Документ 123-79-п, поточна редакція — Редакція від 15.03.1999, підстава - 376-99-п

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 13 березня 1979 р. N 123
Київ
Про оголошення комплексу пам'яток історії
та культури м. Переяслава-Хмельницького
Київської області державним
історико-культурним заповідником
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 376 ( 376-99-п ) від 15.03.99 )
( Переяслав-Хмельницький державний історико-культурний
заповідник переіменовано в "Переяслав-Хмельницький
державний історико-етнографічний заповідник" згідно з
Постановою КМ N 376 ( 376-99-п ) від 15.03.99 )
Враховуючи особливу історичну, наукову та художню цінність
комплексу пам'яток історії та культури міста
Переяслава-Хмельницького Київської області, з метою забезпечення
їх охорони і ефективного використання в комуністичному вихованні
трудящих Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Прийняти пропозицію Київського облвиконкому, Міністерства
культури УРСР, Держбуду УРСР про оголошення комплексу пам'яток
історії та культури м. Переяслава-Хмельницького державним
історико-етнографічним заповідником з підпорядкуванням його
Київському облвиконкому.
Методичне керівництво справою охорони, реставрації і
використання пам'яток історії та культури заповідника покласти на
Міністерство культури УРСР і Держбуду УРСР.
Київському облвиконкому за погодженням з Міністерством
культури УРСР і Держбудом УРСР у 3-місячний строк затвердити
положення про заповідник та перелік об'єктів, що передаються на
його баланс.
2. Витрати заповідника фінансуються за рахунок і в межах
коштів, які передбачаються по бюджету області на утримання
культурно-освітніх закладів, а також за рахунок спеціальних коштів
заповідника.
Міністерству культури УРСР затвердити штат дирекції
заповідника.
3. Київському облвиконкому і Держбуду УРСР:
забезпечити виготовлення до 1982 року проекту впорядкування
заповідника з визначенням вартості і черговості робіт по
консервації і реставрації пам'яток археології, історії,
архітектури та мистецтва, а також витрат, зв'язаних з
обслуговуванням туристів.
Держплану УРСР передбачати виділення лімітів на проведення
проектно-розвідувальних робіт;
завершити до 1987 року всі роботи по консервації і
реставрації пам'яток історії та культури, а також по благоустрою і
впорядкуванню території заповідника;
щороку передбачати необхідні кошти на реставрацію
історико-архітектурних пам'яток заповідника.
4. Українському спеціальному науково-реставраційному
виробничому управлінню Держбуду УРСР щороку виконувати у
необхідних обсягах роботи по консервації і реставрації пам'яток
заповідника.
5. Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії
і книжкової торгівлі на замовлення дирекції заповідника видати
буклети, путівники по заповіднику та іншу довідкову літературу.
6. Міністерству місцевої промисловості УРСР забезпечити
виготовлення сувенірних виробів за тематикою державного
історико-культурного заповідника в м. Переяславі-Хмельницькому.
7. Київському облвиконкому за погодженням з Міністерством
культури УРСР і Держбудом УРСР розробити і здійснити протягом
1980-1987 років заходи по встановленню в м.
Переяславі-Хмельницькому пам'ятних знаків у місцях, пов'язаних з
визначними історичними подіями.

Секретар Центрального Голова Ради Міністрів
Комітету Компартії України Української РСР
В.ЩЕРБИЦЬКИЙ О.ЛЯШКО
Інд. 28вгору