Документ 1433-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.02.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.03.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних
Націй проти транснаціональної організованої
злочинності та протоколів, що її доповнюють
(Протоколу про попередження і припинення торгівлі
людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання
за неї і Протоколу проти незаконного ввозу
мігрантів по суші, морю і повітрю)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.263 )

I. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти
транснаціональної організованої злочинності ( 995_789 ) (далі -
Конвенція), підписану від імені України в м. Палермо 12 грудня
2000 року (додається*), ратифікувати з такими застереженнями і
заявами:
до пункту 6 статті 13:
Конвенція ( 995_789 ) застосовуватиметься тільки за умови
дотримання конституційних принципів і фундаментальних засад
правової системи України;
до пункту "b" статті 2:
В українському кримінальному законодавстві поняттю "серйозний
злочин" відповідають поняття "тяжкий" і "особливо тяжкий злочин".
При цьому тяжкий злочин - це злочин, за який передбачено такий вид
покарання, як позбавлення волі на строк не менше п'яти і не більше
десяти років (частина четверта статті 12 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ), а особливо тяжкий злочин - за який
передбачено такий вид покарання, як позбавлення волі на строк
понад десять років або довічне позбавлення волі (частина п'ята
статті 12 Кримінального кодексу України);
до пункту 5а статті 16:
Україна заявляє, що Конвенція ( 995_789 ) є правовою
підставою для співробітництва з питань видачі в разі надходження
прохання про видачу від держави - учасниці цієї Конвенції, з якою
немає договору про видачу;
до пункту 13 статті 18:
Центральними органами в Україні, на які покладаються
повноваження згідно з пунктом 13 статті 18 Конвенції ( 995_789 ),
є Міністерство юстиції України (щодо судових рішень) і Генеральна
прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування
кримінальних справ);
до пункту 14 статті 18:
Запити про правову допомогу і документи, що до них додаються,
повинні надсилатися до України разом із засвідченим перекладом на
українську, російську, англійську або французьку мови, якщо вони
не складені однією з цих мов;
до пункту 3 статті 26:
Положення пункту 3 не буде поширюватися на організатора або
керівника злочинної організації щодо їх звільнення від
кримінальної відповідальності. Згідно із законодавством України
(частина друга статті 255 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ) зазначені особи несуть кримінальну відповідальність
незалежно від умов, передбачених статтею 26 Конвенції ( 995_789 ).
2. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми,
особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює
Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної
організованої злочинності ( 995_791 ), підписаний від імені
України в м. Нью-Йорку 15 листопада 2001 року, ратифікувати
(додається*).
3. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і
повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти
транснаціональної організованої злочинності ( 995_790 ),
підписаний від імені України в м. Нью-Йорку 15 листопада
2001 року, ратифікувати (додається*).
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 лютого 2004 року
N 1433-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору