Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. N 377
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 26.09.20011221
Документ 1221-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.12.2016, підстава - 1038-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2001 р. N 1221
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1038 ( 1038-2016-п ) від 28.12.2016 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 377

З метою вдосконалення механізму оплати праці, пенсійного
забезпечення журналістів державних і комунальних засобів масової
інформації Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня
1999 р. N 377 ( 377-99-п ) "Про реалізацію статей 14 і 16 Закону
України "Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 11, ст. 430) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1221
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 377
( 377-99-п )
1. Пункти 3 і 5 постанови викласти у такій редакції:
"3. Установити, що журналістам державних і комунальних
засобів масової інформації, які мають почесне звання "заслужений",
встановлюється надбавка у розмірі 15 відсотків посадового окладу.
Журналістам державних і комунальних засобів масової
інформації можуть встановлюватися надбавки за інтенсивність праці,
за високі творчі досягнення у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника
не повинен перевищувати 50 відсотків його посадового окладу";
"5. Обчислення розміру пенсій журналістам державних і
комунальних засобів масової інформації із заробітку, до якого
включається посадовий оклад, щомісячні надбавки за вислугу років,
за інтенсивність праці, за високі творчі досягнення, за почесне
звання "заслужений", передбачені цією постановою, та стажу для
встановлення розміру щомісячної надбавки за вислугу років і
призначення їм пенсій за нормами, методикою та порядком
нарахування пенсій державним службовцям провадиться після набрання
чинності Законом України "Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ).
2. У Порядку оплати праці журналістів державних і комунальних
засобів масової інформації, затвердженому зазначеною постановою:
абзац третій пункту 1 викласти у такій редакції:
"Посадові оклади журналістів визначаються згідно з переліком
посад журналістів державних і комунальних засобів масової
інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників,
спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної
влади або органу місцевого самоврядування";
пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Розміри надбавок за інтенсивність праці, за високі творчі
досягнення встановлюються журналістам керівниками державних і
комунальних засобів масової інформації з урахуванням складності та
відповідальності завдань, які вони виконують. У разі несвоєчасного
виконання завдань, погіршення якості роботи чи порушення трудової
дисципліни ці надбавки зменшуються або скасовуються.
Надбавки за інтенсивність праці, високі творчі досягнення
керівнику державного або комунального засобу масової інформації
встановлюються за рішенням керівника органу державної влади або
органу місцевого самоврядування, які є засновниками
(співзасновниками) засобу масової інформації";
доповнити Порядок пунктами 5 і 6 такого змісту:
"5. Надбавка за почесне звання "заслужений" встановлюється
журналістам керівниками державних і комунальних засобів масової
інформації, якщо характер їх діяльності відповідає профілю
почесного звання.
6. Надбавки за інтенсивність праці, високі творчі досягнення,
за почесне звання "заслужений" керівнику державного або
комунального засобу масової інформації встановлюються за рішенням
керівника секретаріату (апарату) органу державної влади або органу
місцевого самоврядування, який є засновником (співзасновником)
засобу масової інформації".
3. Перелік посад журналістів державних і комунальних засобів
масової інформації, які прирівнюються до посад керівних
працівників, спеціалістів апарату відповідного органу державної
влади та органу місцевого самоврядування, затверджений зазначеною
постановою, викласти у редакції, що додається.
4. Пункт 3 Порядку обчислення стажу роботи для встановлення
щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій
журналістам державних і комунальних засобів масової інформації та
державних інформаційних агентств, затвердженого зазначеною
постановою, викласти у такій редакції:
"3. Документами для визначення стажу роботи журналіста є
трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства
підтверджують стаж роботи.
Якщо засновника (співзасновника) засобу масової інформації
неможливо визначити за записами у трудовій книжці чи печаткою, що
засвідчує ці записи, підставою для його визначення є довідка таких
органів виконавчої влади та телерадіокомпаній:
Держкомінформу (правонаступника відповідних центральних
органів виконавчої влади) - стосовно засновника (співзасновника)
друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною,
регіональною (дві або більше областей) та/або зарубіжною сферою
розповсюдження, інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної
діяльності, стосовно засновника (співзасновника)
загальнодержавних, регіональних та обласних телерадіомовних
організацій, який є (був) органом державної влади, а також
стосовно засновника (співзасновника) комунального аудіовізуального
засобу масової інформації з 1 серпня 1990 р. до 15 грудня
1994 року;
Республіканського комітету по інформації Автономної
Республіки Крим, управління у справах преси та інформації
обласної, Севастопольської міської державних адміністрацій і
управління преси та інформації Київської міської державної
адміністрації - стосовно засновника (співзасновника) друкованого
засобу масової інформації місцевої сфери розповсюдження;
Державної телерадіокомпанії "Крим", обласної, регіональної
Київської та Севастопольської державних телерадіокомпаній -
стосовно засновника місцевої телерадіоорганізації (за період з
3 січня 1995 року);
Національної ради з питань телебачення і радіомовлення -
стосовно засновника (співзасновника) комунального аудіовізуального
засобу масової інформації з 15 грудня 1994 року".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 377 ( 377-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1221)
ПЕРЕЛІК
посад журналістів державних і комунальних
засобів масової інформації, які прирівнюються до
посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату
(апарату) відповідного органу державної влади
або органу місцевого самоврядування
------------------------------------------------------------------ | Посада керівного працівника, Посада журналіста | спеціаліста секретаріату (апарату) |відповідного органу державної влади |або органу місцевого самоврядування ------------------------------------------------------------------ Друковані засоби масової інформації, засновниками
(співзасновниками) яких є Верховна Рада України,
Кабінет Міністрів України
Головний редактор заступник Керівника апарату
Верховної Ради України, заступник
Державного Секретаря Кабінету
Міністрів України
Заступник головного редактора заступник Керівника апарату
Верховної Ради України - керуючий
справами, начальник управління
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
Відповідальний секретар завідуючий самостійним відділом
Редактор (завідуючий) відділу завідуючий сектором
Заступник відповідального головний спеціаліст
секретаря, оглядач,
кореспондент спеціальний,
кореспондент власний
Кореспондент, редактор провідний спеціаліст, спеціаліст I
літературний, літературний і II категорії
співробітник, редактор
науковий (журналу)
Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії
Друковані засоби масової інформації,
засновниками (співзасновниками) яких
є центральні органи виконавчої влади
Головний редактор заступник Державного секретаря
міністерства, заступник керівника
іншого центрального органу
виконавчої влади
Заступник головного редактора начальник управління,
Відповідальний секретар начальник самостійного відділу
Редактор (завідуючий) відділу начальник відділу в складі
управління, підвідділу в складі
самостійного відділу
Заступник відповідального головний спеціаліст
секретаря, оглядач,
кореспондент спеціальний,
кореспондент власний
Кореспондент, редактор провідний спеціаліст, спеціаліст I
літературний, літературний і II категорії
співробітник, редактор
науковий (журналу)
Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії
Друковані засоби масової інформації, засновниками
(співзасновниками) яких є Верховна Рада Автономної
Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації, обласні, Київська та
Севастопольська міські ради
Головний редактор (редактор) заступник Голови Верховної Ради
Автономної Республіки Крим,
заступник Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим,
заступник голови відповідної
державної адміністрації, ради
Заступник головного редактора заступник керівника секретаріату,
(редактора) заступник керівника апарату
відповідної державної
адміністрації, голова постійної
комісії з питань бюджету
Відповідальний секретар завідуючий самостійним відділом,
завідуючий відділом, начальник
відділу
Редактор (завідуючий) відділу заступник завідуючого самостійним
відділом, заступник завідуючого
відділом, заступник начальника
відділу
Заступник відповідального головний спеціаліст
секретаря, оглядач,
кореспондент спеціальний,
кореспондент власний
Кореспондент, редактор провідний спеціаліст, спеціаліст I
літературний, літературний і II категорії
співробітник, редактор
науковий (журналу)
Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії
Друковані засоби масової інформації, засновниками
(співзасновниками) яких є районні, районні у містах
Києві та Севастополі державні адміністрації, районні,
районні у містах Києві та Севастополі ради
Головний редактор (редактор) заступник голови державної
адміністрації, ради
Заступник головного редактора завідуючий відділом, начальник
(редактора), відповідальний відділу
секретар
Редактор (завідуючий) відділу заступник завідуючого відділом,
заступник начальника відділу
Оглядач, кореспондент, головний спеціаліст, спеціаліст I і
літературний працівник II категорії
Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії
Друковані засоби масової інформації, засновниками
(співзасновниками) яких є міські
(крім міст Києва та Севастополя) ради
Головний редактор (редактор) заступник міського голови
Заступник головного редактора завідуючий відділом
(редактора), відповідальний
секретар
Редактор (завідуючий) відділу заступник завідуючого відділом
Кореспондент, літературний головний спеціаліст, провідний
співробітник спеціаліст, спеціаліст I і II
категорії
Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії
Теле- і радіомовні та телерадіомовні організації,
засновниками (співзасновниками) яких є центральні
органи виконавчої влади
Керівник (президент, заступник Державного секретаря
генеральний директор, міністерства, заступник керівника
директор) іншого центрального органу
виконавчої влади
Заступник керівника начальник управління, самостійного
відділу
Директор програм, директор заступник начальника управління,
творчого (творчо-виробничого) самостійного відділу
об'єднання, заступник
директора програм
Заступник директора творчого начальник відділу в складі
(творчо-виробничого) управління
об'єднання, головний редактор
об'єднання, головний музичний
редактор об'єднання, головний
редактор головної редакції
Завідуючий відділом заступник начальника відділу в
(творчим), редакцією, складі управління
корпунктом; заступник
головного редактора
об'єднання, заступник
головного музичного редактора
об'єднання, заступник
головного редактора головної
редакції, редактор
відповідальний (завідуючий)
міської редакції мовлення
Головний редактор відділу, головний спеціаліст
редакції; заступник
завідуючого відділом
(творчим), редакцією,
корпунктом
Відповідальний секретар, головний спеціаліст, провідний
головний випусковий, керівник спеціаліст
групи (творчої), оглядач
політичний, оглядач,
кореспондент в іноземній
державі
Коментатор, ведучий програми, провідний спеціаліст
кореспондент спеціальний,
кореспондент власний,
відповідальний випусковий,
старший редактор
Кореспондент, редактор, провідний спеціаліст, спеціаліст I
редактор літературний, і II категорії
редактор музичний,
випусковий
Теле- і радіомовні та телерадіомовні організації,
засновниками (співзасновниками) яких є Верховна
Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації,
обласні, Київська та Севастопольська міські ради
Керівник (генеральний заступник Голови Верховної Ради
директор, директор) Автономної Республіки Крим,
заступник Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим,
заступник голови відповідної
державної адміністрації, ради
Заступник керівника заступник керівника секретаріату,
заступник керівника апарату
відповідної державної
адміністрації, голова постійної
комісії з питань бюджету
Головний редактор завідуючий самостійним відділом,
завідуючий відділом, начальник
відділу
Завідуючий відділом заступник завідуючого самостійним
(творчим), редакцією, відділом, заступник завідуючого
заступник головного редактора відділом, заступник начальника
відділу
Заступник завідуючого головний спеціаліст
відділом (творчим),
редакцією; відповідальний
редактор міської, районної
редакції
Відповідальний секретар, провідний спеціаліст
керівник групи (творчої),
оглядач, оглядач політичний
Коментатор, ведучий програми, провідний спеціаліст, спеціаліст I
кореспондент спеціальний, і II категорії
кореспондент власний,
відповідальний випусковий
Кореспондент, редактор, спеціаліст I і II категорії
редактор літературний,
редактор музичний, випусковий
Теле- і радіомовні та телерадіомовні організації,
засновниками (співзасновниками) яких є районні,
районні у містах Києві та Севастополі державні
адміністрації, міські (крім міст Києва та Севастополя),
районні, районні у містах Києві та Севастополі ради
Керівник (генеральний заступник голови державної
директор, директор) адміністрації, ради
Заступник керівника, головний завідуючий відділом, начальник
редактор, завідуючий відділом відділу
(творчим), редакцією
Заступник головного заступник завідуючого відділом,
редактора, заступник заступник начальника відділу
завідуючого відділом
(творчим), редакцією
Відповідальний секретар, головний спеціаліст
відповідальний редактор
міської, районної редакції,
оглядач
Коментатор, ведучий програми, спеціаліст I і II категорії
кореспондент спеціальний,
кореспондент власний,
відповідальний випусковий
Кореспондент, редактор, спеціаліст I і II категорії
редактор літературний,
редактор музичний, випусковий
_______________
Примітка. Згідно з Державним класифікатором "Класифікатор
професій ДК 003 - 95" від назв посад, зазначених у
переліку, можуть утворюватися похідні назви посад
журналістів.
Конкретні розміри посадових окладів журналістів
державних і комунальних засобів масової інформації
визначають головний редактор (редактор) друкованого
засобу масової інформації чи керівник теле- і
радіомовної та телерадіомовної організації на
основі кваліфікаційних характеристик посад
журналістів, затверджених в установленому порядку.вгору