Документ 1478-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2001, підстава - 225-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 вересня 1998 р. N 1478
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 225 ( 225-2001-п ) від 07.03.2001 )
Про внесення зміни та доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України
від 13 липня 1998 р. N 1064

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміну та доповнення до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 липня 1998 р. N 1064 ( 1064-98-п ) "Про
встановлення максимальної величини фактичних витрат суб'єктів
господарювання на оплату праці працівників, суми оподатковуваного
доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу, з яких
справляються збори (внески) до соціальних фондів" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1043), що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 вересня 1998 р. N 1478
ЗМІНА ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 липня 1998 р. N 1064 ( 1064-98-п )
1. У пункті 1:
слова "на одного працюючого" замінити словами "на кожного
працюючого";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Обчислення суми зборів (внесків) до соціальних фондів
здійснюється відповідно до прикладу, наведеного у додатку.
Покласти на Міністерство фінансів надання роз'яснень щодо
застосування цього пункту".
2. Доповнити постанову додатком такого змісту:
"ПРИКЛАД
обчислення суми зборів (внесків) до соціальних фондів
(у гривнях на місяць) —————————————————————————————————————————————————————————————————— Прізвище |Нарахо-|Розмір | Сума зборів (внесків) за та ініціали |вано |заробітку,| рахунок заробітку працюючого |заро- |на який |————————————————————————————————— |бітку |нарахо- |до Пенсій-| до Державного|Всього | |вуються |ного фонду|фонду сприяння| | |збори до | (1 від- | зайнятості | | |соціальних| соток)* | населення | | |фондів | |(0,5 відсотка)| —————————————————————————————————————————————————————————————————— Іваненко І.І. 500 500 5 2,5 7,5
Петренко П.П. 1000 1000 10 5 15
Сидорчук С.С. 1500 1000 10 5 15 —————————————————————————————————————————————————————————————————— Усього 3000 2500 25 12,5 37,5

Сума зборів (внесків), що обчислюються суб'єктами
господарювання з фактичних витрат на оплату праці
працівників
Збір до Пенсійного фонду (2500 гривень x 32 відсотки), 800
гривень
Збір до Державного фонду сприяння зайнятості населення 37,5
(2500 гривень x 1,5 відсотка), гривень
Внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації 125
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення (2500 гривень x 5 відсотків),**
гривень
Збір до Фонду соціального страхування України 100
(2500 гривень x 4 відсотки), гривень
Разом, гривень 1062,5
Усього
Збір до Пенсійного фонду (25 гривень + 800 гривень), 825
гривень
Збір до Державного фонду сприяння зайнятості населення 50
(12,5 гривні + 37,5 гривні), гривень
Внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації 125
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення, гривень
Збір до Фонду соціального страхування, гривень 100
Разом, гривень 1100
———————————————————————— * З дня набрання чинності Указом Президента України від 31
серпня 1998 р. N 957 ( 957/98 ) "Про невідкладні заходи щодо
погашення заборгованості з виплати пенсій" - 2 відсотки.
** З набранням чинності Указом Президента України від 7
серпня 1998 р. N 857 ( 857/98 ) "Про деякі зміни в оподаткуванні"
з 1 січня 1999 р. збори до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення не нараховуватимуться".вгору