Про відзначення нагородами України працівників освіти
Указ Президента України від 01.10.19991258/99
Документ 1258/99, поточна редакція — Прийняття від 01.10.1999

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення нагородами України
працівників освіти

За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти,
впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді
п о с т а н о в л я ю:
Нагородити відзнакою Президента України "Орден княгині Ольги"
III ступеня
ВОЛИНЕЦЬ - директора Київського педагогічного
Катерину Іванівну коледжу імені К.Д. Ушинського
КОВАЛКО - віце-президента Міжнародного
Таїсію Веніамінівну благодійного фонду розвитку
інтелектуальних та природних ресурсів
України, м. Київ
ПЕТРЕНКО - директора гімназії N 56 міста Києва Діну Іллівну
ПОНОМАРЬОВУ - директора Харківського педагогічного
Галину Федорівну коледжу
Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За
заслуги" III ступеня
БАЛАБАНОВА - ректора Маріупольського гуманітарного
Костянтина Васильовича інституту, Донецька область
КОРОТКОВА - директора Кіровоградського обласного
Анатолія Єгоровича навчально-виховного комплексу
хореографічного мистецтва
ТЕРЕЩУКА - директора професійно-технічного училища
Федора Максимовича N 2, Житомирська область
ФЕДОСОВА - завідувача кафедри Київського
Віктора Михайловича національного економічного університету
ЯВОНЕНКА - ректора Чернігівського державного
Олександра Федотовича педагогічного університету імені
Т.Г. Шевченка
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"
АНДРІЄНКО - директорові ліцею N 17 міста
Людмилі Степанівні Хмельницького
БАБИЧУ - учителеві Кишинської загальноосвітньої
Олексію Володимировичу школи I-III ступенів Олевського району,
Житомирська область
БИКАНОВІЙ - директорові гімназії N 130 міста
Тамарі Романівні Дніпропетровська
БУРНОСУ - учителеві середньої школи N 1 міста
Василю Івановичу Носівки, Чернігівська область
БУХАНЬКОВІЙ - учительці школи-гімназії N 7 міста
Емілії Олександрівні Севастополя
ВОЛОШЕНЮКУ - учителеві загальноосвітньої школи I-III
Михайлу Васильовичу ступенів N 4 міста Коломиї,
Івано-Франківська область
ГРИЦУНИК - учительці Котелівської середньої школи
Лисаветі Георгіївні Новоселицького району, Чернівецька
область
ГРОШЕВІЙ - учительці загальноосвітньої школи I-III
Валентині Вікторівні ступенів N 6 міста Кіровограда
ГУНЬКУ - учителеві загальноосвітньої школи I-III
Миколі Митрофановичу ступенів N 3 міста Вінниці
ДУДКЕВИЧ - учительці гімназії N 5 міста Одеси Людмилі Дмитрівні
ІВАНОВІЙ - директорові Стрітівської школи
Ганні Михайлівні кобзарського мистецтва Кагарлицького
району, Київська область
ІСКОРОСТЕНСЬКОМУ - директорові Боярського міжшкільного
Миколі Петровичу навчально-виробничого комбінату,
Київська область
ЗЕЙКО - учительці Люблинецької
Галині Михайлівні загальноосвітньої школи I-III ступенів
Ковельського району, Волинська область
КУПЦОВІЙ - учительці гуманітарної гімназії N 2
Валентині Володимирівні міста Миколаєва
ЛАНДОВСЬКІЙ - учительці загальноосвітньої школи I-III
Марії Миколаївні ступенів N 3 міста Ужгорода
МАГУНУ - директорові Косівської
Михайлу Васильовичу загальноосвітньої
школи-інтернату-гімназії I-III
ступенів, Івано-Франківська область
МОВЧАНУ - учителеві загальноосвітньої школи I-III
Георгію Павловичу ступенів N 3 міста Лозової, Харківська
область
НЕКРАСОВІЙ - учительці Кожухівської
Валентині Василівні загальноосвітньої школи I-II ступенів
Васильківського району, Київська
область
РОЗОВІЙ - учительці малого багатопрофільного
Ніні Василівні ліцею "Перспектива" міста Запоріжжя
РОМАШКО - учительці середньої школи N 78 міста
Людмилі Григорівні Києва
РУМ'ЯНЦЕВІЙ - учительці навчально-виховного комплексу
Тетяні Макарівні N 2 міста Хмельницького
САЛАМАСІ - учительці Плахтіївської
Галині Федорівні загальноосвітньої школи I-III ступенів
N 2 Саратського району, Одеська область
СЛІПЧЕНКО - директорові середньої школи N 1 міста
Любові Іванівні Носівки, Чернігівська область
СТЕЦЬКУ - директорові гімназії N 20 міста Херсона
Івану Петровичу
ФЕСЕНКУ - директорові Великосорочинської
Івану Олександровичу санаторної загальноосвітньої
школи-інтернату I-III ступенів
Миргородського району, Полтавська
область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ"
АРВАТУ - радникові ректора Ніжинського
Федору Степановичу державного педагогічного університету
імені Миколи Гоголя, Чернігівська
область
БЛЕЦКАНУ - завідувачу кафедри Ужгородського
Михайлу Івановичу державного університету
БОСОМУ - деканові Національного технічного
Володимиру Васильовичу університету України "Київський
політехнічний інститут"
ВОВК - завідувачу Бучацьких ясел-садка
Лідії Іванівні "Сонечко", Тернопільська область
ВОЙТЕНКУ - деканові Київського національного
Степану Петровичу університету будівництва і архітектури
ВОЛОСУ - проректорові Глухівського державного
Миколі Петровичу педагогічного інституту імені
С.М. Сергєєва-Ценського, Сумська
область
ГАВРИЛКУ - директорові Ужгородського комерційного
Петру Петровичу технікуму
ДАЙНЕКО - завідувачу кафедри Інституту
Валентині Вікторівні міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка
ДЖУЖУКУ - завідувачу відділу освіти Бершадської
Миколі Івановичу районної державної адміністрації,
Вінницька область
ДРУМУ - директорові Тульчинської Володимиру Миколайовичу школи-інтернату I-III ступенів для
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, Вінницька область
ДУСАНОВСЬКОМУ - завідувачу кафедри Тернопільської
Степану Львовичу академії народного господарства
ЖАМУРІ - директорові Великобузівської
Лідії Іванівні загальноосвітньої школи I-III ступенів
Шишацького району, Полтавська область
ЖУРАВЛЮ - проректорові Тернопільської академії
Григорію Павловичу народного господарства
КОВАЛЕНКУ - директорові вищого професійного училища
Віктору Михайловичу N 3, м. Київ
КОРОЛЬСЬКОМУ - проректорові Криворізького державного
Володимиру Вікторовичу педагогічного університету,
Дніпропетровська область
КРЕДІСОВУ - завідувачу кафедри Інституту
Анатолію Івановичу міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка
КРУТЮ - доцентові Кіровоградського державного
Юрію Зіновійовичу педагогічного університету імені
Володимира Винниченка
КУЛИНИЧ - директорові професійно-технічного
Зої Миколаївні училища N 13, м. Черкаси
КУРНОСЕНКУ - деканові Одеського державного
Володимиру Герасимовичу сільськогосподарського інституту
ЛЕЗІ - ректорові Черкаського
Юрію Григоровичу інженерно-технологічного інституту
ЛУК'ЯНЕЦЬ - головному редакторові журналу
Аллі Максимівні "Початкова школа", м. Київ
МАЛЬЧИНУ - ректорові Академії муніципального
Юрію Макаровичу управління, м. Київ
МАСЛЮК - директорові загальноосвітньої школи
Раїсі Іванівні I-III ступенів N 25 міста Сімферополя
МІЩЕНКО - заступникові голови Подільської
Валентині Миколаївні районної державної адміністрації міста
Києва
НЕРОВИЧУ - директорові Чкаловської
Івану Тихоновичу загальноосвітньої школи I-III ступенів
Нижньогірського району, Автономна
Республіка Крим
ОСТАП'ЯКУ - викладачеві вищого художнього
Зіновію Михайловичу професійного училища N З,
м. Івано-Франківськ
РЕВНІВЦЕВУ - директорові професійно-технічного
Миколі Петровичу училища N 11, м. Дніпропетровськ
САПСАЮ - доцентові Рівненського державного
Григорію Івановичу технічного університету
САХНЮКУ - директорові спеціальної школи-інтернату
Володимиру Миколайовичу N 9 міста Житомира
СІЧКУ - директорові Миколаївського
Сергію Михайловичу муніципального колегіуму
СКИБІ - деканові Технологічного університету
Миколі Єгоровичу Поділля, м. Хмельницький
ТАТІЇВСЬКОМУ - директорові Київського
Петру Михайловичу художньо-промислового технікуму
ХОМЯКУ - проректорові Київського державного
Олегу Миколайовичу університету технології та дизайну
ЩИТИНИНІЙ - директорові Центру дитячої та юнацької
Раїсі Юхимівні творчості Шевченківського району міста
Запоріжжя
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"
ЛЕНДЄЛУ - заступникові директора Закарпатського
Михайлу Андрійовичу регіонального центру
соціально-економічних і гуманітарних
досліджень НАН України
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
БОНДАРЕНКУ - ректорові Харківського державного
Михайлу Федоровичу технічного університету
радіоелектроніки
ЗЕЛІНСЬКОМУ - професорові Одеського державного
Ігорю Петровичу університету імені І.І. Мечникова
КОРОТКОМУ - завідувачу кафедри Національного
Валерію Миколайовичу медичного університету імені
О.О. Богомольця, м. Київ
РАРЕНКУ - завідувачу кафедри Чернівецького
Іларію Михайловичу державного університету імені
Ю. Федьковича
СТЕЦЬКІВУ - проректорові Української академії
Остапу Петровичу друкарства, м. Львів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 жовтня 1999 року
N 1258/99вгору