Документ 172-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.12.2014, підстава - 692-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 березня 2013 р. № 172
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання грантів Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів у сфері кінематографії та премій за видатні досягнення у галузі кінематографії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 692 від 12.11.2014}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання грантів Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів у сфері кінематографії та премій за видатні досягнення у галузі кінематографії, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. № 172

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання грантів Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів у сфері кінематографії та премій за видатні досягнення у галузі кінематографії

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінкультури, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держкіно.

Одержувачами бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку, є підприємства, установи, організації, які зобов’язуються забезпечити реалізацію творчого проекту у сфері кінематографії.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виплату грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів (далі - гранти);

2) виплату Державної премії України імені Олександра Довженка (далі - премія);

3) виготовлення диплома і нагрудного знака лауреату премії;

4) виплату щомісячних премій окремим діячам у сфері кінематографії.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 692 від 12.11.2014 - зміна діє до 1 січня 2016 року}

4. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, що не пов’язані з напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

5. Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних бюджетних призначень у розмірах, визначених актами Президента України, якими призначено гранти, присуджено премію, та з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

6. Після призначення гранту між Мінкультури, Держкіно, особою, якій присуджено грант, та одержувачем бюджетних коштів укладається договір про створення і реалізацію творчого проекту у сфері кінематографії.

Бюджетні кошти перераховуються Держкіно поетапно частками, визначеними у договорі, на рахунок одержувача бюджетних коштів.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Бюджетні кошти за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, Держкіно перераховує на особистий банківський рахунок особі, якій присуджено премію.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступного місяця Держкіно звіт про їх використання для інформування до 15 числа Мінкультури та до 20 числа Мінфіну.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору