Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 21.12.19991331-XIV
Документ 1331-XIV, перша редакція — Прийняття від 21.12.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 4, ст. 30 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законів України такі зміни:
1. У статті 4 Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201;
1999 р., N 38, ст. 346) цифри і слова "31 грудня 1999 року"
замінити цифрами і словами "31 грудня 2000 року".
2. У статті 2 Закону України "Про списання податкової
заборгованості підприємств водного транспорту, що виникла у
зв'язку з обмеженням судноплавства по Дунаю" ( 965-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 347):
слова "і не сплачені за станом на 1 липня 1999 року"
виключити;
доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"Суми податкової заборгованості, які нараховані за період з
1 березня 1999 року до 1 липня 1999 року та відповідно до цього
Закону підлягають списанню і не були списані, зараховуються в
рахунок податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного
бюджету України підприємств, на які поширюється це списання,
протягом 2000 року".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 грудня 1999 року
N 1331-XIVвгору