Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. N 225
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.20041646
Документ 1646-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.09.2005, підстава - 910-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 грудня 2004 р. N 1646
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 910 ( 910-2005-п ) від 14.09.2005 )
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 березня 2001 р. N 225

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня
2001 р. N 225 ( 225-2001-п ) "Про максимальну величину фактичних
витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного
доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну
суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові
внески (збори) до соціальних фондів" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 11, ст. 436, N 26, ст. 1175; 2002 р., N 15, ст. 811;
2003 р., N 18-19, ст. 823) зміни, що додаються.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2004 р. N 1646
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2001 р. N 225 ( 225-2001-п )

1. У назві, тексті та додатках до постанови слово "(збір)" в
усіх відмінках і формах числа виключити.
2. У постанові:
1) у вступній частині слова і цифри "та Указу Президента
України від 25 травня 1998 р. N 506 "Про обмеження максимальної
величини фактичних витрат суб'єктів господарювання на оплату праці
працівників, суми оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного
оподатковуваного доходу, з яких справляються збори (внески) до
соціальних фондів" виключити;
2) у пункті 1 слова "та Пенсійного фонду" виключити;
3) абзац перший пункту 2 після слів "страхових внесків"
доповнити словами "у тому числі на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування";
4) у пункті 3 слова, і цифру "з 1 березня кожного року в міру
зростання середнього рівня заробітної плати у галузях економіки за
рік порівняно з попереднім роком" замінити словами і цифрами "і
дорівнює розміру максимальної величини, що встановлюється законом
про розмір страхових внесків, обчисленої відповідно до частини
четвертої статті 19 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
3. У назві шостої колонки додатка 2 до постанови слово
"збору" замінити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування".вгору