Документ 1962-III, перша редакція — Прийняття від 21.09.2000
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо
оподаткування операцій з виготовлення та продажу
нафти сирої та деяких паливно-мастильних
матеріалів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 43, ст.372 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести такі зміни до законів України:
1. У Законі України "Про тимчасовий порядок оподаткування
операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких
паливно-мастильних матеріалів" ( 1521-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 19, ст. 145, N 27, ст. 214, N 38,
ст. 320):
статтю 1 після слів "не справляються ввізне мито і" доповнити
словами і цифрами "до 31 грудня 2001 року";
статтю 4 виключити.
2. У статті 6 Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201;
2000 р., N 19, ст. 145) цифри і слова "1 жовтня 2000 року"
замінити цифрами і словами "1 січня 2001 року".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1962-IIIвгору