Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху
Розпорядження Президента України від 19.12.20051289/2005-рп
Документ 1289/2005-рп, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2005

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху

З метою дальшого зміцнення дисципліни учасників дорожнього
руху, запобігання дорожньому травматизму, посилення безпеки
дорожнього руху та поліпшення стану доріг, вулиць і залізничних
переїздів:
1. Кабінету Міністрів України:
вирішити питання щодо утворення при Кабінеті Міністрів
України Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху з
включенням до її складу керівників Міністерства внутрішніх справ
України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства
юстиції України, Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністерства охорони здоров'я України,
Державної служби автомобільних доріг України, відповідних
громадських організацій, науково-дослідних установ;
проаналізувати стан виконання Державної програми забезпечення
безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших
населених пунктів і залізничних переїздах на 2003-2007 роки та
вжити невідкладних заходів до її виконання та фінансування у
визначених обсягах;
ужити заходів до посилення відповідальності керівників
центральних і місцевих органів виконавчої влади за виконання вимог
законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України
щодо безпеки дорожнього руху.
2. Міністерству внутрішніх справ України і Міністерству
транспорту та зв'язку України:
здійснити до 1 лютого 2006 року перевірку технічного стану
автобусів, зокрема тих, що експлуатуються у гірській місцевості,
та вжити передбачених законом заходів до заборони експлуатації
автобусів, технічний стан яких не відповідає правилам, нормам та
стандартам безпеки дорожнього руху;
посилити контроль за дисципліною учасників дорожнього руху,
технічним станом транспортних засобів та їх допуском до участі в
дорожньому русі.
3. Державному комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва, Міністерству транспорту та зв'язку України за
погодженням з Міністерством внутрішніх справ України у тримісячний
строк розробити та затвердити зміни до ліцензійних умов здійснення
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом, спрямовані на посилення
безпеки пасажирських перевезень, додержання режиму праці і
відпочинку водіїв та вимог до технічного стану транспортних
засобів.
4. Міністерству транспорту та зв'язку України, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям здійснити у
двомісячний строк перевірку додержання перевізниками умов
договорів із замовниками пасажирських перевезень щодо виконання
вимог безпеки дорожнього руху і вжити заходів до усунення
виявлених недоліків.
5. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству охорони
здоров'я України, Державній службі автомобільних доріг України
забезпечити підвищення готовності їх сил і засобів до оперативного
реагування на надзвичайні ситуації і події на автомобільних
дорогах та поліпшення координації діяльності центральних і
місцевих органів виконавчої влади під час ліквідації їх наслідків.
6. Державній службі автомобільних доріг України спільно з:
Міністерством внутрішніх справ України, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснити до
1 лютого 2006 року обстеження автомобільних доріг, за результатами
якого в установленому порядку ввести обмеження або тимчасову
заборону на рух транспорту загального користування на небезпечних
ділянках цих доріг до усунення причин, що загрожують безпеці
дорожнього руху;
Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством
транспорту та зв'язку України, Міністерством України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Державним комітетом телебачення і
радіомовлення України визначити у двомісячний строк порядок
оперативного інформування учасників дорожнього руху про стан
аварійності на автомобільних дорогах, дорожнього покриття, а також
гідрометеорологічні та інші умови дорожнього руху ( z0636-06 ).
7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
проаналізувати до 20 січня 2006 року стан виконання
регіональних програм забезпечення безпеки руху на автомобільних
дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних
переїздах та вжити заходів щодо їх фінансування;
утворити до 1 лютого 2006 року координаційні ради з питань
безпеки дорожнього руху при Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київській і Севастопольській міських та районних
державних адміністраціях і забезпечити їх активну діяльність.
8. Державному комітету телебачення і радіомовлення України
забезпечити проведення роз'яснювальної роботи щодо необхідності
неухильного додержання правил дорожнього руху всіма його
учасниками, а також широке інформування про заходи, що вживаються
органами державної влади та органами місцевого самоврядування до
наведення порядку у сфері пасажирських перевезень автомобільним
транспортом.
9. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України здійснити
перевірку виконання Головною державною інспекцією на
автомобільному транспорті, що діє у складі Міністерства транспорту
та зв'язку України, дозвільно-реєстраційних та
контрольно-наглядових функцій у сфері автомобільного транспорту
загального користування і у разі виявлення порушень ужити
відповідно до законодавства заходів до їх усунення.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 грудня 2005 року
N 1289/2005-рпвгору