Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.20041601
Документ 1601-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 листопада 2004 р. N 1601
Київ
Про нагородження Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Нагородити Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з
врученням пам'ятного знака:
за вагомий особистий внесок у розвиток державної служби,
багаторічну сумлінну працю в системі професійного навчання
державних службовців і посадових осіб органів місцевого
самоврядування таких працівників Національної академії державного
управління при Президентові України:
ДЕРКАЧА - заступника директора з Анатолія Прокоповича економіко-господарської роботи
Харківського регіонального
інституту державного управління
СИТНИКА - декана вечірньої форми навчання Григорія Петровича
за вагомий внесок у забезпечення розвитку охорони здоров'я,
надання кваліфікованої медичної допомоги та з нагоди 20-річчя від
дня заснування Центрального клінічного госпіталю Державної
прикордонної служби його трудовий колектив
за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації
державної правової політики, зміцнення законності і правопорядку
та високий професіоналізм ГЛОДА Євгена Абрамовича - генерального
директора спеціалізованого державного підприємства "Укрспец'юст"
Міністерства юстиції
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку дружніх
відносин між Україною та Росією, багаторічну плідну працю та
високий професіоналізм ОРЄХОВА Валерія Олександровича - консула
Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, Російська
Федерація
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти,
наукову діяльність, багаторічну сумлінну працю ТОКАРЯ Леоніда
Кириловича - завідуючого відділом теорії, історії та методології
українознавства науково-дослідного інституту українознавства
Міністерства освіти і науки
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти,
підготовку висококваліфікованих спеціалістів та високий
професіоналізм:
ПИСАРЕНКА - ректора Полтавської державної Віктора Микитовича аграрної академії
ЯМЧИНСЬКУ - старшого викладача кафедри Галину Володимирівну математики з методикою викладання
в початкових класах Житомирського
державного університету
імені Івана Франка
за вагомий особистий внесок у розроблення науково-практичних
напрямів розвитку геронтології, неврології, створення наукової
школи нейрогеронтологів, нейрогеріатрів, багаторічну сумлінну
працю та високий професіоналізм МАНЬКОВСЬКОГО Микиту Борисовича -
провідного наукового співробітника відділу клінічної фізіології і
патології нервової системи Інституту геронтології Академії
медичних наук
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти,
провадження науково-педагогічної діяльності та високий
професіоналізм таких працівників Національного університету
"Львівська політехніка":
КАЛЕНЮКА - директора Інституту прикладної Петра Івановича математики та фундаментальних наук
МАНДЗІЯ - директора Інституту телекомунікацій,
Богдана Андрійовича радіоелектроніки та електронної
техніки
СТОЦЬКА - директора Інституту інженерної Зіновія Антоновича механіки та транспорту
за вагомий особистий внесок у розвиток українського
театрального мистецтва, багаторічну сумлінну працю та високий
професіоналізм:
ГРАНКА - заступника директора Київського Ярослава Євгеновича молодого театру, заступника голови
Національної спілки театральних
діячів
ЛИТКА - завідуючого кафедрою майстерності Анатолія Яковича актора Харківського державного
університету мистецтв імені
І.П. Котляревського
за вагомий особистий внесок у виконання програм соціального
захисту материнства, дитинства та сім'ї, багаторічну сумлінну
працю, високий професіоналізм:
СЕМЕНІХІНУ - начальника служби у справах Людмилу Олександрівну неповнолітніх Чернігівської районної
державної адміністрації, Запорізька
область
ХАРКІВСЬКУ - начальника служби у справах Ганну Терентіївну неповнолітніх Новомиколаївської
районної державної адміністрації,
Запорізька область
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку охорони
здоров'я, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм
таких працівників Херсонської обласної клінічної лікарні:
БРАТЧУКА - завідуючого гастроентерологічним Олександра Миколайовича відділенням
РАСІНСЬКОГО - завідуючого анестезіологічним Віктора Олексійовича відділенням
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку музейної
справи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм
СЕННІКОВУ Раїсу Павлівну - завідуючу сектором відділу
науково-фондової роботи Національного музею літератури, м. Київ
за вагомий особистий внесок у збереження
національно-культурного надбання, багаторічну сумлінну працю та
високий професіоналізм ІВАЩЕНКО Олену Микитівну - професора,
завідуючу науковою редакцією науково-редакційної групи з
підготовки видання "Звід пам'яток історії та культури України по
Житомирській області"
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти,
підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну
працю та високий професіоналізм таких працівників коледжу
ресторанного господарства Національного університету харчових
технологій:
ЛАНЧУК - викладача предмета "Технічна Євгенію Іванівну термодинаміка", диспетчера
навчальної частини
НЕРУБАЯ - викладача курсу "Обладнання Михайла Шмулевича підприємств громадського харчування"
НОВОСЕЛЕЦЬКУ - викладача предмета "Основи Надію Михайлівну комп'ютеризації"
за вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти,
впровадження сучасних методів навчання та виховання дітей трудовий
колектив дошкільного навчального закладу (ясел-садка)
комбінованого типу N 59 "Малятко" Центру ранньої соціальної
реабілітації дітей-інвалідів, м. Полтава
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти,
впровадження сучасних методів навчання та виховання дітей,
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм:
ВОШУНОК - заступника директора з навчальної Галину Кирилівну роботи Гадяцького професійного
аграрного ліцею, Полтавська область
ЗАПОРОЖЧЕНКО - завідуючу дошкільним навчальним Ларису Олексіївну закладом (яслами-садком) N 80,
м. Полтава
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку охорони
здоров'я, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм
БЕРЕЗНИЦЬКОГО Якова Соломоновича - завідуючого кафедрою
факультетської хірургії та хірургії інтернів Дніпропетровської
державної медичної академії
за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики з
питань сім'ї, жінок, дітей і молоді, багаторічну сумлінну працю та
високий професіоналізм:
ГРОМОВУ - завідуючу відділом у справах сім'ї
Валентину Миколаївну та молоді Дружківської міської ради,
Донецька область
ЗАХАРОВУ - начальника дитячого оздоровчого Тетяну Павлівну центру "Сонячний" Донецької
обласної ради професійних спілок
ЧУРИЛІНУ - лікаря комунального закладу охорони
Аллу Костянтинівну здоров'я "Інформаційно-аналітичний
Центр медичної статистики",
головного позаштатного спеціаліста
з питань первинної і
реабілітаційно-оздоровчої допомоги
дітям управління охорони здоров'я
Донецької обласної державної
адміністрації
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти,
багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм ПЕТРЕНКА
Володимира Леонідовича - начальника відділу Науково-методичного
центру вищої освіти Міністерства освіти і науки
за вагомий особистий внесок у розвиток системи соціальних
служб для молоді, реалізацію державної молодіжної політики,
багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм:
КРИЖАНІВСЬКУ - директора Святошинського районного у
Ірину Григорівну м. Києві центру соціальних служб для
молоді
СПІРІНУ - директора Оболонського районного у
Людмилу Петрівну м. Києві центру соціальних служб для
молоді
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти,
впровадження інноваційних технологій, багаторічну сумлінну працю
та високий професіоналізм КАТАНУ Валентина Івановича - директора
ліцею N 100, м. Дніпропетровськ
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку охорони
здоров'я, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм
МАСЛІЙ Людмилу Степанівну - заступника головного лікаря з
експертизи тимчасової непрацездатності поліклініки N 3, м. Рівне
за вагомий особистий внесок у забезпечення
санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, багаторічну
сумлінну працю та високий професіоналізм ТУРЧИНА Миколу
Степановича - головного державного санітарного лікаря
Чернігівського району Чернігівської області
за вагомий особистий внесок у збереження культурної спадщини
держави, професійну майстерність, багаторічну сумлінну працю та
високий професіоналізм КЛЮБУ Ярополка Миколайовича - заступника
генерального директора з наукової частини Національного
заповідника "Давній Галич"
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку охорони
здоров'я, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та сумлінну
працю ВОРОНЕНКА Юрія Васильовича - ректора Київської медичної
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку
видавничої справи та високу професійну майстерність таких
працівників видавництва - товариства з обмеженою відповідальністю
"Школа":
ЖЕЛЕЗНЯК - головного художника Світлану Миколаївну
ЯЦЕНКА - директора видавництва Ігоря Станіславовича
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку
української журналістики та професійну майстерність КРИКУНА Юрія
Юрійовича - головного консультанта Секретаріату Комітету Верховної
Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури,
спорту і туризму
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку архівної
справи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм:
АПАНОВИЧ - завідуючу сектором зв'язків Людмилу Іванівну з громадськістю та засобами масової
інформації відділу інформації,
використання Національного архівного
фонду та міжнародного
співробітництва Державного комітету
архівів
КЛИМОВУ - заступника начальника відділу Людмилу Сафронівну зберігання, обліку та довідкового
апарату Державного архіву
Миколаївської області
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку державної
статистики, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм та
з нагоди професійного свята - Дня працівників статистики таких
працівників:
ГОЇНЦЯ - директора Інформаційно-видавничого
Василя Якимовича центру Державного комітету
статистики
КУЗЬМІНУ - заступника директора департаменту Ірину Анатоліївну зведеної інформації та міжнародного
співробітництва - начальника
управління статистики зарубіжних
країн та міжнародного
співробітництва Державного комітету
статистики
ОСИПОВУ - директора департаменту обстежень Інну Ігорівну домогосподарств Державного комітету
статистики
ТАРАСОВА - заступника начальника Головного Івана Семеновича управління статистики у Рівненській
області
САГУН - спеціаліста I категорії - економіста
Ганну Іванівну Головного управління статистики
у Сумській області
за вагомий особистий внесок у забезпечення
соціально-економічного розвитку міста та багаторічну сумлінну
працю КУДРЯШОВА Петра Яковича - першого заступника голови
Севастопольської міської державної адміністрації
за значний особистий внесок у забезпечення розвитку місцевого
самоврядування в Черкаській області, високий професіоналізм та
багаторічну сумлінну працю ШАПРАНА Андрія Михайловича -
Русько-Полянського сільського голову
за зразкове виконання службових обов'язків, багаторічну
сумлінну працю і високий професіоналізм таких працівників Фонду
державного майна:
МАХОТКІНА - заступника директора Олександра Володимировича контрольно-ревізійного
департаменту - начальника
управління по контролю за
ефективністю використання та
відчуження державного майна
ШТЕПУРУ - заступника директора Вадима Миколайовича контрольно-ревізійного
департаменту - начальника
управління по контролю за діяльністю
органів приватизації та запобіганню
корупційним діям
за значний особистий внесок у розв'язання екологічних
проблем, збереження довкілля, забезпечення невиснажливого
використання і відтворення природних ресурсів, багаторічну
сумлінну працю та високий професіоналізм таких працівників
Міністерства охорони навколишнього природного середовища:
БІЛИК - заступника начальника Державного Поліну Болеславівну управління екології та природних
ресурсів в Хмельницькій області
БОЙКО - начальника управління планування та
Тетяну Михайлівну фінансів департаменту економіки
природокористування та фінансів
БУЛАНОВИЧА - начальника Державної інспекції Павла Георгійовича охорони Чорного моря
КОЛОТУШУ - заступника начальника управління Станіслава Сергійовича державного екологічного
моніторингу - начальника відділу
системи моніторингу департаменту
державного екологічного моніторингу
та охорони атмосферного повітря
за вагомий особистий внесок у забезпечення здійснення
експертної оцінки стану промислової безпеки та технічної підтримки
державного нагляду за охороною праці, багаторічну сумлінну працю і
високий професіоналізм ТИЧИНУ Володимира Михайловича - начальника
державного підприємства "Чернігівський експертно-технічний центр
Держнаглядохоронпраці України"
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку
нафтогазодобувного виробництва та магістральних трубопровідних
систем нафтогазового комплексу, багаторічну сумлінну працю і
високий професіоналізм КОВАЛИКА Івана Степановича - заступника
начальника територіального управління, начальника Західної
міжрегіональної інспекції державного нагляду на виробництвах
нафтогазового комплексу територіального управління Державного
комітету з нагляду за охороною праці по Львівській області
за значний особистий внесок у підвищення рівня пожежної та
техногенної безпеки в газонафтодобувному комплексі держави,
зразкове виконання службових обов'язків і багаторічну сумлінну
працю таких працівників Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій:
БОЯРИНА - командира Ніжинського воєнізованого
Василя Івановича протифонтанного взводу
ЄДИНЦЯ - заступника командира Стрийського Миколу Теодоровича воєнізованого протифонтанного взводу
ЄВРОСІНІНУ - начальника сектору кадрів і Олександру Іванівну спецобліку органу управління
Східного регіонального
спеціального (воєнізованого)
аварійно-рятувального загону
НОВОСТРОЙНОГО - заступника командира Полтавського Олександра Михайловича спеціального (воєнізованого)
аварійно-рятувального загону
за значний особистий внесок у розвиток паливно-енергетичного
комплексу, високий професіоналізм та з нагоди Дня енергетика таких
працівників Національної комісії регулювання електроенергетики:
ВИШИНСЬКОГО - начальника управління енергоринку Сергія Борисовича
ГАВРИЛЮК - начальника юридичного управління Олену Володимирівну
КОВАЛЕНКА - начальника відділу технічної Дмитра Віталійовича експертизи
КРАСЮКА - начальника управління ліцензійного
Костянтина Андрійовича контролю та територіальних
представництв
ЛАГОДЮК - начальника управління цінової Раїсу Іванівну політики в електроенергетиці
за вагомий внесок у розвиток газової промисловості, високі
виробничі та наукові досягнення трудовий колектив відкритого
акціонерного товариства "Інжинірингово-виробниче підприємство
"ВНІПІтрансгаз", м. Київ
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку газової
промисловості та багаторічну сумлінну працю ПАСКЕВИЧА Миколу
Антоновича - голову об'єднаної профспілкової організації дочірньої
компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку газової
промисловості працівників відкритого акціонерного товариства
"Інжинірингово-виробниче підприємство "ВНІПІтрансгаз", м. Київ:
ІВАНЮКА - головного інженера Василя Олексійовича
КОШАРНОГО - головного фахівця департаменту Олексія Антоновича магістральних газопроводів
ЛОСЯ - генерального директора Віктора Миколайовича
за вагомий особистий внесок у розвиток автомобільного
транспорту, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм
РУДОБАБУ Миколу Єгоровича - заступника начальника комунальної
госпрозрахункової служби перевезень Київської міської державної
адміністрації
за значний особистий внесок у забезпечення розвитку
вітчизняного суднобудування і багаторічну сумлінну працю таких
працівників відкритого акціонерного товариства "Дамен Шіпярдс
Океан", м. Миколаїв:
КРИВОРОТОВА - майстра трубомонтажного цеху Ігоря Ілліча
СТОГУ - старшого майстра корпусно-докового
Олександра Васильовича цеху
за вагомий особистий внесок у будівництво Київського
метрополітену, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну
працю таких працівників відкритого акціонерного товариства
"Київметробуд":
ВАСЮРУ - заступника начальника дільниці Івана Микитовича тунельного загону N 4
ГНАТЮКА - головного інженера управління Олександра Івановича виробничо-технологічної комплектації
ЗАРІЧНОГО - гірничого майстра тунельного загону
Віктора Михайловича N 14
ЗЕЛЕНСЬКОГО - головного інженера автобази Олега Васильовича
КРИВОШЛИКА - начальника відділу інженерної Олександра Івановича підготовки виробництва
ЛАШКА - електрозварника управління Миколу Прокоповича механізації
НОВАКОВСЬКОГО - начальника дільниці Леоніда Васильовича будівельно-монтажного управління N 6
ЧМИРУ - бригадира слюсарів-електриків Валерія Івановича комбінату виробничих підприємств
ШОПОВА - механіка дільниці Михайла Федоровича будівельно-монтажного управління N З
ШТАНДАРІНА - начальника дільниці Анатолія Михайловича ремонтно-експлуатаційного управління
за вагомий особистий внесок у розвиток дорожнього
господарства, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм
КАШКАРЬОВА Василя Олексійовича - директора дочірнього підприємства
"Харківський облавтодор" відкритого акціонерного товариства
"Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку
металургійної промисловості та високий професіоналізм таких
працівників відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський
металургійний завод імені Комінтерну":
КОМАРОВА - начальника ремонтно-механічного цеху
Сергія Володимировича
МЕДВЕДЄВА - начальника цеху кольорового покриття
Олександра Михайловича
ХОНДАКА - начальника електроенергетичного цеху
Олександра Миколайовича
за вагомий особистий внесок у забезпечення
соціально-економічного розвитку підприємства, багаторічну сумлінну
працю та високий професіоналізм таких працівників відкритого
акціонерного товариства "Нижньодніпровський трубопрокатний завод",
м. Дніпропетровськ:
ЛІСОВОГО - помічника директора центру Василя Ілліча соціального розвитку
ЄРМАШКЕВИЧА - начальника відділу по роботі Федора Миколайовича з персоналом
за значний особистий внесок у забезпечення розвитку
будівельної галузі, багаторічну сумлінну працю та високий
професіоналізм:
БАБАЄВА - електрозварника відкритого Миколу Вікторовича акціонерного товариства
"Житлопромбуд - 8", м. Миколаїв
ГАЛУНКА - заступника начальника управління Віталія Миколайовича капітального будівництва Державного
управління справами
КАЦАЛУ - виконроба опоряджувальної дільниці
Павла Григоровича відкритого акціонерного товариства
"Житлопромбуд - 8", м. Миколаїв
КІНДЗЕРСЬКОГО - головного конструктора відділення Миколу Івановича проектно-вишукувальних робіт
акціонерного товариства
"Медінвестпроект", м. Київ
МАРУХНЯКА - начальника комплексної проектної Євгена Михайловича майстерні, головного інженера
проекту закритого акціонерного
товариства "Миколаївський Діпроміст"
МОКРИЦЬКОГО - головного спеціаліста відділу Петра Івановича технічного нагляду управління
капітального будівництва
Миколаївської обласної державної
адміністрації
ОГНЕВОГО - плиточника будівельного управління
Юрія Васильовича Державного управління справами
ПОДОЛИННОГО - головного консультанта управління Анатолія Сидоровича капітального будівництва Державного
управління справами
РУМИНСЬКУ - заступника керуючого трестом Тетяну Володимирівну відкритого акціонерного товариства
"Трест Київміськбуд - 2" холдингової
компанії "Київміськбуд"
СЛІПЧЕНКА - муляра будівельного управління Віктора Антоновича Державного управління справами
ХУДОБУ - заступника директора колективного Богдана Федоровича підприємства виробничо-будівельної
фірми "МЖКбуд" холдингової компанії
"Київміськбуд"
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку
промисловості, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм
та з нагоди 240-річчя державного підприємства завод "Арсенал",
м. Київ, таких працівників підприємства:
ІВАНИЦЬКОГО - майстра Петра Тихоновича
ОДНОРОГА - токаря Петра Григоровича
СКОЧКО - гальваніка Катерину Францівну
СОРОКІНА - інженера-конструктора Олексія Костянтиновича
ЦВІРКУН - старшого майстра Ганну Володимирівну
за вагомий особистий внесок у забезпечення впровадження
прогресивних технологій виробництва, освоєння випуску
конкурентоспроможних видів продукції та сумлінну працю таких
працівників державного підприємства "Науково-виробничий комплекс
газотурбобудування "Зоря - "Машпроект", м. Миколаїв:
ЗОЛОТУХІНУ - мийника машин Олександру Миколаївну
НОВОСЬОЛОВА - старшого майстра обрубної дільниці
Юрія Євгеновича
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку
птахівництва, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм
ЛЕПЕТЮКА Сергія Івановича - генерального директора виробничого
об'єднання птахівничої промисловості "Житомирптахопром"
за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації
державної політики у галузі земельних відносин та багаторічну
сумлінну працю КЛЮЧНИК Надію Володимирівну - заступника начальника
управління ринку та оцінки земель, розмежування земель державної
та комунальної власності Державного комітету по земельних ресурсах
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку
меліорації і водного господарства, багаторічну сумлінну працю,
високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя від дня утворення
Луганського обласного виробничого управління меліорації і водного
господарства ПАНАСЮКА Петра Миколайовича - головного інженера
цього Управління
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку
садівництва і виноградарства, багаторічну сумлінну працю та
високий професіоналізм ФІЛІППОВИЧА Вадима Олексійовича -
генерального директора корпорації з питань садівництва,
розсадництва та виноробної промисловості "Миколаївсадвинпром"
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку харчової
промисловості, багаторічну сумлінну працю і високий
професіоналізм:
ВОЗНЮК - начальника шоколадного цеху N 3 Олену Миколаївну закритого акціонерного товариства
"Київська кондитерська фабрика
імені Карла Маркса"
ГМИРЮ - головного інженера дочірнього Олександра Петровича підприємства "Хлібокомбінат N 6"
відкритого акціонерного товариства
"Київхліб"
ДРАГАНА - директора дочірнього підприємства Івана Павловича "Хлібокомбінат N 4" відкритого
акціонерного товариства "Київхліб"
КОВАЛЬОВА - головного інженера закритого Миколу Миколайовича акціонерного товариства "Київський
завод шампанських вин "Столичний"
РАКА - заступника голови правління Володимира Денисовича з фінансів - головного бухгалтера
закритого акціонерного товариства
"Київмлин"
за значний особистий внесок у забезпечення розвитку харчової
промисловості та високий професіоналізм таких працівників
закритого акціонерного товариства "Краснодонський м'ясокомбінат",
Луганська область:
АСЛАМОВУ - різальника м'ясопродуктів Марію Павлівну
КОРНЄВА - забивача худоби Олександра Анатолійовича
ХОМЕНКА - директора товариства Бориса Григоровича

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 19вгору