Документ 1629в-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.04.2004. Подивитися в історії? )

{Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації (розділи 8-12) до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18 березня 2004 року № 1629-IV}

{Розділ 1, розділи 2-7, розділи 13-14}

Розділ 8
Правила конкуренції

I. Вступ

Відносини у сфері захисту конкуренції положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства розділено на дві незалежні частини, а саме на правила конкуренції, застосовувані до суб'єктів господарювання та правила щодо надання державної допомоги. Таким чином, визнаючи, що конкуренцію може бути обмежено не лише у результаті дій безпосередніх учасників ринку, але також у результаті дій держави (або уповноважених нею осіб) - зокрема внаслідок надання індивідуальних переваг - втілено принцип, проголошений статтею 3 (g) Договору, щодо створення системи, спрямованої на забезпечення конкуренції в межах Внутрішнього ринку.

Конкурентному праву ЄС притаманний принцип визнання дій, які можуть у результаті призвести до обмеження чи викривлення конкуренції в межах Співтовариства, несумісними з правилами спільного ринку (статті 81 (1), 82 (1) та 87 (2) Договору про заснування Європейського Співтовариства) і, відтак, їх заборони. Для окремих сфер, і, зокрема, сільського господарства та транспорту - статті 36 та 73 Договору - передбачено виключення із загальних правил. Основними питаннями, врегульованими на рівні Європейського Співтовариства є: правила, які застосовуються до договорів, рішень та узгоджених дій між суб'єктами господарювання; правила здійснення концентрацій (злиття) суб'єктів господарювання; заборона зловживання домінуючим становищем на ринку (або істотній його частині), правила, що застосовуються до національних торговельних монополій; а також правила надання державної, в тому числі регіональної, допомоги. Крім того, на рівні вторинного законодавства Європейського Співтовариства створено систему так званих "блокових вилучень" зі сфери дії правил конкуренції, відповідно до якої певні заборонені за загальним правилом угоди (рішення, узгоджені дії) або надана державна допомога визнаються сумісними із функціонуванням Внутрішнього ринку. Це стосується, зокрема, сфери транспорту, страхування, певних аспектів інтелектуальної власності та ін.

Основою конкурентного права України є положення статті 42 Конституції України, де проголошено принцип захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, заборонено зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Важливим кроком на шляху приведення конкурентного права України у відповідність відповідними положеннями права ЄС стало прийняття Закону України "Про захист економічної конкуренції", предмет регулювання якого в цілому відповідає принципам, визначеним статтями 81 та 82 Договору про заснування ЄС. Крім зазначеного закону відносини у цій сфері регулюються також Законами України "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про природні монополії" та "Про Антимонопольний комітет України", яким визначено загальні компетенцію та повноваження Антимонопольного комітету України при виконанні покладених на нього завдань, а також низкою інших законів та підзаконних актів.

Однак конкурентне право України на даний момент не регулює питання надання державної або регіональної допомоги і тому виникає необхідність розробки проекту Закону України "Про державну допомогу" у відповідності із принципами надання державної допомоги у ЄС. Крім того вся система правил конкуренції потребує доопрацювання, оскільки існує необхідність розширення переліку т. зв. "блокових вилучень" з метою узгодження їх з тими правилами, які існують на рівні ЄС.

Крім того, зважаючи на схвалення Кабінетом Міністрів України Концепції Конкуренційного процесуального кодексу України, розробку цього кодексу також необхідно здійснювати з врахуванням відповідних процесуальних правил Європейського Співтовариства і, зокрема, у питаннях здійснення нотифікацій, розгляду справ, строків позовної давності, проведення слухань, повноважень компетентного уповноваженого органу, пов'язаних з розглядом справ, та ін.

II. Опис законодавства України

Конституція України від 28 червня 1996 року

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року N 2341-III

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X

Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 року N 2210-III

Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121-III

Закон України "Про природні монополії" від 20 квітня 2000 року N 1682-III

Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 року N 270/96-ВР

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 року N 236/96-ВР

Закон України "Про зв'язок" від 16 травня 1995 року N 160/95-ВР

Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 року N 3659-XII

Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10 квітня 1992 року N 2269-XII

Закон України "Про приватизацію державного майна" від 4 березня 1992 року N 2163-XII

Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року N 1576-XII

Закон України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 року N 1023-XII

Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 року N 887-XII

Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року N 698-XII

Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 3 грудня 1990 року N 507-XII

Указ Президента України "Про Основні напрями конкурентної політики на 2002 - 2004 роки" від 19 листопада 2001 року N 1097/2001

Указ Президента України "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" від 30 жовтня 2000 року N 1167/2000

Указ Президента України "Про врегулювання деяких питань забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України" від 27 червня 1999 року N 741/99

Указ Президента України "Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій" від 17 листопада 1998 року N 1257/98

Указ Президента України "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій" від 19 серпня 1997 року N 853/97

Указ Президента України "Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації" від 11 травня 1994 року N 224/94

Указ Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року N 210/93

Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України" від 16 листопада 2002 року N 1789

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Конкуренційного процесуального кодексу України" від 18 березня 2002 року N 145-р

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання" від 28 лютого 2002 року N 219

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень" від 22 лютого 1995 року N 135

Постанова Кабінету Міністрів України "Про механізм антимонопольного регулювання діяльності монопольних утворень" від 15 червня 1994 року N 400

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок корпоратизації підприємств" від 5 липня 1993 року N 508

Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання державних підприємств нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення" від 29 квітня 1993 року N 42-93

Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання державних електроенергетичних підприємств" від 29 квітня 1993 року N 41-93

Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства" від 17 березня 1993 року N 20-93

Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання підприємств вугільної промисловості" від 21 січня 1993 року N 10-93

Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання державних підприємств зв'язку" від 21 січня 1993 року N 9-93

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку" від 5 березня 2002 року N 49-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію)" від 19 лютого 2002 року N 33-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання" від 12 лютого 2002 року N 27-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання" від 12 лютого 2002 року N 26-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції" від 25 грудня 2001 року N 182-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України" від 23 лютого 2001 року N 32-р

Наказ Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України "Про внесення змін і доповнень до Порядку надання органами Антимонопольного комітету України висновків щодо умов приватизації підприємств-монополістів" від 8 вересня 2000 року N 1877/13

Наказ Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку надання органами Антимонопольного комітету України висновків щодо умов приватизації підприємств-монополістів" від 1 грудня 1997 року N 81/01/1342

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про особливості контролю за дотриманням Антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями" від 18 листопада 1994 року N 13-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок підтвердження Антимонопольним комітетом України наявності контрольного пакета акцій" від 21 червня 1994 року N 9-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на поглинання суб'єктів господарювання у процесі приватизації" від 21 червня 1994 року N 8-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок погодження з Антимонопольним комітетом України проектів установчих документів та планів розміщення акцій холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації" від 21 червня 1994 року N 7-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації" від 21 червня 1994 року N 6-р

Наказ Антимонопольного комітету України та Міністерства фінансів України "Про затвердження форми для публікації у засобах масової інформації відомостей про належні холдинговим компаніям частки (акції, паї) інших підприємств" від 15 червня 1994 року N 52/7/н

Наказ Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про порядок приватизації структурних підрозділів (одиниць) підприємств (об'єднань)" від 4 травня 1994 року N 265/13/01

Наказ Антимонопольного комітету України, Міністерства економіки України та Міністерства статистики України "Про затвердження Положення про порядок поділу підприємств і об'єднань та відокремлення від них структурних підрозділів і одиниць" від 20 квітня 1994 року N 43/79/5

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України" від 19 квітня 1994 року N 5

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання" від 1 квітня 1994 року N 4-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про складання та ведення Переліку підприємців, що займають монопольне становище на ринку" від 10 березня 1994 року N 2-р

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про застосування способів приватизації майна державних підприємств" від 4 лютого 1993 року N 56

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Принципи конкуренції

Council Regulation (EC) N 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty
OJ L 001, 04.01.2003, p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених статтями 81 та 82 Договору
ОВ L 001, 04.01.2003, С. 1

Council Regulation (EC) N 2200/96 of 28 October 1996 on the common organization of the market in fruit and vegetables
OJ L 297, 21.11.96, p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
ОВ L 297, 21.11.96, С. 1

Council Regulation (EEC) N 2077/92 of 30 June 1992 concerning inter-branch organizations and agreements in the tobacco sector
OJ L 215, 30.07.92, p. 80

Регламент Ради N 2077/92 від 30 червня 1992 року щодо міжгалузевих організацій та угод в тютюновій галузі
ОВ L 215, 30.07.92, С. 80

Council Regulation (EEC) N 1534/91 of 31 May 1991 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector
OJ L 143, 07.06.91, p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 1534/91 від 31 травня 1991 року щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод, рішень та узгоджених дій у сфері страхування
ОВ L 143, 07.06.91, С. 1

Regulation (EEC) N 2988/74 of the Council of 26 November 1974 concerning limitation periods in proceedings and the enforcement of sanctions under the rules of the European Economic Community relating to transport and competition
OJ L 319, 29.11.1974, p. 1

Регламент (ЄЕС) N 2988/74 Ради від 26 листопада 1974 року щодо строків позовної давності у провадженнях та приведення у виконання санкцій відповідно до правил Європейського Економічного Співтовариства, що стосуються транспорту та конкуренції
ОВ L 319, 29.11.74, С. 1

Regulation (EEC) N 2821/71 of the Council of 20 December 1971 on application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of agreements, decisions and concerted practices
OJ L 285, 29.12.71, p. 46

Регламент (ЄЕС) N 2821/71 Ради від 20 грудня 1971 року щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод, рішень та узгоджених дій
ОВ L 285, 29.12.71, С. 46

Regulation (EEC) N 1192/69 of the Council of 26 June 1969 on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings
OJ L 156, 28.06.69, p. 8

Регламент (ЄЕС) N 1192/69 Ради від 26 червня 1969 року щодо загальних правил нормалізації бухгалтерського обліку, здійснюваного суб'єктами господарювання залізничного транспорту
ОВ L 156, 28.06.69, С. 8

Regulation N 19/65/EEC of 2 March of the Council on application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices
OJ P 036, 06.03.65, p. 533

Регламент N 19/65/ЄЕС від 2 березня Ради щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод та узгоджених дій
ОВ P 036, 06.03.65, С. 533

EEC Council: Regulation N 26 applying certain rules of competition to production of and trade in agricultural products
OJ 030, 20.04.62, p. 993

Рада ЄЕС: Регламент N 26 щодо застосування певних правил конкуренції до виробництва та продажу сільськогосподарської продукції
ОВ 030, 20.04.62, С. 993

EEC Council: Regulation N 17: First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty
OJ P 013 21.02.62, p. 204

Рада ЄЕС: Регламент N 17, Перший Регламент, яким імплементовано статті 85 та 86 Договору
ОВ P 013, 21.02.62, С. 204

Commission Regulation (EC) N 1400/2002 of 31 July 2002 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector
OJ L 203, 01.08.2002, p. 30

Регламент Комісії (ЄС) N 1400/2002 від 31 липня 2002 року щодо застосування статті 81 (3) Договору до окремих категорій вертикальних угод та узгоджених дій у сфері автотранспортних засобів
ОВ L 2003, 01.08.2002, С. 30

Commission Regulation (EC) N 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to categories of research and development agreements
OJ L 304, 05.12.2000, p. 7

Регламент Комісії (ЄС) N 2659/2000 від 29 листопада 2000 року щодо застосування статті 81 (3) Договору до категорій угод досліджень та розвитку
ОВ L 304, 05.12.2000, С. 7

Commission Regulation (EC) N 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices
OJ L 336, 29.12.99, p. 21

Регламент Комісії (ЄС) N 2790/1999 від 22 грудня 1999 року щодо застосування статті 81 (3) Договору до окремих категорій вертикальних угод та узгоджених дій
ОВ L 336, 29.12.99, С. 21

Commission Regulation (EC) N 2842/98 of 22 December 1998 on the hearing of parties in certain proceedings under Articles 85 and 86 of the EC Treaty
OJ L 354, 30.12.98, p. 18

Регламент Комісії (ЄС) N 2842/98 від 22 грудня 1998 року щодо слухань сторін у відповідних провадженнях, передбачених статтями 85 та 86 Договору про заснування ЄС
ОВ L 354, 30.12.98, С. 18

Commission Regulation (EC) N 3385/94 of 21 December 1994 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulation N 17
OJ L 377, 31.12.94, p. 28

Регламент Комісії (ЄС) N 3385/94 від 21 грудня 1994 року щодо форми, змісту та інших деталей заяв та нотифікацій, передбачених Регламентом Ради N 17
ОВ L 377, 31.12.94, С. 28

2001/462/EC, ECSC: Commission Decision of 23 May 2001 on the terms of reference of hearing officers in certain competition proceedings (notified under document number C (2001) 1461)
OJ L 162, 19.06.2001, p. 21

2001/462/ЄС, ЄСВС: Рішення Комісії від 23 травня 2001 року щодо компетенції посадових осіб, відповідальних за проведення слухань у конкуренційних провадженнях (нотифіковано за номером С (2001) 1461)
ОВ L 162, 19.06.2001, С. 21

Commission Notice - Guidelines on the applicability of Article 81 to horizontal co-operation agreements
OJ C 3, 06.01.2001, p. 2

Повідомлення Комісії - Вказівки щодо можливості застосування статті 81 до горизонтальних угод співробітництва
ОВ C 3, 06.01.2001, С. 2

Commission Notice - Guidelines on Vertical Restraints
OJ C 291, 13.10.2000, p. 1

Повідомлення Комісії - Вказівки щодо вертикальних обмежень
ОВ С 291, 13.10.2000, С. 1

Information from the Commission - Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 15 (2) of Regulation N 17 and Article 65 (5) of the ECSC Treaty
OJ C 9, 14.01.98, p. 3

Інформація від Комісії - Вказівки щодо методу визначення розмірів штрафів, які накладаються відповідно до статті 15 (2) Регламенту N 17 та статті 65 (5) Договору про заснування ЄСВС
ОВ С 9, 14.01.98, С. 3

Guidelines on the application of EEC competition rules in the telecommunications sector
OJ C 233, 06.09.91, p. 2

Вказівки щодо застосування правил конкуренції ЄЕС у сфері телекомунікацій
ОВ С 233, 06.09.91, С. 2

Commission notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases
OJ C 45, 19.02.2002, p. 3

Повідомлення Комісії щодо імунітету від штрафів та зменшення штрафів в справах про картелі
ОВ С 45, 19.02.2002, С. 3

Commission Notice on agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 81 (1) of the Treaty establishing the European Community (de minimis)
OJ C 368, 22.12.2001, p. 13

Повідомлення Комісії щодо незначних угод, які істотно не обмежують конкуренцію відповідно до статті 81 (1) Договору про заснування Європейського Співтовариства (de minimis)
ОВ С 368, 22.12.2001, С. 13

Notice from the Commission on the application of the competition rules to the postal sector and on the assessment of certain State measures relating to postal services
OJ C 039, 06.02.98, p. 2

Повідомлення Комісії щодо застосування правил конкуренції в поштовій сфері та стосовно оцінки окремих державних заходів, які стосуються поштової сфери
ОВ С 039, 06.02.98, С. 2

Commission Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community competition law
OJ C 372, 09.12.97, p. 5

Повідомлення Комісії щодо визначення "відповідного ринку" для цілей конкурентного права Співтовариства
ОВ С 372, 09.12.97, С. 5

Commission notice on the internal rules of procedure for processing requests for access to the file in cases under Articles 85 and 86 [now 81 and 82] of the EC Treaty, Articles 65 and 66 of the ECSC Treaty and Council Regulation (EEC) N 4064/89
OJ C 23, 23.01.97, p. 3

Повідомлення Комісії щодо внутрішніх процесуальних правил обробки заяв про доступ до матеріалів справи, провадження в яких ведеться на підставі статей 85 та 86 [тепер 81 та 82] Договору про заснування ЄС, статей 65 та 66 Договору про заснування ЄСВС та Регламенту Ради (ЄЕС) N 4064/89
ОВ С 23, 23.10.97, С. 3

Commission Notice on cooperation between national competition authorities and the Commission in handling cases falling within the scope of Articles 85 or 86 of the EC Treaty
OJ C 313, 15.10.97, p. 3

Повідомлення Комісії щодо співпраці між національними компетентними органами та Комісією при розгляді справ, які потрапляють у сферу дії статті 85 чи 86 Договору про заснування ЄС
ОВ С 313, 15.10.97, С. 3

Commission Notice on the non-imposition or reduction of fines in cartel cases
OJ C 207, 18.07.96, p. 4

Повідомлення Комісії щодо звільнення або зменшення розміру штрафів у справах про картелі
ОВ С 207, 18.07.96, С. 4

Commission notice on cooperation between national courts and the Commission in applying Articles 85 and 86 of the EEC Treaty
OJ C 039, 13.02.93, p. 6

Повідомлення Комісії щодо співпраці між національними судами та Комісією при застосуванні статей 85 та 86 Договору про заснування ЄЕС
ОВ С 039, 13.02.93, С. 6

Notice from the Commission on procedures concerning notifications pursuant to Article 4 of Council Regulation N17/62
OJ C 295, 02.11.83, p. 6

Повідомлення Комісії щодо процедур, які стосуються нотифікації, здійснюваної відповідно до статті 4 Регламенту Ради N 17/62
ОВ С 295, 02.11.83, С. 6

Commission notice of 18 December 1978 concerning its assessment of certain subcontracting agreements in relation to Article 85 (1) of the EEC Treaty
OJ C 001, 03.01.79, p. 2

Повідомлення Комісії від 18 грудня 1978 року стосовно оцінки окремих субпідрядних угод у відношенні положень статті 85 (1) Договору про заснування ЄЕС
ОВ С 001, 03.01.79, С. 2

Notice concerning imports into the Community of Japanese goods falling within the scope of the Rome Treaty
OJ C 111, 21.10.72, p. 13

Повідомлення стосовно імпорту до Співтовариства товарів походженням з Японії, які потрапляють у сферу дії Римського Договору
ОВ С 111, 21.10.72, С. 13

Commission Notice on exclusive dealing contracts with commercial agents OJ 139, 24.12.62, p. 2921

Повідомлення Комісії щодо ексклюзивних угод, які укладаються з комерційними агентами
ОВ 139, 24.12.62, С. 2921

Communication from the Commission - Services of general interest in Europe
OJ C 017, 19.01.2001, p. 4

Повідомлення Комісії - Послуги загального інтересу в Європі
ОВ С 017, 19.01.2001, С. 4

2. Обмежувальні дії

* Council Regulation (EC) N 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty
OJ L 001, 04.01.2003, p. 1

Також в розділі "Принципи конкуренції"

Commission Regulation (EC) N 2658/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to categories of specialisation agreements
OJ L 304, 05.12.2000, p. 3

Регламент Комісії (ЄС) N 2658/2000 від 29 листопада 2000 року щодо застосування статті 81 (3) Договору до певних категорій угод спеціалізації
ОВ L 304, 05.12.2000, С. 3

2.1. Заборонені угоди

* Council Regulation (EC) N 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty
OJ L 001, 04.01.2003, p. 1

Також в розділах "Принципи конкуренції" та "Обмежувальні дії"

Council Regulation (EEC) N 3976/87 of 14 December 1987 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air transport sector
OJ L 374, 31.12.87, p. 9

Регламент Ради (ЄЕС) N 3976/87 від 14 грудня 1987 року щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод та узгоджених дій в сфері авіаційного транспорту
ОВ L 374, 31.12.87, С. 9

Council Regulation (EEC) N 3975/87 of 14 December 1987 laying down the procedure for the application of the rules on competition to undertakings in the air transport sector
OJ L 374, 31.12.87, p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 3975/87 від 14 грудня 1987 року, яким визначено процедуру застосування правил конкуренції до суб'єктів господарювання у сфері авіаційного транспорту
ОВ L 374, 31.12.87, С. 1

Council Regulation (EEC) N 4056/86 of 22 December 1986 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport
OJ L 378, 31.12.86, p. 4

Регламент Ради (ЄЕС) N 4056/86 від 22 грудня 1986 року, яким встановлено деталізовані правила застосування статей 85 та 86 Договору до морського транспорту
ОВ L 378, 31.12.86, С. 4

2.2. Дозволені угоди, вилучення та негативні оцінки

* Council Regulation (EC) N 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty
OJ L 001, 04.01.2003, p. 1

Також в розділах "Принципи конкуренції", "Обмежувальні дії" та "Заборонені угоди"

Council Regulation (EEC) N 479/92 of 25 February 1992 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia)
OJ L 055, 29.02.92, p. 3

Регламент Ради (ЄЕС) N 479/92 від 25 лютого 1992 року щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод, рішень та узгоджених дій між компаніями корабельних лайнерів (асоціації)
ОВ L 055, 29.02.92, С. 3

Council Regulation (EEC) N 1017/68 of 19 July 1968 applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway
OJ L 175, 23.07.68, p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 1017/68 від 19 липня 1968, яким правила конкуренції поширюються на сфери залізничного, дорожнього та внутрішнього водного транспорту
ОВ L 175, 23.07.68, С. 1

Council Regulation (EC) N 141/62 of 26 November 1962 exempting transport from the application of Council Regulation N 17
OJ 124, 28.11.62, p. 2751

Регламент Ради (ЄС) N 141/62 від 26 листопада 1962 року, що вилучає транспортну галузь з-під дії Регламенту Ради N 17
ОВ 124, 28.11.62, С. 2751

Commission Regulation (EC) N 358/2003 of 27 February 2003 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector
OJ L 58, 28.02.2003, p. 8

Регламент Комісії (ЄС) N 358/2003 від 27 лютого 2003 року щодо застосування статті 81 (3) Договору до окремих категорій договорів, рішень та узгоджених дій в сфері страхування
ОВ L 58, 28.02.2003, С. 8

Commission Regulation (EC) N 823/2000 of 19 April 2000 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia)
OJ L 100, 20.04.2000, p. 24

Регламент Комісії (ЄС) N 823/2000 від 19 квітня 2000 року щодо застосування статті 81 (3) Договору до окремих категорій угод, рішень та узгоджених дій між компаніями корабельних лайнерів (асоціації)
ОВ L 100, 20.04.2000, С. 24

Commission Regulation (EC) N 2843/98 of 22 December 1998 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulations (EEC) N 1017/68, (EEC) N 4056/86 and (EEC) N 3975/87 applying the rules on competition to the transport sector
OJ L 354, 30.12.98, p. 22

Регламент Комісії (ЄС) N 2843/98 від 22 грудня 1998 року щодо форми, змісту та інших деталей заяв та нотифікацій, передбачених Регламентами Ради (ЄЕС) N 1017/68, (ЄЕС) N 4056/86 та (ЄЕС) N 3975/87 щодо застосування правил конкуренції у сфері транспорту
ОВ L 354, 30.12.98, С. 22

Commission Regulation (EC) N 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements
OJ L 031, 09.02.96, p. 2

Регламент Комісії (ЄС) N 240/96 від 31 січня 1996 року щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод про передачу технологій
ОВ L 031, 09.02.96, С. 2

Commission Regulation (EEC) N 3932/92 of 21 December 1992 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector
OJ L 398, 31.12.92, p. 7

Регламент Комісії (ЄС) N 3932/92 від 21 грудня 1992 року щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод, рішень та узгоджених дій в сфері страхування
ОВ L 398, 31.12.92, С. 7

3. Домінуюче становище

* Council Regulation (EC) N 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty OJ L 001, 04.01.2003, p. 1

Також в розділах "Принципи конкуренції", "Заборонені угоди", "Обмежувальні дії" та "Дозволені угоди, виключення та негативні оцінки"

* Council Regulation (EEC) N 3975/87 of 14 December 1987 laying down the procedure for the application of the rules on competition to undertakings in the air transport sector OJ L 374, 31.12.87, p. 1

Також в розділі "Заборонені угоди"

* Council Regulation (EEC) N 4056/86 of 22 December 1986 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport OJ L 378, 31.12.86, p. 4

Також в розділі "Заборонені угоди"

4. Концентрації

Council Regulation (EEC) N 4064/89 of 21 December 1989 on the control of concentrations between undertakings
OJ L 395, 30.12.89, p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 4064/89 від 21 грудня 1989 року щодо контролю за концентраціями суб'єктів господарювання
ОВ L 395, 30.12.89, С. 1

Commission Regulation (EC) N 447/98 of 1 March 1998 on the notifications, time limits and hearings provided for in Council Regulation (EEC) N 4064/89 on the control of concentrations between undertakings
OJ L 061, 02.03.98, p. 1

Регламент Комісії (ЄС) N 447/98 від 1 березня 1998 року щодо нотифікацій, строків та слухань, передбачених Регламентом Ради (ЄЕС) N 4064/89 щодо контролю за концентраціями суб'єктів господарювання
ОВ L 061, 02.03.98, С. 1

Commission Notice on restrictions directly related and necessary to concentrations
OJ C 188, 04.07.2001, p. 5

Повідомлення Комісії щодо обмежень, прямо пов'язаних та необхідних при концентраціях
ОВ C 188, 04.07.2001, С. 5

Commission Notice on remedies acceptable under Council Regulation (EEC) N 4064/89 and under Commission Regulation (EC) N 447/98
OJ C 068, 02.03.2001, p. 3

Повідомлення Комісії щодо заходів, прийнятних відповідно до Регламенту Ради (ЄЕС) N 4064/89 та Регламенту Комісії (ЄС) N 447/89
ОВ C 068, 02.03.2001, С. 3

Commission notice on a simplified procedure for treatment of certain concentrations under Council Regulation (EEC) N 4064/89
OJ C 217, 29.07.2000, p. 32

Повідомлення Комісії щодо спрощеної процедури, що застосовується до окремих концентрацій відповідно до Регламенту Ради (ЄЕС) N 4064/89
ОВ C 217, 29.07.2000, С. 32

Commission Notice on the concept of full-function joint ventures under Council Regulation (EEC) N 4064/89 on the control of concentrations between undertakings
OJ C 066, 02.03.98, p. 1

Повідомлення Комісії щодо поняття "самостійні спільні підприємства" відповідно до Регламенту Ради (ЄЕС) N 4064/89 щодо контролю за концентраціями суб'єктів господарювання
ОВ С 066, 02.03.98, С. 1

Commission Notice on the concept of concentration under Council Regulation (EEC) N 4064/89 on the control of concentrations between undertakings
OJ C 066, 02.03.98, p. 5

Повідомлення Комісії щодо поняття "концентрація" відповідно до Регламенту Ради (ЄЕС) N 4064/89 щодо контролю за концентраціями суб'єктів господарювання
ОВ С 066, 02.03.98, С. 5

Commission Notice on the concept of undertakings concerned under Council Regulation (EEC) N 4064/89 on the control of concentrations between undertakings
OJ C 066, 02.03.98, p. 14

Повідомлення Комісії щодо поняття суб'єктів господарювання, охоплених Регламентом Ради (ЄЕС) N 4064/89 щодо контролю за концентрацією суб'єктів господарювання
ОВ С 066, 02.03.98, С. 14

Commission Notice on calculation of turnover under Council Regulation (EEC) N 4064/89 on the control of concentrations between undertakings
OJ C 066, 02.03.98, p. 25

Повідомлення Комісії щодо обчислення обороту відповідно до Регламенту Ради (ЄЕС) N 4064/89 щодо контролю за концентрацією суб'єктів господарювання
ОВ С 066, 02.03.98, С. 25

Commission Notice concerning alignment of procedures for processing mergers under the ECSC and EC Treaties
OJ C 066, 02.03.98, p. 36

Повідомлення Комісії щодо узгодження процедур розгляду злиття відповідно до Договорів про заснування ЄСВС та ЄС
ОВ С 066, 02.03.98, С. 36

5. Застосування правил конкуренції до суб'єктів господарювання публічного права

Regulation (EC) N 2887/2000 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on unbundled access to the local loop
OJ L 336, 30.12.2000, p. 4

Регламент (ЄС) N 2887/2000 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2000 року щодо вільного доступу до локальних телефонних мереж
ОВ L 336, 30.12.2000, С. 4

Commission Directive 2002/77/EC of 16 September 2002 on competition in the markets for electronic communications networks and services
OJ L 249, 17.09.2002, p. 21

Директива Комісії 2002/77/ЄС від 16 вересня 2002 року щодо конкуренції на ринках електронних комунікаційних мереж та послуг у цій сфері
ОВ L 249, 17.09.2002, С. 21

Commission Directive 90/388/EEC of 28 June 1990 on competition in the markets for telecommunications services
OJ L 192, 24.07.90, p. 10

Директива Комісії 90/388/ЄЕС від 28 червня 1990 року щодо конкуренції на ринках телекомунікаційних послуг
ОВ L 192, 24.07.90, С. 10

Commission Directive 80/723/EEC of 25 June 1980 on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings
OJ L 195, 29.07.80, p. 35

Директива Комісії N 80/723/ЕЕС від 25 червня 1980 року щодо прозорості фінансових відносин між державами-членами та суб'єктами господарювання публічного права
ОВ L 195, 29.07.80, С. 35

6. Державна допомога та інші субсидії

Council Regulation (EC) N 1407/2002 of 23 July 2002 on State aid to the coal industry
OJ L 205, 02.08.2002, p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 1407/2002 від 23 липня 2002 року щодо державної допомоги у вугільній промисловості
ОВ L 205, 02.08.2002 С. 1

Council Regulation (EC) N 104/2000 of 17 December 1999 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products
OJ L 017, 21.01.2000, p. 22

Регламент Ради (ЄС) N 104/2000 від 17 грудня 1999 року щодо правил спільної організації ринків рибних та аквакультурних продуктів
ОВ L 017, 21.01.2000, С. 22

Council Regulation (EC) N 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector
OJ L 337, 30.12.99, p. 10

Регламент Ради (ЄС) N 2792/1999 від 17 грудня 1999 року, який встановлює деталізовані правила та заходи щодо структурної допомоги Співтовариства в сфері риболовлі
ОВ L 337, 30.12.99, С. 10

Council Regulation (EC) N 718/1999 of 29 March 1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport
OJ L 090, 02.04.99, p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 718/1999 від 29 березня 1999 року щодо політики стосовно розміру флоту Співтовариства з метою розвитку внутрішнього водного транспорту
ОВ L 090, 02.04.99, С. 1

Council Regulation (EC) N 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty
OJ L 083, 27.03.99, p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 659/1999 від 22 березня 1999 року, який встановлює деталізовані правила застосування статті 93 Договору
ОВ L 083, 27.03.99, С. 1

Council Regulation (EC) N 1540/98 of 29 June 1998 establishing new rules on aid to shipbuilding
OJ L 202, 18.07.98, p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 1540/98 від 29 червня 1998 року, який встановлює нові правила щодо надання допомоги для суднобудування
ОВ L 202, 18.07.98, С. 1

Council Regulation (EC) N 994/98 of 7 May 1998 on the application of Articles 92 and 93 of the Treaty establishing the European Community to certain categories of horizontal State aid
OJ L 142, 14.05.98, p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 994/98 від 7 травня 1998 року щодо застосування статей 92 та 93 Договору про заснування Європейського Співтовариства до окремих категорій горизонтальної державної допомоги
ОВ L 142, 14.05.98, С. 1

Council Regulation (EC) N 3094/95 of 22 December 1995 on aid to shipbuilding
OJ L 332, 30.12.95, p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 3094/95 від 22 грудня 1995 року щодо допомоги у суднобудуванні
ОВ L 332, 30.12.95, С. 1

Council Regulation (EEC) N 1101/89 of 27 April 1989 on structural improvements in inland waterway transport
OJ L 116, 28.04.89, p. 25

Регламент Ради (ЄЕС) N 1101/89 від 27 квітня 1989 року щодо структурного вдосконалення внутрішнього водного транспорту
ОВ L 116, 28.04.89, С. 25

Regulation (EEC) N 1107/70 of the Council of 4 June 1970 on the granting of aids for transport by rail, road and inland waterway
OJ L 130, 15.06.70, p. 1

Регламент (ЄЕС) N 1107/70 Ради від 4 червня 1970 року щодо надання допомоги в сферах залізничного, дорожнього та внутрішнього водного транспорту
ОВ L 130, 15.06.70, С. 1

Regulation (EEC) N 1191/69 of the Council of 26 June 1969 on action by Member States concerning the obligations inherent in the concept of a public service in transport by rail, road and inland waterway
OJ L 156, 28.06.69, p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 1191/69 від 26 червня 1969 року щодо дій держав-членів стосовно зобов'язань, притаманних концепції публічних послуг в залізничному, дорожньому та внутрішньому водному транспорті
ОВ L 156, 28.06.69, С. 1

Commission Regulation (EC) N 2204/2002 of 12 December 2002 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid for employment
OJ L 337, 13.12.2002, p. 3

Регламент Комісії (ЄС) N 2204/2002 від 12 грудня 2002 року щодо застосування статей 87 та 88 Договору про заснування ЄС до державної допомоги стосовно працевлаштування
ОВ L 337, 13.12.2002, С. 3

Commission Regulation (EC) N 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises
OJ L 010, 13.01.2001, p. 33

Регламент Комісії (ЄС) N 70/2001 від 12 січня 2001 року щодо застосування статей 87 та 88 Договору про заснування ЄС до державної допомоги малим та середнім підприємствам
ОВ L 010, 13.01.2001, С. 33

Commission Regulation (EC) N 69/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid
OJ L 010, 13.01.2001, p. 30

Регламент Комісії (ЄС) N 69/2001 від 12 січня 2001 року щодо застосування статей 87 та 88 Договору про заснування ЄС до допомоги de minimis
ОВ L 010, 13.01.2001, С. 30

Commission Regulation (EC) N 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid
OJ L 010, 13.01.2001, p. 20

Регламент Комісії (ЄС) N 68/2001 від 12 січня 2001 року щодо застосування статей 87 та 88 Договору про заснування ЄС до учбової допомоги
ОВ L 010, 13.01.2001, С. 20

Commission Regulation (EC) N 1924/2000 of 11 September 2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) N 104/2000 as regards the grant of specific recognition to producers' organisations in the fisheries sector in order to improve the quality of their products
OJ L 230, 12.09.2000, p. 5

Регламент Комісії (ЄС) N 1924/2000 від 11 вересня 2000 року щодо встановлення деталізованих правил застосування Регламенту Ради (ЄС) N 104/2000 стосовно надання спеціального статусу організаціям виробників в галузі риболовлі з метою поліпшення якості їх продукції
OJ L 230, 12.09.2000, С. 5

Commission Regulation (EC) N 908/2000 of 2 May 2000 laying down detailed rules for calculating aid granted by Member States to producer organisations in the fisheries and aquaculture sector
OJ L 105, 03.05.2000, p. 15

Регламент Комісії (ЕС) N 908/2000 від 2 травня 2000 року, який встановлює деталізовані правила обчислення розміру допомоги, наданої державами-членами організаціям виробників в риболовній та аквакультурній сферах
OJ L 105, 03.05.2000, С. 15

Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity
OJ L 027, 30.01.97, p. 20

Директива 96/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 грудня 1996 року стосовно встановлення загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії
ОВ L 027, 30.01.97, С. 20

2002/871/EC: Commission Decision of 17 October 2002 establishing a joint framework for the communication of information needed for the application of Council Regulation (EC) N 1407/2002 on State aid to the coal industry (notified under document number C (2002) 3783)
OJ L 300, 05.11.2002, p. 42

2002/871/ЄС: Рішення Комісії від 17 жовтня 2002 року щодо встановлення спільної системи передачі інформації, необхідної для застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1407/2002 щодо державної допомоги в вугільній промисловості (нотифіковано за номером C (2002) 3783)
ОВ L 300, 05.11.2002, С. 42

Commission Recommendation 96/280/EC of 3 April 1996 concerning the definition of small and medium-sized enterprises
OJ L 107, 30.04.96, p. 4

Рекомендація Комісії 96/280/ЕС від 3 квітня 1996 року щодо визначення малих та середніх підприємств
ОВ L 107, 30.04.96, С. 4

Community guidelines for State aid for advertising of products listed in Annex I to the EC Treaty and of certain non-Annex I products
OJ C 252, 12.09.2001, p. 5

Вказівки Співтовариства щодо державної допомоги на рекламу продукції, переліченої в Додатку N 1 до Договору про заснування ЄС, а також окремих видів продукції, не зазначеної в Додатку N 1 до Договору
ОВ С 252, 12.09.2001, С. 5

Community guidelines on State aid for environmental protection
OJ C 37, 03.02.2001, p. 3

Вказівки Співтовариства щодо державної допомоги з метою захисту довкілля
ОВ С 37, 08.02.2001, С. 3

Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture
OJ C 19, 20.01.2001, p. 7

Вказівки щодо перевірки державної допомоги для риболовлі та аквакультурної сфери
ОВ С 19, 20.01.2001, С. 7

Community Guidelines for State aid in the agriculture sector
OJ C 28, 01.02.2000, p. 2

Вказівки Співтовариства щодо державної допомоги у сфері сільського господарства
ОВ С 28, 01.02.2000, С. 2

Community guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty
OJ C 288, 09.10.99, p. 2

Вказівки Співтовариства щодо державної допомоги для порятунку та реструктуризації фірм, що знаходяться в скрутному становищі
ОВ С 288, 09.10.99, С. 2

Guidelines on State aid for undertakings in deprived urban areas
OJ C 146, 14.05.97, p. 6

Вказівки щодо державної допомоги суб'єктам господарювання в занедбаних міських зонах
ОВ C 146, 14.05.97, С. 6

Guidelines on national regional aid
OJ C 74, 10.03.98, p. 9

Вказівки щодо національної регіональної допомоги
ОВ С 74, 10.03.98, С. 9

Community guidelines on State aid to maritime transport
OJ C 205, 05.07.97, p. 5

Вказівки щодо державної допомоги у сфері морського транспорту
ОВ С 205, 05.07.97, С. 5

Community guidelines on State aid for small and medium-sized enterprises
OJ C 213, 23.07.96, p. 4

Вказівки щодо державної допомоги малим та середнім підприємствам
ОВ С 213, 23.07.96, С. 4

Commission notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees
OJ C 71, 11.03.2000, p. 14

Повідомлення Комісії щодо застосування статей 87 та 88 Договору про заснування ЄС до державної допомоги у вигляді гарантій
ОВ С 71, 11.03.2000, С. 14

Commission notice on technical adaptations to the method for setting the reference and discount rates
OJ C 241, 26.08.99, p. 9

Повідомлення Комісії щодо технічної адаптації методів визначення базової та облікової ставок
ОВ С 241, 26.08.99, С. 9

Commission notice on the application of the State aid rules to measures relating to direct business taxation
OJ C 384, 10.12.98, p. 3

Повідомлення Комісії щодо застосування правил про державну допомогу до заходів, які стосуються прямого оподаткування прибутку підприємств
ОВ С 384, 10.12.98, С. 3

Notice from the Commission on the application of the competition rules to the postal sector and on the assessment of certain State measures relating to postal services
OJ C 39, 06.02.98, p. 2

Повідомлення від Комісії щодо застосування правил конкуренції в поштовій сфері та про необхідність оцінки державами-членами окремих заходів щодо поштових послуг
ОВ С 39, 06.02.98, С. 2

Commission notice on the method for setting the reference and discount rates
OJ C 273, 09.09.97, p. 3

Повідомлення Комісії щодо методу визначення базової та облікової ставок
ОВ С 273, 09.09.97, С. 3

Notice for publication in the OJ. Accelerated procedure for processing notifications of employment aid. Standard notification form
OJ C 218, 27.07.96, p. 4

Повідомлення для публікації в ОВ. Прискорена процедура обробки нотифікацій про державну допомогу для працевлаштування. Стандартна форма нотифікацій
ОВ С 218, 27.07.96, С. 4

Commission notice on the de minimis rule for State aid
OJ C 68, 06.03.96, p. 9

Повідомлення Комісії щодо правила de minimis для державної допомоги
ОВ С 68, 06.03.95, С. 9

Notice on cooperation between national courts and the Commission in the State aid field
OJ C 312, 23.11.95, p. 8

Повідомлення щодо співпраці між національними судами та Комісією стосовно державної допомоги
ОВ С 312, 23.11.95, С. 8

Communication from the Commission. Multisectoral framework on regional aid for large investment projects (notified under document N C (2002) 315)
OJ C 70, 19.03.2002, p. 9

Повідомлення від Комісії. Багатогалузева система щодо регіональної допомоги для значних інвестиційних проектів (нотифіковано за номером C (2002) 315)
ОВ С 70, 19.03.2002, С. 9

Communication from the Commission. Rescue and restructuring aid and closure aid for the steel sector (notified under document N C (2002) 315)
OJ 70, 19.03.2002, p. 21

Повідомлення від Комісії. Допомога для порятунку та реструктуризації та допомога для проведення ліквідації в сталеливарній галузі (нотифіковано за номером C (2002) 315)
ОВ 70, 19.03.2002, С. 21

Communication of the Commission to Member States. Multisectoral framework on regional aid for large investment projects. Code on aid to the synthetic fibres industry. Community framework for State aid to the motor vehicle industry
OJ C 368, 22.12.2001, p. 10

Повідомлення Комісії до держав-членів. Багатогалузева система щодо регіональної допомоги для значних інвестиційних проектів. Кодекс про допомогу у виробництві синтетичних волокон. Система Співтовариства щодо державної допомоги у автотранспортній промисловості
ОВ С 368, 22.12.2001, С. 10

Communication from the Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting
OJ C 320, 15.11.2001, p. 5

Повідомлення від Комісії щодо застосування правил про державну допомогу до державних служб телерадіомовлення
ОВ С 320, 15.11.2001, С. 5

Commission communication on State aid and risk capital
OJ C 235, 21.08.2001, p. 3

Повідомлення Комісії щодо державної допомоги та ризикового капіталу
ОВ С 235, 21.08.2001, С. 3

* Communication from the Commission - Services of General Interest
OJ C 17, 19.01.2001, p. 4

Також в розділі "Принципи конкуренції"

Communication from the Commission - Framework on training aid
OJ C 343, 11.11.98, p. 10

Повідомлення від Комісії - Система щодо учбової допомоги
ОВ C 343, 11.11.98, С. 10

Communication from the Commission to the Member States on the links between regional and competition policy - Reinforcing concentration and mutual consistency
OJ C 90, 26.03.98, p. 3

Повідомлення від Комісії до держав-членів щодо взаємозв'язків між регіональною та конкурентною політикою - посилення їх концентрації та взаємне співіснування
ОВ С 90, 26.03.98, С. 3

Commission communication amending the Community framework for State aid for research and development
OJ C 48, 13.02.98, p. 2

Повідомлення Комісії, що змінює систему Співтовариства щодо державної допомоги для досліджень та розвитку
ОВ С 48, 13.02.98, С. 2

Communication of the Commission to the Member States pursuant to Article 93 (1) of the EC Treaty applying Articles 92 and 93 of the Treaty to short-term export-credit insurance
OJ C 281, 17.09.97, p. 4

Повідомлення Комісії до держав-членів відповідно до статті 93 (1) Договору про заснування ЄС щодо застосування статей 92 та 93 Договору до короткострокового страхування експортних кредитів
ОВ С 281, 17.09.97, С. 4

Commission Communication on State aid elements in sales of land and buildings by public authorities
OJ C 209, 10.07.97, p. 03

Повідомлення Комісії щодо елементів державної допомоги при продажі земель та будівель державними органами
ОВ С 209, 10.07.97, С. 3

Commission communication to the Member States (Communication 95c 156)
OJ C 156, 22.06.95, p. 5

Повідомлення Комісії до держав-членів (Повідомлення 95с 156)
ОВ С 156, 22.06.95, С. 5

Commission communication on the cumulation of aids for different purposes
OJ C 3, 05.01.85, p. 2

Повідомлення Комісії щодо поєднання державної допомоги для різних цілей
ОВ С 3, 05.01.85, С. 2

Communications to Member States and public notices on procedural issues - Notification obligation and consequences of breach of obligation
OJ C 252, 30.09.80, p. 2

Повідомлення до держав-членів та публічні повідомлення з процедурних питань - Обов'язок нотифікації та наслідки його невиконання
ОВ С 252, 30.09.80, С. 2

Framework on training aid
OJ C 343, 11.11.98, p. 10

Система щодо навчальної допомоги
ОВ С 343, 11.11.98, С. 10

Multisectoral framework on regional aid for large investment projects
OJ C 107, 07.04.98, p. 7

Багатогалузева система щодо регіональної допомоги для значних інвестиційних проектів
ОВ С 107, 07.04.98, С. 7

Community framework for state aid to the motor vehicle industry
OJ C 279, 15.09.97, p. 1

Система Співтовариства щодо державної допомоги у автотранспортній промисловості
ОВ C 279, 15.09.97, С. 1

Community framework for State aid for research and development
OJ C 45, 17.02.96, p. 5

Система Співтовариства щодо державної допомоги для досліджень та розвитку
ОВ C 45, 17.02.96, С. 5

Information from the Commission - Community guidelines on State aid for environmental protection
OJ C 037, 03.02.2001, p. 3

Інформативне повідомлення від Комісії - Вказівки Співтовариства щодо державної допомоги для охорони довкілля
ОВ C 037, 03.02.2001, С. 3

7. Національні торговельні монополії

* Regulation (EC) N 2887/2000 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on unbundled access to the local loop (Text with EEA relevance)
OJ L 336, 30.12.2000, p. 4

Також в розділі "Застосування правил конкуренції до суб'єктів господарювання публічного права"

* Commission Directive 2002/77/EC of 16 September 2002 on competition in the markets for electronic communications networks and services (Text with EEA relevance)
OJ L 249, 17.09.2002, p. 21

Також в розділі "Застосування правил конкуренції до суб'єктів господарювання публічного права"

Commission Directive 88/301/EEC of 16 May 1988 on competition in the markets in telecommunications terminal equipment
OJ L 131, 27.05.88, p. 73

Директива Комісії 88/301/ЄЕС від 16 травня 1988 року щодо конкуренції на ринках обладнання для телекомунікаційних терміналів
ОВ L 131, 27.05.88, С. 73

Перелік ініціатив ЄС

COM (2002) 711
Proposal for a COUNCIL REGULATION on the control of concentrations between undertakings

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради стосовно контролю за концентрацією суб'єктів господарювання

COM (2002) 110
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning protection against subsidisation and unfair pricing practices in the supply of airline services from countries not members of the European Community

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради стосовно захисту від субсидування та несправедливої практики ціноутворення при наданні авіаційних послуг походженням з держав, які не є членами Європейського Співтовариства

COM (2001) 745
GREEN PAPER on the Review of Council Regulation (EEC) N 4064/89

Зелена книга щодо перегляду Регламенту Ради (ЄЕС) N 4064/89

COM (2001) 281
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on insider dealing and market manipulation (market abuse)

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно інсайдерських операцій та маніпулювання на ринку (зловживання на ринку)

COM (2000) 5
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the granting of aid for the co-ordination of transport by rail, road and inland waterway

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради стосовно надання допомоги для координації залізничного, дорожнього та внутрішнього водного транспорту

COM (1999) 101
WHITE PAPER on modernisation of the rules implementing articles 85 and 86 of the EC Treaty - Commission programme N 99/027

Біла Книга щодо модернізації правил, які імплементують статті 85 та 86 Договору про заснування ЄС - Програма Комісії N 99/027

COM (1997) 218 - 3
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the sector of air transport between the Community and third countries

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради (ЄС) щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод та узгоджених дій між Співтовариством та третіми країнами у сфері авіатранспорту

COM (1997) 218 - 2
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Regulation (EEC) N 3975/87 laying down the procedure for the application of the rules on competition to undertakings in the air transport sector

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради (ЄС), що вносить зміни до Регламенту (ЄЕС) N 3975/87, яким визначено процедуру застосування правил конкуренції для суб'єктів господарювання у сфері авіатранспорту

COM (1996) 19
COMMUNITY MERGER CONTROL - GREEN PAPER ON THE REVIEW OF THE MERGER REGULATION

Контроль Співтовариства за злиттям - Зелена Книга щодо перегляду Регламенту про злиття

COM (1994) 440
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - GREEN PAPER ON THE LIBERALISATION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND CABLE TELEVISION NETWORKS: PART ONE - PRINCIPLE AND TIMETABLE

Повідомлення від Комісії - Зелена Книга щодо лібералізації телекомунікаційної інфраструктури та мереж кабельного телебачення: Частина перша - принципи та графік

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства Справа С-209/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 грудня 2002 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany ВЄС, 2002, С. 00000

Справа С-94/00

Рішення Суду від 22 жовтня 2002 року

Roquette Frores SA v. Directeur general de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, and Commission of the European Communities

ВЄС, 2002, С. 00000

Справа Т-98/00

Рішення Суду Першої інстанції (П'ята Палата, розширений склад) від 17 жовтня 2002 року

Linde AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2002, С. 00000

Справа С-351/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 вересня 2002

Kingdom of Spain v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2002, С. 00000

Справа Т-152/99

Рішення Суду Першої інстанції (П'ята Палата, розширений склад) від 11 липня 2002 року

Hijos de Andres Molina, SA (HAMSA) v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2002, С. II-03049

Справа С-181/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 липня 2002 року

Flightline Ltd v. Secretario de Estado dos Transportes e Comunicaoes and Transportes Aereos Portugueses SA (TAP)

ВЄС, 2002, С. I-06139

Справа С-499/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 липня 2002 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain

ВЄС, 2002, С. I-06031

Справа Т-31/99

Рішення Суду Першої інстанції (Четверта Палата) від 20 березня 2002 року

ABB Asea Brown Boveri Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2002, С. II-01881

Справа Т-28/99

Рішення Суду Першої інстанції (Четверта Палата) від 20 березня 2002 року

Sigma Tecnologie di rivestimento Srl v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2002, С. II-01845

Справа Т-21/99

Рішення Суду Першої інстанції (Четверта Палата) від 20 березня 2002 року

Dansk Rrrindustri A/S v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2002, С. II-01681

Справа Т-9/99

Рішення Суду Першої інстанції (Четверта Палата) від 20 березня 2002 року

HFB Holding fur Fernwarmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG and Others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2002, С. II-01487

Об'єднані справи Т-127/99, Т-129/99 та Т-148/99

Рішення Суду Першої інстанції (Третя Палата, розширений склад) від 6 березня 2002 року

Territorio Historico de Alava - Diputacion Foral de Alava (T-127/99), Comunidad Autonoma del Pais Vasco and Gasteizko Industria Lurra, SA (T-129/99) and Daewoo Electronics Manufacturing Espana, SA (T-148/99) v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2002, С. II-01275

Справа Т-155/98

Рішення Суду Першої інстанції (Четверта Палата, розширений склад) від 28 лютого 2002 року

Societe internationale de diffusion et d'edition (SIDE) v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2002, С. II-01179

Справа Т-395/94

Рішення Суду Першої інстанції (Третя Палата) від 28 лютого 2002 року

Atlantic Container Line AB and Others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2002, С. II-00875

Справа Т-86/95

Рішення Суду Першої інстанції (Третя Палата) від 28 лютого 2002 року

Compagnie generale maritime and Others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2002, С. II-01011

Справа Т-48/98

Рішення Суду Першої інстанції (Перша Палата) від 13 грудня 2001 року

Compacia espacola para la fabricaciyn inoxidables, SA (Acerinox) v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2001, С. II-03859

Об'єднані справи Т-45/98 та Т-47/98

Рішення Суду Першої інстанції (Перша Палата) від 13 грудня 2001 року

Krupp Thyssen Stainless GmbH and Acciai speciali Terni SpA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2001, С. II-03757

Справа С-146/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 6 грудня 2001 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС, 2001, С. I-09767

Справа С-429/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 жовтня 2001 року

Commission of the European Communities v. Portuguese Republic

ВЄС, 2001, С. I-07605

Об'єднані справи Т-202/98, Т-204/98 та Т-207/98

Рішення Суду Першої інстанції (Четверта Палата) від 12 липня 2001 року

Tate & Lyle plc, British Sugar plc and Napier Brown & Co. Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2001, С. II-02035

Справа С-378/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 3 липня 2001 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС, 2001, С. I-05107

Справа Т-6/99

Рішення Суду Першої інстанції (Третя Палата, розширений склад) від 5 червня 2001 року

ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2001, С. II-01523

Справа Т-288/97

Рішення Суду Першої інстанції (Четверта палата, розширений склад) від 4 квітня 2001 року

Regione Friuli Venezia Giulia v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2001, С. II-01169

Справа С-351/98

Рішення Суду Першої інстанції (Четверта Палата, розширений склад) від 14 грудня 2000 року

Union francaise de l'express (Ufex), DHL International, Federal express international (France) and CRIE v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2000, С. II-04055

Справа Т-62/98

Рішення Суду Першої інстанції (Четверта Палата) від 6 липня 2000 року

Volkswagen AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2000, С. II-02707

Справа Т-30/91

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата, розширений склад) від 29 червня 1995 року

Solvay SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01775

Об'єднані справи Т-298/97, Т-312/97, Т-313/97, Т-315/97, Т-600/97 to 607/97, Т-1/98, з Т-3/98 по Т-6/98 та Т-23/98

Рішення Суду Першої інстанції (Четверта Палата, розширений склад) від 15 червня 2000 року

Alzetta Mauro and others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2000, С. II-02319

Об'єднані справи С-287/95 Р та С-288/95 Р

Рішення Суду (П'ята палата) від 6 квітня 2000 року

Commission of the European Communities v. Solvay SA

ВЄС, 2000, С. I-02391

Об'єднані справи С-395/96 Р та С-396/96 Р

Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 березня 2000 року

Compagnie maritime belge transports SA (C-395/96 P), Compagnie maritime belge SA (C-395/96 P) and Dafra-Lines A/S (C-396/96 P) v. Commission of the European Communities

ВЄС, 2000, С. I-01365

Справа С-235/92 P

Рішення Суду (Шоста палата) від 8 липня 1999 року

Montecatini SpA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. I-04539

Справа С-234/92 P

Рішення Суду (Шоста палата) від 8 липня 1999 року

Shell International Chemical Company Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. I-04501

Справа С-199/92 P

Рішення Суду (Шоста палата) від 8 липня 1999 року

Huls AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. I-04287

Справа С-49/92 P

Рішення Суду (Шоста Палата) від 8 липня 1999 року

Commission of the European Communities v. Anic Partecipazioni SpA

ВЄС, 1999 С. I-04125

Справа С-75/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 червня 1999 року

Kingdom of Belgium v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. I-03671

Справа С-342/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 29 квітня 1999 року

Kingdom of Spain v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. I-02459

Об'єднані справи Т-305/94, Т-306/94, Т-307/94, Т-313/94 to Т-316/94, Т-318/94, Т-325/94, Т-328/94, Т-329/94 та Т-335/94

Рішення Суду Першої інстанції (Третя Палата, розширений склад) від 20 квітня 1999 року

Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV and DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Societe artesienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial Chemical Industries plc, Huls AG and Enichem SpA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. II-00931

Справа Т-157/94

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 11 березня 1999 року

Empresa Nacional Siderurgica SA (Ensidesa) v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. II-00707

Case T-156/94

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 11 березня 1999 року

Siderurgica Aristrain Madrid SL v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. II-00645

Справа Т-151/94

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 11 березня 1999 року

British Steel plc v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. II-00629

Справа Т-148/94

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 11 березня 1999 року

Preussag Stahl AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. II-00613

Справа Т-145/94

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 11 березня 1999 року

Unimetal - Societe francaise des aciers longs SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. II-00585

Справа Т-141/94

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 11 березня 1999 року

Thyssen Stahl AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. II-00347

Справа Т-138/94

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 11 березня 1999 року

OCKERILL-SAMBRE SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. II-00333

Справа Т-137/94

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 11 березня 1999 року

ARBED SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. II-00303

Справа Т-134/94

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 11 березня 1999 року

NMH Stahlwerke GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1999, С. II-00239

Справа С-59/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 лютого 1999 року

Commission of the European Communities v. Grand Duchy of Luxembourg

ВЄС, 1999, С. I-01181

Справа С-185/95 P

Рішення Суду від 17 грудня 1998 року

Baustahlgewebe GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1998, С. I-08417

Справа С-279/95 Р

Рішення Суду (П'ята Палата) від 1 жовтня 1998 року

Langnese-Iglo GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1998, С. I-05609

Об'єднані справи Т-126/96 та С-127/96

Рішення Суду Першої інстанції (Третя Палата, розширений склад) від 15 вересня 1998 року

Breda Fucine Meridionali SpA (BFM) and Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1998, С. II-03437

Справа 102/87

Рішення Суду від 13 липня 1988 року

French Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1988, С. 04067

Справа С-8/95 P

Рішення Суду (П'ята палата) від 28 травня 1998 року

New Holland Ford Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1998, С. I-03175

Справа Т-16/96

Рішення Суду Першої інстанції (П'ята Палата, розширений склад) від 30 квітня 1998 року

Cityflyer Express Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1998, С. II-00757

Справа Т-214/95

Рішення Суду Першої інстанції (П'ята Палата, розширений склад) від 30 квітня 1998 року

Het Vlaamse Gewest (Flemish Region) v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1998, С. II-00717

Справа Т-129/96

Рішення Суду Першої інстанції (Третя Палата, розширений склад) від 31 березня 1998 року

Preussag Stahl AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1998, С. II-00609

Справа С-7/95 P

Рішення Суду (П'ята палата) від 28 березня 1998 року

John Deere Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1998, С. I-03111

Справа С-280/95

Рішення Суду (Шоста Палата) від 29 січня 1998 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС, 1998, С. I-00259

Справа Т-67/94

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 27 січня 1998 року

Ladbroke Racing Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1998, С. II-00001

Справа Т-290/94

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 27 листопада 1997 року

Kaysersberg SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1997, С. II-02137

Справа Т-244/94

Рішення Суду Першої інстанції (Перша Палата, розширений склад) від 24 жовтня 1997 року

Wirtschaftsvereinigung Stahl, Thyssen Stahl AG, Preussag Stahl AG and Hoogovens Groep BV v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1997, С. II-01963

Справа Т-243/94

Рішення Суду Першої інстанції (Перша Палата, розширений склад) від 24 жовтня 1997 року

British Steel plc v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1997, С. II-01887

Справа Т-239/94

Рішення Суду Першої інстанції (Перша Палата, розширений склад) від 24 жовтня 1997 року

Association des acieries europeennes independantes (EISA) v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1997, С. II-01839

Об'єднані справи Т-213/95 та Т-18/96

Рішення Суду Першої інстанції (Четверта Палата, розширений склад) від 22 жовтня 1997 року

Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) and Federatie van Nederlandse Kraanbedrijven (FNK) v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1997, С. II-01739

Справа Т-229/94

Рішення Суду Першої інстанції (Перша Палата, розширений склад) від 21 жовтня 1997 року

Deutsche Bahn AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1997, С. II-01689

Справа С-219/95 P

Рішення Суду (Шоста палата) від 17 липня 1997 року

Ferriere Nord SpA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1997, С. I-04411

Справа С-355/95 P

Рішення Суду від 15 травня 1997 року

Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) v. Commission of the European Communities and Federal Republic of Germany

ВЄС, 1997, С. I-02549

Справа С-278/95 P

Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 травня 1997 року

Siemens SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1997, С. I-02507

Справа С-169/95

Рішення Суду від 14 січня 1997 року

Kingdom of Spain v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1997, С. I-00135

Справа Т-358/94

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 12 грудня 1996 року

Compagnie nationale Air France v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1996, С. II-02109

Case T-16/91 RV

Рішення Суду Першої інстанції (Друга палата, розширений склад) від 12 грудня 1996 року

Rendo NV, Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV and Regionaal Energiebedrijf Salland NV v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1996, С. II-01827

Справа Т-49/95

Рішення Суду Першої інстанції (Четверта Палата) від 11 грудня 1996 року

Van Megen Sports Group BV v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1996, С. II-01799

Справа С-333/94 P

Рішення Суду (П'ята палата) від 14 листопада 1996 року

Tetra Pak International SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1996, С. I-05951

Об'єднані справи Т-79/95 та Т-80/95

Рішення Суду Першої інстанції (Третя Палата, розширений склад) від 22 жовтня 1996 року

Societe nationale des chemins de fer francaise and British Railways Board v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1996, С. II-01491

Об'єднані справи Т-24/93, Т-25/93, Т-26/93 та Т-28/93

Рішення Суду Першої інстанції (Третя Палата, розширений склад) від 8 жовтня 1996 року

Compagnie maritime belge transports SA and Compagnie maritime belge SA, Dafra-Lines A/S, Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co. and Nedlloyd Lijnen BV v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1996, С. II-1201

Об'єднані справи Т-244/93 та Т-486/93

Рішення Суду Першої інстанції (Третя Палата, розширений склад) від 13 вересня 1995 року

TWD Textilwerke Deggendorf GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-02265

Справа Т-36/91

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата, розширений склад) від 29 червня 1995 року

Imperial Chemical Industries plc v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01847

Справа Т-31/91

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата, розширений склад) від 29 червня 1995 року

Solvay SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01821

Справа Т-459/93

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата) від 8 червня 1995 року

Siemens SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01675

Справа Т-9/93

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 8 червня 1995 року

Scholler Lebensmittel GmbH & Co. KG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01611

Справа Т-7/93

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 8 червня 1995 року

Langnese Iglo GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01533

Справа С-414/93

Рішення Суду (П'ята Палата) від 1 червня 1995 року

F. D. Teirlinck v. Minister van Verkeer en Waterstaat

ВЄС, 1995, С. I-1339

Справа Т-442/93

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 27 квітня 1995 року

Association des Amidonneries de Cereales de la CEE, Levantina Agricola Industrial SA, Societa Piemontese Amidi e Derivati SpA, Pfeifer & Langen, Ogilvie Aquitaine SA, Cargill BV and Latenstein Zetmeel BV v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01329

Справа Т-435/93

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 27 квітня 1995 року

Association of Sorbitol Producers within the EC (ASPEC), Cerestar Holding BV, Roquette Freres SA and Merck oHG v. Commission of the European Communities 

ВЄС, 1995, С. II-01281

Справа Т-12/93

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 27 квітня 1995 року

Comite Central d'Entreprise de la Societe Anonyme Vittel and Comite d'Etablissement de Pierval and Federation Generale Agroalimentaire v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01247

Справа Т-96/92

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата, розширений склад) від 27 квітня 1995 року

Comite Central d'Entreprise de la Societe Generale des Grandes Sources and others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01213

Справа С-310/93 P

Рішення Суду (Шоста Палата) від 6 квітня 1995 року

BPB Industries plc and British Gypsum Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. I-00865

Об'єднані справи С-241/91 Р та С-242/91 Р

Рішення Суду від 6 квітня 1995 року

Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. I-00743

Справа Т-152/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 6 квітня 1995 року

ILRO SpA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01197

Справа Т-151/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 6 квітня 1995 року

Societe des Treillis et Panneaux Soudes v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01191

Справа Т-150/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 6 квітня 1995 року

G. B. Martinelli v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01165

Справа Т-148/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 6 квітня 1995 року

Trefilunion SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01063

Справа Т-147/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 6 квітня 1995 року

Societe metallurgique de Normandie v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-01057

Справа Т-145/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 6 квітня 1995 року

Baustahlgewebe GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-00987

Справа Т-144/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 6 квітня 1995 року

Cockerill-Sambre SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-00947

Справа Т-143/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 6 квітня 1995 року

Ferriere Nord SpA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-00917

Справа Т-142/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 6 квітня 1995 року

Usines Gustave Boel SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-00867

Справа Т-141/89

Рішення Суду першої інстанції (Перша палата) від 6 квітня 1995 року

Trefileurope Sales SARL v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-00791

Об'єднані справи Т-80/89, Т-81/89, Т-83/89, Т-87/89, Т-88/89, Т-90/89, Т-93/89, Т-95/89, Т-97/89, Т-99/89, Т-100/89, Т-101/89, Т-103/89, Т-105/89, Т-107/89 та Т-112/89

Рішення Суду Першої інстанції (Друга палата) від 6 квітня 1995 року

BASF AG and others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-00729

Справа С-350/93

Рішення Суду від 4 квітня 1995 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС, 1995, С. I-0699

Справа С-349/93

Рішення Суду (Шоста Палата) від 23 лютого 1995 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС, 1995, С. I-0343

Справа Т-29/92

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 21 лютого 1995 року

Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid and others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. II-00289

Справа С-360/92 P

Рішення Суду (П'ята палата) від 17 січня 1995 року

The Publishers Association v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1995, С. I-00023

Справа С-250/92

Рішення Суду (П'ята Палата) від 15 грудня 1994 року

Gγttrup-Klim e. a. Grovvareforeninger v. Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA

ВЄС, 1994, С. I-05641

Справа С-195/91 P

Рішення Суду (Шоста палата) від 15 грудня 1994 року

Bayer AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1994, С. I-05619

Справа Т-35/92

Рішення Суду Першої інстанції (Друга палата) від 27 жовтня 1994 року

John Deere Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1994, С. II-00957

Справа Т-34/92

Рішення Суду Першої інстанції (Друга палата) від 27 жовтня 1994 року

Fiatagri UK Ltd and New Holland Ford Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1994, С. II-00905

Справа Т-83/91

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата) від 6 жовтня 1994 року

Tetra Pak International SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1994, С. II-00755

Справа С-400/92

Рішення Суду від 5 жовтня 1994 року

Federal Republic of Germany v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1994, С. I-04701

Справа С-42/93

Рішення Суду від 14 вересня 1994 року

Kingdom of Spain v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1994, С. I-4175

Об'єднані справи С-278/92, С-279/92 та С-280/92

Рішення Суду від 14 вересня 1994 року

Kingdom of Spain v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1994, С. I-04103

Справа Т-17/93

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата) від 15 липня 1994 року

Matra Hachette SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1994, С. II-00595

Справа Т-77/92

Рішення Суду Першої інстанції (Перша Палата) від 14 липня 1994 року

Parker Pen Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1994, С. II-00549

Справа Т-66/92

Рішення Суду Першої інстанції (Перша Палата) від 14 липня 1994 року

Herlitz AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1994, С. II-00531

Справа С-314/93

Рішення Суду від 12 липня 1994 року

Criminal proceedings against Francois Rouffeteau and Robert Badia

ВЄС, 1994, С. I-3257

Справа Т-43/92

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата) від 7 липня 1994 року

Dunlop Slazenger International Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1994, С. II-00441

Справа Т-38/92

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата) від 28 квітня 1994 року

All Weather Sports Benelux BV v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1994, С. II-00211

Справа С-53/92 P

Рішення Суду від 2 березня 1994 року

Hilti AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1994, С. I-00667

Справа С-92/91

Рішення Суду від 27 жовтня 1993 року Criminal proceedings against Annick Neny, n e e Taillandier

ВЄС, 1993, С. I-05383

Справа С-69/91

Рішення Суду від 27 жовтня 1993 року

Criminal proceedings against Francine Gillon, n e e Decoster

ВЄС, 1993, С. I-05335

Об'єднані справи С-46/90 та С-93/91

Рішення Суду від 27 жовтня 1993 року

Procureur du Roi v. Jean-Marie Lagauche and others

ВЄС, 1993, С. I-05267

Справа С-183/91

Рішення Суду від 10 червня 1993 року

Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

ВЄС, 1993, С. I-03131

Об'єднані справи С-356/90 та С-180/91

Рішення Суду від 18 травня 1993 року

Kingdom of Belgium v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1993, С. I-02323

Справа С-364/90

Рішення Суду від 28 квітня 1993 року

Italian Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1993, С. I-02097

Справа Т-65/89

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата) від 1 квітня 1993 року

BPB Industries Plc and British Gypsum Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1993, С. II-00389

Об'єднані справи С-89/85, С-104/85, С-114/85, С-116/85, С-117/85 та з С-125/85 по С-129/85

Рішення Суду (П'ята Палата) від 31 березня 1993 року

Ahlstrom Osakeyhtio and others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1993, С. I-01307

Об'єднані справи С-271/90, С-281/90 та С-289/90

Рішення Суду від 17 листопада 1992 року

Kingdom of Spain, Kingdom of Belgium and Italian Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1992, С. I-05833

Об'єднані справи С-134/91 та С-135/91

Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 листопада 1992 року

Kerafina-Keramische-und Finanz Holding AG and Vioktimatiki AEVE v. Hellenic Republic and Organismos Oikonomikis Anasygkrotissis Epicheirisseon AE

ВЄС, 1992, С. I-05699

Справа С-67/91

Рішення Суду від 16 липня 1992 року

Direcciyn General de Defensa de la Competencia v. Asociaciyn Espacola de Banca Privada and others

ВЄС, 1992, C. I-04785

Справа Т-61/89

Рішення Суду Першої інстанції (Друга палата) від 2 липня 1992 року

Dansk Pelsdyravlerforening v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1992, С. II-01931

Справа Т-66/89

Рішення Суду Першої інстанції (Друга палата) від 9 липня 1992 року

Publishers Association v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1992, С. II-01995

Об'єднані справи Т-68/89, Т-77/89 та Т-78/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 10 березня 1992 року

Societa Italiana Vetro SpA, Fabbrica Pisana SpA and PPG Vernante Pennitalia SpA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1992, С. II-01403

Справа Т-14/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 10 березня 1992 року

Montedipe SpA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1992, С. II-01155

Справа Т-11/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 10 березня 1992 року

Shell International Chemical Company Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1992, С. II-00757

Справа Т-9/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша палата) від 10 березня 1992 року

Huls AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1992, С. II-00499

Справа Т-6/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша Палата) від 17 грудня 1991 року

Enichem Anic SpA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1991, С. II-01623

Справа Т-4/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша Палата) від 17 грудня 1991 року

BASF AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1991, С. II-01523

Справа Т-30/89

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата) від 12 грудня 1991 року

Hilti AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1991, С. II-01439

Справа Т-3/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша Палата) від 24 жовтня 1991 року

Atochem SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1991, С. II-01177

Справа Т-2/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша Палата) від 24 жовтня 1991 року

Petrofina SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1991, С. II-01087

Справа Т-1/89

Рішення Суду Першої інстанції (Перша Палата) 24 жовтня 1991 року

Rhone-Poulenc SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1991, С. II-00867

Об'єднані справи С-13/92, С-14/92, С-15/92 та С-16/92

Рішення Суду (П'ята Палата) від 5 жовтня 1993 року

Driessen en Zonen, A. Molewijk, Motorschiff Sayonara Basel AG and vof Fa. С. Mourik en Zoon v. Minister van Verkeer en Waterstaat

ВЄС, 1993, С. I-04751

Справа С-261/89

Рішення Суду від 3 жовтня 1991 року

Italian Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1991, С. I-04437

Справа Т-76/89

Рішення Суду Першої інстанції (Друга Палата) від 10 липня 1991 року

Independent Television Publications Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1991, С. II-00575

Справа С-62/86

Рішення Суду (П'ята Палата) від 3 липня 1991 року

AKZO Chemie BV v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1991, С. I-03359

Справа Т-12/90

Рішення Суду Першої інстанції (Друга палата) від 29 березня 1991 року

Bayer AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1991, С. II-00219

Справа С-303/88

Рішення Суду від 21 березня 1991 року

Italian Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1991, С. I-01433

Справа С-202/88

Рішення Суду від 19 березня 1991 року

French Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1991, С. I-01223

Справа С-375/89

Рішення Суду від 19 лютого 1991 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС, 1991, С. I-00383

Справа С-86/89

Рішення Суду від 6 листопада 1990 року

Italian Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1990, С. I-03891

Справа С-5/89

Рішення Суду від 20 вересня 1990 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС, 1990, С. I-03437

Справа Т-51/89

Рішення Суду Першої інстанції від 10 липня 1990 року

Tetra Pak Rausing SA v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1990, С. II-00309

Справа С-74/89

Рішення Суду від 21 лютого 1990 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС, 1990, С. I-00491

Справа С-279/87

Рішення Суду (П'ята палата) від 8 лютого 1990 року

Tipp-Ex GmbH & Co. KG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1990, С. I-00261

Справа 246/86

Рішення Суду (П'ята палата) від 11 липня 1989 року

SC Belasco and others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1989, С. 02117

Справа 66/86

Рішення Суду від 11 квітня 1989 року

Ahmed Saeed Flugreisen and Silver Line Reiseburo GmbH v. Zentrale zur Bekampfung unlauteren Wettbewerbs e.V

ВЄС, 1989, С. 00803

Справа 94/87

Рішення Суду від 2 лютого 1989 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС, 1989, С. 00175

Об'єднані справи 89, 104, 114, 116, 117 та з 125 по 129/85

Рішення Суду від 27 вересня 1988 року

A. Ahlstrom Osakeyhtio and others v. Commission of the European Communities 

ВЄС, 1988, С. 05193

Справа 226/87

Рішення Суду від 30 червня 1988 року

Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

ВЄС, 1988, С. 03611

Справа 63/87

Рішення Суду від 7 червня 1988 року

Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

ВЄС, 1988, С. 02875

Справа 57/86

Рішення Суду від 7 червня 1988 року

Hellenic Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1988, С. 02855

Об'єднані справи 62/87 та 72/87

Рішення Суду (Шоста Палата) від 8 березня 1988 року

Executif regional wallon and SA Glaverbel v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1988, С. 01573

Справа 213/85

Рішення Суду від 2 лютого 1988 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of the Netherlands

ВЄС, 1988, С. 00281

Об'єднані справи 67, 68 та 70/85

Рішення Суду від 2 лютого 1988 року

Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV and others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1988, С. 00219

Справа 259/85

Рішення Суду від 11 листопада 1987 року

French Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1987, С. 04393

Справа 118/85

Рішення Суду від 16 червня 1987 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС, 1987, С. 02599

Справа 5/86

Рішення Суду від 9 квітня 1987 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС, 1987, С. 01773

Справа 310/85

Рішення Суду (Шоста Палата) від 24 лютого 1987 року

Deufil GmbH & Co. KG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1987, С. 00901

Справа 45/85

Рішення Суду від 27 січня 1987 року

Verband der Sachversicherer e.V. v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1987, С. 00405

Справа 226/84

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 листопада 1986 року

British Leyland Public Limited Company v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1986, С. 03263

Справа 40/85

Рішення Суду від 10 липня 1986 року

Kingdom of Belgium v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1986, С. 02321

Справа 234/84

Рішення Суду від 10 липня 1986 року

Kingdom of Belgium v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1986, С. 02263

Справа 193/83

Рішення Суду (Четверта Палата) від 25 лютого 1986 року

Windsurfing International Inc. v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1986, С. 00611

Об'єднані справи 25 та 26/84

Рішення Суду від 17 вересня 1985 року

Ford - Werke AG and Ford of Europe Inc. v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1985, С. 02725

Справа 42/84

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 липня 1985 року

Remia BV and others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1985, С. 02545

Справа 41/83

Рішення Суду від 20 березня 1985 року

Italian Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1985, С. 00873

Справа 93/84

Рішення Суду від 13 березня 1985 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС, 1985, С. 00829

Справа 35/83

Рішення Суду від 30 січня 1985 року

BAT Cigaretten-Fabriken GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1985, С. 00363

Об'єднані справи 29/83 та 30/83

Рішення Суду (Четверта Палата) від 28 березня 1984 року

Compagnie Royale Asturienne des Mines SA and Rheinzink GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1984, С. 01679

Об'єднані справи та 63/82

Рішення Суду від 17 січня 1984 року

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB, and Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, VBBB, v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1984, С. 00019

Справа 52/83

Рішення Суду від 15 листопада 1983 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС, 1983, С. 03707

Справа 322/81

Рішення Суду від 9 листопада 1983 року

NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1983, С. 03461

Об'єднані справи 96 - 102, 104, 105, 108 та 110/82

Рішення Суду від 8 листопада 1983 року

NV IAZ International Belgium and others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1983, С. 03369

Об'єднані справи з 100 до 103/80

Рішення Суду від 7 червня 1983 року

SA Musique Diffusion francaise and others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1983, С. 01825

Справа 7/82

Рішення Суду від 2 березня 1983 року

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1983, С. 00483

Об'єднані справи з 188 по 190/80

Рішення Суду від 6 липня 1982 року

French Republic, Italian Republic and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1982, С. 02545

Справа 258/78

Рішення Суду від 8 червня 1982 року

L.C. Nungesser KG and Kurt Eisele v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1982, С. 02015

Справа 126/80

Рішення Суду від 16 червня 1981 року

Maria Salonia v. Giorgio Poidomani and Franca Baglieri, n e e Giglio

ВЄС, 1981, С. 01563

Справа 730/79

Рішення Суду від 17 вересня 1980 року

Philip Morris Holland BV v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1980, С. 02671

Справа 37/79

Рішення Суду від 10 липня 1980 року

Anne Marty SA v. Estee Lauder SA.

ВЄС, 1980, С. 02481

Об'єднані справи 32/78, та з 36/78 по 82/78

Рішення Суду від 12 липня 1979 року

BMW Belgium SA and others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1979, С. 02435

Справа 85/76

Рішення Суду від 13 лютого 1979 року

Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1979, С. 00461

Справа 28/77

Рішення Суду від 20 червня 1978 року

Tepea BV v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1978, С. 01391

Справа 27/76

Рішення Суду від 14 лютого 1978 року

United Brands Company and United Brands Continentaal BV v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1978, С. 00207

Справа 19/77

Рішення Суду від 1 січня 1978 року

Miller International Schallplatten GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1978, С. 00131

Справа 59-77

Рішення Суду від 14 грудня 1977 року

Etablissements A. De Bloos SPRL v. Societe en Commandite par Actions Bouyer

ВЄС, 1977, С. 02359

Об'єднані справи 41, 43 та 44-73

Рішення Суду від 9 березня 1977 року

Societe anonyme Generale sucriere and others v. Commission of the European Communities and others

ВЄС, 1977, С. 00445

Справа 63-75

Рішення Суду від 3 лютого 1976 року

SA Fonderies Roubaix Wattrelos v. Societe nouvelle des Fonderies A. Roux et Societe des Fonderies JOT

ВЄС, 1976, С. 00111

Об'єднані справи з 40 по 48, 50, з 54 по 56, 111, 113 та 114-73

Рішення Суду від 16 грудня 1975 року

Cooperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA and others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1975, С. 01663

Справа 73-74

Рішення Суду від 26 листопада 1975 року

Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique and others v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1975, С. 01491

Справа 71-74

Рішення Суду від 15 травня 1975 року

Nederlandse Vereniging voor de fruit- en groentenimporthandel, Nederlandse Bond van grossiers in zuidvruchten en ander geimporteerd fruit "Frubo" v. Commission of the European Communities and Vereniging de Fruitunie

ВЄС, 1975, С. 00563

Справа 173-73

Рішення Суду 2 липня 1974 року

Italian Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1974, С. 00709

Об'єднані справи 6 та 7-73

Рішення Суду від 6 березня 1974 року

Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. and Commercial Solvents Corporation v. Commission of the European Communities

ВЄС, 974, С. 00223

Справа 48-72

Рішення Суду від 6 лютого 1973 року

SA Brasserie de Haecht v. Wilkin-Janssen

ВЄС, 1973, С. 00077

Справа 7-72

Рішення Суду від 14 грудня 1972 року

Boehringer Mannheim GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1972, С. 01281

Справа 8-72

Рішення Суду від 17 жовтня 1972 року

Vereeniging van Cementhandelaren v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1972, С. 00977

Справа 57-69

Рішення Суду від 14 липня 1972 року

Azienda Colori Nazionali - ACNA S.p.A. v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1972, С. 00933

Справа 56-69

Рішення Суду від 14 липня 1972 року

Farbwerke Hoechst AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1972, С. 00927

Справа 55-69

Рішення Суду від 14 липня 1972 року

Cassella Farbwerke Mainkur AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1972, С. 00887

Справа 54-69

Рішення Суду від 14 липня 1972 року

SA francaise des matieres colorantes (Francolor) v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1972, С. 00851

Справа 53-69

Рішення Суду від 14 липня 1972 року

Sandoz AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1972, С. 00845

Справа 52-69

Рішення Суду від 14 липня 1972 року

J. R. Geigy AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1972, С. 00787

Справа 51-69

Рішення Суду від 14 липня 1972 року

Farbenfabriken Bayer AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1972, С. 00745

Справа 49-69

Рішення Суду від 14 липня 1972

Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1972, С. 00713

Справа 48-69

Рішення Суду від 14 липня 1972 року

Imperial Chemical Industries Ltd. v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1972, С. 00619

Справа 45-69

Рішення Суду від 15 липня 1970 року

Boehringer Mannheim GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1970, С. 00769

Справа 44-69

Рішення Суду від 15 липня 1970 року

Buchler & Co. v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1970, С. 00733

Справа 41-69

Рішення Суду від 15 липня 1970 року

ACF Chemiefarma NV v. Commission of the European Communities

ВЄС, 1970, С. 00661

Справа 1-70

Рішення Суду від 30 червня 1970 року

Parfums Marcel Rochas Vertriebs-GmbH v. Helmut Bitsch

ВЄС, 1970, С. 00515

Справа 43-69

Рішення Суду від 18 березня 1970 року

Brauerei A. Bilger Sohne GmbH v. Heinrich Jehle and Marta Jehle

ВЄС, 1970, С. 00127

Справа 10-69

Рішення Суду від 9 липня 1969

S.A. Portelange v. S.A. Smith Corona Marchant International and others

ВЄС, 1969, С. 00309

Справа 32-65

Рішення Суду від 13 липня 1966 року

Italian Republic v. Council of the European Economic Community and Commission of the European Economic

ВЄС, 1966, С. 00389

Об'єднані справи 56 та 58-64

Рішення Суду від 13 липня 1966 року

Etablissements Consten S.a.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commission of the European Economic Community 

ВЄС (Eng), 1966, С. 00299

Розділ 9
Державні закупівлі

I. Вступ

Договір про заснування Європейського Співтовариства не містить окремих статей, які регулюють державні закупівлі, але відзначає, що при організації державних закупівель застосовуються основні принципи вільного руху товарів, послуг, капіталу, а також вільного пересування людей, забороняється будь-яка дискримінація на національній основі.

З часу підписання Договору було прийнято кілька директив про організацію державних закупівель за принципами, встановленими Європейським Співтовариством. Були запроваджені заходи по усуненню протекціонізму в сфері організації національних поставок та забороні дискримінації постачальників на національній основі.

На рівні Співтовариства були визначені конкретні заходи для контролю якості і сертифікації продукції. Крім того, була впроваджена обов'язкова публікація повідомлень про всі тендери з державних закупівель на європейському рівні в Офіційному Віснику ЄС до того, як такі тендери будуть оголошені на національному рівні. Будь-яка інформація про наявність тендерів може бути оперативно отримана через електронну систему бази даних (Щоденна інформація з тендерів - Tender Electronics Daily, TED). Таким чином, забезпечується рівність підприємств ЄС і рівні умови конкуренції.

У сфері державних закупівель законодавство України в цілому відповідає праву Європейського Співтовариства. В Україні діє декілька ключових законодавчих актів, які регулюють коло питань щодо поставок продукції за державні кошти і державні замовлення. Разом з тим, сфера державних замовлень є внутрішньо недостатньо узгодженою і в деяких положеннях прямо суперечить законодавству ЄС. Зокрема можна відмити:

- відмінності в строках подання документів на участь в торгах. В документах ЄС дається декілька варіантів строків в залежності від типу торгів - закритих, відкритих чи договірних;

- в українському законодавстві передбачаються пільги і преференції, деякі з яких є неприпустимими і порушують принципи недискримінації;

- відсутнє положення про те, що в специфікації контракту повинні бути вказані посилання на національні стандарти, які відповідають європейським стандартам;

- відсутнє розмежування "пріоритетні послуги" та "інші послуги";

- недостатньо врегульовані процедури досудового оскарження дій замовника, а також порядок компенсації збитків, що зазнав суб'єкт підприємницької діяльності з вини замовника;

- недостатньо врегульовані інші питання, що деталізовані в нормативних актах ЄС.

Для приведення чинного законодавства України у відповідність з правом ЄС у сфері державних закупівель необхідно внести зміни у ключові закони України, а також провести інституційну реформу, утворивши єдиний орган з державних закупівель, чітко регламентувати його функції та повноваження. В межах узгодження законодавства України та Європейського Союзу необхідне вдосконалення кадрового забезпечення у сфері державних закупівель, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, які безпосередньо здійснюють управління процесами державних закупівель. В рамках законопроектів скасувати недопустимі преференції, а також обов'язкові цінові поправки, передбачені законодавством України, деталізувати випадки застосування тендерів до різних категорій товарів та послуг, внести інші зміни і доповнення до існуючих нормативно-правових актів України.

Серед основних заходів по адаптації українського законодавства до права ЄС в сфері державних закупівель і поставок продукції за державні кошти додатково необхідно розробити та ухвалити нормативно-методологічний інструментарій щодо здійснення державних закупівель, зокрема, стосовно проведення процедур попередньої кваліфікації, системи оцінки, окремих етапів здійснення закупівлі, критеріїв відхилення всіх тендерних пропозицій.

II. Опис законодавства України

Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 року N 1490-III

Закон України "Про державне оборонне замовлення" від 3 березня 1999 року N 464

Закон України "Про поставки продукції для державних потреб" від 22 грудня 1995 року N 493/95-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України "Про організацію навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 1 червня 2002 N 734

Постанова Кабінету Міністрів України "Про закупівлю товарів і послуг Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями під час виборчого процесу" від 17 грудня 2001 року N 1697

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку міжвідомчої координації закупівлі окремих груп товарів за кошти державного бюджету" від 10 жовтня 2001 року N 1312

Постанова Кабінету Міністрів України "Про закупівлю послуг в процесі приватизації" від 6 травня 2001 року N 422

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку захисту вітчизняного ринку у разі закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 11 квітня 2001 року N 347

Постанова Кабінету Міністрів України "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" від 27 вересня 2000 року N 1469

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання державного оборонного замовлення" від 9 грудня 1999 року N 2244

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" від 29 лютого 1996 року N 266

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перелік продукції, у разі закупівлі якої державні замовники допускають до участі у конкурсах виключно підприємства УТОСу, УТОГу, Союзу організацій інвалідів України та пенітенціарної системи" від 13 лютого 2001 N 44-р

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про організацію навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель" від 16 серпня 2002 року N 254

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про організацію роботи щодо контролю за додержанням чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 6 серпня 2002 року N 238

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про організацію в Міністерстві роботи з розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 8 квітня 2002 року N 102

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 26 грудня 2000 року N 280

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про порядок погодження Мінекономіки окремих процедур закупівель" від 7 грудня 2000 року N 268

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Порядку розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 4 грудня 2000 року N 264

Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-торги (тендери)" від 29 листопада 2000 року N 386

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження форм звітів про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та інструкцій щодо їх заповнення" від 3 листопада 2000 року N 235

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про делегування окремих функцій щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевих бюджетів" від 17 жовтня 2000 року N 224

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження форми оголошення про проведення відкритих та двоступеневих торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, форми оголошення про попередню кваліфікацію та форми повідомлення про результати проведення торгів" від 9 жовтня 2000 року N 215

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

Regulation (EC) N 2195/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 on the Common Procurement Vocabulary (CPV)
OJ L 340, 16.12.2002 p. 1

Регламент (ЄС) N 2195 Європейського парламенту і Ради від 5 листопада 2002 року про Спільну класифікацію закупівель.
ОВ L 340, 16.12.2002 С. 1

Council Directive 93/38/EEC of 14 June 1993 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors
OJ L 199, 09.08.93 p. 84

Директива Ради 93/38/ЄЕС від 14 червня 1993 року щодо узгодження закупівельних процедур підприємств, що функціонують у водному, енергетичному, транспортному та телекомунікаційному секторах
ОВ L 199, 09.08.93 С. 84

Council Directive 93/37/EEC of 14 June 1993 concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts
OJ L 199, 09.08.93 p. 54

Директива Ради 93/37/ЄЕС від 14 червня 1993 р. щодо узгодження процедур укладання контрактів на публічні роботи
ОВ L 199, 09.08.93 С. 54

Council Directive 93/36/EEC of 14 June 1993 coordinating procedures for the award of public supply contracts
OJ L 199, 09.08.93 p. 1

Директива Ради 93/36/ЄЕС від 14 червня 1993 року щодо узгодження процедур укладання контрактів на державні поставки
ОВ L 199, 09.08.93 С. 1

Council Directive 92/50/EEC of 18 June 1992 relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts
OJ L 209, 24.07.92 p. 1

Директива Ради 92/50/ЄЕС від 18 червня 1992 року щодо узгодження процедур укладення контрактів на надання публічних послуг
ОВ L 209, 24.07.92 С. 1

Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors
OJ L 076, 23.03.92 p. 14

Директива Ради 92/13/ЄЕС від 25 лютого 1992 року щодо узгодження законів, правил та адміністративних положень в сфері застосування правил Співтовариства щодо закупівельних процедур підприємств, що функціонують у водному, енергетичному, транспортному та телекомунікаційному секторах
ОВ L 076, 23.03.92 С. 14

Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of review procedures to the award of public supply and public works contracts
OJ L 395, 30.12.89 p. 33

Директива Ради 89/665/ЄЕС від 21 грудня 1989 року щодо узгодження законів, правил та адміністративних положень стосовно застосування процедур нагляду за наданням права на виконання державних поставок та контрактів на публічні роботи
ОВ L 395, 30.12.89 С. 33

Council Directive 71/304/EEC of 26 July 1971 concerning the abolition of restrictions on freedom to provide services in respect of public works contracts and on the award of public works contracts to contractors acting through agencies or branches
OJ L 185, 16.08.71 p. 1

Директива Ради 71/304/ЄЕС від 26 липня 1971 року щодо скасування обмежень на свободу надання послуг в сфері контрактів на виконання публічних робіт та укладення контрактів на виконання публічних робіт з контрактерами, що діють через агентів або через філії
ОВ L 185, 16.08.71 С. 1

71/306/EEC: Council Decision of 26 July 1971 setting up an Advisory Committee for Public Works Contracts
OJ L 185, 16.08.71 p. 15

71/306/ЄЕС: Рішення Ради від 26 липня 1971 року про утворення Дорадчого комітету з контрактів на публічні роботи
OJ L 185, 16.08.71 p. 15

96/527/EC: Commission Recommendation of 30 July 1996 on the use of the Common Procurement Vocabulary (CPV) for describing the subject matter of public contracts
OJ L 222, 03.09.96 p. 10

96/527/ЄС: Рекомендація Комісії від 30 липня 1996 р. щодо використання Спільного Словника Закупівель для опису предмету державних контрактів
OJ L 222, 03.09.96 p. 10

Council Resolution of 22 July 1980 concerning access to Community public supply contracts for products originating in third countries
OJ C 211, 19.08.80 p. 2

Резолюція Ради від 22 липня 1980 року щодо доступу товарів походженням з третіх країн до сфери контрактів Співтовариства на публічні поставки
OJ C 211, 19.08.80 p. 2

Council Resolution of 21 December 1976 concerning access to Community public supply contracts for products originating in non-member countries OJ C 011, 15.01.77 p. 1

Резолюція Ради від 21 грудня 1976 року щодо доступу товарів походженням з країн, що не є членами Співтовариства, до сфери контрактів Співтовариства на публічні поставки
OJ C 011, 15.01.77 p. 1

Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States, meeting in the Council, concerning procedures to be followed in the field of public works concessions
OJ C 082, 16.08.71 p. 13

Декларація представників урядів держав-членів, що зустрілися в рамках Ради, щодо процедур, яким необхідно слідувати в сфері надання концесій на публічні роботи
OJ C 082, 16.08.71 p. 13

Council statement concerning the bodies responsible in Member States for providing telecommunications services
OJ C 011, 15.01.77 p. 3

Заява Ради щодо органів, що відповідають в державах-членах за надання телекомунікаційних послуг
OJ C 011, 15.01.77 p. 3

Communication from the Commission: Participation of European Economic Interest Groupings (EEIGs) in public contracts and programmes financed by public funds
OJ C 285, 20.09.97 p. 17

Повідомлення Комісії: Участь Європейських груп з економічних інтересів у державних закупівлях та програмах, що фінансуються з державних фондів
OJ C 285, 20.09.97 p. 17

Commission statement concerning Article 115 of the Treaty
OJ C 211, 19.08.80 p. 1

Заява Комісії щодо Статті 115 Договору
OJ C 211, 19.08.80 p. 1

Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (2000) 0275
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the coordination of procedures for the award of public supply contracts, public service contracts and public works contracts

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради щодо узгодження процедур укладення контрактів з державних поставок, надання публічних послуг, виконання публічних робіт.

COM (2000) 0276
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy and transport sectors

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради щодо узгодження закупівельних процедур підприємств, що функціонують у водному, енергетичному, транспортному та телекомунікаційному секторах

COM (2002) 688
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 77/388/EEC as regards the rules on the place of supply of electricity and gas

Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради про внесення змін до Директиви 77/388/ЄЕС в частині правил визначення місця поставки електроенергії та газу

COM (96) 583
Green Paper "Public Procurement in the European Union: Exploring the Way Forward"

Зелена Книга "Державні закупівлі в Європейському Союзі: досліджуючи шлях вперед"

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа Т-211/02

Рішення Суду (Четверта палата) від 6 березня 2003 року

Commission of the European Communities v. Grand Duchy of Luxemburg

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-327/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 лютого 2003 року

Santex SpA v. Unita Socio Sanitaria Locale

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-373/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 27 лютого 2003 року

Adolf Truley GmbH v. Bestattung Wien GmbH

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-57/01

Рішення Суду (П'ята Палата) від 23 січня 2003 року

Makedoniko Metro and Michaniki AE v. Elliniko Dimosio

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-470/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 грудня 2002 року

Stettin Hoch- und Tiefbau GmbH v. Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-40/01

Рішення Суду (Третя палата) від 28 листопада 2002 року

Scan Office Design SA v. Commission of the European Communities

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-411/00

Рішення Суду (П'ята палата) від 14 листопада 2002 року

Felix Swoboda GmbH v. Osterreichische Nationalbank

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-180/00

Рішення Суду (Третя палата) від 17 жовтня 2002 року

Astipesca SL v. Commission of the European Communities

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-513/99

Рішення Суду від 17 вересня 2002 року

Concordia Bus Finland Oy Ab, formerly Stagecoach Finland Oy Ab v. Helsingin kaupunki and HKL-Bussiliikenne

ВЄС 2002 С. I-07213

Справа С-92/00

Рішення Суду (Шоста палата) від 18 червня 2002 року

Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) v. Stadt Wien

ВЄС 2002 С. I-05553

Справа Т-131/99

Рішення Суду (Третя палата) від 21 березня 2002 року

Michael Hamilton Shaw and Timothy John Falla v. Commission of the European Communities

ВЄС 2002 С. II-02023

Справа Т-139/98

Рішення Суду (П'ята палата) від 22 листопада 2001 року

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) v. Commission of the European Communities

ВЄС 2001 С. II-03413

Справа С-399/98

Рішення Суду (Шоста палата) від 12 липня 2001 року

Ordine degli Architetti delle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionale degli Architetti and Leopoldo Freyrie v. Comune di Milano, and Pirelli SpA, Milano Centrale Servizi SpA and Fondazione Teatro alla Scala

ВЄС 2001 С. I-05409

Об'єднані справи С-223/99, С-260/99

Рішення Суду (П'ята палата) від 10 травня 2001 року

Agora Srl and Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C. v. Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano and Ciftat Soc. coop. arl.

ВЄС 2001 С. I-03605

Справа Т-288/97

Рішення Суду (Четверта палата) від 4 квітня 2001 року

Regione Friuli Venezia Giulia v. Commission of the European Communities

ВЄС 2001 С. II-01169

Справа Т-73/98

Рішення Суду (П'ята палата) від 15 березня 2001 року

Societe chimique Prayon-Rupel SA v. Commission of the European Communities

ВЄС 2001 С. II-00867

Справа С-172/99

Рішення Суду (Шоста палата) від 25 січня 2001 року

Oy Liikenne Ab v. Pekka LiskojorviOy Liikenne Ab v. Pekka Liskojrvi and Pentti Juntunen  and Pentti Juntunen

ВЄС 2001 С. I-00745

Справа С-324/98

Рішення Суду (Шоста палата) від 7 грудня 2000 року

Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH v. Telekom Austria AG

ВЄС 2000 С. I-10745

Справа С-94/99

Рішення Суду (Шоста палата) від 7 грудня 2000 року

ARGE Gewesserschutz v. Bundesministerium fur Land-und Forstwirtschaft

ВЄС 2000 С. I-11037

Справа С-380

Рішення Суду (П'ята палата) від 3 жовтня 2000 року

The Queen v. H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge

ВЄС 2000 С. I-08035

Справа С-225/98

Рішення Суду від 26 вересня 2000 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 2000 С. I-07445

Справа С-13/99Р

Рішення Суду (Третя палата) від 15 червня 2000 року

Pfizer Animal Health SA v. Council of the European Union

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-275/98

Рішення Суду (Перша палата) від 18 листопада 1999 року

Unitron Scandinavia A/S and 3-S A/S, Danske Svineproducenters Serviceselskab v. Ministeriet for Fγdevarer, Landbrug og Fiskeri

ВЄС 1999 С. I-08291

Справа С-81/98

Рішення Суду (Шоста палата) від 28 жовтня 1999 року

Alcatel Austria AG and Others, Siemens AG Osterreich and Sag-Schrack Anlagentechnik AG v. Bundesministerium fur Wissenschaft und Verkehr

ВЄС 1999 С. I-07671

Справа Т-309/97

Рішення Суду (Четверта палата) від 14 жовтня 1999 року

The Bavarian Lager Company Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС 1999 С. II-03217

Справа С-27/98

Рішення Суду (Четверта палата) від 16 вересня 1999 року

Metalmeccanica Fracasso SpA and Leitschutz Handels- und Montage GmbH v. Amt der Salzburger Landesregierung fur den Bundesminister fur wirtschaftliche Angelegenheiten 

ВЄС 1999 С. I-05697

Справа С-225/97

Рішення Суду (Шоста палата) від 19 травня 1999 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 1999 С. I-03011

Справа С-258/97

Рішення Суду (Шоста палата) від 4 березня 1999 року

Hospital Ingenieure KrankenhaustechnikPlanungs-Gesellschaft v. Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft

ВЄС 1999 С. I-01405

Справа С-103/97

Рішення Суду (Шоста палата) від 4 лютого 1999 року

Josef Kollensperger GmbH & Co. KG and Atzwanger AG v. Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz

ВЄС 1999 С. I-00551

Справа С-353/96

Рішення Суду (П'ята палата) від 17 грудня 1998 року

Commission of the European Communities v. Ireland

ВЄС 1998 С. I-08565

Справа Т-13/96

Рішення Суду (Четверта палата) від 29 жовтня 1998 року

TEAM Srl v. Commission of the European Communities

ВЄС 1998 С. II-04073

Справа С-111/97

Рішення Суду (Шоста палата) від 24 вересня 1998 року

EvoBus Austria GmbH v. Niederosterreichische Verkehrsorganisations GmbH (Novog)

ВЄС 1998 С. I-05411

Справа С-76/97

Рішення Суду (Шоста палата) від 24 вересня 1998 року

Walter Togel v. Niederosterreichische Gebietskrankenkasse

ВЄС 1998 С. I-05357

Справа С-323/96

Рішення Суду (Шоста палата) від 17 вересня 1998 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1998 С. I-05063

Об'єднані справи Т-374/94, 375/94, 384/94

Рішення Суду (Друга палата) від 15 вересня 1998 року

European Night Services Ltd (ENS), Eurostar (UK) Ltd, formerly European Passenger Services Ltd (EPS), Union internationale des chemins de fer (UIC), NV Nederlandse Spoorwegen (NS) and Societe nationale des chemins de fer francais (SNCF) v. Commission of the European Communities

ВЄС 1998 С. II-03141

Справа Т-371/94

Рішення Суду (Друга палата) від 25 червня 1998 року

British Airways plc, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Air UK Ltd, Euralair international, TAT European Airlines SA and British Midland Airways Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС 1998 С. II-02405

Справа Т-394/94

Рішення Суду (Друга палата) від 25 червня 1998 року

British Airways plc, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Air UK Ltd, Euralair international, TAT European Airlines SA and British Midland Airways Ltd v. Commission of the European Communities

ВЄС 1998 С. II-02405

Справа Т-184/95

Рішення Суду (Друга палата) від 28 квітня 1998 року

Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH v. Council of the European Union and Commission of the European Communities

ВЄС 1998 С. II-00667

Справа Т-113/96

Рішення Суду (П'ята палата) від 29 січня 1998 року

Edouard Dubois et Fils SA v. Council of the European Union and Commission of the European Community

ВЄС 1998 С. II-00125

Справа С-44/96

Рішення Суду від 15 січня 1998 року

Mannesmann Anlagenbau Austria AG and Others v. Strohal Rotationsdruck GesmbH

ВЄС 1998 С. I-00073

Справа С-55/96

Рішення Суду (Шоста палата) від 11 грудня 1997 року

Job Centre coop. arl.

ВЄС 1997 С. I-07119

Справа С-189/95

Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року

Criminal proceedings against Harry Franzun

ВЄС 1997 С. I-05909

Справа С-304/96

Рішення Суду (Четверта палата) від 16 жовтня 1997 року

Hera SpA v. Unita sanitaria locale N 3 - Genovese (USL) and Impresa Romagnoli SpA.

ВЄС 1997 С. I-05685

Справа С-54/96

Рішення Суду (Друга палата) від 17 вересня 1997 року

Oleifici Italiani SpA and Fratelli Rubino Industrie Olearie SpA v. Commission of the European Communities

ВЄС 1998 С. II-03377

Справа Т-267/94

Рішення суду (П'ята палата) від 11 липня 1997 року

Oleifici Italiani Spa v. Commission of the European Communities

ВЄС 1998 С. I-01239

Розділ 10
Охорона здоров'я та життя людей

I. Вступ

Конституційне право громадян на охорону здоров'я може бути реальним лише за умови створення економічного та правового механізму забезпечення реалізації такого права.

Стратегія поліпшення здоров'я населення повинна включати такі тактичні заходи, які б забезпечували створення поетапної системи вирішення проблеми незадовільного стану здоров'я населення через призупинення погіршення основних показників здоров'я населення, а в подальшому досягнення його покращання.

Слід зазначити, що лише 8 - 10% випадків захворюваності залежить від якості надання медичної допомоги. Більша частина (близько 50%) випадків захворюваності та смертей пов'язана з умовами та способом життя, 20% - зі станом навколишнього середовища, 20% зі спадковістю.

Система медичного забезпечення повинна мати ознаки, притаманні сучасним тенденціям та стандартам охорони здоров'я, максимально приближеним до стандартів та норм Європейського Союзу. На жаль існує виражена тенденція зростання різниці показників очікуваної тривалості життя та смертності в країнах східного та західного регіонів Європи. Що стосується фінансування сфери охорони здоров'я, то в державах - членах Європейського Союзу, зокрема у Франції та Австрії зареєстровано найвищий рівень витрат на охорону здоров'я на душу населення, в середньому 8% ВВП, в той час, коли в Україні цей показник становить менш ніж 5%.

Не зважаючи на те, що загальні стандарти сфери охорони здоров'я в Європейському Союзі одні з найвищих в світі, Співтовариством приділяється суттєва увага політиці охорони здоров'я населення. В співпраці з державами-членами ведеться активна робота в напрямку боротьби проти найбільших лих сьогодення, таких як інфекційні хвороби, наркоманія та ракові захворювання. В цілому стратегія Європейського Союзу щодо охорони здоров'я має такі напрямки:

- вдосконалення системи інформації щодо здоров'я на всіх рівнях Співтовариства;

- створення механізму швидкого реагування від будь-якої загрози здоров'я;

- активне пропагування здорового образу життя, через обмеження споживання алкогольних напоїв, тютюну та наркотичних засобів, особливо серед дітей та молоді.

Отже реформування охорони здоров'я України можна провести за такими напрямками (керуючись досвідом держав - членів ЄС):

- зміна ролі держави та ринку у сфері надання медичної допомоги;

- децентралізація і передача повноважень на нижчі рівні державного сектору і залучення приватного сектору;

- більша свобода вибору для посилення можливостей і повноважень громадян, зміна ролі системи охорони громадського здоров'я.

II. Опис законодавства України

1. Охорона здоров'я

Конституція України прийнята від 28 червня 1996 року

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X

Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 року N 2801-XII

Закон України "Про Товариство Червоного Хреста України" від 28 листопада 2002 року N 330-IV

Закон України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" від 5 липня 2001 року N 2586-III

Закон України "Про психіатричну допомогу" від 22 лютого 2000 року N 1489-III

Закон України "Про імплантацію електрокардіостимуляторів" від 14 вересня 2000 року N 1950-III

Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 8 червня 2000 року N 1809-III

Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 6 квітня 2000 року N 1645-III

Закон України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" від 16 липня 1999 року N 1007-XIV

Закон України "Про гуманітарну допомогу" від 22 жовтня 1999 року N 1192-XIV

Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14 січня 1998 року N 15/98-ВР

Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23 грудня 1997 року N 771/97-ВР

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 року N 39/95-ВР

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24 лютого 1994 року N 4004-XII

Закон України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" від 12 грудня 1991 року N 1972-XII

Указ Президента "Про Програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2002 - 2007 роки" від 21 травня 2002 року N 475/2002

Указ Президента "Про Державну комплексну програму соціально-медичного забезпечення ветеранів війни на період до 2005 року" від 8 травня 2002 року N 442/2002

Указ Президента "Про оголошення в Україні 2002 року Роком боротьби зі СНІДом" від 22 червня 2001 року N 461/2001

Указ Президента "Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України" від 8 серпня 2000 року N 963/2000

Указ Президента "Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України" від 7 грудня 2000 року N 1313/2000

Указ Президента "Про заходи щодо врегулювання діяльності в сфері народної і нетрадиційної медицини" від 31 липня 1998 року N 823/98

Указ Президента "Про Національну програму "Діти України" від 18 січня 1996 року N 63/96

Указ Президента "Про Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин" від 19 листопада 1994 року N 694/94

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень" від 14 червня 2002 року N 833

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми імунопрофілактики населення на 2002 - 2006 роки" від 24 жовтня 2002 року N 1566

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату" від 15 жовтня 2002 року N 1544

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" від 14 червня 2002 року N 826

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції безпечного материнства на 2002 - 2005 роки" від 15 жовтня 2002 року N 583-р

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002 - 2005 роки" від 26 вересня 2002 року N 1418

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Координаційного центру з питань впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування" від 19 серпня 2002 року N 1209

Постанова Верховної Ради України "Про невідкладні заходи щодо поліпшення стану справ у системі охорони здоров'я України" від 11 липня 2002 року N 69-IV

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів щодо проведення в Україні Року боротьби зі СНІДом" 13 червня 2002 року N 315-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо забезпечення надання населенню санітарно-гігієнічних послуг" від 14 лютого 2002 року N 58-р

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок виявлення, профілактики та лікування туберкульозу серед мігрантів" від 12 вересня 2002 року N 1348

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001 - 2003 роки" від 11 липня 2001 року N 790

Постанова Кабінету Міністрів України "Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу" від 27 грудня 2001 року N 1752

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Українського фонду боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом" від 29 листопада 2001 року N 1620

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки" від 26 жовтня 2001 року N 1403

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України" від 9 серпня 2001 року N 960

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном" від 21 червня 2001 року N 667

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок отримання закладами та установами охорони здоров'я, суб'єктами підприємницької діяльності, вітчизняними товаровиробниками спирту етилового і здійснення контролю за його цільовим використанням" від 5 липня 1999 року N 1197

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні" від 22 червня 1999 року N 1109

Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі заходи щодо підтримки здоров'я сім'ї, безпечного материнства і відповідального батьківства" від 3 червня 1999 року N 961

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Комплексні заходи боротьби з туберкульозом" від 23 квітня 1999 року N 667

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок розроблення регіональних програм захисту населення від впливу іонізуючих випромінювань" від 4 червня 1999 року N 973

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення" від 16 березня 1999 року N 406

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо посилення охорони материнства та дитинства" від 4 грудня 1998 року N 1929

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх і виготовлення з неї препаратів" від 16 червня 1998 року N 920

Постанова Кабінету Міністрів України "Про комплексні заходи для запобігання розповсюдженню хвороб, що передаються статевим шляхом" від 23 березня 1998 року N 357

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України" від 28 січня 1997 року N 79

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу та Порядку відрахування на виробництво соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв" від 8 вересня 1997 року N 997

Постанова Кабінету Міністрів України "Про переліки санаторно-курортних закладів і закладів відпочинку, операції з продажу путівок до яких на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей не підлягають обкладенню податком на додану вартість" від 5 серпня 1997 року N 835

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію організації роботи з профілактики невиробничого травматизму" від 22 січня 1996 року N 114

Постанова Кабінету Міністрів України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення населення та закладів охорони здоров'я лікарськими засобами" від 8 липня 1994 року N 464

Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення радіологічного, хіміко-токсикологічного та фізико-хімічного контролю за продуктами харчування у сфері торгівлі та громадського харчування" від 23 вересня 1993 року N 793

Постанова Кабінету Міністрів України "Про сертифікацію інформаційних технологій в галузі охорони здоров'я" від 2 червня 1993 року N 401

Постанова Кабінету Міністрів України "Про роботу Міністерства охорони здоров'я щодо забезпечення населення лікарськими засобами" від 20 серпня 1993 року N 663

Наказ Міністерства охорони здоров'я "Про затвердження Концепції надання позалікарняної допомоги ВІЛ-інфікованим та здійснення догляду за хворими на СНІД" від 24 липня 2002 року N 284

Наказ/Інструкція Міністерства охорони здоров'я "Інструкція з профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією" від 25 травня 2000 року N 120

Наказ/Інструкція Міністерства охорони здоров'я "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД" від 25 травня 2000 року N 120

Наказ/Умови Міністерства охорони здоров'я "Умови забезпечення збереження анатомічних матеріалів під час їх перевезення" від 25 вересня 2000 року N 226

Наказ/Інструкція Міністерства охорони здоров'я "Інструкція щодо виготовлення біоімплантатів" від 25 вересня 2000 року N 226

Наказ Міністерства охорони здоров'я "Про затвердження Інструкції про здійснення нагляду за побічними реакціями/діями лікарських засобів" від 19 грудня 2000 року N 347

Наказ/Порядок Міністерства охорони здоров'я "Порядок профілактики перинатальної трансмісії ВІЛ та попередження розповсюдження ВІЛ в акушерських стаціонарах" від 25 травня 2000 року N 120

Наказ/Інструкція Міністерства охорони здоров'я "Інструкція з профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією" від 25 травня 2000 року N 120

Наказ Міністерства охорони здоров'я "Про невідкладні заходи протидії в Україні розповсюдженню хвороб, що передаються статевим шляхом" від 9 квітня 1998 року N 92

Наказ Міністерства охорони здоров'я "Про утворення Комітету з питань народної і нетрадиційної медицини при МОЗ" від 4 грудня 1998 року N 343

Наказ Міністерства охорони здоров'я "Про акредитацію закладів служби крові" від 14 серпня 1998 року N 253

Наказ Міністерства охорони здоров'я "Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз" від 29 липня 1996 року N 233

Наказ/Положення Міністерства охорони здоров'я "Положення про постійно діючу комісію з питань зміни (корекції) статевої належності при Міністерстві охорони здоров'я України" від 15 березня 1996 року N 57

Наказ/Інструкція Міністерства охорони здоров'я "Інструкція про проведення флюорографічних обстежень" від 29 липня 1996 року N 233

Наказ/Перелік Міністерства охорони здоров'я "Перелік лікарських засобів і виробів медичного призначення, що дозволені до відпуску без рецепта лікаря [Міністерство охорони здоров'я] [381]" від 30 червня 1994 року N 117

2. Лікарські засоби

Закон України "Про лікарські засоби" від 4 квітня 1996 року N 123/96-ВР

Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 року N 62/95-ВР

Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15 лютого 1995 року N 60/95-ВР

Закон України "Про донорство крові та її компонентів" від 23 червня 1995 року N 239/95-ВР

Указ Президента "Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, а також підвищення ефективності державного управління у цій сфері" від 7 лютого 2003 року N 91/2003

Указ Президента "Про вдосконалення державного контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення" від 1 лютого 1999 року N 109/99

Указ Президента "Про Національний комітет з профілактики наркоманії та захворювання на СНІД" від 10 грудня 1996 року N 1184/96

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення" від 30 березня 2000 року N 588

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов'язана діяльність, що підлягає ліцензуванню" від 10 травня 1999 року N 786

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів" від 14 вересня 1998 року N 1427

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я" від 16 лютого 1998 року N 179

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 3 лютого 1997 року N 146

Постанова Кабінету Міністрів України "Про державний контроль якості лікарських засобів" від 12 травня 1997 року N 448

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів" від 12 травня 1997 року N 447

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про Концепцію реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002 - 2010 роки" від 24 січня 2002 року N 26-р

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Охорона здоров'я

Regulation (EC) N 141/2000 of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 on orphan medicinal products
OJ L 018 22.01.2000 p. 1

Регламент (ЄС) N 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів ОВ L 018 22.01.2000 С. 1

Council Regulation (EC) N 550/97 of 24 March 1997 on HIV/AIDS-related operations in developing countries
OJ L 085 27.03.97 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 550/97 від 24 березня 1997 року щодо операцій стосовно ВІЛ/СНІД операцій в країнах, що розвиваються ОВ L 085 27.03.97 С. 1

Council Regulation (Euratom) N 1493/93 of 8 June 1993 on shipments of radioactive substances between Member States
OJ L 148 19.06.93 p. 1

Регламент Ради (Євратом) N 1493/93 від 8 червня 1993 року щодо перевезення радіоактивних речовин між державами-членами ОВ L 148 19.06.93 С. 1

Council Regulation (EEC) N 302/93 of 8 February 1993 on the establishment of a European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
OJ L 036 12.02.93 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 302/93 від 8 лютого 1993 року щодо заснування Європейського центру моніторингу за наркотичними засобами та наркоманії ОВ L 036 12.02.93 С. 1

Commission Regulation (EC) N 847/2000 of 27 April 2000 laying down the provisions for implementation of the criteria for designation of a medicinal product as an orphan medicinal product and definitions of the concepts 'similar medicinal product' and 'clinical superiority'
OJ L 103 28.04.2000 p. 5

Регламент Комісії (ЄС) N 847/2000 від 27 квітня 2000 року, який встановлює положення для імплементації критеріїв позначень для лікарських засобів таких, як невигідні лікарські засоби та визначення термінів "схожий лікарський засіб" та "клінічна перевага"
ОВ L 103 28.04.2000 С. 5

Council Regulation (EC) N 2046/97 of 13 October 1997 on north-south cooperation in the campaign against drugs and drug addiction
OJ L 287 21.10.97 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 2046/97 від 13 жовтня 1997 року щодо північно-південного співробітництва в кампанії проти наркотиків та наркоманії
ОВ L 287 21.10.97 С. 1

Council Regulation (EEC) N 3677/90 of 13 December 1990 laying down measures to be taken to discourage the diversion of certain substances to the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances
OJ L 357 20.12.90 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 3677/90 від 13 грудня 1990 року визначаючи заходи, що підлягають застосуванню для перешкоджання розповсюдженню певних речовин для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин
ОВ L 357 20.12.90 С. 1

Commission Regulation (EC) N 1485/96 of 26 July 1996 laying down detailed rules for the application of Council Directive 92/109/EEC, as regards customer declarations of specific use relating to certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances (Text with EEA relevance)
OJ L 188 27.07.96 p. 28

Регламент Комісії (ЄС) N 1485/96 від 26 липня 1996 року, який встановлює детальні правила для застосування Директиви Ради 92/109/ЄЕС, що стосується митних декларацій спеціального використання певних речовин, що використовуються для незаконного виробництва наркотиків та психотропних речовин (текст ЕЕА значення)
ОВ L 188 27.07.96 С. 28

Commission Regulation (EC) N 541/95 of 10 March 1995 concerning the examination of variations to the terms of a marketing authorization granted by a competent authority of a Member State
OJ L 055 11.03.95 p. 7

Регламент Комісії (ЄС) N 541/95 від 10 березня 1995 року стосовно дослідження змін вимог надання дозволів на торгівлю уповноваженим органом держав-членів
ОВ L 055 11.03.95 С. 7

Commission Regulation (EEC) N 3769/92 of 21 December 1992 implementing and amending Council Regulation (EEC) N 3677/90 laying down measures to be taken to discourage the diversion of certain substances to the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances
OJ L 383 29.12.92 p. 17

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3769/92 від 21 грудня 1992 року про імплементацію та внесення змін до Регламенту Ради (ЄЕС) N 3677/90 щодо встановлення заходів, що підлягають застосуванню для перешкоджання розповсюдженню певних речовин, що можуть бути використані для незаконного виготовлення наркотичних та психотропних речовин
ОВ L 383 29.12.92 С. 17

Commission Regulation (Euratom) N 770/90 of 29 March 1990 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency
OJ L 083 30.03.90 p. 78

Регламент Комісії (Євратом) N 770/90 від 29 березня 1990 року, який встановлює максимально допустимий рівень радіоактивного вмісту в харчових продуктах після ядерних аварій або будь-яких інших випадків радіологічної небезпеки
ОВ L 083 30.03.90 С. 78

Commission Directive 2003/12/EC of 3 February 2003 on the reclassification of breast implants in the framework of Directive 93/42/EEC concerning medical devices (Text with EEA relevance)
OJ L 028 04.02.2003 p. 43

Директива Комісії 2003/12/ЄС від 3 січня 2003 року щодо перекласифікації імплантатів грудей в рамках Директиви 93/42/ЄЕС стосовно медичних приладів (текст ЕЕА значення)
ОВ L 028 04.02.2003 С. 43

Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 setting standards of quality and safety for the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood and blood components and amending Directive 2001/83/EC
OJ L 033 08.02.2003 p. 30

Директива 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 року про встановлення стандартів якості та безпеки при збиранні, тестуванні, переробці та розповсюдженні крові та її компонентів та яка вносить зміни до Директиви 2001/83/ЄС
ОВ L 033 08.02.2003 С. 30

Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council of 5 June 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products
OJ L 194 18.07.2001 p. 26

Директива 2001/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2001 року щодо наближення законів, підзаконних та адміністративних актів держав-членів щодо виготовлення, презентації та продажу тютюнових виробів
ОВ L 194 18.07.2001 С. 26

Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use
OJ L 121 01.05.2001 p. 34

Директива 2001/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 квітня 2001 року щодо наближення законів, підзаконних та адміністративних актів держав-членів стосовно імплементації належної клінічної практики при проведенні клінічних досліджень лікарських засобів для вживання людьми
ОВ L 121 01.05.2001 С. 34

Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air
OJ L 313 13.12.2000 p. 12

Директива 2000/69/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 листопада 2000 року стосовно граничних меж для бензолу та чадного газу в навколишньому повітрі ОВ L 313 13.12.2000 С. 12

Council Directive 1999/13/EC of 11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations
OJ L 085 29.03.99 p. 1

Директива Ради 1999/13/ЄС від 13 березня 1999 року щодо обмеження випуску летучих органічних сполук відповідно до використання органічних розчинників в певних видах діяльності та установки
ОВ L 085 29.03.99 С. 1

Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices
OJ L 331 07.12.98 p. 1

Директива 98/79/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 про медичні прилади для діагностики in vitro
ОВ L 331 07.12.98 С. 1

Council Directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 on health protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure, and repealing Directive 84/466/Euratom
OJ L 180 09.07.97 p. 22

Директива Ради 97/43/Євратом від 30 червня 1997 року щодо захисту здоров'я фізичних осіб від іонізуючого випромінювання при використанні медичного обладнання, та про скасування Директиви 84/466/Євратом
ОВ L 180 09.07.97 С. 22

Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices
OJ L 169 12.07.93 p. 1

Директива Ради 93/42/ЄЕС від 14 червня 1993 року про медичні прилади
ОВ L 169 12.07.93 С. 1

Council Directive 92/109/EEC of 14 December 1992 on the manufacture and the placing on the market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances
OJ L 370 19.12.92 p. 76

Директива Ради 92/109/ЄЕС від 14 грудня 1992 року про виготовлення та розміщення на ринок певних речовин, які використовуються у незаконному виробництві наркотиків і психотропних речовин
ОВ L 370 19.12.92 С. 76

Council Directive 89/618/Euratom of 27 November 1989 on informing the general public about health protection measures to be applied and steps to be taken in the event of a radiological emergency OJ L 357 07.12.89 p. 31

Директива Ради 89/618/Євратом від 27 листопада 1989 року щодо інформування громадськості про заходи по охороні здоров'я, які мають застосовуватись на випадок радіологічної небезпеки
ОВ L 357 07.12.89 С. 31

Council Directive 77/312/EEC of 29 March 1977 on biological screening of the population for lead
OJ L 105 28.04.77 p. 10

Директива Ради 77/312/ЄЕС від 29 березня 1977 року щодо біологічного нагляду за кількістю свинцю
ОВ L 105 28.04.77 С. 10

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
OJ L 281, 23.11.95 p. 31

Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 1995 року щодо захисту осіб при обробці персональних даних та вільному обігу таких даних
ОВ L 28, 23.11.95 С. 31

Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements (Text with EEA relevance)
OJ L 183, 12.07.2002 p. 51

Директива 2002/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 10 червня 2002 року про наближення законодавства держав-членів щодо харчових добавок (Текст ЕЕА значення)
ОВ L 18, 12.07.2002 С. 51

Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC
OJ L 106, 17.04.2001 p. 1

Директива 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 року про умисне введення в навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та яка скасовує Директиву Ради 90/220/ЄЕС
ОВ L 106, 17.04.2001 С. 1

Decision N 1786/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 adopting a programme of Community action in the field of public health (2003 - 2008) - Commission Statements
OJ L 271 09.10.2002 p. 1

Рішення N 1786/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 вересня 2002 року про затвердження програми дій Співтовариства в сфері охорони здоров'я
ОВ L 271 09.10.2002 С. 1

2002/364/EC: Commission Decision of 7 May 2002 on common technical specifications for in vitro-diagnostic medical devices (Text with EEA relevance) (notified under document number C (2002) 1344)
OJ L 131 16.05.2002 p. 17

2002/364/ЄС Рішення Комісії від 7 травня 2002 року щодо спільних технічних умов для скло-діагностичних медичних приладів (текст ЕЕА значення) (нотифіковано під номером документа С (2002) 1344)
ОВ L 131 16.05.2002 С. 17

2002/253/EC: Commission Decision of 19 March 2002 laying down case definitions for reporting communicable diseases to the Community network under Decision N 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C (2002) 1043)
OJ L 086 03.04.2002 p. 44

2002/253/ЄС Рішення Комісії від 19 березня 2002 року встановлюючи загальні вимоги для звітування про інфекційні хвороби до системи Співтовариства відповідно до Рішення N 2119/ЄС Європейського Парламенту та Ради (нотифіковано під номером документа C (2002) 1043)
ОВ L 086 03.04.2002 С. 44

2000/541/EC: Commission Decision of 6 September 2000 on criteria for assessing national plans according to Article 6 of Council Directive 1999/13/EC (notified under document number C (2000) 2473)
OJ L 230 12.09.2000 p. 16

2000/451/ЄС Рішення Комісії від 6 вересня 2000 року щодо оціночних критеріїв національних планів згідно зі статтею 6 Директиви Ради 1999/13/ЄС (нотифіковано під номером документа C (2000) 2473)
ОВ L 230 12.09.2000 С. 16

Decision N 293/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 24 January 2000 adopting a programme of Community action (the Daphne programme) (2000 to 2003) on preventive measures to fight violence against children, young persons and women
OJ L 034 09.02.2000 p. 1

Рішення N 293/2000/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 січня 2000 року про затвердження програми дій Співтовариства (програма Daphne) (з 2000 по 2003 роки) щодо превентивних заходів з метою боротьби проти насилля над дітьми, молоддю та жінками
ОВ L 034 09.02.2000 С. 1

2000/57/EC: Commission Decision of 22 December 1999 on the early warning and response system for the prevention and control of communicable diseases under Decision N 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C (1999) 4016)
OJ L 021 26.01.2000 p. 32

2000/57/ЄС Рішення Комісії від 22 грудня 1999 року щодо раннього оповіщення та системи відповідного реагування для запобігання та контролю за інфекційними захворюваннями згідно з Рішенням N 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради (нотифіковано під номером документа C (1999) 4016)
ОВ L 021 26.01.2000 С. 32

2000/96/EC: Commission Decision of 22 December 1999 on the communicable diseases to be progressively covered by the Community network under Decision N 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C (1999) 4015)
OJ L 028 03.02.2000 p. 50

2000/96/ЄС Рішення Комісії від 22 грудня 1999 року щодо інфекційних хвороб, що підпадаються під регулювання системи Співтовариства згідно з Рішенням N 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради (нотифіковано під номером C (1999) 4015)
ОВ L 028 03.02.2000 С. 50

Decision N 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 1998 setting up a network for the epidemiological surveillance and control of communicable diseases in the Community
OJ L 268 03.10.98 p. 1

Рішення N 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 1998 року, яке встановлює систему для епідеміологічного нагляду та контролю інфекційних хвороб в Співтоваристві
ОВ L 268 03.10.98 С. 1

94/385/EC: Commission Decision of 8 June 1994 concerning the placing on the market of a product consisting of a genetically modified organism, seeds of herbicide- resistant tobacco variety ITB 1000 OX, pursuant to Article 13 of Council Directive 90/220/EEC
OJ L 176 09.07.94 p. 23

94/385/ЄС Рішення Комісії від 8 червня 1994 року стосовно розміщення на ринку продуктів, що містять генетично модифіковані організми, насіння гербіцидостійкого тютюну типу ITB 1000 OX, відповідно до статті 13 90/220/ЄЕС
ОВ L 176 09.07.94 С. 23

96/469/EC: Commission Decision of 30 July 1996 an advisory committee for cancer prevention (Text with EEA relevance)
OJ L 192 02.08.96 p. 31

96/469/ЄС Рішення Комісії від 30 липня 1996 року щодо консультативного комітету для запобігання на захворювання на рак (текст ЕЕА значення)
ОВ L 192 02.08.96 С. 31

Council Recommendation of 2 December 2002 on the prevention of smoking and on initiatives to improve tobacco control
OJ L 022 25.01.2003 p. 31

Рекомендація Ради від 2 грудня 2002 щодо запобігання паління та ініціатив вдосконалення контролю за обігом тютюнових виробів
ОВ L 022 25.01.2003 С. 31

Council Recommendation of 15 November 2001 on the prudent use of antimicrobial agents in human medicine (Text with EEA relevance)
OJ L 034 05.02.2002 p. 13

Рекомендація Ради від 15 листопада 2001 року щодо розумного використання антимікробних препаратів в медицині (текст ЕЕА значення)
ОВ L 034 05.02.2002 С. 13

Council Recommendation of 5 June 2001 on the drinking of alcohol by young people, in particular children and adolescents
OJ L 161 16.06.2001 p. 38

Рекомендація Ради від 5 червня 2001 року щодо вживання алкогольних напоїв молоддю, зокрема дітьми та підлітками
ОВ L 161 16.06.2001 С. 38

Commission Recommendation of 4 April 2001 on the principles for out-of-court bodies involved in the consensual resolution of consumer disputes (Text with EEA relevance) (notified under document number C (2001) 1016)
OJ L 109 19.04.2001 p. 56

Рекомендація Комісії від 4 грудня 2001 року щодо принципів для не судових органів, що залучаються до вирішення спорів щодо споживання (Текст ЕЕА значення) (нотифіковано під номером документом C (2001) 1016)
ОВ L 109 19.04.2001 С. 56

2000/473/Euratom: Commission recommendation of 8 June 2000 on the application of Article 36 of the Euratom Treaty concerning the monitoring of the levels of radioactivity in the environment for the purpose of assessing the exposure of the population as a whole (notified under document number C (2000) 1299)
OJ L 191 27.07.2000 p. 37

2000/473/Євратом: Рекомендація Комісії від 8 червня 2000 року щодо застосування статті 36 Договору Євратом стосовно моніторингу рівня радіоактивності в навколишньому середовищі для цілей оцінювання впливу на населення в цілому (нотифіковано під номером документа C (2000) 1299)
ОВ L 191 27.07.2000 С. 37

1999/519/EC: Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)
OJ L 199 30.07.99 p. 59

1999/51/ЄС Рекомендація Ради від 12 липня 1999 року щодо обмеження дії електромагнетичних полів на загальне населення (від 0 герц до 300 гігагерц)
ОВ L 199 30.07.99 С. 59

98/463/EC: Council Recommendation of 29 June 1998 on the suitability of blood and plasma donors and the screening of donated blood in the European Community
OJ L 203 21.07.98 p. 14

98/463/ЄС Рекомендація Ради від 29 червня 1998 року щодо придатності донорів крові та плазми та відбір донорської крові в Європейському Співтоваристві
ОВ L 203 21.07.98 С. 14

Council Resolution of 3 June 2002 on a new Community strategy on health and safety at work (2002 - 2006)
OJ C 161 05.07.2002 p. 1

Резолюція Ради від 3 червня щодо нової стратегії Співтовариства для захисту здоров'я та безпеки на роботі (2002 - 2006)
ОВ C 161 05.07.2002 С. 1

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 26 February 2001 on strengthening the capabilities of the European Union in the field of civil protection
OJ C 082 13.03.2001 p. 1

Резолюція Ради та представників Урядів держав-членів, зустріч в рамках Ради від 26 січня 2001 року щодо посилення потенційних можливостей в Європейському Союзі в сфері соціального захисту
ОВ C 082 13.03.2001 С. 1

Council Resolution of 14 December 2000 on health and nutrition
OJ C 020 23.01.2001 p. 1

Резолюція Ради від 14 грудня 2000 року щодо здоров'я та харчування
ОВ C 020 23.01.2001 С. 1

Council Resolution of 14 December 2000 on paediatric medicinal products
OJ C 017 19.01.2001 p. 1

Резолюція Ради від 14 грудня 2000 року педіатричних лікарських засобів
ОВ C 017 19.01.2001 С. 1

Conclusions of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 4 December 2000 on combating doping
OJ C 356 12.12.2000 p. 1

Висновки Ради та представників урядів держав-членів, на зустрічі в рамках Ради 4 грудня 2000 року щодо антидопінгової боротьби
ОВ C 356 12.12.2000 С. 1

Council resolution of 29 June 2000 on action on health determinants
OJ C 218 31.07.2000 p. 8

Резолюція Ради від 29 червня 2000 року про дії щодо детермінантів здоров'я
ОВ C 218 31.07.2000 С. 8

Council conclusions of 18 November 1999 on combating tobacco consumption
OJ C 086 24.03.2000 p. 4

Висновки Ради від 18 листопада 1999 року щодо боротьби проти споживання тютюнових виробів
ОВ C 086 24.03.2000 С. 4

Council resolution of 18 November 1999 on ensuring health protection in all Community policies and activities
OJ C 086 24.03.2000 p. 3

Резолюція Ради від 18 листопада 1999 року щодо гарантування захисту здоров'я в рамках всіх політичних курсів та видів діяльності Співтовариства
ОВ C 086 24.03.2000 С. 3

Council resolution of 18 November 1999 on the promotion of mental health
OJ C 086 24.03.2000 p. 1

Резолюція Ради від 18 листопада 1999 року щодо покращання психічного здоров'я
ОВ C 086 24.03.2000 С. 1

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of 9 December 1999 on cooperation with candidate central and eastern European countries and Cyprus on civil protection
OJ C 373 23.12.99 p. 2

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в межах Ради від 9 грудня 1999 року щодо співпраці з країнами-кандидатами центральної та східної Європи та Кіпру щодо соціального захисту
ОВ C 373 23.12.99 С. 2

Council Resolution of 8 June 1999 on the future Community action in the field of public health
OJ C 200 15.07.99 p. 1

Резолюція Ради від 8 червня 1999 року щодо подальших дій Співтовариства в сфері охорони здоров'я
ОВ C 200 15.07.99 С. 1

Council Conclusions of 8 June 1999 on the integration of health protection requirements in Community policies
OJ C 195 13.07.99 p. 4

Висновки Ради від 8 червня 1999 року щодо інтеграції вимог захисту здоров'я в політиках Співтовариства
ОВ C 195 13.07.99 С. 4

Council Resolution of 8 June 1999 on antibiotic resistance 'A strategy against the microbial threat'
OJ C 195 13.07.99 p. 1

Резолюція Ради від 8 червня 1999 року щодо антибіотичної протидії "Стратегія проти мікробної загрози"
ОВ C 195 13.07.99 С. 1

Council Conclusions of 26 November 1998 on the future framework for Community action in the field of public health
OJ C 390 15.12.98 p. 1

Висновки Ради від 26 листопада 1998 року щодо майбутньої системи дій Співтовариства в сфері охорони здоров'я
ОВ C 390 15.12.98 С. 1

Council Conclusions of 30 April 1998 on the integration of health protection requirements in Community policies
OJ C 169 04.06.98 p. 1

Висновки Ради від 30 квітня 1998 року щодо інтеграції вимог охорони здоров'я в політиках Співтовариства
ОВ C 169 04.06.98 С. 1

Council Resolution of 4 December 1997 concerning the report on the state of women's health in the European Community
OJ C 394 30.12.97 p. 1

Резолюція Ради від 4 грудня 1997 року стосовно звіту про стан здоров'я жінок в Європейському Співтоваристві
ОВ C 394 30.12.97 С. 1

Council Conclusions of 24 July 1997 on the health aspects of the drugs problem
OJ C 241 07.08.97 p. 7

Висновки Ради від 24 липня 1997 року щодо аспектів здоров'я проблем наркоманії
ОВ C 241 07.08.97 С. 7

Council Resolution of 26 November 1996 on the reduction of smoking in the European Community
OJ C 374 11.12.96 p. 4

Резолюція Ради від 26 листопада 1996 року щодо обмеження споживання тютюнових виробів в Європейському Співтоваристві
ОВ C 374 11.12.96 С. 4

Council Resolution of 12 November 1996 on the integration of health protection requirements into Community policies
OJ C 374 11.12.96 p. 3

Резолюція Ради від 12 листопада 1996 року щодо інтеграції вимог захисту здоров'я в політиках Співтовариства
ОВ C 374 11.12.96 С. 3

Council Resolution of 12 November 1996 on a strategy towards blood safety and self-sufficiency in the European Community
OJ C 374 11.12.96 p. 1

Резолюція Ради від 12 листопада 1996 року щодо стратегії стосовно безпеки крові та незалежності в Європейському Співтоваристві
ОВ C 374 11.12.96 С. 1

Council Resolution of 20 December 1995 on medicinal plant preparations
OJ C 350 30.12.95 p. 6

Резолюція Ради від 20 грудня 1995 року щодо рослинних лікарських препаратів
ОВ C 350 30.12.95 С. 6

Council Resolution of 20 December 1995 on mutual recognition of the validity of medical prescriptions in the Member States
OJ C 350 30.12.95 p. 5

Резолюція Ради від 20 грудня 1995 року щодо спільного визнання дійсності лікарських рецептів а державах-членах
ОВ C 350 30.12.95 С. 5

Council Resolution of 20 December 1995 on orphan drugs
OJ C 350 30.12.95 p. 3

Резолюція Ради від 20 грудня 1995 року щодо невигідних лікарських препаратів
ОВ C 350 30.12.95 С. 3

Council Resolution of 20 December 1995 on the integration of health protection requirements in Community policies
OJ C 350 30.12.95 p. 2

Резолюція Ради від 20 грудня 1995 року щодо інтеграції вимог до захисту здоров'я в політиках Співтовариства
ОВ C 350 30.12.95 С. 2

Council Resolution of 2 June 1995 on blood safety and self-sufficiency in the Community
OJ C 164 30.06.95 p. 1

Резолюція Ради від 2 червня 1995 року щодо безпеки крові та незалежності щодо питань донорства в Співтоваристві
ОВ C 164 30.06.95 С. 1

Resolution of the Council and the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 31 October 1994 on strengthening Community cooperation on civil protection
OJ C 313 10.11.94 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в Ради, 31 жовтня 1994 року щодо посилення співробітництва в Співтоваристві щодо соціального захисту
ОВ C 313 10.11.94 С. 1

Council Resolution of 2 June 1994 on cardio-vascular diseases
OJ C 165 17.06.94 p. 3

Резолюція Ради від 2 червня 1994 року щодо серцево-судинних захворювань
ОВ C 165 17.06.94 С. 3

Council Resolution of 2 June 1994 on the framework for Community action in the field of public health
OJ C 165 17.06.94 p. 1

Резолюція Ради від 2 червня 1994 року щодо плану дій Співтовариства в сфері охорони здоров'я
ОВ C 165 17.06.94 С. 1

Council declaration of 13 December 1993 on European Drug Prevention Week
OJ C 015 18.01.94 p. 7

Декларація Ради від 13 грудня 1993 року щодо Європейського тижня боротьби з наркоманією
ОВ C 015 18.01.94 С. 7

Council conclusions of 13 December 1993 on the setting up of an epidemiological network in the Community OJ C 015 18.01.94 p. 6

Висновки Ради від 13 грудня 1993 року щодо встановлення епідеміологічної системи в Співтоваристві
ОВ C 015 18.01.94 С. 6

Council conclusions of 13 December 1993 on self-sufficiency in blood in the European Community
OJ C 015 18.01.94 p. 6

Висновки Ради від 13 грудня 1993 року щодо безпеки крові та незалежності щодо питань донорства в Співтоваристві
ОВ C 015 18.01.94 С. 6

Council Resolution of 13 December 1993 concerning the extension to the end of 1994 of the 1991 to 1993 plan of action in the framework of the 'Europe against AIDS' programme
OJ C 015 18.01.94 p. 4

Резолюція Ради від 13 грудня 1993 року стосовно продовження до кінця 1994 року плану дій в рамках програми "Європа проти СНІДу"
ОВ C 015 18.01.94 С. 4

Council Resolution of 13 December 1993 concerning future guidelines for the 'Europe against Cancer' programme following evaluation of it for the period 1987 to 1992
OJ C 015 18.01.94 p. 1

Резолюція Ради від 13 грудня 1993 року стосовно майбутніх принципів для програми "Європа проти раку" після її завершення на 1987 - 1992 роки
ОВ C 015 18.01.94 С. 1

Resolution of the Council and the Ministers for Health, meeting within the Council of 27 May 1993 on future action in the field of public health
OJ C 174 25.06.93 p. 1

Резолюція Ради та міністрів Охорони здоров'я, зустріч в Раді 27 травня 1993 року щодо майбутньої діяльності в сфері охорони здоров'я
ОВ C 174 25.06.93 С. 1

Resolution of the Council and the Ministers for health of the Member States meeting within the Council of 13 November 1992 on the monitoring and surveillance of communicable diseases
OJ C 326 11.12.92 p. 1

Резолюція Ради та міністри охорони здоров'я держав-членів, зустріч в Раді від 13 листопада 1992 щодо моніторингу та нагляду за інфекційними хворобами
ОВ C 326 11.12.92 С. 1

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council on a code of conduct against doping in sport
OJ C 044 19.02.92 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч у Раді щодо кодексу поведінки боротьби проти використання допінгу в спорті
ОВ C 044 19.02.92 С. 1

Resolution of the Council and the Ministers for Health, meeting within the Council of 11 November 1991 on the treatment and rehabilitation of drug addicts serving sentences for criminal offences
OJ C 304 23.11.91 p. 7

Резолюція Ради та міністрів охорони здоров'я, зустріч у Раді від 11 листопада щодо лікування та реабілітації наркоманії як відбуття покарання за кримінальні злочини
ОВ C 304 23.11.91 С. 7

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 8 July 1991 on improving mutual aid between Member States in the event of natural or technological disaster
OJ C 198 27.07.91 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч у Раді 8 липня 1991 року щодо вдосконалення взаємної допомоги між державами-членами на випадок природного чи технологічного лиха
ОВ C 198 27.07.91 С. 1

Declaration by the Council and the Ministers for Health of the Member States, meeting within the Council of 4 June 1991 on action to combat the use of drugs, including the abuse of medicinal products, in sport
OJ C 170 29.06.91 p. 1

Декларація Ради та міністрів охорони здоров'я держав-членів, зустріч в Раді 4 червня 1991 року щодо дій по боротьбі з вживанням наркотиків, включаючи зловживання лікарськими засобами в спорті
ОВ C 170 29.06.91 С. 1

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 3 December 1990 on improving the prevention and treatment of acute human poisoning
OJ C 329 31.12.90 p. 6

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч у Раді 3 грудня 1990 року щодо вдосконалення запобігання та лікування гострого отруєння людьми
ОВ C 329 31.12.90 С. 6

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 3 December 1990 on Community action to combat the use of drugs, including the abuse of medicinal products, particularly in sport
OJ C 329 31.12.90 p. 4

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч у Раді 3 грудня 1990 року щодо дій Співтовариства по боротьбі проти вживання наркотиків, включаючи зловживання лікарськими засобами, зокрема в спорті
ОВ C 329 31.12.90 С. 4

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 3 December 1990 concerning an action programme on nutrition and health
OJ C 329 31.12.90 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в Раді 3 грудня 1990 року стосовно програми дій щодо харчування та охорони здоров'я
ОВ C 329 31.12.90 С. 1

Resolution of the Council and the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 23 November 1990 on improving mutual aid between Member States in the event of a natural or man-made disaster
OJ C 315 14.12.90 p. 3

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в Раді 23 листопада 1990 року щодо вдосконалення спільної допомоги між державами-членами на випадок природного чи спричиненого людиною лиха
ОВ C 315 14.12.90 С. 3

Resolution of the Council and the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 23 November 1990 on Community cooperation on civil protection
OJ C 315 14.12.90 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в Раді 23 листопада 1990 року щодо співпраці в межах Співтовариства щодо соціального захисту
ОВ C 315 14.12.90 С. 1

Resolution of the Council and the Ministers for Health of the Member States, meeting within the Council of 22 December 1989 on the fight against AIDS
OJ C 010 16.01.90 p. 3

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в Раді 22 грудня 1989 року щодо боротьби проти СНІДу
ОВ C 010 16.01.90 С. 3

Resolution of the Council and the Ministers for Health of the Member States, meeting within the Council of 18 July 1989 on banning smoking in places open to the public
OJ C 189 26.07.89 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в Раді 18 липня 1989 року щодо заборони паління в відкритих публічних місцях
ОВ C 189 26.07.89 С. 1

Resolution of the Council and the Ministers for Health of the Member States meeting within the Council of 16 May 1989 concerning a European network of health data on drug abuse
OJ C 185 22.07.89 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в Раді 16 травня 1989 року стосовно Європейської системи даних про здоров'я стосовно питання наркоманії
ОВ C 185 22.07.89 С. 1

Resolution of the Council and the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 13 February 1989 on the new developments in Community cooperation on civil protection
OJ C 044 23.02.89 p. 3

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в Раді 13 лютого 1989 року щодо нових вдосконалень співпраці Співтовариства щодо соціального захисту
ОВ C 044 23.02.89 С. 3

Resolution of the Council and of the Ministers of Education meeting within the Council of 23 November 1988 concerning health education in schools
OJ C 003 05.01.89 p. 1

Резолюція Ради та міністрів освіти, зустріч в Раді 23 листопада 1988 року стосовно навчання у школах сфері охорони здоров'я
ОВ C 003 05.01.89 С. 1

Resolution of the Council and the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 25 June 1987 on the introduction of Community Cooperation on Civil Protection
OJ C 176 04.07.87 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в Раді 25 червня 1987 року щодо започаткування співпраці Співтовариства в сфері соціального захисту
ОВ C 176 04.07.87 С. 1

Resolution of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 29 May 1986 on AIDS
OJ C 184 23.07.86 p. 21

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в Раді від 29 травня 1986 року щодо СНІДу
ОВ C 184 23.07.86 С. 21

Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 7 July 1986, on a programme of action of the European Communities against cancer OJ C 184 23.07.86 p. 19

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в Раді 7 липня 1986 року щодо програми дій Європейських співтовариств проти раку
ОВ C 184 23.07.86 С. 19

Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 16 June 1986, concerning the protection of dialysis patients by minimizing the exposure to aluminium
OJ C 184 23.07.86 p. 16

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в Раді 16 березня 1986 року стосовно захисту діалізних пацієнтів шляхом мінімізації впливу алюмінію ОВ C 184 23.07.86 С. 16

Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 29 May 1986, concerning the adoption of a European emergency health card
OJ C 184 23.07.86 p. 4

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, зустріч в Раді 29 травня 1986 року стосовно прийняття Європейської картки невідкладної допомоги
ОВ C 184 23.07.86 С. 4

Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 29 May 1986, on alcohol abuse
OJ C 184 23.07.86 p. 3

Резолюція Ради та представників урядів, зустріч в Раді 29 травня 1986 щодо зловживання алкоголем
ОВ C 184 23.07.86 С. 3

Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 29 May 1986 on a programme of action of the European Communities on toxicology for health protection
OJ C 184 23.07.86 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів, зустріч в Раді 29 травня 1986 року щодо програми дій Європейських Співтовариств щодо токсикології з метою захисту здоров'я
ОВ C 184 23.07.86 С. 1

2. Патентовані лікарські засоби

Convention on the elaboration of a European Pharmacopoeia
OJ L 158 25.06.94 p. 19

Конвенція про розвиток Європейської Фармакопеї
ОВ L 158 25.06.94 С. 19

Commission Regulation (EC) N 2141/96 of 7 November 1996 concerning the examination of an application for the transfer of a marketing authorization for a medicinal product falling within the scope of Council Regulation (EC) N 2309/93
OJ L 286 08.11.96 p. 6

Регламент Комісії (ЄС) N 2141/96 від 7 листопада 1996 року стосовно перевірки заяв на переміщення отримання дозволу на торгівлю лікарськими засобами відповідно до сфери дії Регламенту Ради (ЄС) N 2309/93
ОВ L 286 08.11.96 С. 6

Regulation (EC) N 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection products
OJ L 198 08.08.96 p. 30

Регламент (ЄС) N 1610/96 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 1996 року стосовно створення допоміжного сертифіката захисту для охорони продуктів рослинного походження
ОВ L 198 08.08.96 С. 30

Commission Regulation (EC) N 1662/95 of 7 July 1995 laying down certain detailed arrangements for implementing the Community decision-making procedures in respect of marketing authorizations for products for human or veterinary use
OJ L 198 08.08.96 p. 30

Регламент Комісії (ЄС) N 1662/95 від 7 липня 1995 року про впровадження певних детальних заходів для імплементації процедур прийняття рішення Співтовариством, що стосується надання дозволів на торгівлю засобами для використання людиною та для ветеринарних цілей
ОВ L 198 08.08.96 С. 30

Commission Regulation (EC) N 542/95 of 10 March 1995 concerning the examination of variations to the terms of a marketing authorization falling within the scope of Council Regulation (EEC) N 2309/93
OJ L 055 11.03.95 p. 15

Регламент Комісії (ЄС) N 542/95 від 10 березня 1995 року стосовно перевірки змін до вимог дозволу на торгівлю відповідно до сфери дії Регламенту Ради (ЄЕС) N 2309/93
ОВ L 055 11.03.95 С. 15

Commission Regulation (EC) N 541/95 of 10 March 1995 concerning the examination of variations to the terms of a marketing authorization granted by a competent authority of a Member State
OJ L 055 11.03.95 p. 7

Регламент Комісії (ЄС) N 541/95 від 10 березня 1995 року стосовно перевірки змін вимог дозволу на торгівлю, який надається уповноваженим органом держави-члена
ОВ L 055 11.03.95 С. 7

Commission Regulation (EC) N 540/95 of 10 March 1995 laying down the arrangements for reporting suspected unexpected adverse reactions which are not serious, whether arising in the Community or in a third country, to medicinal products for human or veterinary use authorized in accordance with the provisions of Council Regulation (EEC) N 2309/93
OJ L 055 11.03.95 p. 5

Регламент Комісії (ЄС) N 540/95 від 10 березня стосовно вимог звітування щодо неочікуваних шкідливих наслідків, що не є значними, і що мають місце в Співтоваристві або в країні, яка не є членом ЄС, для лікарських засобів для використання людьми або для ветеринарних цілей, згідно з положеннями Регламенту Ради (ЄЕС) N 2309/93
ОВ L 055 11.03.95 С. 5

Council Regulation (EC) N 297/95 of 10 February 1995 on fees payable to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
OJ L 035 15.02.95 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 297/95 від 10 лютого 1995 року щодо внесків, які сплачуються Європейському агентству оцінки лікарських засобів
ОВ L 035 15.02.95 С. 1

Council Regulation (EEC) N 2309/93 of 22 July 1993 laying down Community procedures for the authorization and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
OJ L 214 24.08.93 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 2309/93 від 22.06.93, який запроваджує процедури Співтовариства щодо надання дозволів та нагляду за лікарськими засобами для використання людьми та для ветеринарних цілей і яким засновується Європейське агентство оцінки лікарських засобів
ОВ L 214 24.08.93 С. 1

Council Regulation (EEC) N 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products
OJ L 182 02.07.92 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 1768/92 від 18 червня 1992 року стосовно створення та підтримки охорони сертифікатів для лікарських засобів
ОВ L 182 02.07.92 С. 1

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use
OJ L 311 28.11.2001 p. 67

Директива 2001/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 листопада 2001 року щодо кодексу співтовариства стосовно лікарських засобів для використання людиною
ОВ L 311 28.11.2001 С. 67

Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products
OJ L 311 28.11.2001 p. 1

Директива 2001/82/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 листопада 2001 року щодо кодексу співтовариства стосовно ветеринарних лікарських засобів
ОВ L 311 28.11.2001 С. 1

Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use
OJ L 121 01.05.2001 p. 34

Директива 2001/20/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 4 квітня 2001 року про зближення законів, підзаконних та адміністративних актів держав-членів щодо втілення в життя належної клінічної практики у проведенні клінічних випробувань лікарських засобів для споживання людьми
ОВ L 121 01.05.2001 С. 34

Commission Directive 91/356/EEC of 13 June 1991 laying down the principles and guidelines of good manufacturing practice for medicinal products for human use
OJ L 193 17.07.91 p. 30

Директива Комісії 91/356/ЄЕС від 13 червня 1991 року, яка запроваджує принципи та вказівки щодо належної виробничої практики у виготовленні лікарських засобів для споживання людьми
ОВ L 193 17.07.91 С. 30

Council Directive 78/25/EEC of 12 December 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the colouring matters which may be added to medicinal products
OJ L 011 14.01.78 p. 18

Директива Ради 78/25/ЄЕС від 12 грудня 1977 року про зближення законодавства держав-членів щодо барвників, які можуть додаватися до складу лікарських засобів
ОВ L 011 14.01.78 С. 18

Council Directive 87/18/EEC of 18 December 1986 on the harmonization of laws, regulations and administrative provisions relating to the application of the principles of good laboratory practice and the verification of their applications for tests on chemical substances
OJ L 015, 17.01.87 p. 29

Директива Ради 87/18/ЄЕС від 18 грудня 1986 року про гармонізацію законів, підзаконних та адміністративних актів держав-членів щодо реалізації принципів належної лабораторної практики та перевірки їх дотримання у тестуванні хімічних речовин
ОВ L 015, 17.01.87 С. 29

Council Directive 88/320/EEC of 9 June 1988 on the inspection and verification of Good Laboratory Practice (GLP)

Директива Ради 88/320/ЄЕС від 9 червня 1988 року про інспекції і перевірки належної лабораторної практики (LGP)

Council Directive 89/105/EEC of 21 December 1988 relating to the transparency of measures regulating the prices of medicinal products for human use and their inclusion in the scope of national health insurance systems
OJ L 040, 11.02.89 P. 8

Директива Ради 89/105/ЄЕС від 21 грудня 1988 року щодо прозорості заходів, регулюючих ціни на медичні засоби для споживання людьми та їх включення до сфери дії національних систем страхування
ОВ L 040, 11.02.89 С. 8

75/320/EEC: Council Decision of 20 May 1975 setting up a pharmaceutical committee
OJ L 147 09.06.75 p. 23

75/320/ЄЕС Рішення Ради від 20 травня 1975 про заснування комітету фармацевтики
ОВ L 147 09.06.75 С. 23

87/176/EEC: Council Recommendation of 9 February 1987 concerning tests relating to the placing on the market of proprietary medicinal products
OJ L 073 16.03.87 p. 1

87/571/ЄЕС Рекомендація Ради від 26 жовтня 1983 року стосовно тестування патентованих лікарських засобів при розміщенні на ринку
ОВ L 073 16.03.87 С. 1

83/571/EEC: Council Recommendation of 26 October 1983 concerning tests relating to the placing on the market of proprietary medicinal products
OJ L 332 28.11.83 p. 11

83/571/ЄЕС Рекомендація Ради від 26 жовтня 1983 року стосовно тестування патентованих лікарських засобів при розміщенні на ринку
ОВ L 332 28.11.83 С. 11

3. Охорона здоров'я та безпека (в аспекті захисту прав споживачів)

Regulation (EC) N 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety
OJ L 031 01.02.2002 p. 1

Регламент (ЄС) N 178/2002 Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2002 року, що запроваджує загальні принципи та вимоги до законів про продукти харчування, засновує Європейське Бюро Безпеки Харчових Продуктів та встановлює процедури з питань безпеки харчових продуктів
ОВ L 031 01.02.2002 С. 1

Regulation (EC) N 2422/2001 of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on a Community energy efficiency labelling programme for office equipment
OJ L 332 15.12.2001 p. 1

Регламент (ЄС) N 2422/2001 Європейського Парламенту та Ради від 6 листопада 2001 року щодо програми Співтовариства стосовно маркування ефективності використання енергії офісного обладнання
ОВ L 332 15.12.2001 С. 1

Regulation (EC) N 1980/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on a revised Community eco-label award scheme
OJ L 237 21.09.2000 p. 1

Регламент (ЄС) N 1980/2000 Європейського Парламенту та Ради від 17 липня 2000 року щодо переглянутої програми еко-маркування Співтовариства
ОВ L 237 21.09.2000 С. 1

Council Regulation (EEC) N 339/93 of 8 February 1993 on checks for conformity with the rules on product safety in the case of products imported from third countries
OJ L 040 17.02.93 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 339/93 від 8 лютого 1993 року щодо перевірки відповідності правилам безпеки продукції у випадках здійснення її імпорту з третіх країн
ОВ L 040 17.02.93 С. 1

Council Regulation (EEC) N 315/93 of 8 February 1993 laying down Community procedures for contaminants in food
OJ L 037 13.02.93 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 315/93 від 8 лютого 1993 року, що запроваджує процедури Співтовариства стосовно забруднення харчових продуктів
ОВ L 037 13.02.93 С. 1

Council Regulation (EEC) N 737/90 of 22 March 1990 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station
OJ L 082 29.03.90 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 737/90 від 22 березня 1990 року щодо умов, які застосовуються до імпорту сільськогосподарської продукції походженням із третіх країн, внаслідок нещасного випадку на Чорнобильській атомній станції
ОВ L 082 29.03.90 С. 1

Council Regulation (EEC) N 2219/89 of 18 July 1989 on the special conditions for exporting foodstuffs and feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency
OJ L 211 22.07.89 p. 4

Регламент Ради (ЄЕС) N 2219/89 від 18 липня 1989 року щодо спеціальних умов експорту харчових продуктів та кормів внаслідок ядерної аварії чи внаслідок будь-якого іншого надзвичайного радіологічного випадку
ОВ L 211 22.07.89 С. 4

Council Regulation (Euratom) N 3954/87 of 22 December 1987 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency
OJ L 371 30.12.87 p. 11

Регламент Ради (Євратом) N 3954/87 від 22 грудня 1987 року, що запроваджує максимально дозволений рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів та кормів внаслідок ядерної аварії чи внаслідок будь-якого іншого надзвичайного радіологічного випадку
ОВ L 371 30.12.87 С. 11

Commission Regulation (EC) N 466/2001 of 8 March 2001 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs
OJ L 077 16.03.2001 p. 1

Регламент Комісії (ЄС) N 466/2001 від 8 березня 2001 року, що визначає максимальний рівень певних забруднювачів у харчових продуктах
ОВ L 077 16.03.2001 С. 1

Commission Regulation (EC) N 1609/2000 of 24 July 2000 establishing a list of products excluded from the application of Council Regulation (EEC) N 737/90 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station
OJ L 185 25.07.2000 p. 27

Регламент Комісії (ЄС) N 1609/2000 від 24 липня 2000 року, що визначає перелік продуктів, вилучених зі сфери застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 737/90 щодо умов, які застосовуються до імпорту сільськогосподарської продукції походженням із третіх країн, внаслідок нещасного випадку на Чорнобильській атомній станції
ОВ L 185 25.07.2000 С. 27

Commission Regulation (EC) N 1661/1999 of 27 July 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) N 737/90 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station
OJ L 197 29.07.99 p. 17

Регламент Комісії (ЄС) N 1661/1999 від 27 липня 1999 року, що запроваджує детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 737/90 щодо умов, які застосовуються до імпорту сільськогосподарської продукції походженням із третіх країн, внаслідок нещасного випадку на Чорнобильській атомній станції
ОВ L 197 29.07.99 С. 17

Commission Regulation (Euratom) N 944/89 of 12 April 1989 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination in minor foodstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency
OJ L 101 13.04.89 p. 17

Регламент Комісії (Євратом) N 944/89 від 12 квітня 1989 року, що запроваджує максимально дозволений рівень радіоактивного забруднення другорядних харчових продуктів внаслідок ядерної аварії чи внаслідок будь-якого іншого надзвичайного радіологічного випадку
ОВ L 101 13.04.89 С. 17

Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements
OJ L 183 12.07.2002 p. 51

Директива 2002/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 10 червня 2002 року щодо наближення законів держав-членів, які стосуються харчових добавок
ОВ L 183 12.07.2002 С. 51

Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety
OJ L 011 15.01.2002 p. 4

Директива 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 грудня 2001 року щодо загальної безпеки продукції
ОВ L 011 15.01.2002 С. 4

Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations
OJ L 200 30.07.99 p. 1

Директива 1999/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 травня 1999 року стосовно наближення законів, підзаконних та адміністративних актів держав-членів, які стосуються класифікації, пакування та маркування небезпечних препаратів
ОВ L 200 30.07.99 С. 1

Commission Directive 98/53/EC of 16 July 1998 laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels for certain contaminants in foodstuffs
OJ L 201 17.07.98 p. 93

Директива Комісії 98/53/ЄС від 16 липня 1998 року, що запроваджує методи здійснення вибіркового дослідження та методи проведення аналізу для цілей офіційного контролю рівня певних забруднювачів у продуктах харчування
ОВ L 201 17.07.98 С. 93

Council Directive 93/15/EEC of 5 April 1993 on the harmonization of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses
OJ L 121 15.05.93 p. 20

Директива Ради 93/15/ЄЕС від 5 квітня 1993 року щодо гармонізації положень, які стосуються розміщення на ринку та нагляду за вибуховими речовинами цивільного призначення
ОВ L 121 15.05.93 С. 20

Council Directive 93/5/EEC of 25 February 1993 on assistance to the Commission and cooperation by the Member States in the scientific examination of questions relating to food
OJ L 052 04.03.93 p. 18

Директива Ради 93/5/ЄЕС від 25 лютого 1993 року щодо допомоги Комісії та співпраці держав-членів у науковому дослідженні питань, що стосуються харчування
ОВ L 052 04.03.93 С. 18

Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product safety
OJ L 228 11.08.92 p. 24

Директива Ради 92/59/ЄЕС від 29 червня 1992 року щодо загальної безпеки продукції
ОВ L 228 11.08.92 С. 24

Council Directive 92/52/EEC of 18 June 1992 on infant formulae and follow-on formulae intended for export to third countries
OJ L 179 01.07.92 p. 129

Директива Ради 92/52/ЄЕС від 18 червня 1992 року щодо продуктів харчування для немовлят та старших дітей для експорту у треті країни
ОВ L 179 01.07.92 С. 129

Council Directive 91/157/EEC of 18 March 1991 on batteries and accumulators containing certain dangerous substances
OJ L 078 26.03.91 p. 38

Директива Ради 91/157/ЄЕС від 18 березня 1991 року щодо батарей та акумуляторів, які містять певні небезпечні речовини
ОВ L 078 26.03.91 С. 38

Council Directive 88/378/EEC of 3 May 1988 on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys
OJ L 187 16.07.88 p. 1

Директива Ради 88/378/ЄЕС від 3 травня 1988 року щодо наближення законів держав-членів стосовно безпеки іграшок
ОВ L 187 16.07.88 С. 1

Council Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
OJ L 262 27.09.76 p. 201

Директива Ради 76/769/ЄЕС від 27 липня 1976 року щодо наближення законів, підзаконних та адміністративних актів держав-членів, які стосуються обмеження продажу та використання певних небезпечних речовин та препаратів
ОВ L 262 27.09.76 С. 201

2003/31/EC: Commission Decision of 29 November 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers and amending Decision 1999/427/EC (notified under document number C (2002) 4632)
OJ L 009 15.01.2003 p. 11

2003/31/ЄС: Рішення Комісії від 29 листопада 2002 року, яким визначено переглянуті екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для порошків до машин для миття посуду та внесено зміни до Рішення 1999/427/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 4632)
ОВ L 009 15.01.2003 С. 11

2002/747/EC: Commission Decision of 9 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to light bulbs and amending Decision 1999/568/EC (notified under document number C (2002) 3310)
OJ L 242 10.09.2002 p. 44

2002/747/ЄС: Рішення Комісії від 9 вересня 2002 року, яким визначено переглянуті екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для лампочок та внесено зміни до Рішення 1999/568/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 3310)
ОВ L 242 10.09.2002 С. 44

2002/741/EC: Commission Decision of 4 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to copying and graphic paper and amending Decision 1999/554/EC (notified under document number C (2002) 3294)
OJ L 237 05.09.2002 p. 6

2002/741/ЄС: Рішення Комісії від 4 вересня 2002 року, яким визначено переглянуті екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для копіювального та графічного паперу та внесено зміни до Рішення 1999/554/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 3294)
ОВ L 237 05.09.2002 С. 6

2002/740/EC: Commission Decision of 3 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to bed mattresses and amending Decision 98/634/EC (notified under document number C (2002) 3293)
OJ L 236 04.09.2002 p. 10

2002/740/ЄС: Рішення Комісії від 3 вересня 2002 року, яким визначено переглянуті екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для матраців та внесено зміни до Рішення 98/634/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 3293)
ОВ L 236 04.09.2002 С. 10

2002/739/EC: Commission Decision of 3 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes and amending Decision 1999/10/EC (notified under document number C (2002) 3202)
OJ L 236 04.09.2002 p. 4

2002/739/ЄС: Рішення Комісії від 3 вересня 2002 року, яким визначено переглянуті екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для фарб та лаків, які використовуються у приміщенні, та внесено зміни до Рішення 1999/10/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 3202)
ОВ L 236 04.09.2002 С. 4

2002/657/EC: Commission Decision of 12 August 2002 implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results (notified under document number C (2002) 3044)
OJ L 221 17.08.2002 p. 8

2002/657/ЄС: Рішення Комісії від 12 серпня 2002 року, яке імплементує Директиву Ради 96/23/ЄС стосовно використання аналітичних методів та тлумачення результатів (нотифіковано за номером C (2002) 3044)
ОВ L 221 17.08.2002 С. 8

2002/371/EC: Commission Decision of 15 May 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products and amending Decision 1999/178/EC (notified under document number C (2002) 1844)
OJ L 133 18.05.2002 p. 29

2002/371/ЄС: Рішення Комісії від 15 травня 2002 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для текстильної продукції та внесено зміни до Рішення 1999/178/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 1844)
ОВ L 133 18.05.2002 С. 29

2002/272/EC: Commission Decision of 25 March 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to hard floor-coverings (notified under document number C (2002) 1174)
OJ L 094 11.04.2002 p. 13

2002/272/ЄС: Рішення Комісії від 25 березня 2002 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для жорсткого покриття підлоги (нотифіковано за номером C (2002) 1174)
ОВ L 094 11.04.2002 С. 13

2002/255/EC: Commission Decision of 25 March 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to televisions (notified under document number C (2002) 1142)
OJ L 087 04.04.2002 p. 53

2002/255/ЄС: Рішення Комісії від 25 березня 2002 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для телевізорів (нотифіковано за номером C (2002) 1142)
ОВ L 087 04.04.2002 С. 53

2002/247/EC: Commission Decision of 27 March 2002 suspending the placing on the market and import of jelly confectionery containing the food additive E 425 konjac (notified under document number C (2002) 1283)
OJ L 084 28.03.2002 p. 69

2002/247/ЄС: Рішення Комісії від 27 березня 2002 року, яким призупинено розміщення на ринку та імпорт кондитерських виробів з желе, які містять харчову домішку E 425 konjac (нотифіковано за номером C (2002) 1283)
ОВ L 084 28.03.2002 С. 69

2002/231/EC: Commission Decision of 18 March 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to footwear and amending Decision 1999/179/EC (notified under document number C (2002) 1015)
OJ L 077 20.03.2002 p. 50

2002/231/ЄС: Рішення Комісії від 18 березня 2002 року, яким визначено переглянуті екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для взуття та внесено зміни до Рішення 1999/179/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 1015)
ОВ L 077 20.03.2002 С. 50

2002/18/EC: Commission Decision of 21 December 2001 establishing the Community eco-label working plan (notified under document number C (2001) 4395)
OJ L 007 11.01.2002 p. 28

2002/18/ЄС: Рішення Комісії від 21 грудня 2001 року, яким визначено план робіт з еко-маркування Співтовариства (нотифіковано за номером C (2001) 4395)
ОВ L 007 11.01.2002 С. 28

2001/792/EC, Euratom: Council Decision of 23 October 2001 establishing a Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection assistance interventions
OJ L 297 15.11.2001 p. 7

2001/792/ЄС, Євратом: Рішення Ради від 23 жовтня 2001 року, яким визначено механізм Співтовариства щодо посиленої співпраці у наданні допомоги стосовно цивільного захисту
ОВ L 297 15.11.2001 С. 7

2001/689/EC: Commission Decision of 28 August 2001 establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to dishwashers (notified under document number C (2001) 2600)
OJ L 242 12.09.2001 p. 23

2001/689/ЄС: Рішення Комісії від 28 серпня 2001 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для машин для миття посуду (нотифіковано за номером C (2001) 2600)
ОВ L 242 12.09.2001 С. 23

2001/688/EC: Commission Decision of 28 August 2001 establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to soil improvers and growing media (notified under document number C (2001) 2597)
OJ L 242 12.09.2001 p. 17

2001/688/ЄС: Рішення Комісії від 28 серпня 2001 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для добрив та середовища розведення рослин (нотифіковано за номером C (2001) 2597)
ОВ L 242 12.09.2001 С. 17

2001/687/EC: Commission Decision of 28 August 2001 on establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to portable computers (notified under document number C (2001) 2596)
OJ L 242 12.09.2001 p. 11

2001/687/ЄС: Рішення Комісії від 28 серпня 2001 року щодо визначення екологічних критеріїв надання еко-маркування Співтовариства для портативних комп'ютерів (нотифіковано за номером C (2001) 2596)
ОВ L 242 12.09.2001 С. 11

2001/607/EC: Commission Decision of 19 July 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to hand dishwashing detergents (notified under document number C (2001) 1989)
OJ L 214 08.08.2001 p. 30

2001/607/ЄС: Рішення Комісії від 19 липня 2001 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для пральних порошків ручного прання (нотифіковано за номером C (2001) 1989) ОВ L 214 08.08.2001 С. 30

2001/523/EC: Commission Decision of 27 June 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to all-purpose cleaners and cleaners for sanitary facilities (notified under document number C (2001) 1670)
OJ L 189 11.07.2001 p. 25

2001/523/ЄС: Рішення Комісії від 27 червня 2001 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для миючих засобів будь-якого призначення та гігієнічних миючих засобів (нотифіковано за номером C (2001) 1670)
ОВ L 189 11.07.2001 С. 25

2001/405/EC: Commission Decision of 4 May 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to tissue-paper products (notified under document number C (2001) 1175)
OJ L 142 29.05.2001 p. 10

2001/405/ЄС: Рішення Комісії від 4 травня 2001 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для паперової продукції (нотифіковано за номером C (2001) 1175)
ОВ L 142 29.05.2001 С. 10

2000/731/EC: Commission Decision of 10 November 2000 establishing the rules of procedure of the Consultation Forum of the revised Community Eco-label Scheme (notified under document number C (2000) 3281)
OJ L 293 22.11.2000 p. 31

2000/731/ЄС: Рішення Комісії від 10 листопада 2000 року, яким визначено правила процедури Консультаційного Форуму переглянутої Програми Еко-маркування Співтовариства (нотифіковано за номером C (2000) 3281)
ОВ L 293 22.11.2000 С. 31

2000/729/EC: Commission Decision of 10 November 2000 on a standard contract covering the terms of use of the Community Eco-label (notified under document number C (2000) 3278)
OJ L 293 22.11.2000 p. 20

2000/729/ЄС: Рішення Комісії від 10 листопада 2000 року щодо стандартних контрактів, які визначають умови використання еко-маркування Співтовариства (нотифіковано за номером C (2000) 3278)
ОВ L 293 22.11.2000 С. 20

2000/728/EC: Commission Decision of 10 November 2000 establishing the application and annual fees of the Community Eco-label (notified under document number C (2000) 3279)
OJ L 293 22.11.2000 p. 18

2000/728/ЄС: Рішення Комісії від 10 листопада 2000 року, яким визначено подання запитів та щорічні виплати за еко-маркування Співтовариства (нотифіковано за номером C (2000) 3279)
ОВ L 293 22.11.2000 С. 18

2000/45/EC: Commission Decision of 17 December 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to washing machines (notified under document number C (1999) 4650)
OJ L 016 21.01.2000 p. 74

2000/45/ЄС: Рішення Комісії від 17 грудня 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для пральних машин (нотифіковано за номером C (1999) 4650)
ОВ L 016 21.01.2000 С. 74

2000/40/EC: Commission Decision of 16 December 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to refrigerators (notified under document number C (1999) 4522)
OJ L 013 19.01.2000 p. 22

2000/40/ЄС: Рішення Комісії від 16 грудня 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для холодильників (нотифіковано за номером C (1999) 4522)
ОВ L 013 19.01.2000 С. 22

1999/815/EC: Commission Decision of 7 December 1999 adopting measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles intended to be placed in the mouth by children under three years of age made of soft PVC containing one or more of the substances di-iso-nonyl phthalate (DINP), di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), di-iso-decyl phthalate (DIDP), di-n-octyl phthalate (DNOP), and butylbenzyl phthalate (BBP) (notified under document number C (1999) 4436)
OJ L 315 09.12.99 p. 46

1999/815/ЄС: Рішення Комісії від 7 грудня 1999 року, яким приймаються заходи, що забороняють розміщення та ринку іграшок та предметів догляду за дітьми віком до трьох років, вироблених із м'якого PVC, що містить одну або більше речовин di-iso-nonyl phthalate (DINP), di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), di-iso-decyl phthalate (DIDP), di-n-octyl phthalate (DNOP), та butylbenzyl phthalate (BBP) (нотифіковано за номером C (1999) 4436)
ОВ L 315 09.12.99 С. 46

1999/568/EC: Commission Decision of 27 July 1999 establishing the ecological critera for the award of the Community eco-label to light bulbs (notified under document number C (1999) 2439) -
OJ L 216 14.08.99 p. 18

1999/568/ЄС: Рішення Комісії від 27 липня 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для електричних лампочок (нотифіковано за номером C (1999) 2439) -
ОВ L 216 14.08.99 С. 18

1999/554/EC: Commission Decision of 19 July 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to copying paper (notified under document number C (1999) 2144)
OJ L 210 10.08.99 p. 16

1999/554/ЄС: Рішення Комісії від 19 липня 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для копіювального паперу (нотифіковано за номером C (1999) 2144)
ОВ L 210 10.08.99 С. 16

1999/476/EC: Commission Decision of 10 June 1999 Establishing the Ecological Criteria for the award of the Community Eco-label to Laundry Detergents (notified under document number C (1999) 1522)
OJ L 187 20.07.99 p. 52

1999/476/ЄС: Рішення Комісії від 10 червня 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для пральних порошків (нотифіковано за номером C (1999) 1522)
ОВ L 187 20.07.99 С. 52

1999/427/EC: Commission Decision of 28 May 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers (notified under document number C (1999) 1377)
OJ L 167 02.07.99 p. 38

1999/427/ЄС: Рішення Комісії від 28 травня 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для порошків до машин для миття посуду (нотифіковано за номером C (1999) 1377)
ОВ L 167 02.07.99 С. 38

1999/179/EC: Commission Decision of 17 February 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to footwear (notified under document number C (1999) 340)
OJ L 057 05.03.99 p. 31

1999/179/ЄС: Рішення Комісії від 17 лютого 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для взуття (нотифіковано за номером C (1999) 340)
ОВ L 057 05.03.99 С. 31

1999/178/EC: Commission Decision of 17 February 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products (notified under document number C (1999) 339)
OJ L 057 05.03.99 p. 21

1999/178/ЄС: Рішення Комісії від 17 лютого 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для текстильної продукції (нотифіковано за номером C (1999) 339)
ОВ L 057 05.03.99 С. 21

1999/10/EC: Commission Decision of 18 December 1998 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to paints and varnishes (notified under document number C (1998) 4257)
OJ L 005 09.01.99 p. 77

1999/10/ЄС: Рішення Комісії від 18 грудня 1998 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для фарб та лаків (нотифіковано за номером C (1998) 4257)
ОВ L 005 09.01.99 С. 77

98/634/EC: Commission Decision of 2 October 1998 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to bed mattresses (notified under document number C (1998) 2919)
OJ L 302 12.11.98 p. 31

98/634/ЄС: Рішення Комісії від 2 жовтня 1998 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для матраців (нотифіковано за номером C (1998) 2919)
ОВ L 302 12.11.98 С. 31

97/579/EC: Commission Decision of 23 July 1997 setting up Scientific Committees in the field of consumer health and food safety
OJ L 237 28.08.97 p. 18

97/579/ЄС: Рішення Комісії від 23 липня 1997 року, яким засновано Наукові Комітети у сферах охорони здоров'я споживачів та безпеки харчових продуктів
ОВ L 237 28.08.97 С. 18

97/404/EC: Commission Decision of 10 June 1997 setting up a Scientific Steering Committee
OJ L 169 27.06.97 p. 85

97/404/ЄС: Рішення Комісії від 10 червня 1997 року, яким засновано Комітет Наукового Управління
ОВ L 169 27.06.97 С. 85

94/652/EC: Commission Decision of 20 September 1994 establishing the inventory and distribution of tasks to be undertaken within the framework of cooperation by Member States in the scientific examination of questions relating to food
OJ L 253 29.09.94 p. 29

94/652/ЄС: Рішення Комісії від 20 вересня 1994 року, яким визначено перелік та розподіл завдань, які мають бути прийняті на себе в рамках співпраці держав-членів при здійсненні наукового дослідження питань, що стосуються харчових продуктів
ОВ L 253 29.09.94 С. 29

94/458/EC: Commission Decision of 29 June 1994 on the administrative management of cooperation in the scientific examination of questions relating to food
OJ L 189 23.07.94 p. 84

94/458/ЄС: Рішення Комісії від 29 червня 1994 року щодо адміністративного менеджменту співпраці при науковому дослідженні питань, що стосуються харчових продуктів
ОВ L 189 23.07.94 С. 84

94/10/EC: Commission Decision of 21 December 1993 on a standard summary form for the notification of a decision to award the Community eco-label
OJ L 007 11.01.94 p. 17

94/10/ЄС: Рішення Комісії від 21 грудня 1993 року щодо стандартної форми нотифікації рішення про надання еко-маркування Співтовариства
ОВ L 007 11.01.94 С. 17

93/583/EEC: Commission Decision of 28 July 1993 establishing the list of products provided for in Article 8 of Council Regulation (EEC) N 339/93
OJ L 279 12.11.93 p. 39

93/583/ЄЕС: Рішення Комісії від 28 липня 1993 року, що визначає перелік продуктів, передбачених статтею 8 Регламенту Ради (ЄЕС) N 339/93
ОВ L 279 12.11.93 с.39

Commission Recommendation of 4 July 2002 on the results of the risk evaluation for the substances: ethyl acetoacetate, 4-Chloro-o-cresol, Dimethyldioctadecylammonium chloride (notified under document number C (2002) 2490)
OJ L 181 11.07.2002 p. 35

Рекомендація Комісії від 4 липня 2002 року щодо результатів оцінки ризику стосовно речовин: ethyl acetoacetate, 4-Chloro-o-cresol, Dimethyldioctadecylammonium chloride (нотифіковано за номером C (2002) 2490)
ОВ L 181 11.07.2002 С. 35

Commission Recommendation of 4 July 2002 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: o-anisidine, 1,4-dioxane (notified under document number C (2002) 2486)
OJ L 181 11.07.2002 p. 29

Рекомендація Комісії від 4 липня 2002 року щодо результатів оцінки ризику та стратегій зниження ризику стосовно речовин: o-anisidine, 1,4-dioxane (нотифіковано за номером C (2002) 2486)
ОВ L 181 11.07.2002 С. 29

Commission Recommendation of 4 March 2002 on the reduction of the presence of dioxins, furans and PCBs in feedingstuffs and foodstuffs (notified under document number C (2002) 836)
OJ L 067 09.03.2002 p. 69

Рекомендація Комісії від 4 березня 2002 року щодо зниження рівня диоксинів, фуранів та PCBs у кормах та харчових продуктах (нотифіковано за номером C (2002) 836)
ОВ L 067 09.03.2002 С. 69

2000/53/EC: Commission Recommendation of 21 December 1999 on safe and efficient in-vehicle information and communication systems (notified under document number C (1999) 4786)
OJ L 019 25.01.2000 p. 64

2000/53/ЄС: Рекомендація Комісії від 21 грудня 1999 року щодо безпечних та ефективних систем інформації та комунікації у транспортних засобах: Декларація Європейських принципів (нотифіковано за номером C (1999) 4786)
ОВ L 019 25.01.2000 С. 64

98/485/EC: Commission Recommendation of 1 July 1998 on childcare articles and toys intended to be placed in the mouth by children of less than three years of age, made of soft PVC containing certain phthalates (notified under document number SEC (1998) 738)
OJ L 217 05.08.98 p. 35

98/485/ЄС: Рекомендація Комісії від 1 липня 1998 року щодо предметів догляду за дітьми та іграшок, що їх діти віком до трьох років ймовірно можуть взяти до рота, вироблених із м'якого PVC, які містять певні фталати (нотифіковано за номером SEC (1998) 738)
ОВ L 217 05.08.98 С. 35

96/129/EC: Commission Recommendation of 12 January 1996 supplementing recommendation 93/216/EEC on the European firearms pass
OJ L 030 08.02.96 p. 47

96/129/ЄС: Рекомендація Комісії від 12 січня 1996 року, яка доповнює рекомендацію 93/216/ЄЕС щодо Європейської мапи вогнепальної зброї
ОВ L 030 08.02.96 С. 47

93/216/EEC: Commission Recommendation of 25 February 1993 on the European firearms pass
OJ L 093 17.04.93 p. 39

93/216/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 25 лютого 1993 року щодо Європейської мапи вогнепальної зброї
ОВ L 093 17.04.93 С. 39

92/579/EEC: Commission Recommendation of 27 November 1992 calling upon Member States to set up the infrastructures needed to identify dangerous products at the external frontiers
OJ L 374 22.12.92 p. 66

92/579/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 27 листопада 1992 року, яка закликає держави-члени до створення інфраструктури, необхідної для виявлення небезпечної продукції на зовнішніх кордонах
ОВ L 374 22.12.92 С. 66

86/666/EEC: Council Recommendation of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels
OJ L 384 31.12.86 p. 60

86/666/ЄЕС: Рекомендація Ради від 22 грудня 1986 року щодо пожежної безпеки у існуючих готелях
ОВ L 384 31.12.86 С. 60

89/542/EEC: Commission Recommendation of 13 September 1989 for the labelling of detergents and cleaning products
OJ L 291 10.10.89 p. 55

89/542/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 13 вересня 1989 року для маркування порошків та миючих засобів
ОВ L 291 10.10.89 С. 55

78/358/EEC: Commission Recommendation of 29 March 1978 to the Member States on the use of saccharin as a food ingredient and for sale as such in tablet form to the final consumer
OJ L 103 15.04.78 p. 32

78/358/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 29 березня 1978 року до держав-членів щодо використання сахарину у якості харчового інгредієнту та продажу для кінцевого споживача у формі таблеток
ОВ L 103 15.04.78 С. 32

Council Resolution of 28 June 1999 on Community consumer policy 1999 to 2001 OJ C 206 21.07.99 p. 1

Резолюція Ради від 28 червня 1999 року щодо політики Співтовариства стосовно захисту прав споживачів на 1999 - 2001 роки
ОВ C 206 21.07.99 С. 1

Council Resolution of 17 December 1998 on operating instructions for technical consumer goods
OJ C 411 31.12.98 p. 1

Резолюція Ради від 17 грудня 1998 року щодо інструкцій по використанню технічних споживчих товарів
ОВ C 411 31.12.98 С. 1

Council Resolution of 5 April 1993 on future action on the labelling of products in the interest of the consumer
OJ C 110 20.04.93 p. 1

Резолюція Ради від 5 квітня 1993 року щодо майбутніх дій щодо маркування продукції, яка становить інтерес для споживача
ОВ C 110 20.04.93 С. 1

Council Resolution of 13 July 1992 on future priorities for the development of consumer protection policy
OJ C 186 23.07.92 p. 1

Резолюція Ради від 13 липня 1992 року щодо майбутніх пріоритетів розвитку політики захисту прав споживачів
ОВ C 186 23.07.92 С. 1

Council Resolution of 25 June 1987 on consumer safety
OJ C 176 04.07.87 p. 3

Резолюція Ради від 25 червня 1987 року щодо безпеки споживача
ОВ C 176 04.07.87 С. 3

Commission Communication in the framework of the implementation of Council Directive 88/378/EEC of 3 May 1998 concerning the approximation of the laws of the Member States referring to the safety of toys
OJ C 340 27.11.99 p. 69

Роз'яснення Комісії у рамках імплементації Директиви Ради 88/378/ЄЕС від 3 травня 1998 року стосовно наближення законів держав-членів, які стосуються безпеки іграшок
ОВ C 340 27.11.99 С. 69

Council conclusions of 29 June 2000 on Medicinal Products and Public Health
OJ C 218 31.07.2000 p. 10

Висновок Ради від 29 червня 2000 року щодо лікарських засобів та громадського здоров'я
ОВ C 218 31.07.2000 С. 10

Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (2003) 18 Proposal for a Council Directive on the control of high activity sealed radioactive sources

Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради щодо контролю за високорадіоактивними речовинами

COM (2002) 662 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директиви 95/2 щодо харчових добавок інших ніж барвники та замінники цукру

COM (2002) 581 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council concerning the quality of bathing water

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно якості води для використання в побутових цілях

COM (2002) 494 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on drug precursors

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо наркотичних прекурсорів

COM (2002) 400 Proposal for a European Parliament and Council Regulation on smoke flavourings used or intended for use in or on foods

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо тютюнових добавок, які додаються чи мають додаватись до харчових продуктів

COM (2002) 375 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директиви 94/35/ЄС щодо замінників цукру, що додаються до харчових продуктів

COM (2002) 319 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on setting standards of quality and safety for the donation, procurement, testing, processing, storage, and distribution of human tissues and cells

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо встановлення стандартів якості та безпеки для надання, тримання, тестування, зберігання, та забезпечення тканинами та клітинами

COM (2002) 120 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on aid for policies and actions on reproductive and sexual health and rights in developing countries

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо допомоги програмам та діям щодо репродуктивного та статевого здоров'я та прав в країнах, що розвиваються

COM (2002) 109 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on aid for poverty diseases (HIV/AIDS, malaria and tuberculosis) in developing countries

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо допомоги лікуванню від хвороб (ВІЛ/СНІД, малярія та туберкульоз) в країнах, що розвиваються

COM (2002) 1 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending the Directive 2001/83/EC as regards traditional herbal medicinal products

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директиви 2001/83/ЄС в частині, що стосується традиційних лікарських засобів, основаних на травах

COM (2001) 495 Proposal for a Council Regulation amending Commission Regulation (EC) N 466/2001 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради щодо внесення змін до Регламенту Комісії (ЄС) N 466/2001, який визначає максимальний рівень певних забруднюючих речовин в харчових продуктах

COM (2001) 480 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Council Directive 93/42/EEC, as amended by Directive 2000/70/EC, as regards medical devices incorporating stable derivates of human blood or human plasma

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директиви Ради 93/42/ЄЕС, з внесеними змінами Директивою 2000/70/ЄС, в частині, що стосується медичних приладів, що містять стійкі похідні з людської крові чи людської плазми

COM (2001) 452-2 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents, amending Council Decision 90/424/EEC and repealing Council Directive 92/117/EEC

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо моніторингу зоонозних та зоонотичних речовин, про внесення змін до Рішення Ради 90/424/ЄЕС та скасовуючи Директиву Ради 92/117/ЄЕС

COM (2001) 452-3 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the control of salmonella and other food-borne zoonotic agents and amending Council Directives 64/432/EEC, 72/462/EEC and 90/539/EEC

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо контролю за сальмонелами та інші зоонотичні речовини харчового походження та про внесення змін до Директив Ради 64/432/ЄЕС, 72/462/ЄЕС та 90/539/ЄЕС

COM (2001) 450 Proposal for a Council Regulation amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs as regards withdrawal of the authorisation of certain additives

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради про внесення змін до Директиви Ради 70/524/ЄЕС стосовно добавок до харчових продуктів в частині відкликання ліцензій на використання певних добавок

COM (2001) 433 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 2000/13/EC as regards indication of the ingredients present in foodstuffs

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директиви 2000/13/ЄС в частині, що стосується вказування про інгредієнти, присутні в харчових продуктах

COM (2001) 425 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on genetically modified food and feed

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо генетично-модифікованої їжі та харчування

COM (2001) 283 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the advertising and sponsorship of tobacco products

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів стосовно рекламування та спонсорства тютюнових виробів

COM (2001) 256 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending for the twenty third time Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (substances classified as carcinogens, mutagens or substances toxic to reproduction - c/m/r)

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директиви Ради 76/69/ЄЕС стосовно обмежень торгівлі та використання певних небезпечних речовин та препаратів (речовини, класифіковані як карценогени, мутагени та речовини, що є токсичними для репродуктивності - c/m/r)

COM (2001) 12 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending for the 24th time Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (pentabromodiphenyl ether)

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директиви Ради 76/769/ЄЕС стосовно обмежень торгівлі та використання певних небезпечних речовин та препаратів (пентабромодіфеніл та інші)

COM (2000) 736 Proposal for a Council Recommendation: Drinking of alcohol by children and adolescents

Пропозиція щодо прийняття Рекомендації Ради: Споживання алкогольних напоїв дітьми та підлітками

COM (2000) 716 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Authority, and laying down procedures in matters of food

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради встановлюючи загальні принципи та вимоги законодавства про їжу, засновуючи Європейське Бюро з питань харчових продуктів, та встановлюючи процедури з питань харчових продуктів

COM (2000) 574 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council laying down the health rules concerning animal by-products not intended for human consumption

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради встановлюючи правила щодо охорони здоров'я стосовно продуктів тваринного походження, передбачених для споживання людьми

COM (2000) 573 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Council Directives 90/425/EEC and 92/118/EEC as regards health requirements for animal by-products

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директиви Ради 90/425/ЄЕС та 92/118/ЄЕС в частині вимог щодо охорони здоров'я для продуктів тваринного походження

COM (2000) 487 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Council Directive 70/220/EEC concerning measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директиви Ради 70/220/ЄЕС стосовно заходів, що повинні бути вжиті проти забруднення повітря через зменшення такого забруднення автомобілями

COM (2000) 462 Proposal for a Council Directive on Community measures for the control of classical swine fever

Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради щодо заходів Співтовариства з метою контролювання типового свинячого сказу

COM (2000) 438-1 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the hygiene of foodstuffs

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо гігієни харчових продуктів

COM (2000) 438-2 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради про встановлення спеціальних правил гігієни для їжі тваринного походження

COM (2000) 438-3 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council laying down detailed rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради про детальні правила організації офіціального контролю за продуктами тваринного походження, передбачені для споживання людьми

COM (1999) 744 Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директиви 79/373/ЄЕС щодо торгівлі змішаних харчових продуктів

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа С-491/01

Рішення Суду від 10 грудня 2002 року

The Queen v. Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-258/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 10 травня 2001 року

BASF AG v. Bureau voor de IndustriKle Eigendom

ВЄС 2001 С. I-03643

Справа С-294/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 20 березня 1997 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1997 С. I-01781

Справа С-135/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 29 червня 1995 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1995 С. I-01805

Справа С-350/92

Рішення Суду від 13 липня 1995 року

Kingdom of Spain v. Council of the European Union

ВЄС 1995 С. I-01985

Розділ 11
Охорона довкілля

I. Вступ

Здорове навколишнє природне середовище є запорукою стабільного розвитку та процвітання будь-якої держави в світі. Тому високий рівень його захисту повинен стати одним з пріоритетних завдань в адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Майбутній економічний розвиток та підвищення рівня життя посилить тиск на можливості планети задовольняти потреби в ресурсах та поглинати забруднення. Так само, високі екологічні стандарти є рушійною силою для інновацій та ділових можливостей. В цілому суспільство має зосередитися на нівелюванні негативного впливу на довкілля та його виснаження внаслідок економічного зростання.

Політика в сфері охорони навколишнього природного середовища повинна враховувати останні досягнення технічного прогресу та використовувати всі доступні сучасні технології. Адаптація та втілення в життя існуючого законодавчого масиву в сфері охорони довкілля повинні спиратися на попередній досвід екологічного регулювання. Методи впливу можуть і повинні бути покращені. Діяльність Суду Європейського Співтовариства є в даному випадку показовою, оскільки вона спрямована на практичну реалізацію положень екологічних Директив.

Екологічна ситуація в Україні є неоднаковою в різних її регіонах. Промислова специфіка Східного регіону, Північ, яка найбільше постраждала внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, Південний Захід, який час від часу зазнає стихійних лих як техногенного, так і природного характеру, роблять процес адаптації українського законодавства до права ЄС більш складним. Тому до цієї галузі доречно застосувати комплексний підхід, що врахував би все, досягнуте на сьогодні, та запровадив зміни в тих сферах, які цього найбільше потребують. Зокрема, варто зазначити успіх у розробці і прийнятті законів в галузі охорони атмосферного повітря та започаткування Програми "Питна вода України", які містять високі стандарти. Але загальний характер таких актів дає підстави для більш детальної регламентації окремих питань, які в сукупності великою мірою впливають на стан навколишнього природного середовища. Тому доцільність розробки і прийняття необхідних документів та внесення змін, чинних на сьогодні, не викликає сумніву. Це важливо як для охорони довкілля, так і для гармонічної інтеграції України в міжнародне співтовариство і, зокрема, його регіональні організації, яким і є Європейський Союз.

II. Опис законодавства України

Конституція України від 28 червня 1996 року N 254к/96-ВР

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року N 3852-XII

Водний кодекс України від 6 червня 1995 N 213/95-ВР

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року N 132/94-ВР

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III

Закон України "Про Червону книгу України" від 7 лютого 2002 року N 3055-III

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" від 10 січня 2002 року N 2918-III

Закон України "Про тваринний світ" від 13 грудня 2001 року N 2894-III

Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18 січня 2001 року N 2245-III

Закон України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" від 14 вересня 2000 року N 1947-III

Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" від 13 липня 2000 року N 1908-III

Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 8 червня 2000 року N 1809-III

Закон України "Про мисливське господарство та полювання" від 22 лютого 2000 року

Закон України "Про меліорацію земель" від 14 січня 2000 року N 1389-XIV

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11 січня 2000 року N 1370-XIV

Закон України "Про рослинний світ" від 9 квітня 1999 року N 591-XIV

Закон України "Про захист рослин" від 14 жовтня 1998 року N 180-XIV

Закон України "Про відходи" від 5 березня 1998 року N 187/98-ВР

Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" від 14 січня 1998 року N 15/98-ВР

Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" від 19 листопада 1997 року N 645/97-ВР

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30 червня 1995 року N 255/95-ВР

Закон України "Про пестициди та агрохімікати" від 2 березня 1995 року N 86/95-ВР

Закон України "Про екологічну експертизу" від 9 лютого 1995 року N 45/95-ВР

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 року N 39/95-ВР

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24 лютого 1994 року N 4004-XII

Закон України "Про карантин рослин" від 30 червня 1993 року N 3348-XII

Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16 жовтня 1992 року N 2707-XII

Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16 червня 1992 року N 2456-XII

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року

Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 27 лютого 1991 року N 791а-XII

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Свобода доступу до екологічної інформації

Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC OJ L 041, 14.02.2003 p. 26

Директива Європарламенту та Ради 2003/4/ЄС щодо свободи доступу до інформації відносно стану навколишнього середовища, що замінює Директиву Ради 90/313/ЕЕС
ОВ L 041, 14.02.2003 С. 26

Council Directive 90/313/EEC of 7 June 1990 on the freedom of access to information on the environment OJ L 158 - 23.06.90

Директива 90/313/ЄЕС від 7 червня 1990 року про доступ до екологічної інформації спрямованої на забезпечення більшої прозорості для окремих громадян та добровільних екологічних програм
ОВ L 158 - 23.06.90

2. Оцінка впливу на довкілля

Council Regulation (EEC) 793/93 of 23 March 1993 on the evaluation and control of the risks of existing substances
OJ L 084, 05.04.93 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) 793/93 щодо оцінки і контролю ризику, який може виникнути від цих речовин
ОВ L 084, 05.04.93 С. 1

Commission Regulation (EC) 2592/2001 of 28 December 2001 imposing further information and testing requirements on the manufacturers or importers of certain priority substances in accordance with Council Regulation (EEC) N 793/93 on the evaluation and control of the risk of existing substances
OJ L 345, 29.12.2001 p. 25

Регламент Комісії (ЄС) 2592/2001 від 28 грудня 2001 року щодо введення в дію положень щодо надання інформації та необхідних перевірок з ціллю надання дозволу на виробництво та імпорт деяких небезпечних речовин
ОВ L 345, 29.12.2001 С. 25

Commission Regulation 1488/94/EC of 28 June 1994 on the principles of risks evaluation of dangerous subsyances exposure on human health and environment
OJ L 254, 02.07.94 p. 87

Регламент Комісії 1488/94/ЄС від 28 червня 1994 року щодо принципів оцінки ризиків впливу на здоров'я людини та навколишнє середовище існуючих небезпечних речовин
ОВ L 254, 02.07.94 С. 87

Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment
OJ L 197, 21.07.2001 p. 30

Директива 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо оцінки деяких планів та програм на довкілля
ОВ L 197, 21.07.2001 С. 30

Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment
OJ L 073, 14.03.97 p. 5

Директива Ради 97/11/ЄС, що доповнює Директиву 85/337/ЕЕС стосовно оцінки впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище
ОВ L 073, 14.03.97 С. 5

Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment
OJ L 175, 05.07.85 p. 40

Директива Ради 85/337/ЄЕС від 3 березня 1997 року стосовно оцінки впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище
ОВ L 175, 05.07.85 С. 40

3. Захист атмосферного повітря

Commission Regulation (EC) 2592/2001 of 28 December 2001 imposing further information and testing requirements on the manufacturers or importers of certain priority substances in accordance with Council Regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and control of the risk of existing substances
OJ L 345, 29.12.2001 p. 25

Регламент Комісії (ЄС) 2592/2001/ЄС від 28 грудня 2001 року стосовно запровадження системи інформування відносно проведення випробувань у відповідності з вимогами виробництва та імпорту деяких речовин
ОВ L 345, 29.12.2001 С. 25

Commission Regulation (EC) 2278/1999 of 21 October 1999 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) 3528/86 on the protection of the Community's forests against atmospheric pollution
OJ L 279, 29.10.99 p. 3

Регламент Комісії (ЄС) 2278/1999 від 21 жовтня 1999 року, яким встановлюються певні деталізовані правила застосування Регламенту 3528/86/ЕЕС щодо захисту лісів Співтовариства від атмосферних забруднень
ОВ L 279, 29.10.99 С. 3

Commission Regulation 89/491/EEC of 17 July 1989 adapting to technical progress Council Directives 70/157/EEC, 70/220/EEC, 72/245/EEC, 72/306/EEC, 80/1268/EEC and 80/1269/EEC relating to motor vehicles
OJ L 238, 15.08.89 p. 43

Регламент Комісії 89/491/ЄЕС від 17 липня 1989 року про пристосування до вимог технічного прогресу Директив 70/157/ЄЕС, 70/220/ЄЕС, 72/245/ЄЕС, 72/306/ЄЕС, 80/1268/ЄЕС та 80/1269/ЄЕС, що стосується засобів пересування
ОВ L 238, 15.08.89 С. 43

Regulation (EC) N 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
OJ L 114, 24.04.2001 p. 1

Регламент (ЄС) 761/2001 Європейського Парламенту та Ради від 19 березня 2001 року щодо добровільного впровадження екоменеджменту та екоаудиту в організаціях, установах та на підприємствах Співтовариства
ОВ L 114, 24.04.2001 С. 1

Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC
OJ L 121, 11.05.99 p. 13

Директива Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 року щодо зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива
ОВ L 121, 11.05.99 С. 13

Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air
OJ L 163, 29.06.99 p. 41

Директива Ради 1999/30/ЄС від 22 квітня 1999 року щодо зменшення вмісту сірки, азоту та свинцю у певних видах рідкого палива
ОВ L 16, 29.06.99 С. 41

Council Directive 1999/13/EC of 11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations
OJ L 085, 29.03.99 p. 1

Директива Ради 1999/13/ЄС від 11 березня 1999 року щодо обмеження викидів летючих органічних сполук, що виникають внаслідок застосування органічних розчинників у певних видах діяльності та установ
ОВ L 085, 29.03.99 С. 1

Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management
OJ L 296, 21.11.96 p. 55

Директива Ради 96/62/ЄС від 27 вересня 1996 року щодо аналізу та керування якістю оточуючого повітря
ОВ L 296, 21.11.96 С. 55

Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control
OJ L 257, 10.10.96 p. 26

Директива Ради 96/61/ЄС від 24 вересня 1996 року щодо комплексного підходу до запобігання забруднення та контролю
ОВ L 257, 10.10.96 С. 26

Council Directive 92/72/EEC of 21 September 1992 on air pollution by ozone
OJ L 297, 13.10.92 p. 1

Директива Ради 92/72/ЄЕС від 21 вересня 1992 року щодо забруднення повітря озоном (замінена попередньою Директивою)
ОВ L 297, 13.10.92 С. 1

Council Directive 89/458/EEC of 18 July 1989 amending with regard to European emission standards for cars below 1,4 litres, Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles
OJ L 226, 03.08.89 p. 1

Директива Ради 89/458/ЄЕС від 18 липня 1989 року щодо внесення змін та доповнень з огляду на Європейські стандарти викидів автомобілів обсягом двигуна нижче 1,4 літра до Директиви 70/220/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів у сфері заходів, які необхідно вжити проти забруднення повітря викидами засобів пересування
ОВ L 226, 03.08.89 С. 1

Council Directive 89/369/EEC of 8 June 1989 on the prevention of air pollution from new municipal waste incineration plants
OJ L 163, 14.06.89 p. 32

Директива Ради 89/369/ЄЕС стосовно нових сміттєспалювальних підприємств
ОВ L 163, 14.06.89 С. 32

Council Directive 84/360/EEC of 28 June 1984 on the combating of air pollution from industrial plants
OJ L 188, 16.07.84 p. 20

Директива Ради 84/360/ЄЕС щодо боротьби з забрудненням повітря промисловими підприємствами
ОВ L 188, 16.07.84 С. 20

Council Directive 83/351/EEC of 16 June 1983 amending Council Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of motor vehicles
OJ L 197, 20.07.83 p. 1

Директива Ради 83/351/ЄЕС від 16 червня 1983 року щодо внесення змін та доповнень до Директиви Ради 70/220/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів у сфері заходів, які необхідно вжити проти забруднення повітря газами з двигунів внутрішнього згорання автомобілів
ОВ L 197, 20.07.83 С. 1

Council Directive 82/884/EEC of 3 December 1982 on a limit value for lead in the air
OJ L 378, 31.12.82 p. 15

Директива Ради 82/884/ЄЕС щодо викидів свинцю
ОВ L 378, 31.12.82 С. 15

Council Directive 74/290/EEC of 28 May 1974 adapting to technical progress Council Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of motor vehicles
OJ L 159, 15.06.74 p. 61

Директива Ради 74/290/ЄЕС від 28 червня 1974 року щодо пристосування до вимог технічного прогресу Директиви Ради N 70/220/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів у сфері заходів, які необхідно вжити проти забруднення повітря газами з двигунів внутрішнього згорання, які встановлені на пересувних засобах
ОВ L 159, 15.06.74 С. 61

Council Directive 72/306/EEC of 2 August 1972 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles
OJ L 190, 20.08.72 p. 1

Директива Ради 72/306/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів щодо заходів, які необхідно вжити проти викидів забруднюючих речовин з дизельних двигунів, призначених для засобів пересування
ОВ L 190, 20.08.72 С. 1

Council Directive 70/220/EEC of 20 March 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of motor vehicles
OJ L 076, 06.04.70 p. 1

Директива Ради 70/220/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів щодо заходів, які необхідно вжити проти забруднення повітря викидами з засобів пересування
ОВ L 076, 06.04.70 С. 1

Commission Directive 97/20/EC of 18 April 1997 adapting to technical progress Council Directive 72/306/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles (Text with EEA relevance)
OJ L 125, 16.05.97 p. 21

Директива Комісії 97/20/ЄС від 18 квітня 1997 року щодо наближення до вимог технічного прогресу положень, що стосуються забруднення від дизельних двигунів
ОВ L 125, 16.05.97 С. 21

Commission Directive 96/44/EC of 1 July 1996 adapting to technical progress Council Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles (Text with EEA relevance)
OJ L 210, 20.08.96 p. 25

Директива Комісії 96/44/ЄС від 1 липня 1996 року щодо наближення до вимог технічного прогресу Директиви 70/220/ЕЕС
ОВ L 210, 20.08.96 С. 25

Commission Directive 78/665/EEC of 14 July 1978 adapting to technical progress Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against pollution of the air by gases from positive ignition engines installed in motor vehicles
OJ L 223, 14.08.78 p. 48

Директива Комісії 78/665/ЄЕС від 14 липня 1978 року щодо пристосування до вимог технічного прогресу Директиви 70/220/ЄЕС про адаптацію законодавства держав-членів до заходів, які необхідно вжити проти забруднення повітря газами з двигунів внутрішнього згорання, які встановлені на засобах пересування
ОВ L 223, 14.08.78 С. 48

Directive 2002/51/EC of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the reduction of the level of pollutant emissions from two- and three-wheel motor vehicles and amending Directive 97/24/EC
OJ L 252, 20.09.2002 p. 20

Директива 2002/51/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 липня 2002 року щодо зниження рівня викидів забруднення від двох та трьохколісних транспортних засобів, яка направлена на впровадження змін Директиви 97/24/ЄС
ОВ L 252, 20.09.2002 С. 20

Directive 2002/88/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 amending Directive 97/68/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery
OJ L 035, 11.02.2003 p. 28

Директива 2002/88/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 року, що змінює Директиву Європейського Парламенту та Ради 97/68/ЄС від 16 грудня 1997 року про апроксимацію законодавства держав-членів щодо заходів проти викидів газоподібних та пилових забруднюючих речовин з двигунів внутрішнього згорання, які призначені для встановлення на позашляхових автомобілях (джипах)
ОВ L 035, 11.02.2003 С. 28

Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2002 relating to ozone in ambient air
OJ L 067, 09.03.2002 p. 14

Директива 2002/3/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 лютого 2002 року щодо концентрації озону в атмосферному повітрі
ОВ L 067, 09.03.2002 С. 14

Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants
OJ L 309, 27.11.2001 p. 1

Директива 2001/80/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2001 року щодо обмеження викидів у повітря забруднювачів від установок довготривалого спалювання
ОВ L 309, 27.11.2001 С. 1

Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants
OJ L 309, 27.11.2001 p. 22

Директива 2001/81/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2001 року щодо визначення межі для держав-членів стосовно максимальних викидів деяких небезпечних забруднювачів повітря
ОВ L 309, 27.11.2001 С. 22

Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste
OJ L 332, 28.12.2000 p. 91

Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/76/ЄС від 4 грудня 2000 року щодо спалювання відходів
ОВ L 332, 28.12.2000 С. 91

Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air
OJ L 313, 13.12.2000 p. 12

Директива 2000/69/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 листопада 2000 року щодо граничних обсягів викидів одноокисного вуглецю та бензину в оточуюче повітря
ОВ L 313, 13.12.2000 С. 12

Directive 2000/25/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2000 on action to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants by engines intended to power agricultural or forestry tractors and amending Council Directive 74/150/EEC
OJ L 173, 12.07.2000 p. 1

Директива 2000/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 травня 2000 року про дії, які необхідно вжити проти викидів газоподібних та пилових забруднюючих речовин на сільськогосподарські та лісогосподарські трактори (доповнює та змінює Директиву Ради 74/150/ЄЕС)
ОВ L 173, 12.07.2000 С. 1

Directive 1999/96/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles and amending Council Directive 88/77/EEC
OJ L 044, 16.02.2000 p. 1

Директива 1999/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про наближення законодавства держав-членів щодо заходів, стосовно викидів газоподібних та пилових забруднюючих речовин дизельними двигунами, які встановлюються на засобах пересування, та викидів газоподібних забруднюючих речовин двигунами внутрішнього згоряння, які працюють на природному газі або на зрідженій бензиновій фракції, та встановлюються на засобах пересування, а також змінює та доповнює Директиву Ради 88/77/ЄЕС
ОВ L 044, 16.02.2000 С. 1

Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 relating to the availability of consumer information on fuel economy and CO2 emissions in respect of the marketing of new passenger cars
OJ L 012, 18.01.2000 p. 16

Директива 1999/94/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року щодо надання споживачеві інформації про економність палива та рівень викидів CO2 у сфері реалізації на ринку нових легкових автомобілів
ОВ L 012, 18.01.2000 С. 16

Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC
OJ L 350, 28.12.98 p. 58

Директива 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року щодо якості бензину та дизельного палива (змінює та доповнює Директиву Ради 93/12/ЄЕС)
ОВ L 350, 28.12.98 С. 58

Directive 98/69/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles and amending Council Directive 70/220/EEC
OJ L 350, 28.12.98 p. 1

Директива 98/69/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року щодо заходів, які необхідно вжити проти забруднення повітря викидами з автомобіля (змінює та доповнює Директиву Ради 70/220/ЄЕС)
ОВ L 350, 28.12.98 С. 1

Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1997 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery
OJ L 059, 27.02.98 p. 1

Директива 97/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1997 року про наближення законодавства держав-членів у сфері заходів, спрямованих проти викидів газоподібних та пилових забруднювачів із двигунів внутрішнього згорання, які встановлюються на позашляхових машинах
ОВ L 059, 27.02.98 С. 1

Directive 94/63/EC of the European Parliament and Council of 20 December 1994 on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations
OJ L 365, 31.12.94 p. 24

Директива 94/63/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 1994 року щодо контролю за викидами летючих органічних сполук, що є наслідком зберігання бензину та його передачі з терміналів до заправних станцій
ОВ L 365, 31.12.94 С. 24

Council Decision 93/389/EEC of 24 June 1993 for a monitoring mechanism of Community CO2 and other greenhouse gas emissions
OJ L 167, 09.07.93 p. 31

Рішення Ради 93/389/ЄЕС щодо моніторингу в країнах Співтовариства за станом з СО2 та іншими викидами, що призводять до парникового ефекту
ОВ L 167, 09.07.93 С. 31

4. Озон та інші хімічні речовини

Regulation (EC) N 2037/2000 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on substances that deplete the ozone layer
OJ L 244, 29.09.2000 p. 1

Регламент (ЄС) N 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 червня 2000 року щодо речовин, що руйнують озоновий шар
ОВ L 244, 29.09.2000 С. 1

Council Directive 83/513/EEC of 26 September 1983 on limit values and quality objectives for cadmium discharges
OJ L 291, 24.10.83 p. 1

Директива Ради 83/513/ЄЕС від 26 вересня 1983 року щодо граничних обсягів та якісних параметрів викидів кадмію
ОВ L 291, 24.10.83 С. 1

Council Directive 84/491/EEC of 9 October 1984 on limit values and quality objectives for discharges of hexachlorocyclohexane
OJ L 274, 17.10.84 p. 11

Директива Ради ЄЕС 84/491/ЄЕС від 9 жовтня 1984 року щодо граничних обсягів та якісних параметрів викидів гексахлороциклогексана
ОВ L 274, 17.10.84 С. 11

5. Якість води

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy
OJ L 327, 22.12.2000 p. 1

Директива 2000/60/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року про запобігання забруднення та забезпечення питною водою
ОВ L 327, 22.12.2000 С. 1

Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption
OJ L 330, 05.12.98 p. 32

Директива Ради 98/83/ЄЕС від 3 листопада 1998 року щодо якості води, призначеної для споживання населенням
ОВ L 330, 05.12.98 С. 32

Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources
OJ L 375, 31.12.91 p. 1

Директива Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 року щодо захисту вод від забруднення нітратами внаслідок сільськогосподарської діяльності
ОВ L 375, 31.12.91 С. 1

Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment
OJ L 135, 30.05.91 p. 40

Директива Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 року щодо поводження з відходами водоспоживання у місті
ОВ L 135, 30.05.91 С. 40

Council Directive 86/280/EEC of 12 June 1986 on limit values and quality objectives for discharges of certain dangerous substances included in List I of the Annex to Directive 76.464.EEC
OJ L 181, 04/07/1986 p. 16

Директива Ради 86/280/ЄЕС стосовно оцінки кількісних та якісних показників по викидам деяких небезпечних забруднювачів, що включені у Списку 1 у Додатку до Директиви Ради ЄЕС 76/464/ЄЕС
ОВ L 181, 04.07.86 С. 16

Council Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances
OJ L 020, 26.01.80 p. 43

Директива Ради ЄЕС 80/68//ЄС від 17 грудня 1979 року щодо захисту ґрунтових вод від забруднення певними небезпечними речовинами
ОВ L 020, 26.01.80 С. 43

Council Directive 79/923/EEC of 30 October 1979 on the quality required of shellfish waters
OJ L 281, 10.11.79 p. 47

Директива Ради 79/923/ЄЕС від 30 жовтня 1979 року щодо якості, якій повинні відповідати води у місцях вилову ракоподібних
ОВ L 281, 10.11.79 С. 47

Council Directive 79/869/EEC of 9 October 1979 concerning the methods of measurement and frequencies of sampling and analysis of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States
OJ L 271, 29.10.79 p. 44

Директива Ради ЄЕС 79/869/ЄЕС від 9 жовтня 1979 року щодо методів вимірювання та періодичності взяття проб та аналізу поверхневих вод, призначених для постачання питної води у державах-членах
ОВ L 271, 29.10.79 С. 44

Council Directive 76/160/EEC of 8 December 1975 concerning the quality of bathing water
OJ L 031, 05.02.76 p. 1

Директива Ради ЄЕС 76/160/ЄЕС від 8 грудня 1976 року щодо якості води, призначеної для побутово-гігієнічних потреб
ОВ L 031, 05.02.76 С. 1

Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States
OJ L 194, 25.07.75 p. 26

Директива Ради ЄЕС 75/440/ЄЕС від 16 червня 1975 року щодо якості поверхневих вод, які призначені для постачання питної води в державах-членах
ОВ L 194, 25.07.75 С. 26

6. Збереження природи

Commission Regulation (EC) 2087/2001 of 24 October 2001 suspending the introduction into the Community of specimens of certain species of wild fauna and flora
OJ L 282, 26.10.2001 p. 238

Регламент Комісії 2087/2001/ ЄС від 28 грудня 2001 року щодо призупинення запровадження в державах-членах Співтовариства відносно деяких видів дикої флори та фауни
ОВ L 282, 26.10.2001 С. 23

Council Directive 97/62/EC of 27 October 1997 adapting to technical and scientific progress Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora
OJ L 305, 08.11.97 p. 42

Директива Ради 97/62/ЄС від 27 жовтня 1997 року щодо доповнень до Директиви Ради 79/409/ЄЕС у зв'язку з розвитком науки і техніки
ОВ L 305, 08.11.97 С. 42

Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora
OJ L 206, 22.07.92 p. 7

Директива Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року щодо збереження місць природного існування диких птахів та дикої флори і фауни
ОВ L 206, 22.07.92 С. 7

Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds
OJ L 103, 25.04.79 p. 1

Директива Ради 79/409/ЄЕС від 2 квітня 1979 року щодо збереження диких птахів
ОВ L 103, 25.04.79 С. 1

7. Захист від шумового забруднення

Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise
OJ L 189, 18.07.2002 p. 12

Директива 2002/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 червня 2002 року стосовно оцінки та управління процесами, пов'язаними з шумом
ОВ L 189, 18.07.2002 С. 12

Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council of 26 March 2002 on the establishment of rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating restrictions at Community airports
OJ L 085, 28.03.2002 p. 40

Директива 2002/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 березня 2002 року щодо встановлення правил та процедур у зв'язку з введенням в дію шумових обмежень в аеропортах Співтовариства
ОВ L 085, 28.03.2002 С. 40

Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors
OJ L 162, 03.07.2000 p. 1

Директива 2000/14/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради від 8 травня 2000 року про наближення законодавства держав-членів щодо шумових викидів у довкілля обладнанням, що застосовується ззовні приміщення
OJ L 162, 03.07.2000 С. 1

Commission Directive 1999/101/EC of 15 December 1999 adapting to technical progress Council Directive 70/157/EEC relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
OJ L 334, 28.12.99 p. 41

Директива Комісії 1999/101/ЄС від 15 грудня 1999 року щодо прийняття змін до Директиви Ради 70/157/ЄС стосовно допустимого рівня та вихлопної системи засобів пересування
ОВ L 334, 28.12.99 С. 41

8. Хімічна продукція, біотехнології та генетично модифіковані організми

Council Directive 92/112/EEC of 15 December 1992 on procedures for harmonizing the programmes for the reduction and eventual elimination of pollution caused by waste from the titanium dioxide industry
OJ L 409, 31.12.92 p. 11

Директива Ради 92/112/ЄЕС від 15 грудня 1992 року по гармонізації законодавства у відповідності до програми по зменшенню та можливого використання забруднювачів, що спричиняють відходи від титанового виробництва
ОВ L 409, 31.12.92 С. 11

Council Directive 90/219/EEC of 23 April 1990 on the contained use of genetically modified micro-organisms
OJ L 117, 08.05.90 p. 1

Директива Ради 90/219/ЄЕС від 23 квітня 1990 року щодо обмеження використання генетично змінених мікроорганізмів
ОВ L 117, 08.05.90 С. 1

Council Directive 82/883/EEC of 3 December 1982 on procedures for the surveillance and monitoring of environments concerned by waste from the titanium dioxide industry
OJ L 378, 31.12.82 p. 1

Директива Ради 82/883/ЄЕС від 3 грудня 1982 року щодо процедур по нагляду та моніторинг за навколишнім середовищем у зв'язку з забрудненням, яке відбувається від виробництва двоокису титану
ОВ L 378, 31.12.82 С. 1

Council Directive 82/243/EEC of 31 March 1982 amending Directive 73/405/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to methods of testing the biodegradability of anionic surfactants
OJ L 109, 22.04.82 p. 18

Директива Ради 82/243/ЄЕС від 31 березня 1982 року стосовно наближення законів держав-членів відносно методів перевірки наявності біологічних розчинених аніонних поверхнево-активних речовин, що містяться у миючих засобах, яка доповнила та змінила Директиву Ради 73/405/ЄЕС від 22 листопада 1973 року
ОВ L 109, 22.04.82 С. 18

Council Directive 82/242/EEC of 31 March 1982 on the approximation of the laws of the Member States relating to methods of testing the biodegradability of non-ionic surfactants and amending Directive 73/404/EEC
OJ L 109, 22.04.82 p. 1

Директива Ради 82/242/ЄЕС від 31 березня 1982 року стосовно наближення законодавства держав-членів відносно методів тестування розчинення неіонних поверхневих активних речовин, перелік яких доповнено до Директиви Ради 73/404/ЄЕС від 22 листопада 1973 року
ОВ L 109, 22.04.82 С. 1

Council Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
OJ L 262, 27.09.76 p. 201

Директива Ради 76/769/ЄЕС від 27 липня 1976 року про наближення законодавства держав-членів стосовно обмежень у впровадженні на ринку та використанні певних небезпечних речовин та препаратів
ОВ L 262, 27.09.76 С. 201

Commission Directive 2000/32/EC of 19 May 2000 adapting to technical progress for the 26th time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
OJ L 136, 08.06.2000 p. 1

Директива Комісії 2000/32/ЄС від 19 травня 2000 року щодо врахування технічного прогресу та доповненні Директиви 67/548/ЕЕС
ОВ L 136, 08.06.2000 С. 1

Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC
OJ L 106, 17.04.2001 p. 1

Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/18/ЄЕС від 12 березня 2001 року щодо навмисних викидів в навколишнє середовище генетично модифікованих організмів і відміна Директиви Ради 90/220/ЄЕС від 23 квітня 1990 року
ОВ L 106, 17.04.2001 С. 1

9. Відходи

Regulation (EC) 2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2002 on waste statistics
OJ L 332, 09.12.2002 p. 1

Регламент (ЄС) 2150/2002 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2002 року щодо статистики по відходам
ОВ L 332, 09.12.2002 С. 1

Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste
OJ L 182, 16.07.99 p. 1

Директива Ради 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року щодо захоронення відходів
ОВ L 182, 16.07.99 С. 1

Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT)
OJ L 243, 24.09.96 p. 31

Директива Ради 96/59/ЄС від 16 вересня щодо поводження з небезпечним поліхлоридним біфенолом та п'ятихлоридним фенолом (РСВ і РСТ)
ОВ L 243, 24.09.96 С. 31

Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture
OJ L 181, 04.07.86 p. 6

Директива Ради 86/278/ЄЕС від 12 червня 1986 року щодо заходів по захисту навколишнього середовища і особливо угідь, коли використовуються всілякі відходи господарювання в сільському господарстві
ОВ L 181, 04.07.86 С. 6

Commission Directive 93/86/EEC of 4 October 1993 adapting to technical progress Council Directive 91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances
OJ L 264, 23.10.93 p. 51

Директива Комісії 93/86/ЄЕС від 4 жовтня 1993 року, яка доповнила у відповідності до технічного прогресу Директиву Ради 91/157/ЄЕС від 12 грудня 1991 року щодо деяких небезпечних відходів, що знаходяться в батареях для побутових приладів та акумуляторах
ОВ L 264, 23.10.93 С. 51

Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues
OJ L 332, 28.12.2000 p. 81

Директива 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 року щодо портових можливостей по прийманню відходів з суден відходів господарської діяльності та відходів, які використовуються для перевезення вантажів
ОВ L 332, 28.12.2000 С. 81

Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles
OJ L 269, 21.10.2000 p. 34

Директива 2000/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 вересня 2000 року щодо утилізації автомобілів
ОВ L 269, 21.10.2000 С. 34

Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council of 16 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and amending Council Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (Fourth motor insurance Directive)
OJ L 181, 20.07.2000 p. 65

Директива 2000/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2000 року щодо регламентації діяльності підприємств, що спалюють небезпечне сміття
ОВ L 181, 20.07.2000 С. 65

10. Навколишнє середовище та промисловість

Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
OJ L 010, 14.01.97 p. 13

Директива Ради 96/82/ЄС від 9 грудня 1996 року стосовно контролю по запобіганню випадків, які можуть призвести до значного забруднення небезпечними речовинами для здоров'я людей та навколишнього середовища
ОВ L 010, 14.01.97 С. 13

Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control
OJ L 257, 10.10.96 p. 26

Директива Ради 96/61/ЄС від 24 вересня 1996 року щодо комплексного підходу до запобігання забруднення та контролю OJ L 257, 10.10.96 С. 26

11. Захист від радіації

Council Regulation (Euratom) 1493/93 of 8 June 1993 on shipments of radioactive substances between Member States
OJ L 148, 19.06.93 p. 1

Регламент Ради (Євратом) 1493/93 від 8 червня 1993 року щодо поставок радіоактивних речовин між державами-членами
ОВ L 148, 19.06.93 С. 1

Council Directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 on health protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure, and repealing Directive 84/466/Euratom
OJ L 180, 09.07.97 p. 22

Директива Ради 97/43/Євратом щодо поліпшення захисту пацієнтів та медперсоналу від випромінювання медичних приладів
ОВ L 180, 09.07.97 С. 22

Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation
OJ L 159, 29.06.96 p. 1

Директива Ради 96/29/Євратом від 13 травня 1996 року щодо встановлення основних стандартів безпеки для захисту здоров'я робітників та населення від ризику іонізованого випромінювання
ОВ L 159, 29.06.96 С. 1

Council Directive 92/3/Euratom of 3 February 1992 on the supervision and control of shipments of radioactive waste between Member States and into and out of the Community
OJ L 035, 12.02.92 p. 24

Директива Ради 92/3/Євратом від 3 лютого 1992 року щодо нагляду та контролю за поставками радіоактивних відходів між державами-членами та у межах і поза межі Співтовариства
ОВ L 035, 12.02.92 С. 24

Council Directive 89/618/Euratom of 27 November 1989 on informing the general public about health protection measures to be applied and steps to be taken in the event of a radiological emergency
OJ L 357, 07.12.89 p. 31

Директива Ради 89/618/Євратом від 27 листопада 1989 року щодо інформації громадськості про заходи захисту здоров'я, що застосовуватимуться у разі радіологічної небезпеки
ОВ L 357, 07.12.89 С. 31

12. Енергозбереження

Council Directive 93/76/EEC of 13 September 1993 to limit carbon dioxide emissions by improving energy efficiency (SAVE)
OJ L 237, 22.09.93 p. 28

Директива Ради 93/76/ЄЕС від 13 вересня 1993 року прийнята з метою обмежити викиди вуглекислого газу шляхом поліпшення ефективності використання енергії (SAVE)
ОВ L 237, 22.09.93 С. 28

Council Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by household appliances
OJ L 297, 13.10.92 p. 16

Директива Ради 92/75/ЄЕС від 22 вересня 1992 року щодо маркування побутових товарів за величиною енергоспоживання
ОВ L 297, 13.10.92 С. 16

Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings
OJ L 001, 04.01.2003 p. 65

Директива Європейського Парламенту і Ради 2002/91/ЄС від 16 грудня 2002 року щодо енергетичної експлуатаційної характеристики будівель
ОВ L 001, 04.01.2003 С. 65

Directive 2000/84/EC of the European Parliament and of the Council of 19 January 2001 on summer-time arrangements
OJ L 031, 02.02.2001 p. 21

Директива 2000/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 січня 2001 року щодо заходів на літній період
ОВ L 031, 02.02.2001 С. 21

Directive 96/57/EC of the European Parliament and of the Council of 3 September 1996 on energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations thereof
OJ L 236, 18.09.96 p. 36

Директива 96/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 вересня 1996 року щодо енергетичних вимог для побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій
ОВ L 236, 18.09.96 С. 36

Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (2000) 468 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to the assessment and management of environmental noise of 26 July 2000 

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо оцінки та управляння навколишнім шумом 

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Об'єднані справи 30 та 34/81

Рішення Суду від 17 грудня 1981 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1981 С. 03379

Справа 69/81

Рішення Суду від 2 лютого 1982 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1982 С. 00163

Справа 73/81

Рішення Суду від 2 лютого 1982 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1982 С. 00189

Справа 96/81

Рішення Суду від 25 травня 1982 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of the Netherlands

ВЄС 1982 С. 01791

Справа 97/81

Рішення Суду від 25 травня 1982 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of the Netherlands

ВЄС 1982 С. 01819

Об'єднані справи 227, 228, 229 та 230/85

Рішення Суду від 14 січня 1988 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1988 С. 00001

Об'єднані справи з 372 до 374/85

Рішення Суду (Четверта Палата) від 12 травня 1987 року

Ministere public v. Oscar Traen and others

ВЄС 1987 С. 02141

Справа 380/87

Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 липня 1989 року

Enichem Base and others v. Comune di Cinisello Balsamo

ВЄС 1989 С. 02491

Справа С-359/88

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 березня 1990 року

Criminal proceedings against E. Zanetti and others

ВЄС 1990 С. I-01509

Справа С-48/89

Рішення Суду від 14 червня 1990 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1990 С. I-02425

Справа С-59/89

Рішення Суду від 17 жовтня 1991 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 1991 С. I-04983

Справа С-290/89

Рішення Суду від 11 червня 1991 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1991 С. I-02851

Справа С-2/90

Рішення Суду від 9 липня 1992 року

Judgment of the Court of 9 July 1992.

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1992 С. I-04431

Справа С-45/91

Рішення Суду від 7 квітня 1992 року

Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

ВЄС 1992 С. I-02509

Справа С-236/92

Рішення Суду від 23 лютого 1994 року

Comitato di Coordinamento per la Difesa della Cava and others v. Regione Lombardia and others

ВЄС 1994 С. I-00483

Справа С-396/92

Рішення Суду від 9 серпня 1994 року

Bund Naturschutz in Bayern e.V. and Richard Stahnsdorf and others v. Freistaat Bayern, Stadt Vilsbiburg and Landkreis Landshut

ВЄС 1994 С. I-03717

Справа С-422/92

Рішення Суду від 10 травня 1995 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 1995 С. I-01097

Справа С-431/92

Рішення Суду від 11 серпня 1995 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 1995 С. I-02189

Справа С-313/93

Рішення Суду від 13 квітня 1994 року

Commission of the European Communities v. Grand Duchy of Luxembourg

ВЄС 1994 С. I-1279

Справа С-133/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 травня 1996 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1996 С. I-02323

Справа С-135/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 29 червня 1995 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1995 С. I-01805

Об'єднані справи C-304/94, C-330/94, C-342/94 та C-224/95

Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 червня 1997 року

Criminal proceedings against Euro Tombesi and Adino Tombesi (C-304/94), Roberto Santella (C-330/94), Giovanni Muzi and others (C-342/94) and Anselmo Savini (C-224/95)

ВЄС 1997 С. I-03561

Справа С-72/95

Рішення Суду від 24 жовтня 1996 року

Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV e.a. v. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

ВЄС 1996 С. I-05403

Справа С-301/95

Рішення Суду (Шоста Палата) від 22 жовтня 1998 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 1998 С. I-06135

Справа С-81/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 18 червня 1998 року

Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude and Others v. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

ВЄС 1998 С. I-03923

Справа С-129/96

Рішення Суду від 18 грудня 1997 року

Inter-Environnement Wallonie ASBL v. Region wallonne

ВЄС 1997 С. I-07411

Справа С-192/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 червня 1998 року

Beside BV and I.M. Besselsen v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

ВЄС 1998 С. I-04029

Справа С-329/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 26 червня 1997 року

Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

ВЄС 1997 С. I-03749

Справа С-392/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 вересня 1999 року

Commission of the European Communities v. Ireland

ВЄС 1999 С. I-05901

Справа С-83/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 грудня 1997 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 1997 С. I-07191

Справа С-150/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 січня 1999 року

Commission of the European Communities v. Portuguese Republic

ВЄС 1999 С. I-00259

Справа С-198/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 червня 1999 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 1999 С. I-03257

Справа С-365/97

Рішення Суду від 9 листопада 1999 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1999 С. I-07773

Справа С-387/97

Рішення Суду від 4 липня 2000 року

Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

ВЄС 2000 С. I-05047

Об'єднані справи C-418/97 та C-419/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 15 липня 2000 року

ARCO Chemie Nederland Ltd v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (C-418/97) and Vereniging Dorpsbelang Hees, Stichting Werkgroep Weurt+ and Vereniging Stedelijk Leefmilieu Nijmegen v. Directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland (C-419/97)

ВЄС 2000 С. I-04475

Справа С-435/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 вересня 1999 року

World Wildlife Fund (WWF) and Others v. Autonome Provinz Bozen and Others

ВЄС 1999 С. I-05613

Об'єднані справи C-175/98 та C-177/98

Рішення Суду (Четверта Палата) від 5 жовтня 1999 року

Criminal proceedings against Paolo Lirussi (C-175/98) and Francesca Bizzaro (C-177/98)

ВЄС 1999 С. I-06881

Справа С-256/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 6 квітня 2000 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 2000 С. I-02487

Справа С-287/98

Рішення Суду від 19 вересня 2000 року

Grand Duchy of Luxemburg v. Berthe Linster, Aloyse Linster and Yvonne Linster

ВЄС 2000 С. I-06917

Справа С-318/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 22 червня 2000 року

Criminal proceedings against Giancarlo Fornasar, Andrea Strizzolo, Giancarlo Toso, Lucio Mucchino, Enzo Peressutti and Sante Chiarcosso

ВЄС 2000 С. I-04785

Справа С-67/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 вересня 2001 року

Commission of the European Communities v. Ireland

ВЄС 2001 С. I-05757

Справа С-71/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 вересня 2001 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 2001 С. I-05811

Справа С-220/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 вересня 2001 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 2001 С. I-05831

Справа С-292/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 травня 2002 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 2002 С. I-04097

Справа С-466/99

Рішення Суду (Друга Палата) від 24 січня 2002 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 2002 С. I-00851

Справа С-474/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 13 червня 2002 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain

ВЄС 2002 С. I-05293

Справа С-35/00

Рішення Суду (Друга Палата) від 24 січня 2002 року

Commission of the European Communities v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ВЄС 2002 С. I-00953

Справа С-65/00

Рішення Суду (Друга Палата) від 21 лютого 2002 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 2002 С. I-01795

Справа С-103/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 30 січня 2002 року

Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

ВЄС 2002 С. I-01147

Справа С-117/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 13 червня 2002 року

Commission of the European Communities v. Ireland

ВЄС 2002 С. I-05335

Справа С-147/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 15 березня 2001 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 2001 С. I-02387

Справа С-230/00

Рішення Суду (Третя Палата) від 14 червня 2001 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 2001 С. I-04591

Справа С-268/00

Рішення Суду (Третя Палата) від 19 березня 2002 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of the Netherlands

ВЄС 2002 С. I-02995

Справа С-33/01

Рішення Суду (Четверта Палата) від 13 червня 2002 року

Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

ЄС 2002 С. I-05447

Розділ 12
Захист прав споживачів

I. Вступ

Визнання специфіки прав споживачів у рамках ЄС розпочалось із прийняттям у 1975 році Резолюції Ради щодо підготовчої програми Європейського Економічного Співтовариства стосовно політики захисту прав споживачів та інформаційної політики. Однак на початку політика захисту прав споживачів розглядалась у якості складової політики функціонування внутрішнього ринку. Пізніше, положеннями статті 153 (колишня 129а) Договору про заснування Європейського Співтовариства, її було виокремлено з-поміж інших політик Європейського Співтовариства, і Європейська Комісія взяла на себе зобов'язання щодо охорони здоров'я, безпеки та економічних інтересів споживачів, а також забезпечення реалізації права на інформацію, навчання та асоціацію. Вимог щодо захисту прав споживачів також має бути дотримано при імплементації інших політик Співтовариства.

Основні питання, врегульовані на рівні ЄС, стосуються: загальної безпеки продукції; відповідальності за недоброякісну продукцію; реклами, що вводить в оману, та порівняльної реклами; споживчого кредиту; організованих турне; зазначення цін на товари, які пропонуються споживачеві; вигляду (маркування) товару; захисту прав споживачів при укладенні договорів поза бізнес-приміщеннями та укладення т. зв. договорів на відстані; захисту прав споживачів при наданні фінансових послуг, альтернативних способів вирішення спорів, обміну інформацією та ін.

Законодавство України у сфері захисту прав споживачів є досить розвиненим. Основою захисту прав споживачів є положення Розділу II Конституції України, яким визначено права, свободи та обов'язки людини та громадянина і, зокрема, частина 3 статті 42, де передбачено, що держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. Крім того, стаття 50 Конституції України передбачає право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди; також гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Основний акт законодавства у сфері захисту прав споживачів - Закон України "Про захист прав споживачів" - в цілому відповідає вимогам права ЄС, а у деяких аспектах навіть пропонує споживачеві більш високий рівень захисту його прав у порівнянні із гарантіями, гармонізованими на рівні Європейського Співтовариства. Однак, необхідно брати до уваги, що у найближчому майбутньому Україна межуватиме із ЄС і тому досить гостро постає питання захищеності українського споживача проти імпортованих товарів та послуг.

Регулювання певних норм українського законодавства у цій сфері не відповідає визначеним ЄС правилам, а окремі види відносин залишаються зовсім неврегульованими. Це в основному пояснюється розширенням кола послуг та товарів, які пропонуються споживачеві і, зокрема, так званих послуг інформаційного суспільства. Тому існує необхідність внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу України, Закону України "Про захист прав споживачів" та інших нормативних актів України стосовно захисту прав споживачів у відношенні нечесних умов у договорах із споживачами, деяких аспектів зазначення цін, захисту прав споживача при укладенні договорів щодо надання послуг за допомогою електронних засобів комунікацій (e. g. via Інтернет) та доопрацювання певних проектів нормативних актів України, наприклад Закону України "Про рекламу", розширення повноважень адміністративних судів при розгляді ними справ щодо порушення прав споживачів та ін. Також необхідно забезпечити проведення масштабних просвітніх програм з питань захисту прав споживачів, а рівно і запровадити навчальний курс з цього питання у вузах, в рамках обов'язкового навчального курсу "Основи права України".

II. Опис законодавства України

Конституція України від 28 червня 1996 року

Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей від 25 січня 2000 року (ратифіковано Законом України "Про ратифікацію Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів" від 7 березня 2002 року N 3102-III)

Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 року (втрачає чинність з 1 січня 2004 року)

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV (набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року N 2341-III

Закон України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 року N 1023-XII

Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" від 6 лютого 2003 року N 486-IV

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року N 2664-III

Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 року N 2210-III

Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121-III

Закон України "Про природні монополії" від 20 квітня 2000 року N 1682-III

Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 23 березня 2000 року N 1587-III

Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14 січня 2000 року N 1393-XIV

Закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" від 17 червня 1999 року N 758-XIV

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 року N 752-XIV

Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" від 9 квітня 1999 року N 587-XIV

Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23 грудня 1997 року N 771/97-ВР

Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 2 грудня 1997 року N 671/97-ВР

Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 року N 575/97-ВР

Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997 року N 469/97-ВР

Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 року N 270/96-ВР

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 року N 236/96-ВР

Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23 березня 1996 року N 98/96-ВР

Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 року N 85/96-ВР

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР

Закон України "Про туризм" від 15 вересня 1995 року N 324/95-ВР

Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР

Закон України "Про зв'язок" від 16 травня 1995 року N 160/95-ВР

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27 січня 1995 року N 32/95-ВР

Закон України "Про транспорт" від 10 листопада 1994 року N 232/94-ВР

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24 лютого 1994 року N 4004-XII

Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 року N 3659-XII

Закон України "Про ветеринарну медицину" від 25 червня 1992 року N 2498-XII

Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10 квітня 1992 року N 2265-XII

Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 року N 887-XII

Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року N 698-XII

Указ Президента України "Про Програму захисту прав споживачів на 2003 - 2005 роки" від 11 грудня 2002 року N 1148/2002

Указ Президента України "Про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики" від 1 жовтня 2002 року N 887/2002

Указ Президента України "Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів" від 12 січня 2002 року N 16/2002

Указ Президента України "Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів" від 23 травня 2001 року N 334/2001

Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах" від 19 грудня 2000 року N 1348/2000

Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 року N 817/98

Указ Президента України "Про впорядкування торгівлі деякими підакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудіовізуальних творів та примірників фонограм" від 20 травня 1998 року N 491/98

Указ Президента України "Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі" від 11 липня 1995 року N 603/95

Указ Президента України "Про комерціалізацію діяльності підприємств і організацій сфери послуг" від 18 квітня 1992 року N 265/92

Указ Президента України "Про комерціалізацію державної торгівлі і громадського харчування" від 31 січня 1992 року N 70/92

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2003 - 2004 роки" від 12 грудня 2002 року N 1858

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань розвитку організованих ринків товарних ресурсів" від 26 вересня 2002 року N 1452

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів" від 17 серпня 2002 року N 1177

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень" від 14 червня 2002 року N 833

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів" від 11 квітня 2002 року N 506

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів" від 13 березня 2002 року N 317

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації" від 13 грудня 2001 року N 1666

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555

Постанова Кабінету Міністрів України "Про оптові продовольчі ринки" від 9 червня 1999 року N 997

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи вдосконалення контролю за обігом імпортних алкогольних напоїв" від 29 квітня 1999 року N 731

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" від 25 березня 1999 року N 460

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах" від 4 січня 1999 року N 12

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку віднесення харчових продуктів до категорії спеціальних" від 30 липня 1998 року N 1187

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заборону використання назв відомих джерел мінеральних вод при виробництві та реалізації штучно мінералізованої води" від 6 липня 1998 року N 1025

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку" від 1 липня 1998 року N 997

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності" від 4 червня 1998 року N 802

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню" від 27 квітня 1998 року N 576

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил користування послугами поштового зв'язку" від 22 грудня 1997 року N 1446

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами" від 20 грудня 1997 року N 1442

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм" від 4 листопада 1997 року N 1209

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів" від 12 травня 1997 року N 447

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" від 18 лютого 1997 року N 176

Постанова Кабінету Міністрів України "Про додаткові вимоги до умов реалізації спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 1 лютого 1997 року N 117

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про порядок обов'язкової реєстрації місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 30 січня 1997 року N 89

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок маркування тютюнових виробів" від 11 січня 1997 року N 11

Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів" від 9 листопада 1996 року N 1371

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 24 жовтня 1996 року N 1284

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями" від 30 липня 1996 року N 854

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типових положень про управління (відділи) з питань торгівлі та побутового обслуговування населення місцевих державних адміністрацій" від 13 червня 1996 року N 647

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впровадження штрихового кодування товарів" від 29 травня 1996 року N 574

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків" від 29 квітня 1996 року N 465

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках" від 22 січня 1996 року N 115

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок присвоєння категорій суб'єктам господарської діяльності, що надають побутові послуги населенню" від 23 серпня 1995 року N 674

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення" від 8 лютого 1995 року N 108

Постанова Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо стабілізації діяльності підприємств та організацій побутового обслуговування населення" від 4 жовтня 1994 року N 681

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів" від 11 червня 1994 року N 385

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил побутового обслуговування населення" від 16 травня 1994 року N 313

Постанова Кабінету Міністрів України "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" від 2 квітня 1994 року N 215

Постанова Кабінету Міністрів України "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" від 19 березня 1994 року N 172

Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення радіологічного, хіміко-токсикологічного та фізико-хімічного контролю за продуктами харчування у сфері торгівлі та громадського харчування" від 23 вересня 1993 року N 793

Постанова Кабінету Міністрів України "Про стабілізацію діяльності підприємств та організацій побутового обслуговування населення" від 18 вересня 1993 року N 750

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок зняття з виробництва та експлуатації, вилучення з реалізації, відкликання, повернення від споживачів недопустимо небезпечної продукції" від 25 жовтня 1991 року N 291

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Рекомендованих норм технічного оснащення закладів громадського харчування" від 3 січня 2003 року N 2

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення обстеження ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів" від 29 грудня 2002 року N 388/135

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства промислової політики України "Про затвердження Рекомендацій щодо визначення характеру дефекту взуття та умов його експлуатації" від 17 жовтня 2002 року N 291/457

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України "Про затвердження переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" від 30 серпня 2002 року N 498

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів" від 20 серпня 2002 року N 255

Наказ Головної державної інспекції з карантину рослин України "Про затвердження Правил фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї" від 6 серпня 2002 року N 65

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами" від 31 липня 2002 року N 228

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) громадського харчування" від 24 липня 2002 року N 219

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами" від 24 липня 2002 року N 218

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини, Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку" від 15 квітня 2002 року N 16

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини, Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Ветеринарних та санітарних вимог до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення" від 21 березня 2002 року N 18

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України "Про затвердження Правил торгівлі на ринках" від 26 лютого 2002 року N 57/188/84/105

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження галузевого класифікатора "Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування" (ГК 201-01-2001)" від 19 лютого 2002 року N 51

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства культури і мистецтв України "Про затвердження Правил торгівлі антикварними речами" від 29 грудня 2001 року N 322/795

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про порядок технічного обслуговування і ремонту торгово-технологічного обладнання на підприємствах торгівлі та громадського харчування" від 10 вересня 2001 року N 204

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України "Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для суб'єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів, Правил ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці" від 7 вересня 2001 року N 70

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Рекомендацій щодо організації громадського харчування на території ринку (торговельного комплексу)" від 4 вересня 2001 року N 198

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини, Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Правил реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів" від 23 липня 2001 року N 37

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження критеріїв визначення категорій відпуску лікарських засобів" від 17 травня 2001 року N 185

Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державного Комітету стандартизації, метрології та сертифікації України, Державної митної служби України, Антимонопольного комітету України "Про посилення боротьби з реалізацією на внутрішньому ринку незаконно ввезених (виготовлених) товарів" від 29 березня 2001 року N 67/305/181/286/404/3

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи фірмового магазину" від 18 січня 2001 року N 12

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" від 12 січня 2001 року N 3/8

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України "Про затвердження Положення про порядок застосування державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" від 10 січня 2001 року N 3

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, впровадження, сертифікаційних випробувань, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів" від 28 грудня 2000 року N 85/65

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України "Про затвердження форм актів перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів, про рекламу, відповідної постанови та рішень" від 27 листопада 2000 року N 679

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України "Про затвердження Положення про обласні, Головне Київське та Севастопольське міські управління у справах захисту прав споживачів" від 14 вересня 2000 року N 559

Наказ Державного комітету промислової політики України "Про порядок підготовки угод з виробничої кооперації" від 12 вересня 2000 року N 249

Наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення "Про затвердження інструкцій щодо надання окремих видів побутових послуг" від 27 серпня 2000 року N 20

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Рекомендацій щодо організації продажу товарів методом самообслуговування" від 20 липня 2000 року N 153

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Рекомендацій щодо організації продажу товарів за зразками" від 20 липня 2000 року N 152

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України "Щодо зменшення втручання органів Держстандарту у підприємницьку діяльність" від 8 лютого 2000 року N 107

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України "Про упорядкування перевірок суб'єктів підприємницької діяльності державними органами у справах захисту прав споживачів" від 8 лютого 2000 року N 105

Наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення "Про затвердження Порядку надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку" від 16 грудня 1999 року N 46

Наказ Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів "Про затвердження Положення про Українську державну інспекцію по якості алкогольних напоїв" від 11 серпня 1999 року N 126

Наказ Міністерства промислової політики України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державного комітету України у справах захисту прав споживачів "Про заходи щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку гарантійного обслуговування або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів" від 22.02.99 N 251" від 6 серпня 1999 року N 293/587/22

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та вдома у покупців" від 29 березня 1999 року N 199

Постанова Першого заступника головного державного санітарного лікаря України "Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПіН 2.2.2.022-99" від 25 березня 1999 року N 22

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державного комітету зв'язку України "Про затвердження Правил продажу товарів поштою" від 17 березня 1999 року N 153/48

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Про внесення доповнень до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, до Термінів введення обов'язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні та затвердження Правил обов'язкової сертифікації готельних послуг та послуг харчування" від 27 січня 1999 року N 37

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про застосування електронних таксометрів, які внесені до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, при розрахунках за послуги таксі та видачі пасажирам чеків" від 13 серпня 1998 року N 320

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження Рекомендацій по застосуванню внутрішніх штрихових кодів для маркування товарів на підприємствах сфери торгівлі" від 26 червня 1998 року N 383

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження Рекомендацій по застосуванню технології штрихового кодування в роздрібній торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами" від 8 квітня 1998 року N 193

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження Методичних рекомендацій по впровадженню електронних систем автоматизованої ідентифікації товарів, маркованих штриховими кодами" від 6 листопада 1997 року N 569

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження методичних вказівок "Медико-біологічна оцінка нетрадиційної продовольчої сировини і нових харчових продуктів" від 9 липня 1997 року N 204

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією" від 8 липня 1997 року N 344

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення суб'єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами" від 8 липня 1997 року N 343

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження Правил впровадження штрихового кодування в сфері торгівлі" від 26 березня 1997 року N 196

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування" від 4 січня 1997 року N 2

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Про затвердження Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі" від 20 вересня 1996 року N 393

Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, Державного комітету України по туризму "Про затвердження Правил користування готелями та надання готельних послуг в Україні" від 10 вересня 1996 року N 77/44

Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення" від 10 вересня 1996 року N 120/190

Наказ Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України "Про затвердження Положення про порядок заміни кінескопів, що не витримали гарантійного терміну експлуатації" від 23 липня 1996 року N 230

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі" від 8 липня 1996 року N 369

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування" від 24 червня 1996 року N 349

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України "Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для ринків" від 4 червня 1996 року N 23

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження Правил продажу непродовольчих товарів" від 27 травня 1996 року N 294

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження форми акта для перевірок підприємств торгівлі" від 8 квітня 1996 року N 196

Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України "Про затвердження Положення про Київську міську державну інспекцію по якості плодоовочевої продукції і тари" від 4 квітня 1996 року N 106

Наказ Державного комітету України у справах захисту прав споживачів "Про затвердження Інструкції про порядок опломбовування виробничих, складських, торговельних та інших приміщень, а також неправильних, несправних і таких, що не мають відповідного клейма, чи з порушеними термінами повірки вимірювальних приладів" від 13 лютого 1996 року N 5

Наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення "Про затвердження Правил присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги населенню" від 20 жовтня 1995 року N 11

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на право провадження торговельної діяльності" від 16 серпня 1995 року N 11

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Інструкції про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) небезпечних для здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів" від 14 квітня 1995 року N 68

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України "Про затвердження Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами" від 13 березня 1995 року N 37

Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству "Про затвердження Правил організації поховання та ритуального обслуговування в населених пунктах України" від 3 березня 1995 року N 10

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України "Про затвердження Правил продажу продовольчих товарів" від 28 грудня 1994 року N 237

Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству "Про затвердження Правил приймання і виконання замовлень на виготовлення та встановлення намогильних споруд" від 24 жовтня 1994 року N 87

Постанова правління Центральної спілки споживчих товариств України "Про Інструкцію про Книгу відгуків і пропозицій в об'єктах роздрібної торгівлі та громадського харчування споживчої кооперації України" від 6 січня 1994 року N 2

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Загальні положення

Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)
OJ L 201 31.07.2002 p. 37

Директива 2002/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 липня 2002 року стосовно обробки персональних даних та захисту права на недоторканість особистого життя в сфері електронних комунікацій (Директива про право на недоторканість особистого життя та електронні комунікації)
ОВ L 201 31.07.2002 С. 37

Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive)
OJ L 108 24.04.2002 p. 51

Директива 2002/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року щодо послуг загального користування та прав користувачів, пов'язаних із мережами та послугами електронних комунікацій (Директива про Послуги загального користування)
ОВ L 108 24.04.2002 С. 51

Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector
OJ L 024 30.01.98 p. 1

Директива 97/66/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 року стосовно обробки персональних даних та захисту права на недоторканість особистого життя в сфері телекомунікацій
ОВ L 024 30.01.98 С. 1

Decision N 283/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 25 January 1999 establishing a general framework for Community activities in favour of consumers
OJ L 034 09.02.99 p. 1

Рішення N 283/1999/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 січня 1999 року, яким визначено загальну програму дій Співтовариства на користь споживачів
ОВ L 034 09.02.99 С. 1

Commission Recommendation of 4 April 2001 on the principles for out-of-court bodies involved in the consensual resolution of consumer disputes (notified under document number C (2001) 1016)
OJ L 109 19.04.2001 p. 56

Рекомендація Комісії від 4 квітня 2001 року щодо принципів для позасудових органів, залучених до добровільного вирішення спорів про захист прав споживачів (нотифіковано за номером C (2001) 1016)
ОВ L 109 19.04.2001 С. 56

98/257/EC: Commission Recommendation of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes
OJ L 115 17.04.98 p. 31

98/257/ЄС: Рекомендація Комісії від 30 березня 1998 року щодо принципів, які застосовуються до органів, відповідальних за позасудове врегулювання спорів про захист прав споживачів
ОВ L 115 17.04.98 С. 31

Council Resolution of 2 December 2002 on Community consumer policy strategy 2002 - 2006
OJ C 011 17.01.2003 p. 1

Резолюція Ради від 2 грудня 2002 року щодо стратегії Співтовариства стосовно захисту прав споживачів на 2002 - 2006 роки
ОВ C 011 17.01.2003 С. 1

Council Resolution of 25 May 2000 on a Community-wide network of national bodies for the extra-judicial settlement of consumer disputes
OJ C 155 06.06.2000 p. 1

Резолюція Ради від 25 травня 2000 року щодо мережі національних органів для позасудового врегулювання спорів про захист прав споживачів на рівні Співтовариства
ОВ C 155 06.06.2000 С. 1

Council Resolution of 19 January 1999 on the Consumer Dimension of the Information Society
OJ C 023 28.01.99 p. 1

Резолюція Ради від 19 січня 1999 року щодо споживацького виміру Інформаційного суспільства
ОВ C 023 28.01.99 С. 1

Resolution of the ECSC Consultative Committee on the classification of scrap (adopted unanimously with two abstentions during the 337th session of 10 October 1997)
OJ C 356 22.11.97 p. 8

Резолюція Консультативного Комітету ЄСВС щодо класифікації відходів (прийнята одноголосно, двоє утримались, на 337-й сесії 10 жовтня 1997 року)
ОВ C 356 22.11.97 С. 8

Council Resolution of 9 November 1989 on future priorities for relaunching consumer protection policy (89/C 294/01)
OJ C 294 22.11.89 p. 1

Резолюція Ради від 9 листопада 1989 року щодо майбутніх пріоритетів для поновлення політики захисту прав споживачів (89/C 294/01)
ОВ C 294 22.11.89 С. 1

Council Resolution of 15 December 1986 on the integration of consumer policy in the other common policies
OJ C 003 07.01.87 p. 1

Резолюція Ради від 15 грудня 1986 року щодо інтеграції політики захисту прав споживачів до інших спільних політик
ОВ C 003 07.01.87 С. 1

Council Resolution of 23 June 1986 concerning the future orientation of the policy of the European Economic Community for the protection and promotion of consumer interests
OJ C 167 05.07.86 p. 1

Резолюція Ради від 23 червня 1986 року стосовно майбутнього спрямування політики Європейського Економічного Співтовариства щодо захисту та стимулювання інтересів споживачів
ОВ C 167 05.07.86 С. 1

2. Надання інформації споживачам, навчання та представництво

Council Regulation (EC) N 2702/1999 of 14 December 1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries
OJ L 327 21.12.99 p. 7

Регламент Ради (ЄС) N 2702/1999 від 14 грудня 1999 року щодо заходів стосовно надання інформації про, та заохочення, сільськогосподарську продукцію у третіх країнах
ОВ L 327 21.12.99 С. 7

Council Regulation (EC) N 1139/98 of 26 May 1998 concerning the compulsory indication of the labelling of certain foodstuffs produced from genetically modified organisms of particulars other than those provided for in Directive 79/112/EEC
OJ L 159 03.06.98 p. 4

Регламент Ради (ЄС) N 1139/98 від 26 травня 1998 року стосовно обов'язкового зазначення на маркуванні певних харчових продуктів, вироблених із генетично модифікованих організмів, інших деталей, ніж передбачено Директивою 79/112/ЄЕС
ОВ L 159 03.06.98 С. 4

Council Regulation (EEC) N 2082/92 of 14 July 1992 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs
OJ L 208 24.07.92 p. 9

Регламент Ради (ЄЕС) N 2082/92 від 14 липня 1992 року щодо спеціальних сертифікатів на сільськогосподарську продукцію та продукти харчування
ОВ L 208 24.07.92 С. 9

Council Regulation (EEC) N 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
OJ L 208 24.07.92 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 2081/92 від 14 липня 1992 року щодо захисту географічного позначення та позначення походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
ОВ L 208 24.07.92 С. 1

Commission Regulation (EC) N 905/2002 of 30 May 2002 supplementing the Annex to Regulation (EC) N 2400/96 on the entry of certain names in the "Register of protected designations of origin and protected geographical indications" provided for in Council Regulation (EEC) N 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs ( de Valls)
OJ L 142 31.05.2002 p. 27

Регламент Комісії (ЄС) N 905/2002 від 30 травня 2002 року, що доповнює Додаток до Регламенту (ЄС) N 2400/96 щодо занесення певних найменувань до "Реєстру захищених позначення походження та географічних позначень", передбачених Регламентом Ради (ЄЕС) N 2081/92 щодо захисту географічного позначення та позначення походження сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування ( de Valls)
ОВ L 142 31.05.2002 С. 27

Commission Regulation (EC) N 2879/2000 of 28 December 2000 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) N 2702/1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries
OJ L 333 29.12.2000 p. 63

Регламент Комісії (ЄС) N 2879/2000 від 28 грудня 2000 року, що визначає детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 2702/1999 щодо заходів стосовно надання інформації про, та заохочення, сільськогосподарську продукцію у третіх країнах
ОВ L 333 29.12.2000 С. 63

Commission Regulation (EC) N 1509/2000 of 12 July 2000 amending items in the specifications for several names listed in the Annex to Regulation (EC) N 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) N 2081/92
OJ L 174 13.07.2000 p. 7

Регламент Комісії (ЄС) N 1509/2000 від 12 липня 2000 року про зміну позицій у специфікаціях певних найменувань, перелічених у Додатку до Регламенту (ЄС) N 1107/96 щодо реєстрації географічних позначень та позначення походження відповідно до процедури, визначеної у статті 17 Регламенту Ради (ЄЕС) N 2081/92
ОВ L 174 13.07.2000 С. 7

Commission Regulation (EC) N 50/2000 of 10 January 2000 on the labelling of foodstuffs and food ingredients containing additives and flavourings that have been genetically modified or have been produced from genetically modified organisms
OJ L 006 11.01.2000 p. 15

Регламент Комісії (ЄС) N 50/2000 від 10 січня 2000 року щодо маркування харчових продуктів та інгредієнтів, що містять добавки та барвники, які було генетично модифіковано або виготовлено із генетично модифікованих організмів
ОВ L 006 11.01.2000 С. 15

Commission Regulation (EC) N 1070/1999 of 25 May 1999 amending the Annex to Regulation (EC) N 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) N 2081/92
OJ L 130 26.05.99 p. 18

Регламент Комісії (ЄС) N 1070/1999 від 25 травня 1999 року про внесення змін до Додатка до Регламенту (ЄС) N 1107/96 щодо реєстрації географічних позначень та позначення походження відповідно до процедури, визначеної у статті 17 Регламенту Ради (ЄЕС) N 2081/92
ОВ L 130 26.05.99 С. 18

Commission Regulation (EC) N 872/1999 of 27 April 1999 supplementing the Annex to Regulation (EC) N 2400/96 on the entry of certain names in the 'Register of protected designations of origin and protected geographical indications' provided for in Council Regulation (EEC) N 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
OJ L 110 28.04.99 p. 4

Регламент Комісії (ЄС) N 872/1999 від 27 квітня 1999 року, що доповнює Додаток до Регламенту (ЄС) N 2400/96 щодо занесення певних найменувань до "Реєстру захищених позначення походження та географічних позначень", передбачених Регламентом Ради (ЄЕС) N 2081/92 щодо захисту географічного позначення та позначення походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
ОВ L 110 28.04.99 С. 4

Commission Regulation (EC) N 2301/97 of 20 November 1997 on the entry of certain names in the 'Register of certificates of specific character' provided for in Council Regulation (EEC) N 2082/92 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs
OJ L 319 21.11.97 p. 8

Регламент Комісії (ЄС) N 2301/97 від 20 листопада 1997 року щодо занесення певних найменувань до "Реєстру спеціальних сертифікатів", передбачених Регламентом Ради (ЄЕС) N 2082/92 щодо спеціальних сертифікатів на сільськогосподарську продукцію та продукти харчування
ОВ L 319 21.11.97 С. 8

Commission Regulation (EC) N 2400/96 of 17 December 1996 on the entry of certain names in the 'Register of protected designation of origin and protected geographical indications' provided for in Council Regulation (EEC) N 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
OJ L 327 18.12.96 p. 11

Регламент Комісії (ЄС) N 2400/96 від 17 грудня 1996 року щодо занесення певних найменувань до "Реєстру захищених позначення походження та географічних позначень", передбачених Регламентом Ради (ЄЕС) N 2081/92 щодо захисту географічного позначення та позначення походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
ОВ L 327 18.12.96 С. 11

Commission Regulation (EC) N 1107/96 of 12 June 1996 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) N 2081/92
OJ L 148 21.06.96 p. 1

Регламент Комісії (ЄС) N 1107/96 від 12 червня 1996 року щодо реєстрації географічних позначень та позначення походження відповідно до процедури, визначеної у статті 17 Регламенту Ради (ЄЕС) N 2081/92
ОВ L 148 21.06.96 С. 1

Commission Regulation (EC) N 2675/94 of 3 November 1994 amending Regulation (EEC) N 1014/90 laying down detailed implementing rules on the definition, description and presentation of spirit drinks
OJ L 285 04.11.94 p. 5

Регламент Комісії (ЄС) N 2675/94 від 3 листопада 1994 року про внесення змін до Регламенту (ЄЕС) N 1014/90, що визначає детальні імплементаційні правила стосовно визначення, опису та презентації алкогольних напоїв
ОВ L 285 04.11.94 С. 5

Commission Regulation (EEC) N 2037/93 of 27 July 1993 laying down detailed rules of application of Council Regulation (EEC) N 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
OJ L 185 28.07.93 p. 5

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2037/93 від 27 липня 1993, що визначає детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2081/92 щодо захисту географічного позначення та позначення походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
ОВ L 185 28.07.93 С. 5

Commission Regulation (EEC) N 1848/93 of 9 July 1993 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) N 2082/92 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs
OJ L 168 10.07.93 p. 35

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1848/93 від 9 липня 1993 року, що визначає детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2082/92 щодо спеціальних сертифікатів на сільськогосподарську продукцію та продукти харчування
ОВ L 168 10.07.93 С. 35

Commission Regulation (EEC) N 1014/90 of 24 April 1990 laying down detailed implementing rules on the definition, description and presentation of spirit drinks
OJ L 105 25.04.90 p. 9

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1014/90 від 24 квітня 1990 року, що визначає детальні імплементаційні правила стосовно визначення, опису та презентації алкогольних напоїв
ОВ L 105 25.04.90 С. 9

Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC
OJ L 041 14.02.2003 p. 26

Директива 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2003 року щодо доступу громадськості до інформації стосовно довкілля та яка скасовує Директиву Ради 90/313/ЄЕС
ОВ L 041 14.02.2003 С. 26

Commission Directive 2002/67/EC of 18 July 2002 on the labelling of foodstuffs containing quinine, and of foodstuffs containing caffeine
OJ L 191 19.07.2002 p. 20

Директива Комісії 2002/67/ЄС від 18 липня 2002 року щодо маркування харчових продуктів, які містять хінін та харчові продукти, які містять кофеїн
ОВ L 191 19.07.2002 С. 20

Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council of 5 June 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products - Commission statement
OJ L 194 18.07.2001 p. 26

Директива 2001/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2001 року щодо наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів стосовно виробництва, презентації та продажу тютюнових виробів - заява Комісії
ОВ L 194 18.07.2001 С. 26

Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labeling, presentation and advertising of foodstuffs
OJ L 109 06.05.2000 p. 29

Директива 2000/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 березня 2000 року щодо наближення законів держав-членів стосовно маркування, презентації та реклами харчових продуктів
ОВ L 109 06.05.2000 С. 29

Commission Directive 1999/10/EC of 8 March 1999 providing for derogations from the provisions of Article 7 of Council Directive 79/112/EEC as regards the labelling of foodstuffs
OJ L 069 16.03.99 p. 22

Директива Комісії 1999/10/ЄС від 8 березня 1999 року, що передбачає застереження стосовно застосування положень статті 7 Директиви Ради 79/112/ЄЕС у тому, що стосується маркування харчових продуктів
ОВ L 069 16.03.99 С. 22

Commission Directive 94/54/EC of 18 November 1994 concerning the compulsory indication on the labelling of certain foodstuffs of particulars other than those provided for in Council Directive 79/112/EEC
OJ L 300 23.11.94 p. 14

Директива Комісії 94/54/ЄС від 18 листопада 1994 року стосовно обов'язкового зазначення на маркуванні певних продуктів харчування інших деталей, ніж передбачені Директивою Ради 79/112/ЄЕС
ОВ L 300 23.11.94 С. 14

Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on nutrition labelling for foodstuffs
OJ L 276 06.10.90 p. 40

Директива Ради 90/496/ЄЕС від 24 вересня 1990 року щодо маркування харчової цінності харчових продуктів
ОВ L 276 06.10.90 С. 40

Council Directive 90/377/EEC of 29 June 1990 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users
OJ L 185 17.07.90 p. 16

Директива Ради 90/377/ЄЕС від 29 червня 1990 року стосовно процедур Співтовариства стосовно підвищення прозорості цін на газ та електроенергію для кінцевих промислових користувачів
ОВ L 185 17.07.90 С. 16

Council Directive 90/313/EEC of 7 June 1990 on the freedom of access to information on the environment
OJ L 158 23.06.90 p. 56

Директива Ради 90/313/ЄЕС від 7 червня 1990 року щодо свободи доступу до інформації стосовно довкілля
ОВ L 158 23.06.90 С. 56

Council Directive 75/106/EEC of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by volume of certain prepackaged liquids
OJ L 042 15.02.75 p. 1

Директива Ради 75/106/ЄЕС від 19 грудня 1974 року щодо наближення законів держав-членів, які стосуються сортування певних розфасованих рідин за об'ємом
ОВ L 042 15.02.75 С. 1

2000/323/EC: Commission Decision of 4 May 2000 setting up a Consumer Committee (notified under document number C (2000) 408)
OJ L 111 09.05.2000 p. 30

2000/323/ЄС: Рішення Комісії від 4 травня 2000 року, яким засновано Комітет з питань захисту прав споживачів (нотифіковано за номером C (2000) 408)
ОВ L 111 09.05.2000 С. 30

93/53/EEC: Commission Decision of 21 December 1992 setting up a scientific committee for designations of origin, geographical indications and certificates of specific character
OJ L 013 21.01.93 p. 16

93/53/ЄЕС: Рішення Комісії від 21 грудня 1992 року, яким засновано науковий комітет з питань позначення походження, географічного позначення та спеціальних сертифікатів
ОВ L 013 21.01.93 С. 16

Commission Recommendation of 1 March 2001 on pre-contractual information to be given to consumers by lenders offering home loans (notified under document number C (2001) 477)
OJ L 069 10.03.2001 p. 25

Рекомендація Комісії від 1 березня 2001 року щодо інформації, яка має бути надана споживачам перед укладенням договору позикодавцями, які пропонують внутрішні позики (нотифіковано за номером C (2001) 477)
ОВ L 069 10.03.2001 С. 25

98/477/EC: Commission Recommendation of 22 July 1998 concerning information necessary to support applications for the evaluation of the epidemiological status of countries with respect to transmissible spongiform encephalopathies (notified under document number C (1998) 2268)
OJ L 212 30.07.98 p. 58

98/477/ЄС: Рекомендація Комісії від 22 липня 1998 року стосовно інформації, необхідної на додаток до заяв для оцінки епідеміологічного стану країн у частині, що стосується інфекційних spongiform encephalopathies (нотифіковано за номером C (1998) 2268)
ОВ L 212 30.07.98 С. 58

88/41/EEC: Commission Recommendation of 10 December 1987 on the involvement and improvement of consumer participation in standardization
OJ L 023 28.01.88 p. 26

88/41/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 10 грудня 1987 року щодо залучення та підвищення рівня участі споживачів у сфері стандартизації
ОВ L 023 28.01.88 С. 26

Declaration of the Council and the Ministers for Health of the Member States, meeting within the Council of 15 May 1992 on European Drug Prevention Week
OJ C 148 12.06.92 p. 3

Декларація Ради та міністрів охорони здоров'я держав-членів на зустрічі в рамках Ради 15 травня 1992 року щодо Тижня попередження вживання наркотиків у Європі
ОВ C 148 12.06.92 С. 3

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council on a code of conduct against doping in sport
OJ C 044 19.02.92 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів на зустрічі в рамках Ради щодо кодексу поведінки проти використання допінгу у спорті
ОВ C 044 19.02.92 С. 1

Council Resolution of 4 November 1988 on the improvement of consumer involvement in standardization
OJ C 293 17.11.88 p. 1

Резолюція Ради від 4 листопада 1988 року щодо підвищення рівня залучення споживачів у сфері стандартизації
ОВ C 293 17.11.88 С. 1

Council Resolution of 7 June 1988 on consumer protection in the indication of the prices of foodstuffs and non- food products
OJ C 153 11.06.88 p. 1

Резолюція Ради від 7 червня 1988 року щодо захисту прав споживачів при зазначенні цін на харчові та нехарчові продукти
ОВ C 153 11.06.88 С. 1

Resolution of the Council and the Ministers for Education, meeting within the Council, of 9 June 1986, on consumer education in primary and secondary schools
OJ C 184 23.07.86 p. 21

Резолюція Ради та міністрів освіти на зустрічі в рамках Ради 9 червня 1986 року щодо вивчення питання захисту прав споживачів у школах
ОВ C 184 23.07.86 С. 21

Council Resolution of 14 April 1975 on a preliminary programme of the European Economic Community for a consumer protection and information policy
OJ C 092 25.04.75 p. 1

Резолюція Ради від 14 квітня 1975 року щодо підготовчої програми Європейського Економічного Співтовариства стосовно політики захисту прав споживачів та інформаційної політики
ОВ C 092 25.04.75 С. 1

Preliminary programme of the European Economic Community for a consumer protection and information policy
OJ C 092 25.04.75 p. 2

Підготовча програма Європейського Економічного Співтовариства стосовно політики захисту прав споживачів та інформаційної політики
ОВ C 092 25.04.75 С. 2

3. Охорона здоров'я та безпека

Regulation (EC) N 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety
OJ L 031 01.02.2002 p. 1

Регламент (ЄС) N 178/2002 Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2002 року, що визначає загальні принципи та вимоги до законів про продукти харчування, засновує Європейський Орган Безпеки Харчових Продуктів та встановлює процедури з питань безпеки харчових продуктів
ОВ L 031 01.02.2002 С. 1

Regulation (EC) N 2422/2001 of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on a Community energy efficiency labelling programme for office equipment
OJ L 332 15.12.2001 p. 1

Регламент (ЄС) N 2422/2001 Європейського Парламенту та Ради від 6 листопада 2001 року щодо програми Співтовариства стосовно маркування ефективності використання енергії офісного обладнання
ОВ L 332 15.12.2001 С. 1

Regulation (EC) N 1980/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on a revised Community eco-label award scheme
OJ L 237 21.09.2000 p. 1

Регламент (ЄС) N 1980/2000 Європейського Парламенту та Ради від 17 липня 2000 року щодо переглянутої програми еко-маркування Співтовариства
ОВ L 237 21.09.2000 С. 1

Council Regulation (EEC) N 339/93 of 8 February 1993 on checks for conformity with the rules on product safety in the case of products imported from third countries
OJ L 040 17.02.93 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 339/93 від 8 лютого 1993 року щодо перевірки відповідності правилам безпеки продукції у випадках здійснення її імпорту з третіх країн
ОВ L 040 17.02.93 С. 1

Council Regulation (EEC) N 315/93 of 8 February 1993 laying down Community procedures for contaminants in food
OJ L 037 13.02.93 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 315/93 від 8 лютого 1993 року, що визначає процедури Співтовариства стосовно забруднення харчових продуктів
ОВ L 037 13.02.93 С. 1

Council Regulation (EEC) N 737/90 of 22 March 1990 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station
OJ L 082 29.03.90 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 737/90 від 22 березня 1990 року щодо умов, які застосовуються до імпорту сільськогосподарської продукції походженням із третіх країн, внаслідок нещасного випадку на Чорнобильській атомній станції
ОВ L 082 29.03.90 С. 1

Council Regulation (EEC) N 2219/89 of 18 July 1989 on the special conditions for exporting foodstuffs and feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency
OJ L 211 22.07.89 p. 4

Регламент Ради (ЄЕС) N 2219/89 від 18 липня 1989 року щодо спеціальних умов експорту харчових продуктів та кормів внаслідок ядерної аварії чи внаслідок будь-якого іншого надзвичайного радіологічного випадку
ОВ L 211 22.07.89 С. 4

Council Regulation (Euratom) N 3954/87 of 22 December 1987 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency
OJ L 371 30.12.87 p. 11

Регламент Ради (Євратом) N 3954/87 від 22 грудня 1987 року, що визначає максимально дозволений рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів та кормів внаслідок ядерної аварії чи внаслідок будь-якого іншого надзвичайного радіологічного випадку
ОВ L 371 30.12.87 С. 11

Commission Regulation (EC) N 466/2001 of 8 March 2001 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs
OJ L 077 16.03.2001 p. 1

Регламент Комісії (ЄС) N 466/2001 від 8 березня 2001 року, що визначає максимальний рівень певних забруднювачів у харчових продуктах
ОВ L 077 16.03.2001 С. 1

Commission Regulation (EC) N 1609/2000 of 24 July 2000 establishing a list of products excluded from the application of Council Regulation (EEC) N 737/90 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station
OJ L 185 25.07.2000 p. 27

Регламент Комісії (ЄС) N 1609/2000 від 24 липня 2000 року, що визначає перелік продуктів, вилучених зі сфери застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 737/90 щодо умов, які застосовуються до імпорту сільськогосподарської продукції походженням із третіх країн, внаслідок нещасного випадку на Чорнобильській атомній станції
ОВ L 185 25.07.2000 С. 27

Commission Regulation (EC) N 1661/1999 of 27 July 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) N 737/90 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station
OJ L 197 29.07.99 p. 17

Регламент Комісії (ЄС) N 1661/1999 від 27 липня 1999 року, що визначає детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 737/90 щодо умов, які застосовуються до імпорту сільськогосподарської продукції походженням із третіх країн, внаслідок нещасного випадку на Чорнобильській атомній станції
ОВ L 197 29.07.99 С. 17

Commission Regulation (Euratom) N 944/89 of 12 April 1989 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination in minor foodstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency
OJ L 101 13.04.89 p. 17

Регламент Комісії (Євратом) N 944/89 від 12 квітня 1989 року, що визначає максимально дозволений рівень радіоактивного забруднення другорядних харчових продуктів внаслідок ядерної аварії чи внаслідок будь-якого іншого надзвичайного радіологічного випадку
ОВ L 101 13.04.89 С. 17

Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements
OJ L 183 12.07.2002 p. 51

Директива 2002/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 10 червня 2002 року щодо наближення законів держав-членів, які стосуються харчових добавок
ОВ L 183 12.07.2002 С. 51

Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety
OJ L 011 15.01.2002 p. 4

Директива 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 грудня 2001 року щодо загальної безпеки продукції
ОВ L 011 15.01.2002 С. 4

Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations
OJ L 200 30.07.99 p. 1

Директива 1999/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 травня 1999 року стосовно наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів, які стосуються класифікації, пакування та маркування небезпечних препаратів
ОВ L 200 30.07.99 С. 1

Commission Directive 98/53/EC of 16 July 1998 laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels for certain contaminants in foodstuffs
OJ L 201 17.07.98 p. 93

Директива Комісії 98/53/ЄС від 16 липня 1998 року, що визначає методи здійснення вибіркового дослідження та методи проведення аналізу для цілей офіційного контролю рівня певних забруднювачів у продуктах харчування
ОВ L 201 17.07.98 С. 93

Council Directive 93/15/EEC of 5 April 1993 on the harmonization of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses
OJ L 121 15.05.93 p. 20

Директива Ради 93/15/ЄЕС від 5 квітня 1993 року щодо гармонізації положень, які стосуються розміщення на ринку та нагляду за вибуховими речовинами цивільного призначення
ОВ L 121 15.05.93 С. 20

Council Directive 93/5/EEC of 25 February 1993 on assistance to the Commission and cooperation by the Member States in the scientific examination of questions relating to food
OJ L 052 04.03.93 p. 18

Директива Ради 93/5/ЄЕС від 25 лютого 1993 року щодо допомоги Комісії та співпраці держав-членів у науковому дослідженні питань, що стосуються харчування
ОВ L 052 04.03.93 С. 18

Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product safety
OJ L 228 11.08.92 p. 24

Директива Ради 92/59/ЄЕС від 29 червня 1992 року щодо загальної безпеки продукції
ОВ L 228 11.08.92 С. 24

Council Directive 92/52/EEC of 18 June 1992 on infant formulae and follow-on formulae intended for export to third countries
OJ L 179 01.07.92 p. 129

Директива Ради 92/52/ЄЕС від 18 червня 1992 року щодо продуктів харчування для немовлят та старших дітей для експорту у треті країни
ОВ L 179 01.07.92 С. 129

Council Directive 91/157/EEC of 18 March 1991 on batteries and accumulators containing certain dangerous substances
OJ L 078 26.03.91 p. 38

Директива Ради 91/157/ЄЕС від 18 березня 1991 року щодо батарей та акумуляторів, які містять певні небезпечні речовини
ОВ L 078 26.03.91 С. 38

Council Directive 88/378/EEC of 3 May 1988 on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys
OJ L 187 16.07.88 p. 1

Директива Ради 88/378/ЄЕС від 3 травня 1988 року щодо наближення законів держав-членів стосовно безпеки іграшок
ОВ L 187 16.07.88 С. 1

Council Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
OJ L 262 27.09.76 p. 201

Директива Ради 76/769/ЄЕС від 27 липня 1976 року щодо наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів, які стосуються обмеження продажу та використання певних небезпечних речовин та препаратів
ОВ L 262 27.09.76 С. 201

2003/31/EC: Commission Decision of 29 November 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers and amending Decision 1999/427/EC (notified under document number C (2002) 4632)
OJ L 009 15.01.2003 p. 11

2003/31/ЄС: Рішення Комісії від 29 листопада 2002 року, яким визначено переглянуті екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для порошків до машин для миття посуду та внесено зміни до Рішення 1999/427/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 4632)
ОВ L 009 15.01.2003 С. 11

2002/747/EC: Commission Decision of 9 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to light bulbs and amending Decision 1999/568/EC (notified under document number C (2002) 3310)
OJ L 242 10.09.2002 p. 44

2002/747/ЄС: Рішення Комісії від 9 вересня 2002 року, яким визначено переглянуті екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для лампочок та внесено зміни до Рішення 1999/568/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 3310)
ОВ L 242 10.09.2002 С. 44

2002/741/EC: Commission Decision of 4 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to copying and graphic paper and amending Decision 1999/554/EC (notified under document number C (2002) 3294)
OJ L 237 05.09.2002 p. 6

2002/741/ЄС: Рішення Комісії від 4 вересня 2002 року, яким визначено переглянуті екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для копіювального та графічного паперу та внесено зміни до Рішення 1999/554/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 3294)
ОВ L 237 05.09.2002 С. 6

2002/740/EC: Commission Decision of 3 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to bed mattresses and amending Decision 98/634/EC (notified under document number C (2002) 3293)
OJ L 236 04.09.2002 p. 10

2002/740/ЄС: Рішення Комісії від 3 вересня 2002 року, яким визначено переглянуті екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для матраців та внесено зміни до Рішення 98/634/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 3293)
ОВ L 236 04.09.2002 С. 10

2002/739/EC: Commission Decision of 3 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes and amending Decision 1999/10/EC (notified under document number C (2002) 3202)
OJ L 236 04.09.2002 p. 4

2002/739/ЄС: Рішення Комісії від 3 вересня 2002 року, яким визначено переглянуті екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для фарб та лаків, які використовуються у приміщенні, та внесено зміни до Рішення 1999/10/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 3202)
ОВ L 236 04.09.2002 С. 4

2002/657/EC: Commission Decision of 12 August 2002 implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results (notified under document number C (2002) 3044)
OJ L 221 17.08.2002 p. 8

2002/657/ЄС: Рішення Комісії від 12 серпня 2002 року, яке імплементує Директиву Ради 96/23/ЄС стосовно використання аналітичних методів та тлумачення результатів (нотифіковано за номером C (2002) 3044)
ОВ L 221 17.08.2002 С. 8

2002/371/EC: Commission Decision of 15 May 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products and amending Decision 1999/178/EC (notified under document number C (2002) 1844)
OJ L 133 18.05.2002 p. 29

2002/371/ЄС: Рішення Комісії від 15 травня 2002 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для текстильної продукції та внесено зміни до Рішення 1999/178/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 1844)
ОВ L 133 18.05.2002 С. 29

2002/272/EC: Commission Decision of 25 March 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to hard floor-coverings (notified under document number C (2002) 1174)
OJ L 094 11.04.2002 p. 13

2002/272/ЄС: Рішення Комісії від 25 березня 2002 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для жорсткого покриття підлоги (нотифіковано за номером C (2002) 1174) ОВ L 094 11.04.2002 С. 13

2002/255/EC: Commission Decision of 25 March 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to televisions (notified under document number C (2002) 1142)
OJ L 087 04.04.2002 p. 53

2002/255/ЄС: Рішення Комісії від 25 березня 2002 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для телевізорів (нотифіковано за номером C (2002) 1142)
ОВ L 087 04.04.2002 С. 53

2002/247/EC: Commission Decision of 27 March 2002 suspending the placing on the market and import of jelly confectionery containing the food additive E 425 konjac (notified under document number C (2002) 1283)
OJ L 084 28.03.2002 p. 69

2002/247/ЄС: Рішення Комісії від 27 березня 2002 року, яким призупинено розміщення на ринку та імпорт кондитерських виробів з желе, які містять харчову домішку E 425 konjac (нотифіковано за номером C (2002) 1283)
ОВ L 084 28.03.2002 С. 69

2002/231/EC: Commission Decision of 18 March 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to footwear and amending Decision 1999/179/EC (notified under document number C (2002) 1015)
OJ L 077 20.03.2002 p. 50

2002/231/ЄС: Рішення Комісії від 18 березня 2002 року, яким визначено переглянуті екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для взуття та внесено зміни до Рішення 1999/179/ЄС (нотифіковано за номером C (2002) 1015)
ОВ L 077 20.03.2002 С. 50

2002/18/EC: Commission Decision of 21 December 2001 establishing the Community eco-label working plan (notified under document number C (2001) 4395)
OJ L 007 11.01.2002 p. 28

2002/18/ЄС: Рішення Комісії від 21 грудня 2001 року, яким визначено план робіт з еко-маркування Співтовариства (нотифіковано за номером C (2001) 4395)
ОВ L 007 11.01.2002 С. 28

2001/792/EC, Euratom: Council Decision of 23 October 2001 establishing a Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection assistance interventions
OJ L 297 15.11.2001 p. 7

2001/792/ЄС, Євратом: Рішення Ради від 23 жовтня 2001 року, яким визначено механізм Співтовариства щодо посиленої співпраці у наданні допомоги стосовно цивільного захисту
ОВ L 297 15.11.2001 С. 7

2001/689/EC: Commission Decision of 28 August 2001 establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to dishwashers (notified under document number C (2001) 2600)
OJ L 242 12.09.2001 p. 23

2001/689/ЄС: Рішення Комісії від 28 серпня 2001 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для машин для миття посуду (нотифіковано за номером C (2001) 2600)
ОВ L 242 12.09.2001 С. 23

2001/688/EC: Commission Decision of 28 August 2001 establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to soil improvers and growing media (notified under document number C (2001) 2597)
OJ L 242 12.09.2001 p. 17

2001/688/ЄС: Рішення Комісії від 28 серпня 2001 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для добрив та середовища розведення рослин (нотифіковано за номером C (2001) 2597)
ОВ L 242 12.09.2001 С. 17

2001/687/EC: Commission Decision of 28 August 2001 on establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to portable computers (notified under document number C (2001) 2596)
OJ L 242 12.09.2001 p. 11

2001/687/ЄС: Рішення Комісії від 28 серпня 2001 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для портативних комп'ютерів (нотифіковано за номером C (2001) 2596)
ОВ L 242 12.09.2001 С. 11

2001/607/EC: Commission Decision of 19 July 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to hand dishwashing detergents (notified under document number C (2001) 1989)
OJ L 214 08.08.2001 p. 30

2001/607/ЄС: Рішення Комісії від 19 липня 2001 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для пральних порошків ручного прання (нотифіковано за номером C (2001) 1989)
ОВ L 214 08.08.2001 С. 30

2001/523/EC: Commission Decision of 27 June 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to all-purpose cleaners and cleaners for sanitary facilities (notified under document number C (2001) 1670)
OJ L 189 11.07.2001 p. 25

2001/523/ЄС: Рішення Комісії від 27 червня 2001 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для миючих засобів будь-якого призначення та гігієнічних миючих засобів (нотифіковано за номером C (2001) 1670)
ОВ L 189 11.07.2001 С. 25

2001/405/EC: Commission Decision of 4 May 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to tissue-paper products (notified under document number C (2001) 1175)
OJ L 142 29.05.2001 p. 10

2001/405/ЄС: Рішення Комісії від 4 травня 2001 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для паперової продукції (нотифіковано за номером C (2001) 1175)
ОВ L 142 29.05.2001 С. 10

2000/731/EC: Commission Decision of 10 November 2000 establishing the rules of procedure of the Consultation Forum of the revised Community Eco-label Scheme (notified under document number C (2000) 3281)
OJ L 293 22.11.2000 p. 31

2000/731/ЄС: Рішення Комісії від 10 листопада 2000 року, яким визначено правила процедури Консультаційного Форуму переглянутої Програми Еко-маркування Співтовариства (нотифіковано за номером C (2000) 3281)
ОВ L 293 22.11.2000 С. 31

2000/729/EC: Commission Decision of 10 November 2000 on a standard contract covering the terms of use of the Community Eco-label (notified under document number C (2000) 3278)
OJ L 293 22.11.2000 p. 20

2000/729/ЄС: Рішення Комісії від 10 листопада 2000 року щодо стандартних контрактів, які визначають умови використання еко-маркування Співтовариства (нотифіковано за номером C (2000) 3278)
ОВ L 293 22.11.2000 С. 20

2000/728/EC: Commission Decision of 10 November 2000 establishing the application and annual fees of the Community Eco-label (notified under document number C (2000) 3279)
OJ L 293 22.11.2000 p. 18

2000/728/ЄС: Рішення Комісії від 10 листопада 2000 року, яким визначено подання запитів та щорічні виплати за еко-маркування Співтовариства (нотифіковано за номером C (2000) 3279)
ОВ L 293 22.11.2000 С. 18

2000/45/EC: Commission Decision of 17 December 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to washing machines (notified under document number C (1999) 4650)
OJ L 016 21.01.2000 p. 74

2000/45/ЄС: Рішення Комісії від 17 грудня 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для пральних машин (нотифіковано за номером C (1999) 4650)
ОВ L 016 21.01.2000 С. 74

2000/40/EC: Commission Decision of 16 December 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to refrigerators (notified under document number C (1999) 4522)
OJ L 013 19.01.2000 p. 22

2000/40/ЄС: Рішення Комісії від 16 грудня 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для холодильників (нотифіковано за номером C (1999) 4522)
ОВ L 013 19.01.2000 С. 22

1999/815/EC: Commission Decision of 7 December 1999 adopting measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles intended to be placed in the mouth by children under three years of age made of soft PVC containing one or more of the substances di-iso-nonyl phthalate (DINP), di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), di-iso-decyl phthalate (DIDP), di-n-octyl phthalate (DNOP), and butylbenzyl phthalate (BBP) (notified under document number C (1999) 4436)
OJ L 315 09.12.99 p. 46

1999/815/ЄС: Рішення Комісії від 7 грудня 1999 року, яким приймаються заходи, що забороняють розміщення та ринку іграшок та предметів догляду за дітьми віком до трьох років, вироблених із м'якого PVC, що містить один або більше речовин di-iso-nonyl phthalate (DINP), di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), di-iso-decyl phthalate (DIDP), di-n-octyl phthalate (DNOP), та butylbenzyl phthalate (BBP) (нотифіковано за номером C (1999) 4436)
ОВ L 315 09.12.99 С. 46

1999/568/EC: Commission Decision of 27 July 1999 establishing the ecological critera for the award of the Community eco-label to light bulbs (notified under document number C (1999) 2439)
OJ L 216 14.08.99 p. 18

1999/568/ЄС: Рішення Комісії від 27 липня 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для електричних лампочок (нотифіковано за номером C (1999) 2439)
ОВ L 216 14.08.99 С. 18

1999/554/EC: Commission Decision of 19 July 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to copying paper (notified under document number C (1999) 2144)
OJ L 210 10.08.99 p. 16

1999/554/ЄС: Рішення Комісії від 19 липня 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для копіювального паперу (нотифіковано за номером C (1999) 2144)
ОВ L 210 10.08.99 С. 16

1999/476/EC: Commission Decision of 10 June 1999 Establishing the Ecological Criteria for the award of the Community Eco-label to Laundry Detergents (notified under document number C (1999) 1522)
OJ L 187 20.07.99 p. 52

1999/476/ЄС: Рішення Комісії від 10 червня 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для пральних порошків (нотифіковано за номером C (1999) 1522)
ОВ L 187 20.07.99 С. 52

1999/427/EC: Commission Decision of 28 May 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers (notified under document number C (1999) 1377)
OJ L 167 02.07.99 p. 38

1999/427/ЄС: Рішення Комісії від 28 травня 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для порошків до машин для миття посуду (нотифіковано за номером C (1999) 1377)
ОВ L 167 02.07.99 С. 38

1999/179/EC: Commission Decision of 17 February 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to footwear (notified under document number C (1999) 340)
OJ L 057 05.03.99 p. 31

1999/179/ЄС: Рішення Комісії від 17 лютого 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для взуття (нотифіковано за номером C (1999) 340)
ОВ L 057 05.03.99 С. 31

1999/178/EC: Commission Decision of 17 February 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products (notified under document number C (1999) 339)
OJ L 057 05.03.99 p. 21

1999/178/ЄС: Рішення Комісії від 17 лютого 1999 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для текстильної продукції (нотифіковано за номером C (1999) 339)
ОВ L 057 05.03.99 С. 21

1999/10/EC: Commission Decision of 18 December 1998 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to paints and varnishes (notified under document number C (1998) 4257)
OJ L 005 09.01.99 p. 77

1999/10/ЄС: Рішення Комісії від 18 грудня 1998 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для фарб та лаків (нотифіковано за номером C (1998) 4257)
ОВ L 005 09.01.99 С. 77

98/634/EC: Commission Decision of 2 October 1998 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to bed mattresses (notified under document number C (1998) 2919)
OJ L 302 12.11.98 p. 31

98/634/ЄС: Рішення Комісії від 2 жовтня 1998 року, яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для матраців (нотифіковано за номером C (1998) 2919)
ОВ L 302 12.11.98 С. 31

97/579/EC: Commission Decision of 23 July 1997 setting up Scientific Committees in the field of consumer health and food safety
OJ L 237 28.08.97 p. 18

97/579/ЄС: Рішення Комісії від 23 липня 1997 року, яким засновано Наукові Комітети у сферах охорони здоров'я споживачів та безпеки харчових продуктів
ОВ L 237 28.08.97 С. 18

97/404/EC: Commission Decision of 10 June 1997 setting up a Scientific Steering Committee
OJ L 169 27.06.97 p. 85

97/404/ЄС: Рішення Комісії від 10 червня 1997 року, яким засновано Комітет Наукового Управління
ОВ L 169 27.06.97 С. 85

94/652/EC: Commission Decision of 20 September 1994 establishing the inventory and distribution of tasks to be undertaken within the framework of cooperation by Member States in the scientific examination of questions relating to food
OJ L 253 29.09.94 p. 29

94/652/ЄС: Рішення Комісії від 20 вересня 1994 року, яким визначено перелік та розподіл завдань, які має бути взято на себе в рамках співпраці держав-членів при здійсненні наукового дослідження питань, що стосуються харчових продуктів
ОВ L 253 29.09.94 С. 29

94/458/EC: Commission Decision of 29 June 1994 on the administrative management of cooperation in the scientific examination of questions relating to food
OJ L 189 23.07.94 p. 84

94/458/ЄС: Рішення Комісії від 29 червня 1994 року щодо адміністративного менеджменту співпраці при науковому дослідженні питань, що стосуються харчових продуктів
ОВ L 189 23.07.94 С. 84

94/10/EC: Commission Decision of 21 December 1993 on a standard summary form for the notification of a decision to award the Community eco-label
OJ L 007 11.01.94 p. 17

94/10/ЄС: Рішення Комісії від 21 грудня 1993 року щодо стандартної форми нотифікації рішення про надання еко-маркування Співтовариства
ОВ L 007 11.01.94 С. 17

93/583/EEC: Commission Decision of 28 July 1993 establishing the list of products provided for in Article 8 of Council Regulation (EEC) N 339/93
OJ L 279 12.11.93 p. 39

93/583/ЄЕС: Рішення Комісії від 28 липня 1993 року, що визначає перелік продуктів, передбачених статтею 8 Регламенту Ради (ЄЕС) N 339/93
ОВ L 279 12.11.93 С. 39

Commission Recommendation of 4 July 2002 on the results of the risk evaluation for the substances: ethyl acetoacetate, 4-Chloro-o-cresol, Dimethyldioctadecylammonium chloride (notified under document number C (2002) 2490)
OJ L 181 11.07.2002 p. 35

Рекомендація Комісії від 4 липня 2002 року щодо результатів оцінки ризику стосовно речовин: ethyl acetoacetate, 4-Chloro-o-cresol, Dimethyldioctadecylammonium chloride (нотифіковано за номером C (2002) 2490)
ОВ L 181 11.07.2002 С. 35

Commission Recommendation of 4 July 2002 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: o-anisidine, 1,4-dioxane (notified under document number C (2002) 2486)
OJ L 181 11.07.2002 p. 29

Рекомендація Комісії від 4 липня 2002 року щодо результатів оцінки ризику та стратегій зниження ризику стосовно речовин: o-anisidine, 1,4-dioxane (нотифіковано за номером C (2002) 2486)
ОВ L 181 11.07.2002 С. 29

Commission Recommendation of 4 March 2002 on the reduction of the presence of dioxins, furans and PCBs in feedingstuffs and foodstuffs (notified under document number C (2002) 836)
OJ L 067 09.03.2002 p. 69

Рекомендація Комісії від 4 березня 2002 року щодо зниження рівня диоксинів, фуранів та PCBs у кормах та харчових продуктах (нотифіковано за номером C (2002) 836)
ОВ L 067 09.03.2002 С. 69

2000/53/EC: Commission Recommendation of 21 December 1999 on safe and efficient in-vehicle information and communication systems (notified under document number C (1999) 4786)
OJ L 019 25.01.2000 p. 64

2000/53/ЄС: Рекомендація Комісії від 21 грудня 1999 року щодо безпечних та ефективних систем інформації та комунікації у транспортних засобах: Декларація Європейських принципів (нотифіковано за номером C (1999) 4786)
ОВ L 019 25.01.2000 С. 64

98/485/EC: Commission Recommendation of 1 July 1998 on childcare articles and toys intended to be placed in the mouth by children of less than three years of age, made of soft PVC containing certain phthalates (notified under document number SEC (1998) 738)
OJ L 217 05.08.98 p. 35

98/485/ЄС: Рекомендація Комісії від 1 липня 1998 року щодо предметів догляду за дітьми та іграшок, що їх діти віком до трьох років ймовірно можуть взяти до рота, вироблених із м'якого PVC, які містять певні фталати (нотифіковано за номером SEC (1998) 738)
ОВ L 217 05.08.98 С. 35

96/129/EC: Commission Recommendation of 12 January 1996 supplementing recommendation 93/216/EEC on the European firearms pass
OJ L 030 08.02.96 p. 47

96/129/ЄС: Рекомендація Комісії від 12 січня 1996 року, яка доповнює рекомендацію 93/216/ЄЕС щодо Європейської мапи вогнепальної зброї
ОВ L 030 08.02.96 С. 47

93/216/EEC: Commission Recommendation of 25 February 1993 on the European firearms pass
OJ L 093 17.04.93 p. 39

93/216/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 25 лютого 1993 року щодо Європейської мапи вогнепальної зброї
ОВ L 093 17.04.93 С. 39

92/579/EEC: Commission Recommendation of 27 November 1992 calling upon Member States to set up the infrastructures needed to identify dangerous products at the external frontiers
OJ L 374 22.12.92 p. 66

92/579/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 27 листопада 1992 року, яка закликає держави-члени до створення інфраструктури, необхідної для виявлення небезпечної продукції на зовнішніх кордонах
ОВ L 374 22.12.92 С. 66

89/542/EEC: Commission Recommendation of 13 September 1989 for the labelling of detergents and cleaning products
OJ L 291 10.10.89 p. 55

89/542/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 13 вересня 1989 року для маркування порошків та миючих засобів
ОВ L 291 10.10.89 С. 55

86/666/EEC: Council Recommendation of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels
OJ L 384 31.12.86 p. 60

86/666/ЄЕС: Рекомендація Ради від 22 грудня 1986 року щодо пожежної безпеки у існуючих готелях
ОВ L 384 31.12.86 С. 60

78/358/EEC: Commission Recommendation of 29 March 1978 to the Member States on the use of saccharin as a food ingredient and for sale as such in tablet form to the final consumer
OJ L 103 15.04.78 p. 32

78/358/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 29 березня 1978 року до держав-членів щодо використання сахарину у якості харчового інгредієнту та продажу для кінцевого споживача у формі таблеток
ОВ L 103 15.04.78 С. 32

Council conclusions of 29 June 2000 on Medicinal Products and Public Health
OJ C 218 31.07.2000 p. 10

Висновок Ради від 29 червня 2000 року щодо лікарських засобів та громадського здоров'я
ОВ C 218 31.07.2000 С. 10

Commission Communication in the framework of the implementation of Council Directive 88/378/EEC of 3 May 1998 concerning the approximation of the laws of the Member States referring to the safety of toys
OJ C 340 27.11.99 p. 69

Повідомлення Комісії у рамках імплементації Директиви Ради 88/378/ЄЕС від 3 травня 1998 року стосовно наближення законів держав-членів, які стосуються безпеки іграшок
ОВ C 340 27.11.99 С. 69

* Council Resolution of 28 June 1999 on Community consumer policy 1999 to 2001
OJ C 206 21.07.99 p. 1

Також у розділі "Надання інформації споживачам, навчання та представництво"

Council Resolution of 17 December 1998 on operating instructions for technical consumer goods
OJ C 411 31.12.98 p. 1

Резолюція Ради від 17 грудня 1998 року щодо інструкцій по використанню технічних споживчих товарів
ОВ C 411 31.12.98 С. 1

Council Resolution of 5 April 1993 on future action on the labelling of products in the interest of the consumer
OJ C 110 20.04.93 p. 1

Резолюція Ради від 5 квітня 1993 року щодо майбутніх дій щодо маркування продукції, яка становить інтерес для споживача
ОВ C 110 20.04.93 С. 1

Council Resolution of 13 July 1992 on future priorities for the development of consumer protection policy
OJ C 186 23.07.92 p. 1

Резолюція Ради від 13 липня 1992 року щодо майбутніх пріоритетів розвитку політики захисту прав споживачів
ОВ C 186 23.07.92 С. 1

Council Resolution of 25 June 1987 on consumer safety
OJ C 176 04.07.87 p. 3

Резолюція Ради від 25 червня 1987 року щодо безпеки споживача
ОВ C 176 04.07.87 С. 3

4. Захист економічних інтересів

Council Regulation (EEC) N 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
OJ L 198 22.07.91 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 2092/91 від 24 червня 1991 року щодо органічного виробництва сільськогосподарської продукції та зазначення відповідного посилання на сільськогосподарській продукції та харчових продуктах
ОВ L 198 22.07.91 С. 1

Council Regulation (EEC) N 295/91 of 4 February 1991 establishing common rules for a denied-boarding compensation system in scheduled air transport
OJ L 036 08.02.91 p. 5

Регламент Ради (ЄЕС) N 295/91 від 4 лютого 1991 року, яким визначено загальні правила для системи компенсації за відмову у посадці у сфері рейсового авіатранспорту
ОВ L 036 08.02.91 С. 5

Commission Regulation (EC) N 223/2003 of 5 February 2003 on labelling requirements related to the organic production method for feedingstuffs, compound feedingstuffs and feed materials and amending Council Regulation (EEC) N 2092/91
OJ L 031 06.02.2003 p. 3

Регламент Комісії (ЄС) N 223/2003 від 5 лютого 2003 року щодо вимог до маркування, пов'язаних із методом органічного виробництва кормів, сумішей кормів та що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) N 2092/91
ОВ L 031 06.02.2003 С. 3

Commission Regulation (EC) N 1788/2001 of 7 September 2001 laying down detailed rules for implementing the provisions concerning the certificate of inspection for imports from third countries under Article 11 of Council Regulation (EEC) N 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
OJ L 243 13.09.2001 p. 3

Регламент Комісії (ЄС) N 1788/2001 від 7 вересня 2001 року, що визначає детальні правила імплементації положень стосовно сертифікатів проведення перевірки для імпорту з третіх країн відповідно до статті 11 Регламенту Ради (ЄЕС) N 2092/91 щодо органічного виробництва сільськогосподарської продукції та зазначення відповідного посилання на сільськогосподарській продукції та харчових продуктах
ОВ L 243 13.09.2001 С. 3

Commission Regulation (EC) N 1900/98 of 4 September 1998 amending Annex I to Council Regulation (EEC) N 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
OJ L 247 05.09.98 p. 6

Регламент Комісії (ЄС) N 1900/98 від 4 вересня 1998 року, яким внесено зміни до Додатка I до Регламенту Ради (ЄЕС) N 2092/91 щодо органічного виробництва сільськогосподарської продукції та зазначення відповідного посилання на сільськогосподарській продукції та харчових продуктах
ОВ L 247 05.09.98 С. 6

Commission Regulation (EEC) N 207/93 of 29 January 1993 defining the content of Annex VI to Regulation (EEC) N 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs and laying down detailed rules for implementing the provisions of Article 5 (4) thereto
OJ L 025 02.02.93 p. 5

Регламент Комісії (ЄЕС) N 207/93 від 29 січня 1993 року, яким визначено зміст Додатка VI до Регламенту (ЄЕС) N 2092/91 року щодо органічного виробництва сільськогосподарської продукції та зазначення відповідного посилання на сільськогосподарській продукції та харчових продуктах та яким визначено детальні правила імплементації положень його статті 5 (4)
ОВ L 025 02.02.93 С. 5

Commission Regulation (EEC) N 94/92 of 14 January 1992 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Regulation (EEC) N 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
OJ L 011 17.01.92 p. 14

Регламент Комісії (ЄЕС) N 94/92 від 14 січня 1992 року, що визначає детальні правила імплементації заходів щодо імпорту з третіх країн, передбачених Регламентом (ЄЕС) N 2092/91 щодо органічного виробництва сільськогосподарської продукції та зазначення відповідного посилання на сільськогосподарській продукції та харчових продуктах
ОВ L 011 17.01.92 С. 14

Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC
OJ L 271 09.10.2002 p. 16

Директива 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 вересня 2002 року стосовно дистанційного розповсюдження споживчих фінансових послуг на ринку та що вносить зміни до Директиви Ради 90/619/ЄЕС та Директив 97/7/ЄС та 98/27/ЄС
ОВ L 271 09.10.2002 С. 16

Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 on financial collateral arrangements
OJ L 168 27.06.2002 p. 43

Директива 2002/47/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 червня 2002 року щодо допоміжних фінансових заходів
ОВ L 168 27.06.2002 С. 43

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce')
OJ L 178 17.07.2000 p. 1

Директива 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 року щодо певних юридичних аспектів послуг інформаційного суспільства і, зокрема, електронної комерції, на Внутрішньому ринку ("Директива щодо електронної комерції")
ОВ L 178 17.07.2000 С. 1

Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees
OJ L 171 07.07.99 p. 12

Директива 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 травня 1999 року щодо певних аспектів продажу споживчих товарів та пов'язаних з цим гарантій
ОВ L 171 07.07.99 С. 12

Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on injunctions for the protection of consumers' interests
OJ L 166 11.06.98 p. 51

Директива 98/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 1998 року щодо судових заборон з метою захисту прав споживачів
ОВ L 166 11.06.98 С. 51

Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers
OJ L 080 18.03.98 p. 27

Директива 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 року щодо захисту прав споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам
ОВ L 080 18.03.98 С. 27

Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts - Statement by the Council and the Parliament re Article 6 (1) - Statement by the Commission re Article 3 (1), first indent
OJ L 144 04.06.97 p. 19

Директива 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 1997 року щодо захисту прав споживачів при укладенні договорів на відстані - Заява Комісії та Парламенту стосовно статті 6 (1) - Заява Комісії стосовно статті 3 (1), перший абзац
ОВ L 144 04.06.97 С. 19

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts
OJ L 095 21.04.93 p. 29

Директива Ради 93/13/ЄЕС від 5 квітня 1993 року щодо нечесних умов у договорах зі споживачами
ОВ L 095 21.04.93 С. 29

Council Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit
OJ L 042 12.02.87 p. 48

Директива Ради 87/102/ЄЕС від 22 грудня 1986 року, прийнята з метою наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів стосовно споживчого кредиту
ОВ L 042 12.02.87 С. 48

Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises
OJ L 372 31.12.85 p. 31

Директива Ради 85/577/ЄЕС від 20 грудня 1985 року спрямована на захист прав споживачів при укладенні договорів поза бізнес-приміщеннями
ОВ L 372 31.12.85 С. 31

Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products
OJ L 210 07.08.85 p. 29

Директива Ради 85/374/ЄЕС від 25 липня 1985 року щодо наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів стосовно відповідальності за недоброякісну продукцію
ОВ L 210 07.08.85 С. 29

Council Directive 84/450/EEC of 10 September 1984 relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising
OJ L 250 19.09.84 p. 17

Директива Ради 84/450/ЄЕС від 10 вересня 1984 року, яка стосується наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів стосовно реклами, що вводить в оману
ОВ L 250 19.09.84 С. 17

2002/995/EC: Commission Decision of 9 December 2002 laying down interim safeguard measures with regard to imports of products of animal origin for personal consumption (notified under document number C (2002) 4873)
OJ L 353 30.12.2002 p. 1

2002/995/ЄС: Рішення Комісії від 9 грудня 2002 року, що визначає проміжкові гарантійні заходи стосовно імпорту продукції тваринного походження для особистого споживання (нотифіковано за номером C (2002) 4873)
ОВ L 353 30.12.2002 С. 1

2001/413/JHA: Council Framework Decision of 28 May 2001 combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment
OJ L 149 02.06.2001 p. 1

2001/413/JHA: Рамкове Рішення Ради від 28 травня 2001 року щодо боротьби з шахрайством та підробкою неготівкових засобів платежу
ОВ L 149 02.06.2001 С. 1

97/489/EC: Commission Recommendation of 30 July 1997 concerning transactions by electronic payment instruments and in particular the relationship between issuer and holder
OJ L 208 02.08.97 p. 52

97/489/ЄС: Рекомендація Комісії від 30 липня 1997 року стосовно операцій, здійснюваних за допомогою електронних засобів платежу та, зокрема, відносин між емітентом та власником
ОВ L 208 02.08.97 С. 52

92/295/EEC: Commission Recommendation of 7 April 1992 on codes of practice for the protection of consumers in respect of contracts negotiated at a distance (distance selling)
OJ L 156 10.06.92 p. 21

92/295/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 7 квітня 1992 року щодо кодексів поведінки для цілей захисту прав споживачів при укладенні договорів на відстані (дистанційний продаж)
ОВ L 156 10.06.92 С. 21

88/590/EEC: Commission Recommendation of 17 November 1988 concerning payment systems, and in particular the relationship between cardholder and card issuer
OJ L 317 24.11.88 p. 55

88/590/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 17 листопада 1988 року стосовно платіжних систем та, зокрема, відносин між власниками та емітентами карток
ОВ L 317 24.11.88 С. 55

87/598/EEC: Commission Recommendation of 8 December 1987 on a European Code of Conduct relating to electronic payment (Relations between financial institutions, traders and service establishments, and consumers)
OJ L 365 24.12.87 p. 72

87/598/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 8 грудня 1987 року щодо Європейського Кодексу поведінки стосовно здійснення електронних платежів (Відносини між фінансовими установами, продавцями та установами надання послуг, та споживачами)
ОВ L 365 24.12.87 С. 72

86/665/EEC: Council Recommendation of 22 December 1986 on standardized information in existing hotels
OJ L 384 31.12.86 p. 54

86/665/ЄЕС: Рекомендація Ради від 22 грудня 1986 року щодо стандартизованої інформації у існуючих готелях
ОВ L 384 31.12.86 С. 54

Council Resolution of 19 December 2002 on amendment of the liability for defective products Directive
OJ C 026 04.02.2003 p. 2

Резолюція Ради від 19 грудня 2002 року щодо внесення змін до Директиви щодо відповідальності за недоброякісну продукцію
ОВ C 026 04.02.2003 С. 2

Council Resolution of 26 November 2001 on consumer credit and indebtedness
OJ C 364 20.12.2001 p. 1

Резолюція Ради від 26 листопада 2001 року щодо споживчого кредиту та заборгованості
ОВ C 364 20.12.2001 С. 1

* Council Resolution of 28 June 1999 on Community consumer policy 1999 to 2001
OJ C 206 21.07.99 p. 1

Також у розділі "Надання інформації споживачам, навчання та представництво"

Council Resolution of 25 June 1987 on consumer redress
OJ C 176 04.07.87 p. 2

Резолюція Ради від 25 червня 1987 року щодо засобів захисту прав споживачів
ОВ C 176 04.07.87 С. 2

Council Resolution of 19 June 1979 on the indication of the prices of foodstuffs and non-food household products prepacked in pre-established quantities
OJ C 163 30.06.79 p. 1

Резолюція Ради від 19 червня 1979 року щодо зазначення цін на харчові продукти та нехарчові продукти домашнього призначення, розфасованих у попередньо визначених кількостях
ОВ C 163 30.06.79 С. 1

5. Інші акти Співтовариства, що стосуються захисту прав споживачів

Regulation (EC) N 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption
OJ L 273, 10.10.2002 p. 1

Регламент (ЄС) N 1774/2002 Європейського Парламенту та Ради від 3 жовтня 2002 року, яким визначено правила охорони здоров'я у відношенні субпродуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною
ОВ L 273, 10.10.2002 С. 1

Regulation (EC) N 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
OJ L 147, 31.05.2001 p. 1

Регламент (ЄС) N 999/2001 Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 року, яким визначено правила попередження, контролю та знищення певних інфекційних spongiform encephalopathies
ОВ L 147, 31.05.2001 С. 1

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use
OJ L 311, 28.11.2001 p. 67

Директива 2001/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 листопада 2001 щодо Кодексу Співтовариства стосовно лікарських засобів, призначених для споживання людиною
ОВ L 311, 28.11.2001 С. 67

Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council of 23 June 2000 relating to cocoa and chocolate products intended for human consumption
OJ L 197, 03.08.2000 p. 19

Директива 2000/36/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2000 року, яка стосується продукції, що містить какао та шоколад і призначена для споживання людиною
ОВ L 197, 03.08.2000 С. 19

Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis
OJ L 280, 29.10.94 p. 83

Директива 94/47/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 1994 року щодо захисту покупців стосовно певних аспектів договорів про набуття права використання нерухомого майна протягом певного часу
ОВ L 280, 29.10.94 С. 83

Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes
OJ L 135, 31.05.94 p. 5

Директива 94/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 року щодо схем гарантування депозитів
ОВ L 135, 31.05.94 С. 5

Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours
OJ L 158, 23.06.90 p. 59

Директива Ради 90/314/ЄЕС від 13 червня 1990 року щодо організованих туристичних поїздок, турів та комплексних турне
ОВ L 158, 23.06.90 С. 59

Council Directive 87/357/EEC of 25 June 1987 on the approximation of the laws of the Member States concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health or safety of consumers
OJ L 192, 11.07.87 p. 49

Директива Ради 87/357/ЄЕС від 25 червня 1987 року щодо наближення законів держав-членів стосовно продукції, яка, видаючись іншою, ніж є насправді, становить небезпеку для здоров'я чи безпеки споживачів
ОВ L 192, 11.07.87 С. 49

Перелік ініціатив ЄС

COM (2003) 52
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of on official feed and food controls

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо офіційного контролю за харчовими продуктами та кормами

COM (2003) 14
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC) N 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради, який вносить зміни до Регламенту (ЄЕС) N 2092/91 щодо органічного виробництва сільськогосподарської продукції та зазначення відповідного посилання на сільськогосподарській продукції та харчових продуктах

COM (2002) 662
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради, яка вносить зміни до Директиви 95/2/ЄС щодо харчових домішок, інших, ніж барвники та замінники цукру

COM (2002) 443
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the harmonisatioN of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning credit for consumers

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо гармонізації законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів стосовно споживчого кредиту

COM (2002) 400
Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL REGULATION on smoke flavourings used or intended for use in or on foods

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо копчені приправи, використовувані або призначені для використання у харчових продуктах

COM (2002) 377
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради, що визначає спеціальні правила організації офіційного контролю продуктів тваринного походження, призначених для споживання людиною

COM (2002) 375
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради, яка вносить зміни до Директиви 94/35/ЄС щодо замінників цукру, використовуваних у харчових продуктах

COM (2002) 367
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs as regards withdrawal of the authorisation of an additive and amending Commission Regulation (EC) N 2430/1999

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради, який вносить зміни до Директиви Ради 70/524/ЄЕС стосовно кормових домішок у відношенні відкликання дозволу на використання домішки, та вносить зміни до Регламенту Комісії (ЄС) N 2430/1999

COM (2002) 153
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on additives for use in animal nutrition

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо домішок, призначених для використання у годуванні тварин

COM (2001) 531
GREEN PAPER:on European Union Consumer Protection

Зелена Книга: щодо Захисту прав споживачів у Європейському Союзі

COM (2001) 433
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2000/13/EC as regards indication of the ingredients present in foodstuffs

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради, що вносить зміни до Директиви 2000/13/ЄС у відношенні зазначення інгредієнтів, наявних у харчових продуктах

COM (2001) 425
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on genetically modified food and feed

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо генетично модифікованих харчових продуктів та кормів

COM (2001) 404-1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради, який визначає процедури Співтовариства щодо ліцензування та здійснення нагляду за лікарськими засобами для споживання людиною та ветеринарного використання та щодо заснування Європейської Агенції оцінки лікарських засобів

COM (2001) 398
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on European contract law

Повідомлення від Комісії до Ради та Європейського Парламенту щодо Європейського договірного права

COM (2001) 345
Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down transitional measures to permit the change-over to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies, and amending Annexes VII and XI of that Regulation

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради, який визначає перехідні заходи з метою переходу до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 999/2001, яким визначено правила попередження, контролю та знищення певних інфекційних spongiform encephalopathies, та вносить зміни до Додатків VII та XI цього Регламенту

COM (2001) 283
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the advertising and sponsorship of tobacco products

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів, які стосуються реклами та фінансової підтримки тютюнових виробів

COM (2001) 281
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on insider dealing and market manipulation (market abuse)

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо інсайдерських операцій та маніпулювання ринком (зловживання на ринку)

COM (2001) 280
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо проспектів, які підлягають опублікуванню у випадках, коли цінні папери пропонуються широкому колу осіб або поступають у продаж

COM (2001) 256
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending for the twenty third time Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions oN the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (substances classified as carcinogens, mutagens or substances toxic to reproduction - c/m/r)

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради, що двадцять третій раз вносить зміни до Директиви Ради 76/769/ЄЕС, яка стосується обмеження продажу та використання певних небезпечних речовин та препаратів (речовин, класифікованих як канцерогени, мутагени чи токсичні при розмноженні речовини - c/m/r)

COM (2001) 182
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning traceability and labelling of genetically modified organisms and traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради стосовно оперативного контролю та маркування генетично модифікованих організмів та оперативного контролю за харчовими продуктами та кормами, виробленими із генетично модифікованих організмів та що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС

COM (2001) 161
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on widening consumer access to alternative dispute resolution

Повідомлення від Комісії щодо розширення можливостей доступу споживачів до засобів альтернативного вирішення спорів

COM (2000) 812
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: Evaluation Report on the Implementation of Directive 94/11/EC Labelling of the materials used in the main components of footwear

Звіт від Комісії до Ради, Європейського Парламенту, Економічно-соціального комітету та Комітету регіонів: Оціночний звіт щодо імплементації Директиви 94/11/ЄС щодо маркування матеріалів, що використовуються у основних компонентах взуття

COM (2000) 529
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the animal-health requirements applicable to non-commercial movement of pet animals

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо вимог до здоров'я тварин, які висуваються до некомерційного пересування домашніх тварин

COM (2000) 438-1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the hygiene of foodstuffs

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради щодо гігієни харчових продуктів

COM (2000) 438-2
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down specific hygiene rules for food of animal origin

Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради, який визначає спеціальні правила гігієни для харчових продуктів тваринного походження

COM (2000) 248
REPORT FROM THE COMMISSION ON THE IMPLEMENTATION OF COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC OF 5 APRIL 1993 ON UNFAIR TERMS IN CONSUMER CONTRACTS

Звіт від Комісії щодо імплементації Директиви Ради 93/13/ЄЕС від 5 квітня 1993 року щодо нечесних умов у договорах зі споживачами

COM (2000) 140
COMMISSION REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the experience acquired in the application of Directive 92/59/EEC on General Product Safety

Звіт від Комісії до Європейського Парламенту та Ради щодо досвіду, набутого при застосуванні директиви 92/59/ЄЕС щодо загальної безпеки продукції

COM (2000) 127
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on Consumer complaints in respect of distance selling and comparative advertising (Article 17 of Directive 97/7/EC on distance contracts and Article 2 of Directive 97/55/EC on comparative advertising)

Звіт від Комісії до Ради та Європейського Парламенту щодо скарг споживачів у відношенні дистанційного продажу та порівняльної реклами (стаття 17 Директиви 97/7/ЄС щодо договорів, укладених на відстані, та стаття 2 Директиви 97/55/ЄС щодо порівняльної реклами)

COM (1999) 719
WHITE PAPER on food safety

Біла Книга щодо безпеки харчових продуктів

COM (1999) 577
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending for the 22nd time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phthalates) and amending Council Directive 88/378/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys

Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради, що 22-й раз вносить зміни до Директиви 76/769/ЄЕС наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів, які стосуються обмеження продажу та використання певних небезпечних речовин та препаратів (фталати), та вносить зміни до Директиви Ради 88/378/ЄЕС щодо наближення законів держав-членів стосовно безпеки іграшок

COM (1999) 396
GREEN PAPER of liability for defective products

Зелена Книга щодо відповідальності за недоброякісну продукцію

COM (1995) 622-4
PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE ON THE MARKETING OF FODDER PLANT SEED (CONSOLIDATED VERSION)

Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради щодо розміщення на ринку насіння кормових рослин (консолідована версія)

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа 244/78

Рішення Суду від 12 липня 1979 року

Union laitiere normande, a group of agricultural co-operatives v. French Dairy Farmers Limited

ВЄС 1979 С. 02663

Справа 171/80

Рішення Суду від 17 лютого 1981 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1981 С. 00465

Справа С-360/88

Рішення Суду від 16 листопада 1989 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1989 С. 03803

Справа С-329/88

Рішення Суду від 6 December 1989 року

Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

ВЄС 1989 С. 04159

Справа С-361/89

Рішення Суду (Перша Палата) від 14 березня 1991 року

Criminal proceedings against Patrice Di Pinto

ВЄС 1991 С. I-01189

Справа С-70/88

Рішення Суду від 4 жовтня 1991 року

European Parliament v. Council of the European Communities

ВЄС 1991 С. I-04529

Справа С-373/90

Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 січня 1992 року

Criminal proceedings against X

ВЄС 1992 С. I-00131

Справа С-293/91

Рішення Суду від 13 січня 1993 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 1993 С. I-00001

Справа С-217/91

Рішення Суду від 7 липня 1993 року

Kingdom of Spain v. Commission of the European Communities

ВЄС 1993 С. I-03923

Справа С-91/92

Рішення Суду від 14 липня 1994 року

Paola Faccini Dori v. Recreb Srl

ВЄС 1994 С. I-03325

Справа С-359/92

Рішення Суду від 9 серпня 1994 року

Federal Republic of Germany v. Council of the European Union

ВЄС 1994 С. I-03681

Справа С-156/93

Рішення Суду від 13 липня 1995 року

European Parliament v. Commission of the European Communities

ВЄС 1995 С. I-2019

Справа С-192/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 березня 1996 року

El Corte Ingles SA v. Cristina Blazquez Rivero

ВЄС 1996 С. I-01281

Справа С-303/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 липня 1996 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1996 С. I-03859

Об'єднані справи С-178/94, С-179/94, С-188/94, С-189/94 та С-190/94

Рішення Суду від 8 жовтня 1996 року

Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Jurgen Schulte, Anke Heuer, Werner,Ursula and Trosten Knor v Bundesrepublik Deutschland

ВЄС 1996 С. I-04845

Об'єднані справи С-321/94, С-322/94, С-323/94 та С-324/94

Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 травня 1997 року

Criminal proceedings against Jacques Pistre (C-321/94), Michele Barthes (C-322/94), Yves Milhau (C-323/94) and Didier Oberti (C-324/94)

ВЄС 1997 С. I-02343

Справа С-233/94

Рішення Суду від 13 травня 1997 року

Federal Republic of Germany v European Parliament and Council of the European Union

ВЄС 1997 С. I-02405

Об'єднані справи С-282/96 та С-283/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 травня 1997 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 1997 С. I-02929

Справа С-300/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 травня 1997 року

Commission of the European Communities v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ВЄС 1997 С. I-02649

Справа С-83/96

Рішення Суду (Перша Палата) від 17 вересня 1997 року

Provincia autonoma di Trento and Ufficio del medico provinciale di Trento v Dega di Depretto Gino SNC

ВЄС 1997 С. I-05001

Справа С-236/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 листопада 1997 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 1997 С. I-06397

Справа С-45/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 17 березня 1998 року

Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG v. Edgard Dietzinger

ВЄС 1998 С. I-01199

Справа С-364/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 травня 1998 року

Verein fur Konsumenteninformation v Osterreichische Kreditversicherungs AG

ВЄС 1998 С. I-02949

Справа С-298/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 28 травня 1998 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain

ВЄС 1998 С. I-03301

Об'єднані справи С-129/97 та С-130/97

Рішення Суду від 9 червня 1998 року

Criminal proceedings against Yvon Chiciak and Fromagerie Chiciak (C-129/97) and Jean-Pierre Fol (C-130/97)

ВЄС 1998 С. I-03315

Справа С-321/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 червня 1998 року

Wilhelm Mecklenburg v. Kreis Pinneberg - Der Landrat

ВЄС 1998 С. I-03809

Справа С-127/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 1 жовтня 1998 року

Willi Burstein v. Freistaat Bayern

ВЄС 1998 С. I-06005

Справа С-410/96

Рішення Суду від 1 грудня 1998 року

Criminal proceedings against Andre Ambry

ВЄС 1998 С. I-07875

Справа С-347/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 січня 1999 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1999 С. I-00309

Справа С-319/98

Рішення Суду (Третя Палата) від 25 лютого 1999 року

Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium

ВЄС 1999 С. I-01201

Справа С-87/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 березня 1999 року

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola v. Kaserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz GmbH

ВЄС 1999 С. I-01301

Об'єднані справи С-289/96, С-293/96 та С-299/96

Рішення Суду від 16 березня 1999 року

Kingdom of Denmark, Federal Republic of Germany and French Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС 1999 С. I-01541

Справа С-423/97

Рішення Суду (Третя Палата) від 22 квітня 1999 року

Travel Vac SL v. Manuel Jose Antelm Sanchis

ВЄС 1999 С. I-02195

Справа С-140/97

Рішення Суду від 15 червня 1999 року

Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister and Others v Republik Osterreich

ВЄС 1999 С. I-03499

Справа С-178/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 липня 1999 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 1999 С. I-04853

Справа С-215/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 липня 1999 року

Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

ВЄС 1999 С. I-04913

Справа С-217/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 вересня 1999 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 1999 С. I-05087

Справа С-401/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 вересня 1999 року

Commission of the European Communities v Hellenic Republic

ВЄС 1999 С. I-05543

Справа С-232/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 29 вересня 1999 року

L. Nederhoff & Zn. v. Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland

ВЄС 1999 С. I-06385

Справа С-208/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 23 березня 2000 року

Berliner Kindl Brauerei AG v. Andreas Siepert

ВЄС 2000 С. I-01741

Справа С-327/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 23 березня 2000 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 2000 С. I-01851

Об'єднані справи від С-240/98 до С-244/98

Рішення Суду від 27 червня 2000 року

Oceano Grupo Editorial SA v. Roci Murciano Quintero (C-240/98) та Salvat Editores SA v. Jose M. Sachez Alcn Prades (C-241/98), Jose Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) та Emilio Vinas Feliu (C-244/98) 

ВЄС 2000 С. I-04941

Справа С-151/00

Рішення Суду (Четверта Палата) від 18 січня 2001 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 2001 С. I-00625

Справа С-144/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 10 травня 2001 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of the Netherlands

ВЄС 2001 С. I-03541

Справа С-203/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 10 травня 2001 року

Henning Veedfald v. Arhus Amtskommune

ВЄС 2001 С. I-03569

Справа С-112/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 жовтня 2001 року

Toshiba Europe GmbH v. Katun Germany GmbH

ВЄС 2001 С. I-07945

Об'єднані справи С-541/99 та С-542/99

Рішення Суду (Третя Палата) від 22 листопада 2001 року

Cape Snc v. Idealservice Srl (C-541/99) та Idealservice Mn RE Sas v. OMAI Srl (C-542/99)

ВЄС 2001 С. I-09049

Справа С-481/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 13 грудня 2001 року

Georg Heininger et Helga Heininger v Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

ВЄС 2001 С. I-09945

Справа С-372/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 24 січня 2002 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 2002 С. I-00819

Справа С-168/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 березня 2002 року

Simone Leitner v TUI Deutschland GmbH & Co. KG

ВЄС 2002 С. I-02631

Справа С-52/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 квітня 2002 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 2002 С. I-03827

Справа С-154/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 квітня 2002 року

Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

ВЄС 2002 С. I-03879

Справа С-183/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 квітня 2002 року

Maria Victoria Gonzalez Sachez v. Medicina Asturiana SA

ВЄС 2002 С. I-03901

Справа С-400/00

Рішення Суду (Третя Палата) від 30 квітня 2002 року

Club-Tour, Viagens e Turismo SA v Alberto Carlos Lobo Concalves Garrido, and Club Med Viagens LdS 

ВЄС 2002 С. I-04051

Справа С-478/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 травня 2002 року

Commission of the European Communities v Kingdom of Sweden

ВЄС 2002 С. I-04147

Справа С-66/00

Рішення Суду від 25 червня 2002 року

Criminal proceedings against Dante Bigi, third party: Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

ВЄС 2002 С. I-05917

Справа С-386/01

Рішення Суду (Перша Палата) від 12 вересня 2002 року

Commission of the European Communities v Kingdom of Spain

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-473/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 листопада 2002 року

Cofidis SA v. Jean-Louis Fredout

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-414/01

Рішення Суду (Друга Палата) від 28 листопада 2002 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-491/01

Рішення Суду від 10 грудня 2002 року

The Queen v. Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd

ВЄС 2002 С. 00000вгору