Документ 1214-XIV, перша редакція — Прийняття від 04.11.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з питань
оподаткування підакцизних товарів (продукції)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 52 , ст.464 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного
мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1998 р., N 17,
ст.82, N 52, ст.327; 1999 р., N 4, ст.34, N 30, ст.241, N 38,
ст.346, ст.350):
1) статтю 1 викласти у такій редакції:
"1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі
товари (продукцію):
------------------------------------------------------------------ Код виробів | Опис товару |Ставки акцизного | Ставки за Гармоні- | згідно з |збору у твердих | специфічного зованою сис- | Гармонізованою |ставках з одиниці| ввізного мита темою опису | системою опису |товару (продук- |(пільгові, повні) та кодування | та кодування |ції) або у від- | товарів | товарів |сотках до обороту| ------------------------------------------------------------------ 2203 00 Пиво солодове 0,02 євро за 1 л 0,5 євро за 1 л
Легкі дистиляти:
2710 00 110 для специфіч- 12 євро за 1000 15 євро за 1000
них процесів кг кг
переробки
2710 00 150 для хімічних 12 євро за 1000 15 євро за 1000
перетворень у кг кг
процесах, не
зазначених у
позиції
2710 00 110
Спеціальні бензини:
2710 00 210 уайт-спірит 12 євро за 1000 15 євро за 1000
кг кг
2710 00 250 інші 20 євро за 1000 15 євро за 1000
кг кг
Бензини моторні:
2710 00 310 бензини 20 євро за 1000 15 євро за 1000
авіаційні кг кг
2710 00 370 паливо 20 євро за 1000 15 євро за 1000
бензинове кг кг
реактивне
2710 00 390 інші легкі 20 євро за 1000 15 євро за 1000
фракції кг кг
Середні дистиляти:
2710 00 410 для специфіч- 20 євро за 1000 15 євро за 1000
них процесів кг кг
переробки
2710 00 450 для хімічних 12 євро за 1000 15 євро за 1000
перетворень у кг кг
процесах, не
зазначених у
позиції
2710 00 410
для інших цілей:
гас (керосин):
2710 00 510 паливо 12 євро за 1000 15 євро за 1000
реактивне кг кг
2710 00 550 інший 20 євро за 1000 15 євро за 1000
2710 00 590 кг кг
2710 00 330 Тільки бензини 20 євро за 1000 40 євро за 1000
2710 00 350 моторні сумі- кг кг
шеві з вмістом
не менше
5 відсотків
високооктанових
кисневмісних
добавок
А-76Ек, А-80Ек,
А-92Ек, АІ-93Ек,
А-95Ек, А-98Ек
2710 00 330 Бензини 40 євро за 1000 15 євро за 1000
2710 00 350 моторні: кг кг
А-72, А-76,
А-80; А-90,
А-91, А-92,
АІ-93, А-95,
А-96, А-98 та
бензини мотор-
ні інших марок
2710 00 610 Важкі дисти- 10 євро за 1000 1,5 євро
2710 00 650 ляти (дизельне кг за 1000 кг
2710 00 690 пальне)
7113 Ювелірні 55% 50%";
7114 вироби

2) у статті 2:
слово "екю" замінити словом "євро";
слова "з урахуванням фактично сплачених сум митних зборів,
ввізного (імпортного) мита та акцизного збору" замінити словами
"збільшеної на суму ввізного мита, без урахування акцизного
збору";
3) статті 3 і 4 виключити.
У зв'язку з цим статті 5 і 6 вважати відповідно статтями 3 і
4.
2. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного
мита на деякі транспортні засоби та шини до них" ( 216/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151;
1997 р., N 34, ст. 212):
1) у назві та тексті Закону слова "та шини до них" виключити;
2) у тексті Закону слово "екю" замінити словом "євро";
3) у статті 1 виключити цифри і слова
"40.11 10 000 Шини пневматичні гумові 5 екю за 1 15 екю
для легкових автомобілів шт. за 1 шт.";
(включаючи автомобілі
легкові багатомісні з
відкидними сидіннями,
заднім відкидним бортом
і спортивні автомобілі)
4) статтю 6 виключити.
3. У Законі України "Про державне регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції" ( 468/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст.281; 1998 р., N 10,
ст.37, N 18, ст.95, N 26, ст.148, N 35, ст.238; 1999 р., N 15,
ст.87, N 18, ст.141, N 22-23, ст.201, N 34, ст.272):
1) у тексті Закону слово "екю" замінити словом "євро";
2) у статті 6:
цифри і слова
"02.07.39 130, Частини тушок свійської Ставки ввізного мита
02.07.39.230, птиці (окорочки, встановлені Законом
02.07.41.510 половинки, четвертинки) України "Про ставки
свіжі, охолоджені або акцизного збору
морожені і ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"
замінити цифрами і словами
"02.07.39 130, Частини тушок свійської 0,7 євро за 1 кг";
02.07.39.230, птиці (окорочки,
02.07.41.510 половинки, четвертинки)
свіжі, охолоджені або
морожені
цифри і слова
"09.01 (крім Кава, смажена і Ставки ввізного мита
09.01.11000, несмажена, з кофеїном встановлені Законом
09.01.12000, або без кофеїну, плодова України "Про ставки
09.01.30000) м'якоть та оболонки зерен акцизного збору і
кави, замінники кави, які ввізного мита на
містять каву в будь-якій деякі товари
пропорції (продукцію)"

замінити цифрами і словами
"09.01 (крім Кава, смажена і несмажена, 0,1 євро за 1 кг";
09.01.11000, з кофеїном або без
09.01.12000, кофеїну, плодова м'якоть
09.01.30000) та оболонки зерен кави,
замінники кави, які
містять каву в будь-якій
пропорції
цифри і слова
"16.04.30.100 Ікра осетрових Ставки ввізного мита
(чорна ікра) встановлені Законом
України "Про ставки
акцизного збору і
ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"
16.04.30.900 Замінники ікри, Ставки ввізного мита
виготовлені з ікринок встановлені Законом
інших риб України "Про ставки
акцизного збору і
ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"
16.05.10.000 Краби готові або Ставки ввізного мита
консервовані встановлені Законом
України "Про ставки
акцизного збору і
ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"
16.05.20.000 Креветки готові або Ставки ввізного мита
консервовані встановлені Законом
України "Про ставки
акцизного збору і
ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"
16.05.30.000 Омари готові або Ставки ввізного мита
консервовані встановлені Законом
України "Про ставки
акцизного збору і
ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"
16.05.40.000 Інші ракоподібні Ставки ввізного мита
встановлені Законом
України "Про ставки
акцизного збору і
ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"
замінити цифрами і словами
"16.04.30.100 Ікра осетрових 10 євро за 1 кг
(чорна ікра)
16.04.30.900 Замінники ікри, 6 євро за 1 кг
виготовлені з ікринок
інших риб (тільки ікра
лососевих)
16.05.10.000 Краби готові або 6 євро за 1 кг
консервовані
16.05.20.000 Креветки готові або 4 євро за 1 кг
консервовані
16.05.30.000 Омари готові або 8 євро за 1 кг
консервовані
16.05.40.000 Інші ракоподібні 4 євро за 1 кг";
готові або
консервовані
цифри і слова
"18.06.20, Харчові продукти з вмістом Ставки ввізного мита
18.06.31, какао, шоколад і шоколадні встановлені Законом
18.06.32, продукти з начинкою або України "Про ставки
18.06.90.110- без начинки акцизного збору
18.06.90.390 і ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"
замінити цифрами і словами
"18.06.20, Харчові продукти з вмістом 0,5 євро за 1 кг";
18.06.31, какао, шоколад і шоколадні
18.06.32, продукти з начинкою або
18.06.90.110- без начинки
18.06.90.391
цифри і слова
"21.01.10.110 Тільки розчинна кава Ставки ввізного мита
встановлені Законом
України "Про ставки
акцизного збору
і ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"
замінити цифрами і словами
"21.01.10.110 Тільки розчинна кава 3 євро за 1 кг".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року та
застосовується платниками податків при оподаткуванні операцій із
ввезення (пересилання) або реалізації товарів, які здійснюються
після набрання чинності цим Законом.
За товарами, відвантаженими на митній території України, але
не оплаченими за станом на 1 січня 2000 року, податкові
зобов'язання нараховуються за правилами, що діяли до набрання
чинності цим Законом.
Інвентаризація підакцизних товарів, що перебували на
балансовому обліку суб'єктів підприємницької діяльності на момент
набрання чинності цим Законом, не здійснюється для цілей
оподаткування, визначених цим Законом.
Ставки ввізного мита на товари, які виключаються з переліку
підакцизних товарів згідно з цим Законом і не входять до груп 1-24
Гармонізованої системи опису та кодування товарів, установлюються
у розмірах, передбачених Законом України "Про ставки акцизного
збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1998 р., N 17,
ст.82, N 52, ст.327; 1999 р., N 4, ст.34, N 30, ст.241, N 38,
ст.346, ст.350) та Законом України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них"
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст.151; 1997 р.,
N 34, ст.212), та змінюються законами.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 листопада 1999 року
N 1214-XIVвгору