Про підпорядкування Україні внутрішніх військ, що дислокуються на її території
Указ Президії Верховної Ради України від 30.08.19911465-XII
Документ 1465-XII, поточна редакція — Прийняття від 30.08.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про підпорядкування Україні внутрішніх військ,
що дислокуються на її території
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 44, ст.592 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24
серпня 1991 року "Про військові формування на Україні" ( 1431-12 )
перевести у відання України всі дислоковані на території
республіки військові частини внутрішніх військ МВС СРСР та їх
органи управління з озброєнням і матеріально-технічною базою.
На основі цих військових частин внутрішніх військ утворити
Республіканську гвардію України, керівництво якою покласти на
командуючого Республіканською гвардією України.
Встановити, що командуючий Республіканською гвардією України
затверджується Верховною Радою України і підпорядковується
безпосередньо Голові Верховної Ради України.
2. Кабінету Міністрів України, Комісії Верховної Ради України
з питань оборони і державної безпеки підготувати і подати до 15
вересня 1991 року на розгляд Верховної Ради України проекти Закону
про Республіканську гвардію України і Положення про порядок її
комплектування та військового, матеріально-технічного і
фінансового забезпечення.
3. Кабінету Міністрів України провести переговори з МВС СРСР
з цього питання.
4. Ввести в дію цей Указ з моменту прийняття.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 30 серпня 1991 року
N 1465-XIIвгору