Документ 1716-98-п, поточна редакція — Редакція від 05.05.2016, підстава - 313-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 жовтня 1998 р. N 1716
Київ
Про проходження служби особами начальницького
складу податкової міліції та обчислення їм вислуги років,
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1315 ( 1315-99-п ) від 22.07.99
N 944 ( 944-2000-п ) від 13.06.2000
N 1980 ( 1980-2002-п ) від 25.12.2002
N 1130 ( 1130-2008-п ) від 27.12.2008
N 273 ( 273-2010-п ) від 17.03.2010
N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016 }
Відповідно до статей 24 та 27 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що особи начальницького складу податкової
міліції проходять службу в порядку, встановленому Положенням про
проходження служби рядовим і начальницьким складом органів
внутрішніх справ Української РСР, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. N 114 ( 114-91-п ).
2. Поширити на осіб начальницького складу податкової міліції
та курсантів Академії державної податкової служби чинність
постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393
( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та
виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу,
прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та
військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей" (ЗП України,
1992 р., N 7, ст. 182, 1994 р., N 1, ст. 23, N 9, ст. 230, 1995
р., N 8, ст. 191, N 9, ст. 230; Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 36, с. 28) та постанови Кабінету Міністрів України від 29
березня 2002 р. N 426 ( 426-2002-п ) "Про норми харчування
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових
формувань" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 739).
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1315 ( 1315-99-п ) від 22.07.99 )
Установити, що для призначення пенсій за вислугу років
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) особам офіцерського складу,
прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та
військової служби за контрактом, поліцейським, особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, особам
начальницького складу податкової міліції та курсантів Академії
державної податкової служби крім служби та часу, передбачених
зазначеною постановою, до вислуги років зараховується служба в
податковій міліції (органах податкової поліції) на посадах
начальницького складу з дня призначення на відповідну
посаду. { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016 } { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1980
( 1980-2002-п ) від 25.12.2002 }
3. Дозволити Голові Державної податкової адміністрації
здійснювати в разі необхідності переведення осіб начальницького
складу податкової міліції на посади державних службовців інших
структурних підрозділів органів державної податкової служби із
залишенням їх в кадрах податкової міліції.
Установити, що зазначеним особам виплачуються посадові оклади
за займаною посадою у таких структурних підрозділах. Виплата
окладів за спеціальним званням, інших видів матеріального
забезпечення здійснюється у порядку та розмірах, установлених
законодавством для працівників податкової міліції. { Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 944
( 944-2000-п ) від 13.06.2000; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1130 ( 1130-2008-п ) від 27.12.2008, N 273
( 273-2010-п ) від 17.03.2010 }
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 11 грудня 1996 р. N 1486 ( 1486-96-п ) "Про
деякі питання проходження служби в податковій поліції".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67вгору