Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 13.06.20001813-III
Документ 1813-III, перша редакція — Прийняття від 13.06.2000
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 38, ст.320 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статтях 1 та 2 Закону України "Про тимчасовий порядок
оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та
деяких паливно-мастильних матеріалів" ( 1521-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 145, N 27, ст. 214 )
слова і цифри "до 1 червня 2000 року" замінити словами і цифрами
"до 1 жовтня 2000 року".
2. Статтю 5 Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201;
1998 р., N 17, ст. 82, N 52, ст. 327; 1999 р., N 4, ст. 34, N 30,
ст. 241, N 38, ст. 346, ст. 350, N 52, ст. 464; 2000 р., N 4,
ст. 30, N 19, ст. 145, N 27, ст. 214 ) викласти в такій редакції:
"5. Тимчасово до 1 жовтня 2000 року звільнити від обкладення
акцизним збором та ввізним митом важкі дистиляти (2710 00 610;
2710 00 650; 2710 00 690)".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 червня 2000 року
N 1813-IIIвгору