Документ 1947-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.03.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про заходи щодо збереження
території гори Климентієва (Узун-Сирт)
в Автономній Республіці Крим
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.166 )

З метою недопущення знищення унікального місця, аналогів
якому за своїми аеродинамічними властивостями немає в Європі, та
збереження умов для подальшого розвитку дельтапланерного та
парапланерного спорту в Україні Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Верховній Раді Автономної Республіки Крим забезпечити
оголошення території гори Климентієва (Узун-Сирт) об'єктом
природно-заповідного фонду належного правового режиму, що дало б
можливість зберегти умови для подальшого використання гори для
зайняття спортивною авіацією.
2. Органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування тимчасово до прийняття рішення про оголошення
території гори Климентієва (Узун-Сирт) в Автономній Республіці
Крим об'єктом природно-заповідного фонду припинити прийняття
рішень та призупинити виконання раніше прийнятих рішень про
надання у власність та користування земельних ділянок у межах її
території.
3. Генеральній прокуратурі України здійснити перевірку
законності рішень органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування про надання у власність та користування земельних
ділянок у межах території гори Климентієва (Узун-Сирт) в
Автономній Республіці Крим та у разі виявлення порушень
законодавства вжити відповідних заходів прокурорського реагування.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 5 березня 2010 року
N 1947-VIвгору