Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 06.04.20001648-III
Документ 1648-III, перша редакція — Прийняття від 06.04.2000
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 27, ст.214 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 1 Закону України від 2 березня 2000 року "Про
тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та
продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів"
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст.145)
( 1521-14 ) викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Тимчасово до 1 січня 2001 року при ввезенні
(імпортуванні) на митну територію України нафти сирої
(код 2709 00 000 згідно з Гармонізованою системою опису та
кодування товарів (далі - ГС) у момент перетину митного кордону
України не справляються ввізне мито і податок на додану вартість
та до 1 червня 2000 року при ввезенні (імпортуванні) важких
дистилятів (дизельного пального) за кодами згідно з
ГС 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690 - ввізне мито, податок на
додану вартість та акцизний збір".
2. Статтю 5 Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201;
1998 р., N 17, ст. 82, N 52, ст. 327; 1999 р., N 4, ст. 34, N 30,
ст. 241, N 38, ст. 346, ст. 350, N 52, ст. 464; 2000 р., N 4,
ст. 30 та із змінами, внесеними Законом України від 2 березня
2000 року) викласти в такій редакції:
"5. Тимчасово до 1 червня 2000 року звільнити від обкладення
акцизним збором та ввізним митом важкі дистиляти (2710 00 610;
2710 00 650; 2710 00 690), а також від обкладення ввізним митом
бензини моторні (2710 00 330, 2710 00 350)".
II. Цей Закон вводиться в дію з дня набрання чинності Законом
України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з
виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних
матеріалів" ( 1521-14 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 квітня 2000 року
N 1648-IIIвгору