Про відродження Києво-Могилянської Академії
Розпорядження Голови Верховної Ради України від 19.09.19911570-XII
Документ 1570-XII, поточна редакція — Прийняття від 19.09.1991

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
м. Київ N 1570-XII 19 вересня 1991 року
Про відродження Києво-Могилянської Академії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст. 685 )

Враховуючи потребу в високоосвічених кадрах для управління
державою та репрезентації України на міжнародній арені,
усвідомлюючи видатну роль, що її відізвала свого часу
Києво-Могилянська Академія як перший вищий навчальний заклад
Східної Європи, на підставі висновків комісій Верховної Ради
України з питань народної освіти і науки, культури та духовного
відродження:
1. Відновити діяльність Києво-Могилянської Академії в
м. Києві на її історичній території, як незалежного вищого
навчального закладу, під назвою Університет Києво-Могилянська
Академія.
2. Кабінету Міністрів України:
- забезпечити реалізацію наукової концепції відродження
Києво-Могилянської Академії;
- за участю комісій Верховної Ради України з питань народної
освіти та науки, з питань культури та духовного відродження до
1 жовтня 1991 р. утворити робочу групу по відродженню
Києво-Могилянської Академії, визначити її статус, забезпечити
приміщенням і відповідним обладнанням.
3. Виділити у розпорядження робочої групи по відродженню
Києво-Могилянської Академії 300 тис. карбованців з Фонду милосердя
Голови Верховної Ради України.

Голова Верховної Рада України Л.КРАВЧУКвгору