Документ 1513-2008-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.12.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 3 грудня 2008 р. N 1513-р
Київ
Про затвердження плану невідкладних
заходів щодо розв'язання проблем соціального захисту
інвалідів та забезпечення захисту їх прав

Затвердити план невідкладних заходів щодо розв'язання проблем
соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав, що
додається.
Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади
забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, передбачених
з цією метою у державному бюджеті на відповідний рік, та за
рахунок інших джерел.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2008 р. N 1513-р
ПЛАН
невідкладних заходів щодо розв'язання
проблем соціального захисту інвалідів
та забезпечення захисту їх прав

1. Забезпечити перегляд законодавства на відповідність
положенням Конвенції ООН про права інвалідів ( 995_g71 ). За
результатами роботи підготувати висновки та пропозиції щодо
ратифікації Конвенції ( 995_g71 ).
Мінпраці, Мінрегіонбуд,
Мінжитлокомунгосп,
Мінтрансзв'язку,
Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МОЗ,
МКТ, МВС, МЗС, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст,
Держкомтелерадіо, Держкомстат,
Держспоживстандарт, Державна
судова адміністрація за участю
Національного банку, а також
Національної асамблеї інвалідів
України, інших громадських
організацій інвалідів.
До 1 квітня 2009 року.
2. Утворити у структурі МОН управління з питань виховання,
навчання, реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми
потребами, а також у структурі місцевих органів влади (управління
освіти) відповідні підрозділи, передбачивши необхідні видатки під
час доопрацювання законопроекту "Про Державний бюджет України на
2009 рік".
МОН.
Перше півріччя 2009 року.
3. Передбачити під час доопрацювання законопроекту "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" окремим рядком у видатках
МОН фінансування програм, спрямованих на розв'язання проблем дітей
та молоді з особливими освітніми потребами.
Мінфін, МОН.
До 15 грудня 2008 року.
4. Розробити, затвердити та забезпечити поетапне виконання
програми залучення до навчально-виховного процесу дітей-інвалідів
з раннього віку, зокрема із запровадженням форм їх інтегрованого і
спеціального виховання та навчання.
МОН, Академія педагогічних наук.
До 1 червня 2009 року.
5. Розробити методики розвитку, виховання та навчання
дітей-інвалідів з різними нозологічними формами захворювань,
забезпечивши їх видання та розповсюдження серед населення.
МОН, Академія педагогічних наук.
До 1 вересня 2009 року.
6. Вивчити питання щодо утворення денних центрів перебування
дітей-інвалідів та підготувати відповідні пропозиції.
Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
До 1 лютого 2009 року.
7. Удосконалити порядок комплектування спеціальних дошкільних
навчальних закладів з метою виключення надмірних обмежень для
зарахування дітей-інвалідів до таких закладів.
МОН, МОЗ.
До 1 квітня 2009 року.
8. Підвищити ефективність механізму складення індивідуальної
програми реабілітації інвалідів, здійснивши комплектування
медико-соціальних експертних комісій та лікувально-консультативних
комісій лікувально-профілактичних закладів спеціалістами.
МОЗ.
До 1 травня 2009 року.
9. Прискорити затвердження порядку віднесення інвалідів
першої групи до підгруп А і Б відповідно до Закону України "Про
реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ).
МОЗ.
До 1 січня 2009 року.
10. Створити для запобігання інвалідності серед дітей систему
ранньої медичної діагностики порушень їх розвитку.
МОЗ.
До 1 січня 2010 року.
11. Подати проект постанови Кабінету Міністрів України про
затвердження Порядку забезпечення інвалідів виробами медичного
призначення. Під час розроблення проекту звернути особливу увагу
на належну якість таких виробів.
МОЗ, Мінфін.
До 1 лютого 2009 року.
12. Забезпечити безумовне дотримання норм витрат на
харчування та медикаменти в інтернатних закладах для осіб з
інвалідністю та госпіталях (відділеннях, палатах) для інвалідів
війни.
МОЗ, Міноборони, Мінпраці, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
13. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції про внесення змін до Програми забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
до об'єктів житлового та громадського призначення, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 863
( 863-2003-п ).
Мінрегіонбуд, Мінтрансзв'язку,
Мінсім'ямолодьспорт,
Мінпромполітики,
Мінжитлокомунгосп, Мінпраці,
Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст,
Держспоживстандарт.
До 1 березня 2009 року.
14. Вивчити питання про можливість надання
Держархбудінспекції повноважень щодо:
здійснення контролю за будівництвом нових, реконструкцією і
капітальним ремонтом існуючих об'єктів вулично-дорожньої мережі та
прийняття рішення про введення їх в експлуатацію;
заборони введення в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів без пристосування їх до потреб осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
Мінрегіонбуд, Держархбудінспекція.
До 1 квітня 2009 року.
15. Вивчити питання про можливість акумуляції коштів
спеціального фонду державного бюджету, що надходять від сплати
штрафів у зв'язку з введенням в експлуатацію новозбудованих
об'єктів, які не пристосовані до потреб осіб з обмеженими
фізичними можливостями, з метою їх спрямування на створення
безперешкодного середовища.
Мінрегіонбуд.
До 1 квітня 2009 року.
16. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України
законопроекти:
про внесення до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) змін щодо визначення
розмірів штрафів, які накладаються в разі порушення посадовими
особами підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності державних стандартів, норм і правил в частині створення
безперешкодного середовища для осіб з обмеженими можливостями під
час проектування, розміщення, підготовчих робіт добудівництва і
реконструкції, введення в експлуатацію об'єктів чи споруд,
побудованих з порушенням актів законодавства;
про внесення до Закону України "Про відповідальність
підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за
правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) змін щодо
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні під час
проектування і будівництва об'єктів нормативних вимог у частині
створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими
можливостями.
Мінрегіонбуд.
До 1 квітня 2009 року.
17. Забезпечити посилення контролю за дотриманням державних
будівельних норм, які стосуються вимог безперешкодного доступу
осіб з обмеженими можливостями, запровадити ефективний механізм
притягнення до відповідальності осіб, винних в їх порушенні.
Мінрегіонбуд, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
18. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції про внесення до Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п )
та інших нормативно-правових актів змін щодо розмітки
дорожньо-вуличної мережі з урахуванням потреб інвалідів.
МВС, Мінпраці.
До 1 лютого 2009 року.
19. Розробити та затвердити стандарти забезпечення
доступності інвалідів до транспортних засобів загального
користування та об'єктів відповідної інфраструктури.
Мінпромполітики, Мінтрансзв'язку,
Держспоживстандарт.
До 1 червня 2009 року.
20. Передбачити під час доопрацювання законопроекту "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" видатки для підтримання
творчої і культурної діяльності інвалідів.
МКТ, Мінфін.
До 1 січня 2009 року.
21. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України
про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 921 ( 921-2008-п ),
передбачивши відновлення для підприємств, заснованих громадськими
організаціями інвалідів, преференцій щодо закупівлі товарів, робіт
і послуг, виробниками яких вони є.
Мінекономіки, Мінпраці.
До 1 січня 2009 року.
22. Збільшити під час доопрацювання законопроекту "Про
державний бюджет України на 2009 рік" обсяг видатків для розвитку
фізичної культури і спорту інвалідів, підтримання паралімпійського
та дефлімпійського руху, заходів з реабілітації інвалідів із
застосуванням засобів фізичної культури та спорту виходячи з
обґрунтованої потреби, визначеної головними розпорядниками
бюджетних коштів.
Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці,
Мінфін за участю Національного
комітету спорту інвалідів України.
До 31 грудня 2008 року.
23. Завершити роботу з уведення в дію першої черги Західного
реабілітаційно-спортивного центру, передбачивши відведення в
постійне користування земельної ділянки та відповідне бюджетне
фінансування з метою створення умов для підготовки національної
паралімпійської команди до X зимових Паралімпійських ігор
2010 року.
Мінсім'ямолодьспорт,
Мінпраці, Мінфін, Держкомзем,
Львівська облдержадміністрація
за участю Національного комітету
спорту інвалідів України.
До 31 грудня 2008 року.
24. З урахуванням успішного виступу національної збірної
команди на XIII літніх Паралімпійських іграх 2008 року збільшити
її штатну чисельність та забезпечити підготовку до участі в XXI
літніх Дефлімпійських іграх 2009 року.
Мінсім'ямолодьспорт,
Мінфін за участю Національного
комітету спорту інвалідів України
До 31 грудня 2008 року.
25. Під час розроблення та реалізації проектів, що стосуються
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
забезпечити безумовне врахування потреб осіб з інвалідністю.
Залучати підприємства громадських організацій інвалідів до
реалізації таких проектів.
Мінекономіки, Мінсім'ямолодьспорт,
Мінпраці, Мін'юст.
До 1 лютого 2009 року.
26. Передбачити під час доопрацювання законопроекту "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" виділення окремим рядком
видатків для надання цільової фінансової допомоги з метою
забезпечення функціонування підприємств і організацій невиробничої
сфери УТОС та УТОГ, а також підприємствам та об'єднанням
зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання
соціально-культурних підрозділів.
Мінфін, Мінпраці.
До 1 січня 2009 року.
27. Внести до Методики розрахунку і порядку використання
плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786 ( 786-95-п ), зміни
щодо розташування громадських організацій інвалідів, їх установ і
організацій, встановивши зазначену плату на рівні 1 відсотка
вартості орендованого майна.
Фонд державного майна, Мінпраці,
Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст.
До 1 березня 2009 року.
28. Сприяти діяльності громадських організацій інвалідів, їх
підприємств та організацій, не допускати випадків позбавлення
приміщень, в яких вони провадять діяльність.
Центральні та місцеві органи
виконавчої влади.
Постійно.вгору