Документ 1190/96, поточна редакція — Прийняття від 11.12.1996

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 1996 року

На підставі подання Комітету по Державних преміях України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
1996 року:
- за цикл праць "Нові математичні методи в нелінійному
аналізі":
МИТРОПОЛЬСЬКОМУ Юрію Олексійовичу - академікові Національної
академії наук України, почесному директорові Інституту математики
НАН України
САМОЙЛЕНКУ Анатолію Михайловичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту математики НАН
України
КУЛИКУ Віктору Леонідовичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики
НАН України
ЛОПАТІНУ Олексію Костянтиновичу - докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту математики НАН України
РОНТО Миколі Йосиповичу - докторові фізико-математичних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН
України
ПЕРЕСТЮКУ Миколі Олексійовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
ТЕПЛІНСЬКОМУ Юрію Володимировичу - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу кафедри
Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту
НГУЄНУ Ван Дао - докторові фізико-математичних наук,
директорові Інституту механіки Національного центру наукових
досліджень В'єтнаму;
- за цикл праць "Кінетичні процеси у квантових рідинах та
кристалах":
ПЕЛЕТМИНСЬКОМУ Сергію Володимировичу - академікові
Національної академії наук України, начальникові відділу
Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний
інститут"
ГРИГОР'ЄВУ Віктору Микитовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Фізико-технічного інституту низьких
температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
РУДАВСЬКОМУ Едуарду Яковичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Фізико-технічного інституту низьких
температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
ЧАГОВЦЮ Валерію Костянтиновичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України
ДЮМІНУ Миколі Єлисейовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, колишньому старшому науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України
АДАМЕНКУ Ігорю Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Харківського державного університету;
- за цикл праць "Змінно-фазова фокусировка, розроблення та
створення прискорювачів протонів і іонів на її основі":
ФАЙНБЕРГУ Якову Борисовичу - академікові Національної
академії наук України, радникові генерального директора
Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний
інститут"
ХИЖНЯКУ Миколі Антоновичу - докторові фізико-математичних
наук, начальникові відділу Національного наукового центру
"Харківський фізико-технічний інститут"
БОМКУ Василю Олексійовичу - докторові фізико-математичних
наук, начальникові лабораторії Національного наукового центру
"Харківський фізико-технічний інститут"
ШУЛІЦІ Миколі Георгійовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, начальникові відділу Національного наукового центру
"Харківський фізико-технічний інститут"
ГУСЄВУ Євгенію Васильовичу - старшому науковому
співробітникові Національного наукового центру "Харківський
фізико-технічний інститут"
КУШИНУ Віктору Володимировичу - докторові технічних наук,
начальникові лабораторії Державного наукового центру Російської
Федерації "Інститут теоретичної та експериментальної фізики";
- за цикл наукових праць "Наукові основи створення
фоточутливих олігомерних матеріалів і методів реєстрації оптичної
інформації та їх використання у наукоємних технологіях":
СИРОМЯТНІКОВУ Володимиру Георгійовичу - докторові хімічних
наук, завідувачу кафедри Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
ГЕТЬМАНЧУКУ Юрію Петровичу - докторові хімічних наук,
професорові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
КУВШИНСЬКОМУ Миколі Георгійовичу - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
МАГДИНЦЮ Василю Васильовичу - докторові хімічних наук,
завідувачу відділу Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН
України
МАСЛЮКУ Анатолію Федоровичу - докторові хімічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту хімії
високомолекулярних сполук НАН України
ГРИЩЕНКУ Володимиру Костянтиновичу - кандидатові хімічних
наук, заступникові директора Інституту хімії високомолекулярних
сполук НАН України
ГУДЗЕРІ Сергію Сергійовичу - кандидатові хімічних наук,
директорові дослідного виробництва Інституту хімії
високомолекулярних сполук НАН України
ДІЛУНГУ Йосипу Йосиповичу - докторові хімічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту фізичної хімії
імені Л.В.Писаржевського НАН України
ГРАНЧАКУ Василю Михайловичу - кандидатові хімічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені
Л.В.Писаржевського НАН України
ШЕВЧУКУ Анатолію Васильовичу - кандидатові технічних наук,
начальникові науково-виробничого технологічного комплексу
Українського науково-дослідного інституту спеціальних видів друку;
- за цикл наукових праць "Роль ендотелію та біологічно
активних речовин ендотеліального походження в регуляції кровообігу
і діяльності серця":
МОЙБЕНКУ Олексію Олексійовичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту фізіології
імені О.О.Богомольця НАН України
САГАЧУ Вадиму Федоровичу - члену-кореспонденту Національної
академії наук України, заступникові директора Інституту фізіології
імені О.О. Богомольця НАН України
ШАПОВАЛ Людмилі Миколаївні - докторові біологічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України
СОЛОВЙОВУ Анатолію Івановичу - докторові медичних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України
БАЗІЛЮК Ользі Володимирівні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України
МАРЧЕНКУ Сергію Михайловичу - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України
ЖУКОВІЙ Аллі Володимирівні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України
ТКАЧЕНКУ Михайлу Миколайовичу - кандидатові медичних наук,
науковому співробітникові Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України;
- за працю "Закономірності деформації верхньої частини
тектоносфери Землі, що встановлені теоретичними і
експериментальними методами":
ТЯПКІНУ Костянтину Федоровичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, завідувачу кафедри Державної
гірничої академії України
ГОНТАРЕНКУ В'ячеславу Миколайовичу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, доцентові Державної гірничої академії
України
ГІНТОВУ Олегу Борисовичу - докторові геолого-мінералогічних
наук, завідувачу відділу Інституту геофізики імені С.І. Субботіна
НАН України
ЗЕЛІНСЬКОМУ Ігорю Петровичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, завідувачу кафедри Одеського
державного університету імені І.І. Мечникова
ХАНОНКІНУ Олександру Аркадійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу лабораторії Одеського державного університету імені
І.І. Мечникова
ЧЕРКЕЗУ Євгену Анатолійовичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, професорові Одеського державного
університету імені І.І. Мечникова;
- за науково-технічну розробку української комплексної
системи переробки органічних відходів "Біоекотех":
СОЗІНОВУ Олексію Олексійовичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу кафедри Національного аграрного
університету
ГОРОДНЬОМУ Миколі Михайловичу - академікові Української
академії аграрних наук, завідувачу кафедри Національного аграрного
університету
СЕРДЮКУ Анатолію Григоровичу - кандидатові
сільськогосподарських наук, проректорові Національного аграрного
університету
ЯКУШКУ Сергію Івановичу - кандидатові технічних наук,
провідному спеціалістові Національного аграрного університету
МЕЛЬНИКУ Івану Панасовичу - кандидатові сільськогосподарських
наук, президентові асоціації "Біоконверсія", місто
Івано-Франківськ
ТИВОНЧУКУ Степану Олександровичу - кандидатові економічних
наук, начальникові головного управління Міністерства сільського
господарства і продовольства України
ЯКОВЕНКУ Валентину Петровичу - заступникові Міністра
сільського господарства і продовольства України
ОЛІЙНИЧЕНКУ Віктору Григоровичу - голові Менської районної
державної адміністрації та районної ради Чернігівської області
ЄМЦЮ Михайлу Марковичу - голові відкритого акціонерного
товариства "Березнянський" Менського району Чернігівської області;
- за розроблення і впровадження нових методів діагностики та
хірургічного лікування ушкоджень периферійної нервової системи,
організацію спеціалізованої хірургічної допомоги в Україні:
ЗОЗУЛІ Юрію Панасовичу - академікові Академії медичних наук
України, директорові Інституту нейрохірургії імені академіка
А.П. Ромоданова
СУЛІЮ Миколі Миколайовичу - кандидатові медичних наук,
завідувачу клініки Інституту нейрохірургії імені академіка
А.П. Ромоданова
ЦИМБАЛЮКУ Віталію Івановичу - члену-кореспонденту Академії
медичних наук України, завідувачу кафедри Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця
ЧАЙКОВСЬКОМУ Юрію Богдановичу - докторові медичних наук,
проректорові Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця
ЯЦЕНКУ Валентину Порфировичу - докторові медичних наук,
завідувачу науково-дослідного лабораторного центру Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
ДОЛЬНИЦЬКОМУ Олегу Володимировичу - докторові медичних наук,
професорові Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця
ЛИСАЙЧУКУ Юрію Сергійовичу - кандидатові медичних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту клінічної та
експериментальної хірургії
ГАЛИЧУ Сергію Петровичу - кандидатові медичних наук, старшому
науковому співробітникові Інституту клінічної та експериментальної
хірургії;
- за розроблення та впровадження у медичну практику
реконструктивно-відновних операцій на великих суглобах при їх
ушкодженнях та ортопедичних захворюваннях:
ГАЙКУ Георгію Васильовичу - докторові медичних наук,
директорові Українського науково-дослідного інституту
травматології та ортопедії
РИБАЧУКУ Олегу Івановичу - докторові медичних наук,
заступникові директора Українського науково-дослідного інституту
травматології та ортопедії
ШУМАДІ Івану Володимировичу - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Українського науково-дослідного інституту
травматології та ортопедії
ЛЕВЕНЦЮ Віталію Миколайовичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Київського державного інституту вдосконалення
лікарів
СКЛЯРЕНКУ Євгену Тимофійовичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця
ЛОСКУТОВУ Олександру Євгеновичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Дніпропетровської державної медичної академії
СІМЕНАЧУ Богдану Іллічу - докторові медичних наук, головному
науковому співробітникові Харківського науково-дослідного
інституту ортопедії та травматології імені професора М.І.Ситенка
КУЛІШУ Миколі Івановичу - докторові медичних наук
(посмертно);
- за створення високопродуктивного абразивного інструменту на
основі надтвердого кубічного нітриду бору, забезпечення його
конкурентоздатності на світовому ринку, широкого промислового
виробництва та ефективного застосування:
НОВИКОВУ Миколі Васильовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту надтвердих матеріалів
імені В.М. Бакуля НАН України
ШУЛЬЖЕНКУ Олександру Олександровичу - докторові технічних
наук, завідувачу відділу Інституту надтвердих матеріалів імені
В.М. Бакуля НАН України
ШЕПЕЛЄВУ Анатолію Олександровичу - кандидатові технічних
наук, заступникові директора Інституту надтвердих матеріалів імені
В.М. Бакуля НАН України
БОРИМСЬКОМУ Олександру Івановичу - кандидатові технічних
наук, завідувачу лабораторії Інституту надтвердих матеріалів імені
В.М. Бакуля НАН України
БОНДАРЕВУ Євгенію Костянтиновичу - кандидатові технічних
наук, завідувачу лабораторії Інституту надтвердих матеріалів імені
В.М. Бакуля НАН України
ДАВИДОВУ Миколі Олексійовичу - головному інженерові
дослідного заводу Інституту надтвердих матеріалів імені
В.М. Бакуля НАН України
ЯКИМЕНКУ Валер'яну Дмитровичу - начальникові цеху дослідного
заводу Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН
України
ПОРАДІ Олексію Миколайовичу - докторові технічних наук,
голові правління відкритого акціонерного товариства "Запорізький
абразивний комбінат"
ПРИСЯЖНЮКУ Івану Петровичу - директорові Вінницького
інструментального заводу
ЄРМОЛЕНКУ Леоніду Олександровичу - головному механікові
концерну цукрової промисловості України "Укрцукор";
- за розроблення та промислове освоєння технологічних
процесів автоматизованого вирощування великогабаритних
сцинтиляційних лужногалоїдних монокристалів та виготовлення
детекторів на їх основі для різних галузей ядерного
приладобудування:
ГРИНЬОВУ Борису Вікторовичу - докторові технічних наук,
директорові відділення науково-технологічного концерну "Інститут
монокристалів" НАН України
ГЕРШУНУ Олександру Сергійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, заступникові директора відділення
науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН
України
ЗАСЛАВСЬКОМУ Борису Григоровичу - кандидатові хімічних наук,
завідувачу лабораторії відділення науково-технологічного концерну
"Інститут монокристалів" НАН України
РАДКЕВИЧУ Олексію Вікторовичу - кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові відділення
науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН
України
ГОРИЛЕЦЬКОМУ Валентину Івановичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
відділення науково-технологічного концерну "Інститут
монокристалів" НАН України
ЕЙДЕЛЬМАНУ Льву Георгійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
відділення науково-технологічного концерну "Інститут
монокристалів" НАН України
МОЙСЕЄНКУ Борису Івановичу - виконавчому директорові
науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН
України
ТРОФИМЕНКУ Володимиру Васильовичу - директорові дослідного
заводу науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів"
НАН України;
- за розроблення та освоєння нової технології виплавки
корозієстійких сталей методом газокисневого рафінування у
агрегатах конверторного типу:
ТАРАНУ-ЖОВНІРУ Юрію Миколайовичу - академікові Національної
академії наук України, ректорові Державної металургійної академії
України
НЕФЕДОВУ Юрію Андрійовичу - докторові технічних наук,
проректорові Державної металургійної академії України
РАБІНОВИЧУ Олександру Вольфовичу - докторові технічних наук,
завідувачу лабораторії Державної металургійної академії України
САДОВНИКУ Юрію Володимировичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу сектора Державної металургійної академії України
СТЕЦЕНКУ Миколі Васильовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові головного інженера відкритого акціонерного товариства
"Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь" імені А.М. Кузьміна
КАЗАКОВУ Сергію Сергійовичу - кандидатові технічних наук,
начальникові центральної заводської лабораторії відкритого
акціонерного товариства "Електрометалургійний завод
Дніпроспецсталь" імені А.М. Кузьміна
КІЙКУ Геннадію Васильовичу - голові правління відкритого
акціонерного товариства "Електрометалургійний завод
Дніпроспецсталь" імені А.М. Кузьміна
КАЗНАЧЕЄВУ Володимиру Андрійовичу - заступникові голови
правління відкритого акціонерного товариства "Електрометалургійний
завод Дніпроспецсталь" імені А.М. Кузьміна
ДАНЧЕНКУ Григорію Дмитровичу - головному сталеплавильникові
відкритого акціонерного товариства "Електрометалургійний завод
Дніпроспецсталь" імені А.М. Кузьміна
САШЕВСЬКОМУ Володимиру Миколайовичу - директорові Запорізької
філії Українського державного інституту по проектуванню
металургійних заводів;
- за цикл праць з наукового обгрунтування, розроблення та
впровадження ресурсозбережних методів і технологій керування
властивостями та станом вкрай напруженого вуглепородного масиву
малоенергоємними впливами:
БУЛАТУ Анатолію Федоровичу - члену-кореспонденту Національної
академії наук України, директорові Інституту геотехнічної механіки
НАН України
ВИНОГРАДОВУ Віктору Васильовичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Інституту геотехнічної механіки НАН України
СОФІЙСЬКОМУ Костянтину Костянтиновичу - докторові технічних
наук, завідувачу відділу Інституту геотехнічної механіки НАН
України
РЄПЦІ Валерію Васильовичу - докторові технічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту геотехнічної механіки НАН України
КАЛФАКЧИЯНУ Олександру Павловичу - докторові технічних наук,
виконуючому обов'язки генерального директора Артемівського
виробничого об'єднання по видобутку вугілля
ВОРОБЙОВУ Євгену Олександровичу - заступникові технічного
директора Дзержинського виробничого об'єднання по видобутку
вугілля;
- за розроблення наукових основ, методів і технічних засобів
запобігання ферорезонансним процесам на підстанціях електричних
мереж напругою 110 кВ і вище:
КУЗНЄЦОВУ Володимиру Григоровичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту електродинаміки НАН України
ТУГАЮ Юрію Івановичу - кандидатові технічних наук, старшому
науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України
УДОДУ Євгену Івановичу - докторові технічних наук,
директорові Науково-дослідного інституту енергетики, місто Київ
МОЛЧАНОВУ Володимиру Миколайовичу - першому заступникові
генерального директора Українського науково-виробничого об'єднання
"Енергопрогрес"
ОСИКУ Володимиру Володимировичу - головному інженерові
центральних електричних мереж Державної акціонерної
енергопостачальної компанії "Одесаобленерго"
КРИШТАЛЮ Анатолію Герасимовичу - головному конструкторові
відкритого акціонерного товариства "Запорізький завод
"Перетворювач"
ШМЕЛЬОВУ Борису Борисовичу - провідному конструкторові
відкритого акціонерного товариства "Запорізький завод
"Перетворювач"
БАГНУ Володимиру Дмитровичу - інженеру-конструктору
відкритого акціонерного товариства "Запорізький завод
"Перетворювач"
ДЖУВАРЛИ Чингізу Мехтійовичу - академікові Академії наук
Азербайджану, радникові дирекції Інституту фізики АН Азербайджану
ДМИТРІЄВУ Євгену Васильовичу - докторові технічних наук,
керівникові лабораторії Інституту фізики АН Азербайджану;
- за розроблення та впровадження нових технологій при
спорудженні шестиструмкових сортових машин безперервного лиття
заготовок крупного перерізу на Дніпровському металургійному
комбінаті імені Дзержинського:
ПІДБЕРЕЗНОМУ Миколі Петровичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові Дніпровського металургійного комбінату
імені Дзержинського
ГАЛЬЧЕНКУ Олександру Миколайовичу - президентові Державного
Дніпропетровського обласного будівельно-монтажного концерну
"Дніпробуд"
СМОЛЯКУ Валентину Вікторовичу - генеральному директорові
закритого акціонерного товариства "Дніпроелектромонтаж"
СИДОРЕНКУ Віталію Івановичу - голові правління відкритого
акціонерного товариства "Дніпромеханомонтаж"
ШУВАЄВУ Федору Федоровичу - бригадирові слюсарів-монтажників
відкритого акціонерного товариства "Дніпромеханомонтаж"
ЦАБЕРЯБОМУ Володимиру Семеновичу - начальникові регіонального
управління "Придніпровмонтажспецбуд" Державної корпорації по
виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт
ЯКИМЕНКУ Олександру Тимофійовичу - директорові
Дніпропетровської філії закритого акціонерного товариства
науково-виробничої фірми "Укрспецмонтажпроект"
ГОГОЛЮ Георгію Миколайовичу - головному інженерові відкритого
акціонерного товариства "Дніпростальконструкція"
УГОЛКОВУ Володимиру Анатолійовичу - завідувачу групи
Українського державного інституту по проектуванню металургійних
заводів;
- за комплект підручників з вищої математики: "Вища
математика" у трьох книгах (К.: Либідь, 1994), "Математичний
аналіз" у двох частинах (К.: Вища школа, 1978 (I ч.), 1981 (II
ч.):
ШКІЛЮ Миколі Івановичу - академікові Академії педагогічних
наук України, ректорові Українського державного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
КОЛЕСНИК Тамарі Всеволодівні - кандидатові
фізико-математичних наук, професорові Українського державного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
КОТЛОВІЙ Вікторії Михайлівні - учителеві математики
(посмертно);
- за цикл підручників з робототехніки: "Робототехніка"
(К.: Вища школа, 1994), "Елементи робототехнічних пристроїв і
модулі ГВС" (К.: Вища школа, 1992), "Гибкие робототехнические
системы" (К.: Вища школа, 1989):
КОСТЮКУ Всеволоду Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
ГАВРИШУ Анатолію Павловичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
СПИНУ Глібу Олександровичу - докторові технічних наук,
професору-консультанту Національного технічного університету
України "Київський політехнічний інститут"
ПОЛІЩУКУ Михайлу Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
професорові Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
ЯМПОЛЬСЬКОМУ Леоніду Стефановичу - кандидатові технічних
наук, професорові Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
ТКАЧУ Михайлу Мартиновичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут".
2. Установити на 1996 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки десять тисяч гривень кожна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 1996 року
N 1190/96вгору