Про затвердження плану заходів з виконання завдань соціальної політики на 2012 рік
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 28.03.2012189-р
Документ 189-2012-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.03.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 березня 2012 р. № 189-р
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання завдань соціальної політики на 2012 рік

1. Затвердити план заходів з виконання завдань соціальної політики на 2012 рік (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:

забезпечити виконання плану заходів;

подавати щомісяця до 15 числа Міністерству соціальної політики інформацію про хід виконання плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2012 р. № 189-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання завдань соціальної політики на 2012 рік

1. Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, в якому передбачити:

бюджетні призначення для реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч;

забезпечення до кінця поточного року протезами та колісними кріслами інвалідів, які цього потребують;

збільшення обсягу видатків необхідних для:

- збільшення розміру щорічної разової грошової допомоги інвалідам війни;

- проведення починаючи з 1 травня 2012 р. перерахунку пенсій, призначених і перерахованих до 2008 року, із застосуванням показника середньої заробітної плати на одну застраховану особу в цілому в Україні за 2007 рік, з якої сплачено страхові внески;

- установлення починаючи з 1 травня 2012 р. однакового розміру підвищення до пенсії членам сімей загиблих і померлих інвалідів війни;

- збільшення починаючи з 1 травня 2012 р. розміру підвищення до пенсій учасникам війни;

- збільшення починаючи з 1 липня 2012 р. розміру пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

- збільшення починаючи з 1 травня 2012 р. розміру допомоги малозабезпеченій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

- надання інвалідам та пенсіонерам державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму та поетапне збільшення розміру зазначеної допомоги на дітей;

- забезпечення житлом інвалідів війни, інвалідів по зору та слуху, воїнів-інтернаціоналістів і громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- надання спеціалізованої медичної допомоги громадянам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- компенсації знецінених грошових заощаджень;

- формування мережі регіональних перинатальних центрів із впровадженням інноваційних технологій і оснащенням їх сучасним обладнанням.


Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінрегіон, Мін'юст, Держінвестпроект.

Квітень.

2. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти актів щодо:

1) проведення починаючи з 1 травня 2012 р. перерахунку пенсій, призначених і перерахованих до 2008 року, із застосуванням показника середньої заробітної плати на одну застраховану особу в цілому в Україні за 2007 рік, з якої сплачено страхові внески.


Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Пенсійний фонд України, Мін'юст.

Квітень;

2) поетапного збільшення починаючи з 1 липня 2012 р. розміру пенсій військовослужбовцям.


Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Пенсійний фонд України, Мін'юст.

Червень;

3) внесення змін до Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1652 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3195).


Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст.

Квітень;

4) організації роботи соціальних служб з раннього виявлення проблемних сімей та своєчасного надання їм підтримки.


Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст.

Травень;

5) утворення при Кабінеті Міністрів України дорадчого органу з питань розвитку системи надання соціальних послуг, передбачивши включення до його складу представників відповідних громадських організацій.


Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст.

Травень;

6) часткової компенсації починаючи з 1 червня 2012 р. втрат від знецінених грошових заощаджень.

Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мін'юст, акціонерне товариство “Ощадбанк” (за згодою), Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” (за згодою).

У місячний строк після внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”;

7) запровадження референтних цін на лікарські засоби і медичні вироби.


МОЗ, Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС, Антимонопольний комітет, Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Держлікслужба, Держфінінспекція.

Травень;

8) визначення порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч.


Мінсоцполітики, Мінфін, Мін'юст.

Травень;

9) спрощення процедури реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автотранспортних засобів, зменшення розміру плати та скорочення часу її проведення.


МВС, МОЗ, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінсоцполітики, Мін'юст.

Квітень.

3. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення зміни до статті 5 Закону України “Про психіатричну допомогу” щодо збільшення розміру допомоги малозабезпеченій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, з 10 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, до розміру мінімальної заробітної плати, за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї.


Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст.

Квітень.

4. Підготувати пропозиції щодо удосконалення системи надання пільг.


Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст.

Грудень.

5. Розробити проекти Законів України:

1) “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг.


Мінсоцполітики, Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст.

Серпень;

2) “Про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення” (нова редакція).


Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, МОНмолодьспорт, Мін'юст.

Червень;

3) “Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” щодо скасування сплати пенсійного збору під час відчуження транспортних засобів, а також впровадження компенсаційного механізму наповнення Пенсійного фонду України.


Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, МВС, Пенсійний фонд України.

Червень;

4) “Про внесення змін до Податкового кодексу України” щодо запровадження податку на багатство.


Мінфін, Мінсоцполітики, Мін'юст.

Квітень.

6. Розробити методичні рекомендації з визначення потреб осіб (сімей), які перебувають у складних життєвих обставинах, для кожної територіальної громади з метою надання їм соціальних послуг.


Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст.

Травень.

7. Розробити порядок здійснення соціального замовлення для надання соціальних послуг.


Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст.

Грудень.

8. Активізувати роботу, спрямовану на розвиток сімейних форм виховання (усиновлення, опіки, піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом:

1) влаштування понад 13,5 тис. дітей у сімейні форми виховання.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом року;

2) збільшення до 10,5 тис. кількості дітей, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом року.

9. Завершити формування єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.


Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Грудень.

10. Розробити порядки використання коштів державного бюджету для забезпечення житлом:

1) громадян, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи.


МНС, Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики.

Червень;

2) інвалідів війни.


Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики.

Червень;

3) воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів по зору та слуху.


Мінсоцполітики, Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів.

Червень.

11. Розробити в межах повноважень порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.


Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку.

До 30 квітня.

12. Підготувати та затвердити графік відкриття у 2012 році перинатальних центрів третього рівня.


МОЗ, Держінвестпроект, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом року.вгору