Документ 1428-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.09.2016, підстава - 521-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 жовтня 2006 р. N 1428
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 521 ( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }
Про умови оплати праці працівників
Національної служби посередництва
і примирення та її відділень
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 956 ( 956-2007-п ) від 25.07.2007 }
{ Про підвищення з 1 лютого 2008 р. на 45 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 34
( 34-2008-п ) від 06.02.2008 }
{ Про підвищення з 01.12.2015 на 25 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 1013 ( 1013-2015-п ) від 09.12.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схеми посадових окладів працівників
Національної служби посередництва і примирення та її відділень в
Автономній Республіці Крим та областях згідно з додатками 1 і 2.
2. Надати голові Національної служби посередництва і
примирення у межах затвердженого фонду оплати праці право:
1) установлювати:
а) працівникам - посадові оклади згідно із затвердженими цією
постановою схемами;
б) заступникам керівників структурних підрозділів, посади
яких не передбачені цією постановою, - посадові оклади на
3-7 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;
в) керівникам відділень Національної служби посередництва і
примирення в Автономній Республіці Крим та областях, їх
заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам,
спеціалістам - надбавку за високі досягнення у праці або за
виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг державного
службовця та вислугу років; керівним працівникам і спеціалістам
відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо
займаються розробленням проектів нормативно-правових актів,
проводять експертизу проектів таких актів, якщо положеннями про ці
підрозділи визначено виконання такої роботи, - у розмірі до 100
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг
державного службовця та вислугу років. { Абзац перший підпункту 1
"в" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 956
( 956-2007-п ) від 25.07.2007 }
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка
скасовується або зменшується;
г) спеціалістам (крім заступників керівників, керівників
структурних підрозділів та їх заступників) - доплату:
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких
самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової
непрацездатності, перебування у відпустці без збереження
заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у
частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку або у відпустці без збереження
заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але
не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) - у розмірі
до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з
використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу
відсутнього працівника;
за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або
заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці
між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника
або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування
надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує
обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника
структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує
обов'язки тимчасово відсутнього керівника, не є його заступником;
2) здійснювати у 2006 році преміювання працівників відповідно
до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також з
нагоди державних і професійних свят та ювілейних дат в межах
коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного
органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з
1 січня 2007 р. - у межах фонду преміювання, створеного у розмірі
не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати
праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання визначаються
у положенні про преміювання працівників Національної служби
посередництва і примирення та її відділень;
3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі,
що не перевищує середньомісячної заробітної плати.
3. Виплачувати працівникам:
1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної
мови: однієї європейської - у розмірі 10 відсотків, однієї
східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов -
25 відсотків посадового окладу;
2) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі
5 відсотків посадового окладу;
3) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків
посадового окладу;
4) надбавку за вислугу років у відсотках до посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу
державної служби в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад
5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад
20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків. { Пункт 3 доповнено
підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 956 ( 956-2007-п ) від
25.07.2007 }
4. Голові Національної служби посередництва і примирення та
його заступнику встановлюється надбавка за особливий характер
роботи та інтенсивність праці у розмірі до 90 відсотків посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг.
5. Преміювання, надання матеріальної допомоги, встановлення
надбавок та доплат голові Національної служби посередництва і
примирення та його заступнику здійснюється у порядку та розмірі,
встановлених цією постановою, за рішенням Кабінету Міністрів
України у межах наявних коштів на оплату праці.
6. Умови оплати праці, затверджені цією постановою,
застосовуються з 1 жовтня 2006 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 2006 р. N 1428
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2007 р. N 956 ( 956-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів працівників центрального апарату
Національної служби посередництва і примирення

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Голова | 5113 | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник голови | 4648 | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник голови | 4316 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу | 1712-1819 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору | 1418-1445 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору у складі | 1311-1338 | |відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст | 1059-1070 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 899-926 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 808-835 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 722-749 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 642-669 | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 956 ( 956-2007-п ) від
25.07.2007 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 2006 р. N 1428
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2007 р. N 956 ( 956-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
відділень Національної служби посередництва
і примирення в Автономній Республіці Крим
та областях

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |-------------------------------------------------| | | Автономна | за групами областей | | | Республіка |----------------------------------| | | Крим |поза групою | I | II | |--------------+--------------+------------+----------+----------| |Начальник | 1926 | 1712-1819 |1605-1712 |1498-1605 | |відділення | | | | | |--------------+--------------+------------+----------+----------| |Начальник | 990-1100 | 990-1100 | 935-1045 | 880-990 | |відділу | | | | | |--------------+--------------+------------+----------+----------| |Завідувач | 764-794 | 764-794 | 718-747 | 700-729 | |самостійного | | | | | |сектору | | | | | |--------------+--------------+------------+----------+----------| |Головний | 694-724 | 694-724 | 671-700 | 648-677 | |спеціаліст | | | | | |--------------+--------------+------------+----------+----------| |Провідний | 601-630 | 601-630 | 578-607 | 554-584 | |спеціаліст | | | | | |--------------+--------------+------------+----------+----------| |Спеціаліст | 531-560 | 531-560 | 531-560 | 508-537 | |I категорії | | | | | |--------------+--------------+------------+----------+----------| |Спеціаліст | 513 | 513 | 508 | 508 | |II категорії | | | | | |--------------+--------------+------------+----------+----------| |Спеціаліст | 478 | 478 | 467 | 467 | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 956 ( 956-2007-п ) від
25.07.2007 }вгору