Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 29.08.20021288
Документ 1288-2002-п, поточна редакція — Редакція від 17.04.2013, підстава - 252-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 серпня 2002 р. N 1288
Київ
Про затвердження Положення про
Державний реєстр потенційно
небезпечних об'єктів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004
N 252 ( 252-2013-п ) від 10.04.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний реєстр потенційно
небезпечних об'єктів (додається).
2. Установити, що реєстрація потенційно небезпечних об'єктів
проводиться починаючи з 1 січня 2003 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2002 р. N 1288
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр потенційно
небезпечних об'єктів

1. Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів (далі -
Реєстр) - є автоматизованою інформаційно-довідковою системою
обліку та обробки інформації щодо потенційно небезпечних об'єктів.
2. Реєстр створюється з метою державного обліку потенційно
небезпечних об'єктів (далі - небезпечні об'єкти) та інформаційного
забезпечення процесів підготовки управлінських рішень і виконання
зобов'язань України згідно з міжнародними договорами щодо
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому
числі транскордонного характеру, пов'язаних з функціонуванням
небезпечних об'єктів.
3. Інформація Реєстру є власністю держави.
4. Реєстр є складовою частиною Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
5. Ведення Реєстру - це комплекс заходів, які забезпечують
збір, накопичення та актуалізацію інформації щодо небезпечних
об'єктів, адміністрування бази даних Реєстру, інформаційне
обслуговування користувачів даними Реєстру, розроблення
програмного забезпечення ведення Реєстру та інструктивних
документів на створення, ведення та користування його даними.
6. Реєстрації підлягають розташовані на території України
небезпечні об'єкти, на яких існує загроза виникнення надзвичайних
ситуацій.
7. Реєстрація небезпечних об'єктів проводиться безоплатно.
8. Реєстрація обов'язкова для всіх небезпечних об'єктів
незалежно від форми власності і підпорядкування. Не підлягають
реєстрації в цьому Реєстрі залізничні, морські, повітряні та інші
транспортні засоби, які перевозять небезпечні речовини.
До осіб, які повинні зареєструвати небезпечні об'єкти,
належать юридичні та фізичні особи - власники небезпечних
об'єктів, або за якими ці об'єкти закріплені на правах повного
господарського відання або оперативного управління чи перебувають
у їх володінні та користуванні.
До користувачів належать юридичні особи (підприємство,
установа та організація незалежно від форм власності та
підпорядкування), які зареєстровані на території України, а також
фізичні особи.
9. Реєстр веде Державний департамент страхового фонду
документації. Інформація з Реєстру надається зазначеним
департаментом центральним та місцевим органам виконавчої влади,
органам місцевого самоврядування, державним аварійно-рятувальним
службам та особам, які зареєстрували небезпечні об'єкти,
безоплатно. Іншим юридичним та фізичним особам інформаційні
послуги надаються на договірних засадах. Інформація з Реєстру
надається в електронному вигляді або у письмовій формі (за
бажанням користувача). ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313
( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )
10. Об'єкт господарської діяльності, який містить у своєму
складі кілька джерел небезпеки, розташованих за однією адресою,
реєструється як один небезпечний об'єкт.
Об'єкт господарської діяльності, який містить у своєму складі
кілька джерел небезпеки, розташованих за різними адресами,
реєструється як кілька окремих небезпечних об'єктів відповідно до
адрес місцезнаходження джерел небезпеки.
11. Під час реєстрації Державний департамент страхового фонду
документації надає кожному небезпечному об'єкту окремий
реєстраційний номер, який зберігається у Реєстрі до повної
ліквідації небезпечного об'єкта.
12. Реєстрація небезпечних об'єктів вважається закінченою
після одержання особами, які зареєстрували небезпечні об'єкти,
свідоцтва про їх реєстрацію за формою, встановленою Мін'юстом. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 252
( 252-2013-п ) від 10.04.2013 }
13. Особи, які зареєстрували небезпечні об'єкти, згідно із
законодавством несуть відповідальність за своєчасність подання
інформації про небезпечні об'єкти, їх обсяг і достовірність.
14. Виключення з Реєстру проводиться у разі отримання
Державним департаментом страхового фонду документації від осіб,
які зареєстрували небезпечні об'єкти, акта про їх ліквідацію.
15. Фінансування заходів із створення та ведення Реєстру
здійснюється за рахунок видатків, які щороку передбачаються
Укрдержархіву для здійснення керівництва та управління у сфері
архівної справи. { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 252
( 252-2013-п ) від 10.04.2013 }
16. Кошти, отримані за надання інформаційних послуг, які
передбачені пунктом 9 цього Положення, зараховуються до
спеціального фонду державного бюджету та витрачаються на ведення
Реєстру.вгору