Документ 173/2008, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі заходи щодо вдосконалення
регулювання гірничих відносин

З метою забезпечення раціонального використання надр для
задоволення потреб економіки України в мінеральній сировині,
вдосконалення державного управління у галузі геологічного
вивчення, використання і охорони надр п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) вжити у місячний строк заходів щодо підвищення
ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення,
використання і охорони надр, зокрема, розглянути доцільність:
створення державного комітету як центрального органу
виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення
раціонального використання надр, діяльність якого
спрямовуватиметься і координуватиметься Кабінетом Міністрів
України через Міністра охорони навколишнього природного середовища
України;
дальшого функціонування Національної акціонерної компанії
"Надра України";
2) підготувати та затвердити у місячний строк порядок надання
у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами та
порядок проведення у 2008 році аукціонів з продажу спеціальних
дозволів на користування надрами;
3) розробити та внести в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України законопроекти:
а) у тримісячний строк:
про внесення змін до Кодексу України про надра ( 132/94-ВР )
(нова редакція);
про внесення змін до Земельного кодексу України ( 2768-14 )
та інших законодавчих актів щодо впровадження спрощеного порядку
надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням
надрами щодо видобування корисних копалин загальнодержавного
значення;
про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл
продукції" ( 1039-14 ) щодо уточнення умов проведення та критеріїв
визначення переможців конкурсів на укладення угод про розподіл
продукції;
б) до 1 січня 2009 року:
про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку
мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року
( 3458-15 ) щодо уточнення завдань цієї Програми на 2009-2010 роки
та продовження її дії до 2030 року з визначенням завдань на цей
період по кожній з категорій корисних копалин і конкретних видах
мінеральної сировини, передбачивши, зокрема:
- визначення пріоритетних напрямів розвитку
мінерально-сировинної бази з урахуванням програм розвитку галузей
економіки, а також прогнозного рівня її споживання;
- визначення резервних родовищ стратегічних видів корисних
копалин;
про спеціальні дозволи на користування надрами, передбачивши,
зокрема:
- визначення вичерпних підстав надання спеціальних дозволів
на користування надрами без проведення аукціонів;
- порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів
на користування надрами;
- використання сучасної методики визначення початкової ціни
спеціальних дозволів на користування надрами;
- відповідальність за порушення умов спеціальних дозволів;
4) розробити та затвердити у тримісячний строк програму
технічного переоснащення геологічних підприємств, організацій на
2008-2010 роки та забезпечити її реалізацію;
5) розробити та впровадити у шестимісячний строк дієві
механізми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток
мінерально-сировинної бази України;
6) здійснити протягом року оцінку запасів родовищ корисних
копалин загальнодержавного значення, що не використовуються.
2. Кабінету Міністрів України за участю Служби безпеки
України та Генеральної прокуратури України провести у
шестимісячний строк перевірку додержання вимог законодавства під
час надання спеціальних дозволів на користування надрами та
виконання суб'єктами господарювання умов спеціальних дозволів,
вжити дієвих заходів відповідно до чинного законодавства у випадку
виявлення порушень.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 28 лютого 2008 року
N 173/2008вгору