавчої влади терміново надати
Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України необхідні
документи щодо виплати заробітної плати, пенсій і стипендій.
4. Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України
проінформувати Верховну Раду України про стан виплати заробітної
плати, пенсій і стипендій одночасно із заслуховуванням доповіді
Прем'єр-Міністра України "Про погашення заборгованості Державного
бюджету України і місцевих бюджетів за 1995 рік по заробітній
платі, пенсіях, стипендіях, інших грошових виплатах населенню".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 травня 1996 року
N 197/96-ВР

СКЛАД
Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради
України для вивчення ситуації, що склалася
у зв'язку із заборгованістю по виплаті
заробітної плати, пенсій і стипендій

СУСЛОВ - Голова Комісії з питань фі- Віктор Іванович нансів і банківської діяль-
ності (голова Комісії)
АЛЬОШИН - член Комісії з питань фі- Валерій Борисович нансів і банківської діяль-
ності
НАЙДА - член Комісії з питань па- Георгій Іванович ливно-енергетичного комп-
лексу, транспорту і зв'язку
ПЄХОТА - член Комісії з питань бюд- Володимир Юлійович жету
ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ - заступник Голови Комісії з Володимир Семенович питань бюджету
СЕМИНОЖЕНКО - член Комісії з питань науки Володимир Петрович та народної освіти
СТЕПАНОВ - член Комісії з питань науки Олександр Петрович та народної освіти
СТОЯН - Голова Федерації професій- Олександр Миколайович них спілок України, член
Комісії з питань соціальної
політики та праці
ЯКОВЕНКО - Голова Комісії з питань мо- Олександр Миколайович лоді, спорту і туризмувгору