Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного
Постанова Кабінету Міністрів України; Форма типового документа від 05.10.20041307
Документ 1307-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.08.2011, підстава - 841-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 жовтня 2004 р. N 1307
Київ
Про порядок видачі свідоцтва про належність
палива до альтернативного
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 746 ( 746-2005-п ) від 16.08.2005
N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006
N 841 ( 841-2011-п ) від 03.08.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що свідоцтво про належність палива до
альтернативного видається Державним агентством з
енергоефективності та енергозбереження у такому порядку: { Абзац
перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 746 ( 746-2005-п ) від
16.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1571
( 1571-2006-п ) від 08.11.2006; N 841 ( 841-2011-п ) від
03.08.2011 }
заінтересована особа подає Агентству заяву про видачу
свідоцтва та експертний висновок про наявність ознак
альтернативного виду палива. Порядок проведення експертизи для
підтвердження належності палива до альтернативного визначається
Міністерством; { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }
Агентство розглядає заяву протягом 10 днів та приймає рішення
про видачу свідоцтва або відмову в його видачі, про що повідомляє
заявника у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.
{ Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }
Свідоцтво видається строком на два роки за формою згідно з
додатком. У разі втрати свідоцтва Агентство за заявою
заінтересованої особи видає його дублікат. { Абзац четвертий
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1571
( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }
2. Національному агентству з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів затвердити у тримісячний строк
порядок проведення експертизи для підтвердження належності палива
до альтернативного, забезпечити ведення реєстру альтернативних
видів палива. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1571
( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2004 р. N 1307
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. N 841)
( 841-2011-п )

Державний Герб України
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
Серія _____ N ____
СВІДОЦТВО
про належність палива до альтернативного

Видане ______________________________________________________
(найменування (прізвище) та адреса особи)
про те, що паливо ________________________________________________
(назва палива, тип, вид, марка тощо)
ідентифіковане як альтернативне.
Свідоцтво дійсне до ___ _____________ 20__ року.
Голова
Держенергоефективності _____________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П. ___ _____________ 20__ р.
{ Додаток в редакції Постанов КМ N 746 ( 746-2005-п ) від
16.08.2005, N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006, N 841
( 841-2011-п ) від 03.08.2011 }вгору