Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.20111204
Документ 1204-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2011 р. N 1204
Київ
Про внесення змін до Положення
про дошкільний навчальний заклад

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про дошкільний навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня
2003 р. N 305 ( 305-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 11, ст. 476; 2009 р., N 82, ст. 2772), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 р. N 1204
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення
про дошкільний навчальний заклад
( 305-2003-п )

1. Абзац перший пункту 6 після слів "медичної довідки про
стан здоров'я дитини" доповнити словами "з висновком лікаря, що
дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад".
2. У пункті 10 слова "навчального року (квітень-травень)"
замінити словами "оздоровчого періоду (серпень)".
3. У пункті 20 після слів "Державною базовою програмою"
доповнити словами "та іншими додатковими програмами розвитку
дітей," а слова "навчально-методичними посібниками," виключити.
4. У тексті Положення ( 305-2003-п ) слово "МОН" замінити
словом "МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку.вгору