Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 16.02.2011121
Документ 121-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.08.2017, підстава - 557-2017-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 1205-2018-п. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 лютого 2011 р. № 121
Київ

Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 557 від 22.10.2014
№ 557 від 09.08.2017}

З метою реалізації статті 41 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, що додається.

2. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту, Міністерством внутрішніх справ, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити функціонування та ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 557 від 22.10.2014}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. № 121

ПОЛОЖЕННЯ
про централізований банк даних з проблем інвалідності

{У тексті Положення слова "інвалід" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 557 від 09.08.2017}

1. Це Положення визначає порядок створення, функціонування та ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних) як автоматизованої системи для визначення потреб осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у засобах і послугах реабілітації.

2. Основними завданнями банку даних є:

1) створення єдиної комплексної інформаційно-аналітичної системи обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

2) проведення аналізу та ведення обліку даних про:

реабілітаційні заходи, а також визначення потреби у таких заходах;

засоби і послуги реабілітації, які надаються особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, а також визначення потреби у таких засобах і послугах;

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для виплати грошової компенсації під час виконання індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

3) ведення реєстру:

реабілітаційних установ, які належать до сфери управління Мінсоцполітики, МОН, Мінмолодьспорту, МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 557 від 22.10.2014}

недержавних установ та суб'єктів господарювання, що розробляють, виготовляють, реалізують, ремонтують технічні та інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення та надають послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю;

будинків-інтернатів, санаторіїв, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, територіальних центрів, установ та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, підприємств, які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю.

3. Операторами банку даних є органи виконавчої влади, що забезпечують його функціонування та ведення в межах своїх повноважень.

4. До банку даних вноситься така інформація:

1) загальні відомості про особу з інвалідністю та дитину з інвалідністю (прізвище, ім'я і по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, адреса зареєстрованого місця проживання);

2) реквізити паспорта особи з інвалідністю або свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю до 16 років);

3) реквізити документів, що підтверджують право на пільги;

4) дані про:

характер (код захворювання за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб десятого перегляду) та причини інвалідності, освітній і професійний рівень особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю;

склад сім'ї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю;

рівень доходів сім'ї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю;

потребу у технічних та інших засобах реабілітації, протезно-ортопедичних виробах, виробах медичного призначення, послугах реабілітації, спецавтотранспорті, санаторно-курортному лікуванні тощо.

5. За запитом особи з інвалідністю або законного представника недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані подати йому відповідну інформацію, зокрема про законодавчо визначені права осіб з інвалідністю, порядок забезпечення засобами реабілітації та надання послуг реабілітації, сертифіковану продукцію протезно-ортопедичних підприємств.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 557 від 09.08.2017}

6. Операторами банку даних є:

1) центрального рівня - МОЗ, МОН, МВС, Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики та Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

2) місцевого рівня:

орган виконавчої влади в Автономній Республіці Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

{Абзац другий підпункту 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 557 від 09.08.2017}

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад;

орган виконавчої влади в Автономній Республіці Крим з питань охорони здоров’я, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відділи охорони здоров’я районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 557 від 09.08.2017}

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управління освіти і науки районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад;

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 557 від 22.10.2014}

7. До повноважень операторів банку даних центрального рівня належить:

1) МОЗ, МОН, Мінмолодьспорту - провадження організаційно-консультаційної діяльності в межах своїх повноважень;

{Підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 557 від 22.10.2014}

2) МВС - подання Мінсоцполітики відомостей про:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 557 від 22.10.2014}

реєстрацію автомобіля на ім'я особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю, що перебуває на обліку для забезпечення спецавтотранспортом;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 557 від 09.08.2017}

заклади, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з числа осіб з інвалідністю;

3) Мінсоцполітики:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 557 від 22.10.2014}

формування замовлення на видачу протезних виробів;

визначення потреби у реабілітаційних заходах, засобах і послугах реабілітації у розрізі програм соціального захисту осіб з інвалідністю;

ведення реєстру:

- реабілітаційних установ, санаторіїв, територіальних центрів, будинків-інтернатів, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, центрів обліку бездомних громадян;

- виданих протезних виробів;

- виданих технічних та інших засобів реабілітації, спецавтотранспорту тощо;

- закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з числа осіб з інвалідністю;

- установ та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

{Абзац дев'ятий підпункту 3 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 557 від 09.08.2017}

підготовка:

- заявки на надання цільової поворотної/безповоротної допомоги роботодавцям та проставлення відмітки про її надання;

- довідників банку даних;

складення:

- звітів щодо виконання програм соціального захисту осіб з інвалідністю;

- звітів щодо перебування осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на черзі;

- переліку друкованих видань, якими безоплатно забезпечуються особи з інвалідністю;

- переліку платних та безоплатних послуг;

внесення до банку даних відомостей про:

- укладені договори щодо надання послуг реабілітації та протезно-ортопедичних виробів;

- укладені договори щодо виготовлення, постачання та проведення ремонту технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням, зокрема складного протезування;

- осіб з інвалідністю, яким за кошти Фонду соціального захисту інвалідів надано послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, передплачено друковані видання та які пройшли професійну підготовку та перепідготовку у вищих навчальних закладах;

- осіб з інвалідністю, які працевлаштовані на робочі місця, створені за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;

- операторів банку даних;

- реєстрацію автомобіля на ім'я особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю, що перебуває на обліку для забезпечення спецавтотранспортом, поданих МВС;

{Абзац двадцять четвертий підпункту 3 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 557 від 09.08.2017}

- надання операторам банку даних консультативних послуг;

- забезпечення обміну між банком даних та єдиним інформаційним автоматизованим банком даних Фонду соціального захисту інвалідів інформацією про роботодавців, які в установленому порядку зареєстровані Фондом соціального захисту інвалідів;

забезпечення перегляду даних про:

- дієздатність осіб;

{Підпункт 3 пункту 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 557 від 09.08.2017}

- облік бездомних громадян та надання центрами обліку бездомних громадян послуг таким громадянам;

- розподіл спецавтотранспорту, санаторно-курортних путівок, матеріальної допомоги;

здійснення пошуку та відпрацювання карток, що містять дані про одну і ту саму особу;

надання платних та безоплатних послуг;

проставлення відмітки про оплату послуг;

приведення переліку технічних та інших засобів реабілітації у відповідність з номенклатурою таких засобів.

8. До повноважень операторів банку даних місцевого рівня належить:

1) тих, що зазначені в абзаці другому підпункту 2 пункту 6 цього Положення:

внесення до банку даних відомостей про:

- видачу особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю технічних та інших засобів реабілітації;

- працевлаштування осіб з інвалідністю;

здійснення перегляду загальних відомостей про осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, рівень доходів їх сімей, направлень на отримання технічних та інших засобів реабілітації, даних про санаторно-курортне лікування, виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки, надання матеріальної допомоги, а також відомостей про дієздатність осіб тощо;

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 557 від 09.08.2017}

визначення потреби у забезпеченні спецавтотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

ведення обліку бездомних громадян;

2) тих, що зазначені в абзаці третьому підпункту 2 пункту 6 цього Положення:

внесення до банку даних загальних відомостей про осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, рівень доходів їх сімей, про санаторно-курортне лікування, виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування, а також відомостей про дієздатність осіб;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 557 від 09.08.2017}

визначення потреби у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

надання направлення на отримання технічних та інших засобів реабілітації та їх видача;

надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та малозабезпеченим особам;

ведення обліку бездомних громадян;

здійснення перегляду:

{Абзац восьмий підпункту 2 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 557 від 09.08.2017}

- реєстрів будинків-інтернатів, реабілітаційних установ, санаторіїв, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, територіальних центрів, центрів обліку бездомних громадян, установ та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підприємств, які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю;

- даних про надання платних та безоплатних послуг;

внесення до банку даних відомостей про:

- волонтерів територіальних центрів;

- надання послуг реабілітаційними установами, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;

- надання послуг установами соціального обслуговування;

- працевлаштування осіб з інвалідністю;

- надання центрами обліку бездомних громадян послуг таким громадянам;

- надання послуг центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

3) тих, що зазначені в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 6 цього Положення:

внесення до банку даних відомостей про:

- осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів, адреса зареєстрованого місця проживання, реквізити паспорта для особи з інвалідністю або свідоцтва про народження для дитини з інвалідністю);

{Підпункт 3 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 557 від 09.08.2017}

- характер і причини інвалідності, а також даних індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

- результати медичних оглядів;

- реабілітаційні та санаторно-курортні заклади, що належать до сфери управління МОЗ, та надані ними послуги;

визначення потреби у виробах медичного призначення;

ведення обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені виробами медичного призначення;

4) тих, що зазначені в абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 6 цього Положення, - внесення до банку даних відомостей про:

освітній і професійний рівень осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних закладах;

надання послуг реабілітаційними установами, що належать до сфери управління МОН, загальноосвітніми та вищими навчальними закладами;

5) тих, що зазначені в абзаці шостому підпункту 2 пункту 6 цього Положення, - внесення до банку даних відомостей про надання послуг з фізкультурно-спортивної реабілітації регіональними та місцевими центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт".

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 557 від 22.10.2014}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 557 від 22.10.2014}

10. Обмін інформацією між операторами банку даних усіх рівнів здійснюється в порядку, визначеному операторами центрального рівня.

11. Фінансування видатків, необхідних для створення, функціонування та ведення банку даних, здійснюється в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах за відповідними бюджетними програмами.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 557 від 09.08.2017}

12. Функції з координації діяльності операторів банку даних усіх рівнів та контроль за створенням та функціонуванням банку даних покладаються на Мінсоцполітики, а функції із здійснення контролю за повнотою інформації і своєчасним її внесенням до банку даних операторами місцевого рівня, технічного забезпечення роботи операторів місцевого рівня, підключення каналів зв'язку до Інтернету - на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 557 від 22.10.2014}

13. Інформація, що внесена до банку даних, є конфіденційною і може використовуватися відповідно до законодавства.вгору