Документ 1310-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.12.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 грудня 2009 р. N 1310
Київ
Про внесення змін до Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня
2008 р. N 1081 ( 1081-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 96, ст. 3173; 2009 р., N 40, ст. 1349, N 57, ст. 1982), зміни,
що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 1 затверджених цією постановою змін, який набирає чинності
з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. N 1310
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування
( 1081-2008-п )

1. Пункт 10 доповнити реченням такого змісту: "Організатор
встановлює вимогу щодо забезпечення роботи на міських та
приміських автобусних маршрутах загального користування не менш як
одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями.".
2. Підпункт 8 пункту 29 викласти у такій редакції:
"8) перелік транспортних засобів, пристосованих для
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які
пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова
інформація про їх відсутність;".
3. В абзаці четвертому пункту 40 слова "призначених для
перевезення осіб з особливими потребами" замінити словами
"пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями".
4. Пункт 62 після слова "організатора" доповнити словами "або
робочого органу у розмірі, встановленому організатором для
відповідного об'єкта конкурсу".
5. У додатках 4 і 5 до Порядку ( 1081-2008-п ) слова
"призначених для перевезення осіб з особливими потребами" замінити
словами "пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями", а слова "призначений для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями" в усіх відмінках і формах числа
замінити словами "пристосований для перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями" у відповідному відмінку і числі.вгору