Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012166
Документ 166-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.09.2016, підстава - 622-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 лютого 2012 р. № 166
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 622 від 14.09.2016}

{Додатково див. Постанову КМ № 426 від 19.06.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 166

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 622 від 14.09.2016}

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. № 919 “Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1958; 2012 р., № 7, ст. 249):

1) у назві, пункті 1 та абзаці другому пункту 2 постанови слово “обчислення” замінити словом “призначення”;

2) у Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слово “обчислення” замінити словом “призначення”;

пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:

“1. Цей Порядок встановлює механізм визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії застрахованої особи, страховий стаж якої починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 місяців, за основним місцем роботи за період страхового стажу до 1 липня 2000 р. за умови відсутності заробітної плати (доходу) за будь-які інші 60 календарних місяців страхового стажу підряд незалежно від перерв до 1 липня 2000 р. у разі втрати первинних документів про нарахування та виплату підприємствами, установами, організаціями заробітної плати (доходу) у зв’язку із стихійним лихом, аваріями, катастрофами або з інших незалежних від застрахованої особи обставин.

2. Заробітна плата (дохід) для призначення пенсії за період страхового стажу застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу починаючи з 1 січня 1998 р. визначається за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків і Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.”;

у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

“3. За період до 1 січня 1998 р. та у разі відсутності даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків і Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування заробітна плата (дохід) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується під час призначення пенсії, визначається:”;

у підпункті 1:

в абзаці першому слово “такому” замінити словом “зазначеному”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“За відсутності на підприємстві, в установі, організації або в їх правонаступника відповідної професії (посади) заробітна плата визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати за аналогічною професією (посадою) на зазначеному підприємстві, в установі, організації або в їх правонаступника, що склалася у кожному місяці роботи, за який втрачено документи.”;

доповнити підпункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

“У випадку повної втрати первинних документів про нарахування та виплату підприємствами, установами, організаціями заробітної плати (доходу) за відповідний період заробітна плата визначається за відповідною професією (посадою) на зазначеному підприємстві, в установі, організації за календарний рік, що передує року, з якого призначається пенсія.

При цьому коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць, за який визначається заробітна плата, календарного року, що передує року, з якого призначено пенсію.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;

в абзаці п’ятому слова “Довідка про середню заробітну плату за відповідною або аналогічною їй професією (посадою)” замінити словами “Довідка про заробітну плату у випадках, передбачених цим підпунктом,”;

у підпункті 2:

в абзаці першому слова “тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою) у відповідній галузі (системі), за календарний рік, що передує року, з якого призначено (перераховано) пенсію, або виходячи з мінімально гарантованої зазначеної тарифної ставки (посадового окладу), передбаченої галузевою угодою” замінити словами “мінімальної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою), передбаченої відповідною галузевою угодою, за календарний рік, що передує року, з якого призначено пенсію.”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Довідка про заробітну плату виходячи з мінімальної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою), передбаченої відповідною галузевою угодою, видається управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад.”;

доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“Колишнім працівникам банків, їх філій (структурних підрозділів) у разі, коли завершено процедуру ліквідації банку, а документи до органу вищого рівня або архівним установам не передано, довідки про заробітну плату видаються за відповідний період Національним банком України виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною посадою (професією) у філіях (структурних підрозділах) відповідного ліквідованого банку (за наявності таких даних).”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

пункт 4 після слів “підтверджується довідкою роботодавця, правонаступника” доповнити словами “органу вищого рівня, Національного банку України щодо ліквідованих банків”.

3. Пункти 10 і 11 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 530 “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 42, ст. 1396; 2012 р., № 7, ст. 249) виключити.вгору