Документ 1943-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2004

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової спеціальної комісії
Верховної Ради України з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та наркоманії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.24 )

Відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та глави 4.6 Регламенту Верховної Ради України
( 129а/94-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради
України з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії
(далі - Тимчасова спеціальна комісія).
2. Тимчасова спеціальна комісія утворюється з метою:
а) проведення аналізу та підготовки для розгляду Верховною
Радою України державних програм, спрямованих на протидію
розповсюдженню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та зростанню рівня
незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
б) підготовки для розгляду Верховною Радою України питань
щодо ефективного використання позик від іноземних держав,
міжнародних фінансових організацій, спрямованих на протидію
епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та зростанню рівня
незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, а також забезпечення контролю за використанням цих
позик;
в) розробки та вдосконалення законодавчих актів щодо
врегулювання проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
наркоманії;
г) підтримання зв'язків з парламентами, відповідними
міжнародними організаціями, вивчення і впровадження досвіду інших
держав стосовно врегулювання питань протидії епідемії
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та поширенню наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, опрацювання відповідної
інформації.
3. Затвердити склад Тимчасової спеціальної комісії
(додається).
4. Обрати Головою Тимчасової спеціальної комісії народного
депутата України Богатирьову Раїсу Василівну та заступником Голови
Тимчасової спеціальної комісії - народного депутата України
Полякову Ларису Євгеніївну.
5. Тимчасовій спеціальній комісії про результати своєї
діяльності не менше ніж один раз на рік інформувати Верховну Раду
України.
6. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової спеціальної
комісії покласти на Апарат Верховної Ради України.
7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1943-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 1 липня 2004 року
N 1943-IV
СКЛАД
Тимчасової спеціальної комісії
Верховної Ради України з проблем
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

Богатирьова - Голова Тимчасової спеціальної Раїса Василівна комісії, фракція "Регіони України";
Полякова - заступник Голови Тимчасової Лариса Євгеніївна спеціальної комісії, фракція
політичної партії "Трудова
Україна";
Асадчев - фракція "Наша Україна"; Валерій Михайлович
Бахтеєва - фракція "Регіони України"; Тетяна Дмитрівна
Біловол - позафракційний; Олександр Миколайович
Бондарчук - група "Центр"; Сергій Васильович
Ващук - фракція Народної Аграрної партії Катерина Тимофіївна України;
Гуреєв - фракція Народно-демократичної Василь Миколайович партії та Партії промисловців і
підприємців України;
Каратуманов - фракція Соціал-демократичної Олег Юрійович партії України (об'єднаної);
Касьянов - фракція Народної Аграрної партії Сергій Павлович України;
Кузьмук - фракція політичної партії "Трудова Олександр Іванович Україна";
Ніколаєнко - фракція Соціалістичної партії Станіслав Миколайович України;
Оніщук - фракція Народно-демократичної Микола Васильович партії та Партії промисловців і
підприємців України;
Пєхота - фракція "Регіони України"; Володимир Юлійович
Рибак - фракція "Регіони України"; Володимир Васильович
Семенюк - фракція Соціалістичної партії Валентина Петрівна України;
Соломатін - фракція Комуністичної партії Юрій Петрович України;
Терещук - фракція Народної Аграрної партії Сергій Миколайович України;
Тополов - група "Центр"; Віктор Семенович
Чорновіл - група "Центр"; Тарас В'ячеславович
Шкіль - фракція Блоку Юлії Тимошенко. Андрій Васильовичвгору