Документ 1200-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.04.2019, підстава - 367-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2009 р. № 1200
Київ

Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 955 від 20.10.2010
№ 1115 від 20.10.2011
№ 1081 від 28.11.2012
№ 231 від 04.03.2013 - Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 358 від 21.08.2014
№ 243 від 03.04.2013
№ 907 від 09.11.2015
№ 941 від 18.11.2015
№ 436 від 13.07.2016
№ 893 від 22.11.2017
№ 856 від 15.11.2017
№ 19 від 16.01.2019
№ 367 від 27.03.2019}

Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, що додається.

2. Доповнити пункт 4-1 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1818; 2007 р., № 73, ст. 2733), після слова "Мінфіном" словами ", крім випадків, установлених законом".

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2009 р. № 1200

ПОРЯДОК
здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

{У тексті Порядку слова "свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт)" в усіх відмінках замінено словами "відповідно свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та свідоцтво про реєстрацію машини" у відповідному відмінку, а слова "номерні знаки для разових поїздок" в усіх відмінках - словами "відповідно номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки "Транзит" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 955 від 20.10.2010}

{У тексті Порядку слово "Держтехнагляд" в усіх відмінках замінено словом "Держсільгоспінспекція" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1115 від 20.10.2011}

{У тексті Порядку слова "державна інспекція сільського господарства" і "інспекція державного технічного нагляду" в усіх відмінках замінено словом "Держсільгоспінспекція" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 243 від 03.04.2013}

{У тексті Порядку слово “Держсільгоспінспекція” в усіх відмінках замінено словом “Держпродспоживслужба” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 19 від 16.01.2019}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм провадження торговельної діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами та мотоколясками, тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва (далі - транспортні засоби) та їх складовими частинами (двигуни, шасі, кузови, рами), що мають ідентифікаційні номери, а також тими транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, які перебували в користуванні і були зареєстровані в установленому законодавством порядку.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 955 від 20.10.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1115 від 20.10.2011}

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють передачу для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, оптову та роздрібну торгівлю ними і оформлення необхідних документів (далі - суб'єкти господарювання).

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

акт огляду реалізованого транспортного засобу - документ установленої форми, що видається суб’єктом господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами, під час укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу та вноситься таким суб’єктом до відповідного електронного реєстру;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 436 від 13.07.2016}

дистриб'ютор - суб'єкт господарювання, який уповноважений виробником на здійснення продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, і організацію проведення передпродажної підготовки, гарантійного та післяпродажного обслуговування через свою дилерську мережу і поставлений на облік відповідно у Головному сервісному центрі МВС і Держпродспоживслужбі;

{Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 20.10.2010, № 1115 від 20.10.2011, № 907 від 09.11.2015}

уповноважений дилер - суб'єкт господарювання, який уповноважений дистриб'ютором на здійснення продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, матеріально-технічна база якого відповідає основним критеріям оцінки торгово-сервісних потужностей і який від свого імені здійснює на договірних засадах продаж транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, проводить передпродажну підготовку, гарантійне та післяпродажне обслуговування і поставлений на облік відповідно у Головному сервісному центрі МВС і Держпродспоживслужбі;

{Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 20.10.2010, № 907 від 09.11.2015}

електронний реєстр - автоматизована інформаційно-пошукова система обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, накопичення інформації про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, видачу та використання бланкової продукції, номерних знаків для разових поїздок і номерних знаків "Транзит".

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 243 від 03.04.2013}

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України "Про захист прав споживачів" і "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" та ДСТУ 4303-2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять".

{Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 20.10.2010}

4. Облік суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, ведеться у порядку, встановленому МВС. Головний сервісний центр МВС формує та веде електронний реєстр таких суб'єктів господарювання.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 243 від 03.04.2013, № 907 від 09.11.2015}

Облік суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, ведеться Держпродспоживслужбою у порядку, встановленому Мінагрополітики. Держпродспоживслужба створює та веде електронний реєстр таких суб'єктів господарювання.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 243 від 03.04.2013}

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 955 від 20.10.2010}

5. Торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, регулюється Господарським і Цивільним кодексами України, Законами України "Про захист прав споживачів", "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", "Про дорожній рух", "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин", "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" та іншими актами законодавства, а також цим Порядком.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 20.10.2010}

6. Суб'єкти господарювання забезпечують реалізацію прав споживачів і покупців (далі - споживачі), визначених Законами України "Про захист прав споживачів" і "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин", зобов'язані виконувати цей Порядок та вимоги інших нормативно-правових актів з питань провадження торговельної діяльності.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 20.10.2010}

Умови провадження торговельної діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

7. Суб'єкти господарювання зобов'язані стати на облік відповідно у Головному сервісному центрі МВС і Держпродспоживслужбі та вести облік надходження, продажу та передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 243 від 03.04.2013, № 907 від 09.11.2015}

Облік ведеться суб'єктами господарювання в письмовому та електронному вигляді (додатки 1 і 4).

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 243 від 03.04.2013}

Суб'єкти господарювання невідкладно вносять інформацію про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, до електронного реєстру.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 243 від 03.04.2013}

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 20.10.2010}

8. Суб’єкти господарювання забезпечують можливість для демонстрації, тестування, зберігання та продажу транспортних засобів (нових і таких, що перебували в користуванні) у власних або орендованих приміщеннях (на майданчиках), а також для проведення передпродажної підготовки та сервісного обслуговування транспортних засобів на станціях технічного обслуговування.

Суб’єкти господарювання здійснюють продаж транспортних засобів, зокрема укладення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, за місцезнаходженням торговельних приміщень.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 436 від 13.07.2016}

9. Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну територію України для продажу, підлягають митному оформленню в порядку, встановленому законодавством.

10. Нові транспортні засоби, транспортні засоби, що перебували в користуванні, допускаються до продажу у разі відповідності обов’язковим вимогам, визначеним законодавством, що підтверджується сертифікатом відповідності, виданим згідно із законодавством.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Нові сільськогосподарські та лісогосподарські трактори, їх причепи і змінні причіпні машини, системи, складові частини та окремі технічні вузли, а також ті, що перебували в користуванні, інші механізми, їх складові частини, виготовлені в Україні та/або ввезені на територію України, що мають ідентифікаційні номери і для яких встановлено обов’язкові вимоги до забезпечення безпеки для життя, здоров’я споживачів, їх майна, навколишнього природного середовища, допускаються до продажу у разі наявності:

знака відповідності технічним регламентам, декларації про відповідність або декларації про вбудовування незавершеної машини - для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344);

номера сертифіката затвердження типу, нанесеного на табличці виробника або зазначеного в паспорті на машину, сертифіката відповідності затвердженому типу, оформленого на підставі сертифіката затвердження типу, - для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1367 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 1, ст. 22).

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 856 від 15.11.2017}

11. Не допускається реалізація нових і таких, що перебували в користуванні, транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, із знищеними або підробленими номерами агрегатів, або тих, що не пройшли передпродажної підготовки.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 436 від 13.07.2016}

12. Суб’єкт господарювання для продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, повинен мати номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки "Транзит", а підприємство-виробник - акти приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі - акти приймання-передачі), а також номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки "Транзит".

{Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015}

Акти приймання-передачі та відповідно номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки "Транзит" повинні зберігатися суб'єктом господарювання відповідно до вимог законодавства.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 243 від 03.04.2013, № 941 від 18.11.2015}

Забезпечення суб'єктів господарювання актами приймання-передачі та відповідно номерними знаками для разових поїздок та номерними знаками "Транзит" здійснюється відповідно територіальним органом з надання сервісних послуг МВС і Держпродспоживслужбою в установленому законодавством порядку.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 20.10.2010, № 941 від 18.11.2015}

Оформлення на товарних біржах договорів купівлі-продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється з використанням облікованих відповідно у територіальному органі з надання сервісних послуг МВС і Держпродспоживслужбі бланків біржових угод.

{Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 20.10.2010}

{Абзац п'ятий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 941 від 18.11.2015}

Оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів може проводитися в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 243 від 03.04.2013}

{Абзац сьомий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 941 від 18.11.2015}

Фізична особа, яка передає для реалізації транспортний засіб у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда підприємству, що здійснює комісійну торгівлю, зобов’язана надати такому підприємству письмове повідомлення із зазначенням інформації про кількість легкових автомобілів та/або мотоциклів, та/або мопедів, що відчужені нею протягом поточного календарного року, складене в довільній формі та підписане власноручно цією особою.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 231 від 04.03.2013 - Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 358 від 21.08.2014}

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 907 від 09.11.2015}

13. Суб'єкт господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, зобов'язаний вести в письмовому та електронному вигляді журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, виданих актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит" (додаток 1), актів огляду реалізованого транспортного засобу (додаток 1-1), актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 243 від 03.04.2013, № 941 від 18.11.2015, № 436 від 13.07.2016}

Суб'єкт господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, зобов'язаний вести в письмовому та електронному вигляді журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу, виданих актів приймання-передачі, біржових угод і номерних знаків "Транзит" (додаток 4).

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 243 від 03.04.2013, № 941 від 18.11.2015}

Зазначені журнали прошнуровуються, сторінки нумеруються. Кінці шнура на останній сторінці журналу фіксуються та скріплюються круглою печаткою відповідно територіального органу з надання сервісних послуг МВС та Держпродспоживслужби. Журнали зберігаються протягом 10 років.

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 243 від 03.04.2013, № 907 від 09.11.2015}

Матеріали, що стали підставою для видачі актів приймання-передачі та біржових угод, формуються у справи, що прошиваються, зберігаються протягом п'яти років.

{Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 941 від 18.11.2015, № 436 від 13.07.2016, № 893 від 22.11.2017}

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 955 від 20.10.2010}

14. Усі графи акта приймання-передачі та біржової угоди заповнюються друкарським способом або від руки одним почерком, підписуються відповідальною особою суб'єкта господарювання. У графу "вартість" вноситься вартість продажу транспортного засобу або складової частини, що має ідентифікаційний номер, у грошовій одиниці України.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 941 від 18.11.2015, № 436 від 13.07.2016, № 893 від 22.11.2017}

{Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ № 941 від 18.11.2015}

16. У разі продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, філією суб'єкта господарювання або уповноваженим дилером, крім акта приймання-передачі підприємства-виробника, покупцеві видається акт приймання-передачі, що укладається між суб'єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером (додатки 2 і 5).

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 20.10.2010, № 941 від 18.11.2015}

17. Під час продажу транспортних засобів, що перебувають (перебували) на обліку в уповноваженому органі МВС або Держпродспоживслужбі, покупцеві територіальним органом з надання сервісних послуг МВС видається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) або Держпродспоживслужбою - свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про зняття машин (тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів) з обліку чи акт технічного стану.

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 907 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015}

У разі зняття з обліку транспортного засобу покупцеві видається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі.

{Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 941 від 18.11.2015}

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 20.10.2010, № 1115 від 20.10.2011; в редакції Постанови КМ № 243 від 03.04.2013}

18. Забороняється ставити підпис відповідальної особи суб'єкта господарювання на незаповнених чи не в повному обсязі заповнених актах огляду реалізованих транспортних засобів, бланках актів приймання-передачі і біржових угод.

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 243 від 03.04.2013, № 941 від 18.11.2015, № 436 від 13.07.2016, № 893 від 22.11.2017}

У разі допущення помилки під час заповнення акта приймання-передачі або біржової угоди неправильний запис закреслюється, на зворотному боці робиться правильний запис з відміткою "виправленому вірити", який завіряється підписом відповідальної особи суб'єкта господарювання. Під час заповнення бланків зазначених документів більше трьох виправлень не допускається.

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 941 від 18.11.2015, № 436 від 13.07.2016, № 893 від 22.11.2017}

Виправлення в складених у письмовому вигляді актах огляду реалізованих транспортних засобів не допускаються. У разі допущення помилки під час видачі акта огляду реалізованого транспортного засобу такий акт анулюється в паперовому та електронному вигляді, після чого створюється новий акт огляду реалізованого транспортного засобу, який видається покупцеві.

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 436 від 13.07.2016}

19. На один транспортний засіб та його складові частини, що мають ідентифікаційні номери, у випадках, передбачених цим Порядком, видається по одному примірнику акта приймання-передачі або біржової угоди.

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 941 від 18.11.2015}

У разі реалізації транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за відповідним дорученням акт приймання-передачі і біржова угода видаються на ім'я юридичної або фізичної особи, від імені якої діє представник.

{Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 941 від 18.11.2015}

20. У разі втрати покупцем акта приймання-передачі, біржової угоди або відповідно номерного знака для разових поїздок та номерного знака "Транзит" суб'єкт господарювання на підставі заяви покупця видає новий акт приймання-передачі або біржову угоду, на якій робиться напис "дублікат", зазначається серія, номер і дата видачі втраченого акта приймання-передачі або біржової угоди. Дублікат акта приймання-передачі або біржової угоди підписується відповідальною особою суб'єкта господарювання. Інформація про видачу нового відповідно номерного знака для разових поїздок та номерного знака "Транзит" вноситься до акта огляду реалізованого транспортного засобу, акта приймання-передачі або біржової угоди.

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 941 від 18.11.2015, № 436 від 13.07.2016, № 893 від 22.11.2017}

Суб'єкт господарювання інформує у триденний строк після надходження заяви покупця у письмовій формі відповідно територіальний орган з надання сервісних послуг МВС і Держпродспоживслужбу про втрату покупцем акта приймання-передачі, біржової угоди або відповідно номерного знака для разових поїздок та номерного знака "Транзит".

{Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 20.10.2010, № 243 від 03.04.2013, № 907 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015}

21. У разі втрати суб'єктом господарювання бланків актів приймання-передачі, біржових угод або відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит" такий суб'єкт невідкладно інформує про це відповідно територіальний орган Національної поліції, територіальний орган з надання сервісних послуг МВС та Держпродспоживслужбу з обов'язковим зазначенням обставин втрати, кількості, серій та номерів бланків.

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 20.10.2010, № 1115 від 20.10.2011, № 243 від 03.04.2013, № 907 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015}

22. Працівники суб'єкта господарювання, які здійснюють огляд транспортних засобів і звіряння ідентифікаційних номерів, повинні мати відповідну підготовку.

Результати огляду транспортного засобу і звіряння ідентифікаційних номерів відображаються в акті огляду реалізованого транспортного засобу.

{Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 436 від 13.07.2016}

Суб’єкт господарювання, працівник якого підписав акт огляду реалізованого транспортного засобу, несе відповідальність за відповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу номерам, зазначеним у документах, наданих для державної реєстрації.

{Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 436 від 13.07.2016}

23. У разі закриття об'єкта торгівлі для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання та інших робіт суб'єкт господарювання повинен не пізніше ніж за п'ять днів розмістити поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

24. Торговельна діяльність суб'єкта господарювання припиняється в установленому законодавством порядку.

Правила роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

25. На фасаді об'єкта торгівлі розміщується вивіска із зазначенням найменування суб'єкта господарювання, а біля входу до об'єкта торгівлі на видному місці - інформація про режим роботи, що встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, а у передбачених законодавством випадках за погодженням з органами місцевого самоврядування.

26. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність на видному та доступному для покупця місці куточка, в якому розміщуються інформація про найменування власника об'єкта торгівлі, місцезнаходження і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, витяг із Законів України "Про захист прав споживачів" і "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин", копія цього Порядку, книга відгуків та пропозицій, копія торгового патенту на право суб'єкта господарювання провадити зазначені в цьому Порядку види господарської діяльності.

{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 20.10.2010}

27. Під час продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, суб'єкти господарювання зобов'язані своєчасно надати споживачеві необхідну доступну, достовірну інформацію про товар, яка міститься в експлуатаційній документації, сервісній книжці (гарантійному талоні), договорі купівлі-продажу, а саме про:

найменування товару;

ціну, умови і правила придбання;

перелік основних технічних характеристик транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

дату виготовлення (календарний рік виготовлення/випуску);

гарантійні зобов'язання виробника (продавця);

строк служби транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, відомості про необхідні дії споживача після закінчення такого строку, а також про можливі наслідки в разі невиконання зазначених дій;

правила та умови ефективного і безпечного використання транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

сертифікацію транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

найменування та адресу виробника (дистриб'ютора, уповноваженого дилера, продавця) і суб'єкта господарювання, який виконує його функції, пов'язані з прийняттям претензій від покупця, а також проводить гарантійний ремонт та післяпродажне обслуговування транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

28. Інформація про транспортний засіб та його складові частини, що мають ідентифікаційні номери, може розміщуватися у місцях їх реалізації, а також за згодою споживача доводитися до його відома за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

Інформація про ціну транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, в грошовій одиниці України надається суб'єктом господарювання за допомогою ярлика цін (цінника), який підписується особою, що відповідає за формування, установлення або застосування цін із зазначенням дати підписання чи в інший спосіб.

{Абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 436 від 13.07.2016, № 893 від 22.11.2017}

29. Суб'єкт господарювання може надавати споживачеві додаткові платні послуги або виконувати роботи з технічного обслуговування, зберігання, заправлення транспортних засобів пально-мастильними матеріалами, транспортування до місця призначення, а також здійснювати продаж супутніх товарів (інструментів, чохлів тощо).

30. Продаж транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, неповнолітнім особам здійснюється відповідно до законодавства.

31. Розрахунки за продані транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, проводяться в готівковій та/або безготівковій формі. Споживачеві в обов'язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на суму здійсненої операції, який засвідчує факт купівлі транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

Особливості здійснення роздрібної торгівлі новими транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

32. У разі продажу нового транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, продавець у сервісній книжці обов'язково зазначає найменування товару, дані про ціну, умови і правила придбання, дату проведення передпродажної підготовки, інформацію про строк, протягом якого здійснюється сервісне обслуговування, перелік сервісних центрів та їх адреси, прізвище, ім'я, по батькові та підпис відповідальної особи.

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 436 від 13.07.2016, № 893 від 22.11.2017}

33. На продані транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, споживачеві видається примірник договору купівлі-продажу транспортного засобу, підписаного уповноваженою особою суб’єкта господарювання і скріпленого печаткою (за її наявності), копія декларації про відповідність або декларації про вбудовування незавершеної машини (для транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин), копія сертифіката відповідності затвердженому типу (для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів), сервісна книжка, експлуатаційна документація, розрахунковий документ, який засвідчує факт купівлі, акт приймання-передачі транспортного засобу від виробника, а у разі продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, філією суб’єкта господарювання або його уповноваженим дилером - акт приймання-передачі транспортного засобу або його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, який підписується суб’єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером.

{Пункт 33 в редакції Постанови КМ № 856 від 15.11.2017}

34. У разі продажу транспортного засобу, що ввезений з-за кордону, суб’єкт господарювання видає споживачеві копію митної декларації. Якщо митне оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснювалося за електронною митною декларацією, суб’єкт господарювання вносить відомості про електронну митну декларацію до акта огляду реалізованого транспортного засобу.

{Абзац перший пункту 34 в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 941 від 18.11.2015; в редакції Постанови КМ № 436 від 13.07.2016}

На проданий транспортний засіб продавець зобов'язаний видати відповідно номерний знак для разових поїздок та номерний знак "Транзит", який зазначається в акті огляду реалізованого транспортного засобу та в акті приймання-передачі.

{Абзац другий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 941 від 18.11.2015, № 436 від 13.07.2016}

35. Виробник (продавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

На комплектувальні вироби встановлюється гарантійний строк не менший ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

36. Гарантійний строк зазначається у паспорті на продукцію, сервісній книжці (гарантійному талоні) чи іншому документі, що додається до товару, та обчислюється з дня продажу транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер.

Гарантійні зобов'язання виконуються представником виробника, імпортером, продавцем згідно з договором.

У разі коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі товару споживачеві.

37. Під час проведення гарантійного ремонту транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, гарантійний строк збільшується на час перебування їх у ремонті.

Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з письмовою вимогою про усунення недоліків.

38. У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку недоліків у транспортному засобі або його складовій частині, що має ідентифікаційний номер, споживач у порядку та строки, встановлені законодавством, має право вимагати:

пропорційного зменшення ціни;

безоплатного усунення недоліків у розумний строк;

відшкодування витрат на усунення недоліків.

У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку істотних недоліків у транспортному засобі або його складовій частині, що має ідентифікаційний номер, які виникли з вини виробника (продавця), або фальсифікації транспортного засобу чи його складової частини, що має ідентифікаційний номер, які підтверджені у разі потреби висновком експертизи, споживач у порядку та строки, встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору має право вимагати за своїм вибором від продавця (виробника):

розірвання договору та повернення суми, сплаченої за транспортний засіб або його складову частину, що має ідентифікаційний номер;

заміни транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, на такі ж або аналогічні з числа наявних у продавця (виробника).

39. Безоплатне усунення недоліків, виявлених у транспортних засобах та їх складових частинах, що мають ідентифікаційні номери, у період гарантійного строку проводиться протягом 14 днів або за згодою сторін в інший строк.

40. За наявності у транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, недоліків (істотних недоліків) їх заміна проводиться виробником, продавцем або суб'єктом господарювання, що виконує їх функції, невідкладно, а в разі виникнення потреби у проведенні перевірки якості - протягом 14 днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності транспортних засобів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, для заміни вимога споживача виконується у двомісячний строк з дати подання відповідної заяви.

Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, в установлений строк неможливо, споживач має право висувати за своїм вибором до продавця (виробника) інші вимоги, передбачені Законами України "Про захист прав споживачів" і "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин".

{Абзац третій пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 20.10.2010}

У разі обміну транспортних засобів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, гарантійний строк обчислюється від дня обміну.

41. У разі виникнення потреби в установленні причин втрати якості транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, продавець (виробник) зобов'язаний у триденний строк з дня надходження письмової заяви від споживача організувати проведення за власний рахунок експертизи.

Споживач має право брати участь у перевірці якості транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, особисто або через свого представника.

Особливості здійснення комісійної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

42. На комісію приймаються технічно справні транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, та транспортні засоби з дефектами.

Під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, перевірка їх технічного стану та укомплектованості проводиться за участю комітента.

43. На комісію приймаються транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, зареєстровані або зняті з обліку в уповноваженому органі МВС, або машини, зняті з обліку в Держпродспоживслужбі, для їх подальшої реалізації:

{Абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 907 від 09.11.2015}

від громадян України - за наявності паспорта громадянина України чи тимчасового посвідчення громадянина України, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) або свідоцтва про реєстрацію машини, свідоцтва про спадщину, рішення суду або довідки на складову частину, що має ідентифікаційний номер, виданої уповноваженим органом МВС або Держпродспоживслужбою. На комісію можуть прийматися складові частини, що мають ідентифікаційні номери, на підставі документів, що підтверджують законність їх придбання;

{Абзац другий пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 907 від 09.11.2015}

від суб'єктів господарювання - за наявності накладної із зазначенням моделі, марки транспортного засобу, номера шасі, двигуна, його ціни, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) або свідоцтва про реєстрацію машини, паспорта та доручення уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

{Пункт 43 в редакції Постанови КМ № 243 від 03.04.2013}

44. На комісію не приймаються транспортні засоби або машини, щодо яких в установленому порядку повідомлено про накладення арешту або заборону зняття їх з обліку, які не зареєстровані в уповноваженому органі МВС або Держпродспоживслужбі, а також транспортні засоби, щодо яких не надано відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) чи свідоцтва про реєстрацію машини.

{Пункт 44 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 20.10.2010, № 1115 від 20.10.2011; в редакції Постанови КМ № 243 від 03.04.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 907 від 09.11.2015}

45. Забороняється приймати на комісію транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, від суб'єктів господарювання на підставі біржових угод, митних декларацій та інших документів.

{Пункт 45 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1081 від 28.11.2012, № 941 від 18.11.2015}

46. Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, гарантійний строк на які не закінчився, приймаються на комісію за наявності сервісної книжки (гарантійного талона). У разі продажу транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, сервісна книжка (гарантійний талон) передається покупцеві.

Вимоги споживача, передбачені пунктом 38 цього Порядку, задовольняються відповідно до закону.

47. Комісіонеру дозволяється приймати на комісію транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, без відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) та свідоцтва про реєстрацію машини:

від уповноважених державних органів - безгосподарні, що перейшли у спадщину державі, а також конфісковані за рішеннями судів, якщо про це є запис у документах про вилучення транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер. На такі транспортні засоби подаються довідки про їх реєстрацію відповідно в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС та Держпродспоживслужбі на ім'я колишніх власників із зазначенням ідентифікаційних номерів;

{Абзац другий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 20.10.2010, № 907 від 09.11.2015}

від МЗС - транспортні засоби, що зняті з експлуатації та повернуті з-за кордону.

У разі коли на комісію здаються транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, без реєстраційних документів, зазначені органи подають комісіонерові у двох примірниках копію документа, на підставі якого здійснюється приймання їх на комісію (рішення суду, акти, довідки, посвідчення тощо, а також довідку відповідно уповноваженого органу МВС та Держпродспоживслужби про те, що транспортний засіб або його складові частини, що мають ідентифікаційні номери, не перебувають у розшуку).

{Абзац четвертий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 20.10.2010, № 1115 від 20.10.2011, № 907 від 09.11.2015}

{Пункт 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1115 від 20.10.2011}

48. Комісіонер під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери:

зобов'язаний ретельно перевірити документи, які пред'являє комітент чи довірена особа, звірити відповідність записів у них з фактичними ідентифікаційними номерами складових частин. У разі виявлення ознак підроблення документів, номерів складових частин або невідповідності записів з нанесеними на них ідентифікаційними номерами комісіонер зобов'язаний невідкладно повідомити про це відповідно територіальному органові Національної поліції та Держпродспоживслужбі;

{Абзац другий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 20.10.2010, № 1115 від 20.10.2011, № 907 від 09.11.2015}

складає акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер (додатки 3 і 6). Акт складається в письмовій формі у двох примірниках, кожний з яких підписується комісіонером і комітентом. Відповідна інформація вноситься до журналу.

{Абзац третій пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 20.10.2010, № 436 від 13.07.2016}

Комісіонер невідкладно вносить до електронного реєстру акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер.

{Пункт 48 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 436 від 13.07.2016}

49. Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, надходять до продажу не пізніше наступного дня після їх прийняття на комісію.

50. У разі коли прийняті на комісію транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, не продані у передбачений договором комісії строк, ціна на них за наявності згоди комітента підлягає зниженню.

Строк продажу і порядок зниження ціни встановлюються з урахуванням кон'юнктури ринку комісіонером за погодженням з комітентом.

Згоду на зниження ціни транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, комітент засвідчує підписом в акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер.

51. Комітент має право відмовитися від договору комісії. Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити комісіонеру про відмову від договору не пізніше ніж за 30 днів.

У разі відмови від договору комісії комітент повинен в установлений договором строк (а якщо такий строк не встановлений - негайно) розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера. У разі невиконання комітентом зазначеного обов'язку комісіонер має право передати таке майно на зберігання за рахунок комітента або продати за найвигіднішою для комітента ціною.

У разі відмови комітента від договору комісії комісіонер має право на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням договору.

Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише у разі, коли строк не встановлений договором, і повинен повідомити комітентові про відмову від договору не пізніше ніж за 30 днів.

Комісіонер, який відмовився від договору комісії, повинен вжити заходів для збереження майна комітента.

У разі відмови комісіонера від договору комісії комітент повинен розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера, протягом 15 днів з дня надходження повідомлення про відмову комісіонера від договору.

У разі невиконання комітентом зазначеного обов'язку комісіонер має право передати таке майно на зберігання за рахунок комітента або продати за найвигіднішою для комітента ціною.

Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, повертаються комітентові разом із відповідно свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу (технічним паспортом) та свідоцтвом про реєстрацію машини та/або реєстраційно-обліковою карткою.

52. Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, можуть бути повернуті іншій особі, якщо вона пред'явить акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, виданий комітентові комісіонером, а також нотаріально посвідчену довіреність комітента з обов'язковим зазначенням серії та номера паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

53. Під час продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які були в експлуатації, комісіонер повинен повідомити покупцеві в письмовій формі про виявлені несправності і пошкодження та неможливість експлуатації транспортного засобу до їх усунення. При цьому складається акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, про виявлені несправності і пошкодження у двох примірниках, кожний з яких підписується продавцем та покупцем. Відповідна інформація вноситься у журнал.

54. Відповідальність перед покупцем за відповідність транспортних засобів (ідентифікаційних номерів транспортного засобу) та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, характеристикам та записам, зазначеним у реєстраційних документах, акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, несе комітент, а в частині виконання пункту 48 цього Порядку - комісіонер та комітент згідно із законом.

55. На продані транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, комісіонер видає покупцеві:

стосовно транспортних засобів, облік яких ведеться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), а також на зняті з обліку транспортні засоби номерні знаки для разових поїздок;

{Абзац другий пункту 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 907 від 09.11.2015}

стосовно транспортних засобів, облік яких ведеться Держпродспоживслужбою та які зняті з обліку, - свідоцтво про реєстрацію машини та її складових частин, що мають ідентифікаційні номери, чи акт технічного стану машин (тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів) та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, номерні знаки “Транзит”.

Крім зазначених документів, також видається сервісна книжка (гарантійний талон), розрахунковий документ, який посвідчує факт купівлі транспортних засобів.

{Абзац четвертий пункту 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 941 від 18.11.2015}

{Пункт 55 в редакції Постанови КМ № 243 від 03.04.2013}

56. {Абзац перший пункту 56 виключено на підставі Постанови КМ № 941 від 18.11.2015}

Розрахунок з комітентом за продані комісійні транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, проводиться у готівковій та/або безготівковій формі не пізніше ніж через три дні після продажу (не враховуючи дня продажу, вихідних і святкових днів) після пред'явлення акта технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, виданого комітентові комісіонером, а також паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

Контроль за дотриманням цього Порядку

57. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їх повноважень відповідно до закону.Додаток 1
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок

Дата надходження, продажу/
передачі

Дата укладення та номер договору купівлі-продажу, серія, номер акта прийняття-передачі

Транспортний засіб, складова частина (марка, номер кузова, двигуна, рік випуску, колір)

Підстави для видачі акта прийняття-передачі, біржової угоди (митна декларація, свідоцтво про реєстрацію тощо, ким видано, дата)

Попередній номерний знак

Виданий номерний знак для разових поїздок

Власник, продавець (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, паспортні дані, підпис особи)

Покупець/
отримувач (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, паспортні дані, підпис особи)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 941 від 18.11.2015}
Додаток 1-1
до Порядку

АКТ
огляду реалізованого транспортного засобу

{Порядок доповнено додатком 1-1 згідно з Постановою КМ № 436 від 13.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 893 від 22.11.2017}


Додаток 2
до Порядку

АКТ
прийняття-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб'єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 907 від 09.11.2015, № 436 від 13.07.2016, № 893 від 22.11.2017}


Додаток 3
до Порядку

АКТ
технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 436 від 13.07.2016}Додаток 4
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, біржових угод і номерних знаків "Транзит"

Дата надходження, продажу/
передачі

Дата укладення та номер договору купівлі-продажу, серія, номер акта прийняття-передачі

Машина, складова частина (марка, заводський номер, номер двигуна, рік випуску, колір)

Підстави для видачі акта прийняття-передачі, біржової угоди (митна декларація, свідоцтво про реєстрацію тощо, ким видано, дата видачі)

Попередній номерний знак

Виданий номерний знак "Транзит"

Власник, продавець (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, паспортні дані, підпис особи)

Покупець/
отримувач (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, паспортні дані, підпис особи)

{Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 955 від 20.10.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 941 від 18.11.2015}Додаток 5
до Порядку

АКТ
приймання-передачі тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери

{Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 955 від 20.10.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1115 від 20.10.2011, № 436 від 13.07.2016, № 893 від 22.11.2017}


Додаток 6
до Порядку

АКТ
технічного стану тракторів,самохідних шасі,самохідних сільськогосподарських,дорожньо-будівельних і меліоративних машин,сільськогосподарської техніки, інших механізмів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери

{Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 955 від 20.10.2010}вгору