Документ 1521-III, попередня редакція — Редакція від 01.10.2000, підстава - 1962-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про тимчасовий порядок оподаткування операцій
з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких
паливно-мастильних матеріалів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 19, ст.145 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1648-III ( 1648-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.214
N 1813-III ( 1813-14 ) від 13.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.320
N 1962-III ( 1962-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 43, ст.372 )

Цей Закон спрямований на створення умов для безперебійного
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
паливно-мастильними матеріалами та запобігання збільшенню цін на
них у період підготовки та проведення весняно-польових робіт у
2000 році.
Стаття 1. Тимчасово, до 1 січня 2001 року, при ввезенні
(імпортуванні) на митну територію України нафти сирої
(код 2709 00 000 згідно з Гармонізованою системою опису та
кодування товарів (далі - ГС) у момент перетину митного кордону
України не справляються ввізне мито і до 31 грудня 2001 року
податок на додану вартість та до 1 жовтня 2000 року при ввезенні
(імпортуванні) важких дистилятів (дизельного пального) за кодами
згідно з ГС 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690 - ввізне мито,
податок на додану вартість та акцизний збір. ( Стаття 1 в редакції
Закону N 1648-III ( 1648-14 ) від 06.04.2000; із змінами,
внесеними згідно із Законами N 1813-III ( 1813-14 ) від
13.06.2000, N 1962-III ( 1962-14 ) від 21.09.2000 )
Стаття 2. Тимчасово, до 1 жовтня 2000 року, продаж або інші
види відчуження важких дистилятів (дизельного пального) - код ГС
2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690, виготовлених
нафто-переробними підприємствами України з використанням сировини,
видобутої на території України або імпортованої, а також
вироблених або ввезених (імпортованих) важких дистилятів
(дизельного пального) здійснюються суб'єктами підприємницької
діяльності без справляння акцизного збору та збору до Державного
інноваційного фонду, а при переробці ввезеної (імпортованої)
сировини на давальницьких умовах - також без сплати ввізного мита.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1813-III
( 1813-14 ) від 13.06.2000 )
Стаття 3. Податкові зобов'язання з податку на додану
вартість, що виникають у зв'язку з продажем товарів, визначених у
статтях 1 та 2 цього Закону, нараховуються за наслідками
податкового періоду, на який припадає отримання продавцем коштів
або інших видів компенсацій вартості таких товарів від покупця.
При цьому право на збільшення податкового кредиту платників
податку на додану вартість - покупців таких товарів виникає у
податковий період, на який припадає здійснення оплати коштами або
шляхом надання інших видів компенсацій їх вартості, без
застосування положень підпункту 7.3.4 пункту 7.3 статті 7 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).
( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 1962-III
( 1962-14 ) від 21.09.2000 )
Стаття 5. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України розробити порядок обліку та
звітності операцій, що здійснюються відповідно до цього Закону.
3. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита
на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 42, ст.201; 1998 р., N 17, ст.82, N 52,
ст.327; 1999 р., N 4, ст.34, N 30, ст.241, N 38, ст.346, ст.350, N
52, ст.464; 2000 р., N 4, ст.30) доповнити статтями 5 та 6 такого
змісту:
"5. Тимчасово, до 1 червня 2000 року, звільнити від
обкладання ввізним митом важкі дистиляти (2710 00 610; 2710 00
650; 2710 00 690), бензини моторні (2710 00 330; 2710 00 350).
6. Установити з 1 жовтня 2000 року ставки акцизного збору на:
важкі дистиляти (дизельне пальне) (2710 00 610; 2710 00 650;
2710 00 690) у розмірі 30 євро за 1000 кг;
бензини моторні (2710 00 330; 2710 00 350) у розмірі 60 євро
за 1000 кг".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 2000 року
N 1521-IIIвгору