Документ 119/2007-рп, поточна редакція — Прийняття від 11.06.2007

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули
під час виконання службових обов'язків

З метою активізації діяльності органів виконавчої влади щодо
забезпечення соціального захисту дітей працівників правоохоронних
органів, осіб рядового і начальницького складу,
військовослужбовців і журналістів, які загинули під час виконання
службових обов'язків, дітей загиблих шахтарів:
1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
проаналізувати стан забезпечення соціального захисту дітей
працівників правоохоронних органів, осіб рядового і начальницького
складу, військовослужбовців і журналістів, які загинули під час
виконання службових обов'язків, дітей загиблих шахтарів, для чого,
зокрема, створити та постійно оновлювати базу даних щодо таких
дітей та їх соціального захисту;
вживати заходів щодо надання всебічної допомоги зазначеним
категоріям дітей;
вносити у разі потреби пропозиції з удосконалення
законодавчого врегулювання питань, пов'язаних із соціальним
захистом дітей, батьки яких загинули під час виконання службових
обов'язків.
2. Покласти на Главу Секретаріату Президента України контроль
за виконанням цього Розпорядження.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 червня 2007 року
N 119/2007-рпвгору