Документ 1804-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.06.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.07.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державне мито"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 38, ст.317 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести такі зміни до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113;
1995 р., N 30, ст. 229; 2000 р., N 29, ст. 229 ):
1) пункт 1 доповнити підпунктом "і" такого змісту:
"і) із позовних заяв щодо захисту
прав громадян на земельну
частку (пай) і майновий пай 0,1 відсотка ціни позову";
2) підпункт "ж" пункту 3 доповнити абзацами такого змісту:
"за видачу свідоцтва про право на спадщину земельної частки (паю): одному з подружжя, батькам, повнолітнім дітям, онукам, правнукам, братам, сестрам, діду, бабі 0,1 відсотка суми спадщини
іншим спадкоємцям 0,5 відсотка суми спадщини".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 червня 2000 року
N 1804-IIIвгору