Документ 187-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.10.1998
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.11.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування хімічної
зброї та про її знищення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 48, ст.296 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і
застосування хімічної зброї та про її знищення, підписану від
імені України 13 січня 1993 року в м. Парижі ( 995_182 ),
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 16 жовтня 1998 року
N 187-XIVвгору